De Oekraïense president Porosjenko (links) in gesprek met leden van een antiterrorisme-eenheid.
De Oekraïense president Porosjenko (links) in gesprek met leden van een antiterrorisme-eenheid. © AFP

Europese Unie heeft lak aan Geen Peil-referendum

Associatieverdrag

Zowel Oekraïne als de EU voeren het associatieverdrag al uit, terwijl het nog niet geratificeerd is.

Met verbijstering zien we hoe de Europese Unie het aankomende referendum negeert. Niet eerder ontstond zulke massale commotie over een voorgenomen uitdijing van de EU: bijna een half miljoen Nederlanders steunden de bijzondere gelegenheidscoalitie van betrokken burgers, websites en denktanks die onder de noemer GeenPeil campagne voerde tegen de onzalige politiek van onder andere Verhofstadt en Van Baalen jegens een buurland. En niet eerder werd zulks zo flagrant weggewuifd als nu. Volgens peilingen zou bijna 75 procent van de stemmers op dit moment nee zeggen.

In een persbericht van 31 december maakte de Commissie echter doodleuk bekend dat het gehele associatieverdrag vanaf de volgende dag van kracht zou worden. 'Op 1 januari 2016 beginnen de EU en Oekraïne de Diepe en Omvattende Vrijhandels Zone (...) de rest van het associatie-akkoord is al sinds November 2014 van kracht.'

Eerder twitterde Porosjenko, de nieuwe president van Oekraïne, dat 'het Brusselse parlement het associatie-akkoord heeft geratificeerd. Alle EU-landen hebben het ratificatie-proces nu gecompleteerd'.

Toen de politicus in Nederland was zei hij - terwijl hij samen met Rutte een persconferentie gaf - 'Het referendum stopt dit associatie-verdrag niet'. De Nederlandse premier ging hier niet tegenin.

Stel dat het een 'nee' wordt - hoe kan Nederland dan nog terug?

Maar voor de duidelijkheid: doordat GeenPeil het benodigde aantal handtekeningen verzamelde, heeft Nederland het akkoord niet kunnen ratificeren.

Wij, de burgers van één van de oudste democratieën ter wereld, moeten onze goedkeuring nog geven. Dit is ook bevestigd door de minister van Buitenlandse Zaken, Bert Koenders, in zijn antwoord op vragen van de Tweede Kamer van 26 oktober 2015. Koenders voegde daaraan toe: 'Het verdrag kan pas in werking treden als alle partijen het verdrag hebben geratificeerd'.

In weerwil daarvan blijkt nu dat de regering het akkoord gewoonweg voorlopig invoert. Natuurlijk: het referendum is raadgevend - dat wil zeggen, niet-bindend. Desondanks spreekt uit letter en geest van de referendumwet dat de Nederlandse staat een mogelijk afwijzend oordeel in elk geval in serieuze overweging zal moeten kunnen nemen. Door voorlopige toepassing manoeuvreert de regering zich in een positie waarin het feitelijk niet meer mogelijk is om iets te doen met het advies van de bevolking. Stel dat het een 'nee' wordt - hoe kan Nederland dan nog terug?

Dit beleid van de overheid is in strijd met alle democratische beginselen. Het is in strijd met het gezond verstand. En het is in strijd met de wet raadgevend referendum, die bovendien bepaalt dat bij het houden van een raadgevend referendum, de inwerkingtredingsbepalingen van de wet waar het referendum over gaat, komen te vervallen.

Dat de Europese trein juist nu, ongehinderd voortraast, maakt genadeloos duidelijk dat de Brusselse instellingen hun democratische wortels slechts nog als museumstukken, of - wranger - als decoratiestukken beschouwen.

Het laatste woord in de Europese besluitvorming berust al lang niet meer bij de burger. De volksraadpleging dreigt op deze manier te verworden tot een theaterstukje, een democratisch schimmenspel, enkel voor de vorm gehouden. Dat kan niet zo zijn.

Daarom eisen wij dat de Nederlandse staat:

1 Per direct alle implementatie van het associatie-akkoord stopzet totdat de Nederlandse bevolking zich erover heeft uitgesproken;

2 Zich als voorzitter van de Raad inspant om de EU en Oekraïne duidelijk te maken dat Nederland het verdrag niet geratificeerd heeft - in weerwil van wat Porosjenko blijkbaar denkt;

3 De EU en Oekraïne formeel verzoekt om, uit respect voor de Nederlandse democratie, implementatie van het associatie-akkoord in afwachting van 6 april stop te zetten;

4 Duidelijk alle juridische en politieke mogelijkheden formuleert voor het geval de bevolking inderdaad 'nee' zegt en de Tweede Kamer de regering verzoekt om aan dit nee gevolg te geven.

Indien de Nederlandse regering geen bevredigende reactie biedt op onze eis, zullen wij in een kort geding procedure de Nederlandse staat dagvaarden om alsnog, langs de weg van de rechter, te eisen dat de democratische rechten van de Nederlandse bevolking worden gerespecteerd.

Thierry Baudet is schrijver. Erik de Vlieger is ondernemer. Beiden zijn betrokken bij het initiatief tot het referendum over het associatieverdrag van de Europese Unie met Oekraïne.


Ontvang elke dag de Volkskrant Avond Nieuwsbrief in uw mailbox, met het nieuws van vandaag, tv-tips voor vanavond, en alvast zes artikelen uit de krant van morgen. Schrijf u hier in.

