'Mensen met dementie zijn niet anders dan wij'

180 graden

Hoogleraar langdurige zorg en dementie Anne-Mei The (52) veranderde van mening over de aanpak van dementie: die moet meer sociaal dan medisch zijn.

Oude opvatting

'Mensen met dementie zijn anders dan wij. Ze gedragen zich vreemd, slaken soms rare kreten, maken vreemde bewegingen en kunnen niet praten zoals jij en ik. Ik had het stereotype beeld dat we in de samenleving hebben van dementie: het beeld van ontmenselijking, van mensen die een 'lege huls' zijn geworden en wilsonbekwaam zijn. Ik dacht in termen van wij versus zij. Ik voelde wel deernis voor mensen met dementie, maar ik vond het lastig om een connectie met ze te maken.