'Zonder teringherrie hebben motorrijders geen lol'

De ingezonden brieven van zaterdag 29 juli.

Lekker zweten en pruttelen op de buikbrommer in een strak lederen pakje. Beeld anp
Lekker zweten en pruttelen op de buikbrommer in een strak lederen pakje.Beeld anp

Brief van de dag: zonder teringherrie hebben motorrijders geen lol

In Nederland zouden een kleine 750 duizend motoren rondrijden. Het gros van de berijders is zonder twijfel vriendelijk, voorkomend en geneigd om het lawaai dat zij produceren tot een minimum te beperken. Over hen gaat dit stukje niet.

Dit stukje gaat over de anderen. De op het oog wat sneue figuren in het leer die er na kantoortijd met de motor op uittrekken om op de openbare weg de levenskunstenaar uit te hangen. De benen gestrekt, de hakken met de versleten zolen bijna tegen het asfalt, het gezicht goeddeels bedekt op de mond na, die een grimmige stoerheid moet uitdrukken. Even, bij het vallen van de avond en in het vrije weekeinde, mogen zij zich iemand wanen waar zij als jongetje van droomden. Om die sensatie te bekrachtigen maken zij veel lawaai. Nodeloos veel lawaai. Dat vermengt zich met het lawaai van optrekkende auto's, langsrijdende bussen, overvliegende vliegtuigen en krijsende meeuwen. Maar dat zijn geluiden die onlosmakelijk en, vooralsnog, onvermijdelijk zijn verbonden met de alledaagsheid van een overvol land.

Dat geldt niet voor de decibellen van optrekkende, accelererende motoren. Die vormen het akoestisch equivalent van zinloos geweld. En ze dragen, daar ben ik heilig van overtuigd, even sterk bij aan maatschappelijk onbehagen als zinloos geweld. Een colonne knetterende motoren, hoorbaar op een afstand van vele honderden meters, straalt agressie uit. Of op zijn minst een demonstratieve onverschilligheid tegenover iedereen die zich binnen hun gehoorsafstand ophoudt. En dan heb je het bij een Harley-Davidson al snel over een paar honderd mensen.

Het lawaai dat deze categorie motorrijders willens en wetens produceert, is niet de collateral damage van een particuliere liefhebberij, nee, het lawaai vormt daarvan de essentie. Zonder teringherrie geen lol. En omdat motorrijden met iets positiefs als vrijheid wordt geassocieerd, wordt de burger die er hinder van ondervindt niet geacht zich erover te beklagen. Sterker: hij wordt niet eens geacht er hinder van te ondervinden.

Ik weet niet van hoeveel motorrijders het zinloos lawaai afkomstig is. Ik weet wel dat ze geen rekening houden met de mogelijkheid dat ze wegens overtreding van een geluidslimiet beboet kunnen worden. Ook weet ik dat er te veel van dit soort motorrijders zijn in een klein land met een zeer begrensde stilte.

Sander van Walsum, Haarlem

Genderneutraal

Nu gaat ook de NS de reizigers aanspreken met 'beste reizigers'. Ach, men wordt hier in ieder geval aangesproken. Mijn echtgenoot (man) ontving gisteren een hypotheekbrief van de ING: 'Geachte heer'. Ik (vrouw) stond niet in de aanspreektitel. Toch staat de hypotheek op beider naam. De ING heeft mij vergeten aan te spreken. Er bestaat geen genderneutraliteit zolang de helft van de bevolking niet wordt gezien.

Laura Moerland, 's-Heer Hendrikskinderen

Op zich

Onder het kopje 'Klopt dit wel?' (Ten eerste, 28 juli) stelt Martijn van Calmthout: 'Op zich zijn we allemaal sterrenstof.' In het nietszeggende 'op zich' zit al de indekking. Dan schrijft hij: 'Het heelal begon ooit als een groot niets en nergens, dat explodeerde.'

