'Mijn mensbeeld is positiever geworden: een mens is goed, tot het tegendeel is bewezen'

180 graden: Hidde Boersma

Moleculair bioloog Hidde Boersma (37) veranderde van mening over het verband tussen welvaartsgroei en milieuschade.

Oude opvatting

'Een toename van de welvaart gaat hand in hand met vernietiging van het milieu. Als we zo doorgaan, zullen we geen bos meer overhouden. Om onze planeet te redden, moeten we een stapje terug doen. Met deze opvatting groeide ik op. Thuis, in het idealistische, calvinistische gezin met een vader die als natuurbeschermer bij Staatsbosbeheer te hoop liep tegen milieuvervuiling door boeren. En ook op school en in de liedjes van Kinderen voor Kinderen klonk deze boodschap. Het waren de jaren tachtig en negentig, een tijd van terechte grote zorgen over het gat in de ozonlaag, de zure regen, ontbossing, overbemesting, smog in de steden en vervuild water door bestrijdingsmiddelen.