Reacties (75)

U hebt javascript nodig om een reactie achter te laten.
Plaats een reactie Nog 600 tekens
 • Kamiel Janssen -
  Geenpeil heeft zijn huiswerk niet gemaakt. Waarom wel de associatie overeenkomst met andere landen accepteren die in dezelfe situatie zitten als Oekraïne, zoals Moldavië en Georgië? Ook hadden ze vooraf aan de raadpleging het volk moeten voorlichten over de exacte inhoud, beschreven in artikel 1, bestaande uit 6 punten; http://eeas.europa.eu/ukraine/docs/association_agreement_ukraine_2014_en.pdf.
 • WTJGM -
  En wie sponsort de ja-campagne? Inderdaad, miljardair George Soros met 200.000,-, ofwel een van de grootste schoften die Griekenland ook bijna om zeep hielp. Soros is zeer (invloed)rijk en wordt gedreven door politieke motieven, pro-AmerikaEU en anti-Rusland. Hij wordt er ook van beschuldigd een van de financiers te zijn achter de Oekraïense opstand van twee jaar geleden, en financiert zelfs schoolboeken, als de inhoud in zijn straatje past, of anders wordt aangepast. Dit soort figuren, maar ook de Rothschilds (geschat vermogen 490 triljoen) maken achter de schermen de werkelijke dienst uit.
 • FilipS -
  @Roefsnoek; Het voordeel van de Euro is een hele complexe issue (zoals we gezien hebben hoe een relatief klein Grieks probleem de hele EMU in een wurggreep hield), maar een handelsverdrag is echt veel simpeler. Het succes op langere termijn wordt uitsluitend bepaald door hervormingen en innovatie, maar grote risico's voor de NL economie zijn er daarbij niet (anders dan in de UA).
 • FilipS -
  @Muzzled; Ten eerste zegt het verdrag, al moet ik dat nakijken, niets over de heffingen met Rusland. Als Rusland meent verstandig te doen aan heffingen is dat jammer, maar dan gaat het voor de UA wel om een afzetgebied van 120 miljoen arme mensen v. 500 miljoen veel rijkere klanten. Die keus, hoe lastig ook in een transitiefase, is natuurlijk niet zo moeilijk.
 • patriotje -
  Geen Peil heeft lak aan democratie en beschaving. Geen Peil gaat met een clownsmuts op de mensen in Oekraine een loer draaien. Leugens en bedrog over vermeende corruptie doet het tenslotte goed bij hun aanhang. Ik zal gaan stemmen VOOR he verdrag en tegen Geen Peil. Zullen we hierna een referendum gaan houden voor de afschaffing van de huursubsidie in Spanje ?
 • Hazlo -
  Een stem voor Ukraine is een stem voor een land dat verantwoordelijk is voor het neerhalen van de MH17, dat overal monumenten plaatst voor nazi collaborateurs die de meest vreselijke misdaden hebben begaan en voor een staathoofd dat miljardair is en waar ongehoorde corruptie heerst dat zal uitstralen naar de rest van Europa en ons opnieuw tientallen miljarden belastinggeld gaat kosten. Kortom je moet toch wel het verstand van een watervlo hebben om hier voor te stemmen. Mensen laat de neo liberale E.U regenten Uw stem horen door massaal NEE te stemmen, een tegengeluid is dringend gewenst!
 • CorArnhem -
  @Beste Jevers, je trekt de conclusie dat de EU nog te weinig mandaat heeft. Vervolgens stel je vast dat nu het bedrijfsleven profiteert van de EU en de gewone man niet. Dan stel je dat meer macht voor de EU goed is voor de bevolking. Goed beschouwd hebben we te weinig euro's voor de gulden gekregen, de pensioenfondsen lopen gecontroleerd leeg op ECB beleid. Waarom trek je de conclusie dat meer EU ineens wel goed voor de NL burger wordt?
 • J.L. Nijholt -
  Mijnheer Baudet ziet twee zaken over het hoofd: dat een associatieverdrag een verdrag tussen staten is en dat het hier een economische kwestie betreft die niet tot uitbreiding van de EU leidt, zoals hij schijnt te menen. (Los daarvan heeft de Nederlandse regering al eerder raadgevende referenda genegeerd, dus niets nieiws onder de zon.)
 • Muzzled -
  @FilipS Wat u schetst is slechts de helft van een droomscenario. De andere helft zijn de zeer gunstige ex- importregels en tarieven tussen de Ukraine en de Russische Federatie. Moskou zal terecht nooit toestaan dat een vloed van EU goederen via Ukraine naar de R.F. komt en de algemene import voorwaarden en tarieven met Kiev ernstig optrekken. Vanwege kwaliteit, innovatie en leverdiscipline heeft de Ukraine voor haar industriële producten geen andere afzetmarkt. Afhankelijk van omvang van de reactie van R.F. kan de EU dit nooit compenseren komende decennia. Gevaarlijke dromerij dus.
 • roefsnoek -
  filips, inderdaad , wat u zegt. heffingen worden opgeheven en andere formaliteiten. Ik zie de voordelen vooral voor degene die de zaken doen. Goedkopere invoer produkten/diensten. Het zal de rijken nog rijker maken en de gewone mensen zullen nog meer worden uitgebuit. Dus als doorsnee burger/werknemer zal ik er op korte termijn inderdaad niet veel van merken. Het gaat me dan ook vooral om de lange termijn. Kunt u mij vertellen wat er terecht is gekomen van alle mooie praatjes bij de invoering euro bv. Kom niet aan met zoethoudertjes , dat het makkelijk wisselen is tijdens vakanties.