Maar als het heelal kon beginnen, dan was er al iets, dunkt mij. En een exploderend niets en nergens kan sowieso niet. Het heelal kan hoogstens imploderen om tot materie te komen... op zich.

Gerard van der Meijden, Almere

Bbq

Voor de bbq dit weekend graag een minuut stilte voor twintigduizend levend verbrande varkens. Dit verzoek geldt ook voor de Dierenbescherming.

Irene Camp-Van Reyen, Nijmegen

Wegtankbier

Erg jammer dat Schultenbräu niet meedeed in de test wegtankbier in de zomerbijlage (22 juli). In deze test werden alleen bieren getest die op Nederlandse bodem waren gebotteld. Schultenbräu voldeed daar niet aan, zo was het argument. Wat jammer nou, want Schultenbräu wordt gewoon in Nederland gebrouwen in Lieshout en Maarssen en zou ongetwijfeld als beste zijn getest.

Hans Beek, Zuidhorn

Deksel

Dirk Jan Vos schrijft over 'hun hebben' en de natuurlijke neiging in het taalgebruik van kinderen. Als kind had ik het steevast over 'de deksel' en werd consequent verbeterd: 'het deksel'. Dat was zo'n tachtig jaar geleden. Nu hoor ik van mijn kleinkinderen: 'Opa, jij zegt altijd de deksel, maar het is het deksel.'

Alexander Jansen, Huizen

Mokerslag

Met afschuw en verbazing las ik de bijdrage van hoogleraar Chinese taalkunde Rint Sybesma (O&D, 25 juli), waarin hij pleit voor de afschaffing van de Nederlandse taal. Zijn beroep doet vermoeden dat hij op de hoogte is van de culturele waarde van talen, waaraan hij in zijn betoog compleet voorbijgaat. Hij benadert slechts de praktische kanten voor het onderwijs, die hij veel te rooskleurig uitlicht.

Sybesma stelt voor om per onderwijstype compleet op het Engels over te schakelen, maar vergeet daarbij één tamelijk belangrijk ding. Uit onderzoek blijkt dat zijn onderwijscollega's helemaal niet klaar zijn voor een overschakeling op het Engels. Daar taal voor een deel wordt aangeleerd door het voordoen van de gewenste uiting, zullen de problemen dus alleen maar groter worden. Als we zijn plannen zouden uitvoeren, zouden we niet alleen onze eigen cultuur een mokerslag geven, maar hebben we straks ook generaties die zich moeilijk kunnen uiten. Eenieder kan de gevolgen bedenken. Behalve dat het een onbehaaglijk gevoel zal geven, zal het ook de academische gemeenschap - die leeft bij goede discussie - geen goed doen.

En het afschaffen van het Nederlands of het uitsterven van een taal zijn toch twee verschillende zaken? Als het systeem van binnenuit de wil heeft om te veranderen, gebeurt dat vanzelf. Sprekers hebben dan zelf andere behoeften, zonder dat geleerden zich hierin mengen. Talen sterven dan veelal een natuurlijke dood. Als ik het idee had dat dit het geval was, zou ik er nog vrede mee kunnen hebben. Echter, op dit moment zal ik er alles aan doen om de moord op 'mijn taal' te voorkomen. Maar als ik alles overzie, zal het plan gelukkig weinig levensvatbaar blijken.

Nick de Vos, Zoetermeer
Lerarenopleider en opleidingsdocent Nederlands

null Beeld
Beeld

Minder pijnlijk via de kleuter

Een puik idee om het Nederlands af te schaffen. Dan kunnen we weer mee in de vaart der volkeren. Sybesma neemt enige 'collateral damage', namelijk een scherpere tweedeling in de maatschappij, voor lief. Hij schat dat het twee generaties duurt voordat we in de comfortzone van de Engelse taal terecht zijn gekomen. Door het proces van uitbannen van het Nederlands via een andere route aan te pakken, kan dit ongemak worden voorkomen.

We moeten deze Nexit uitvoeren vanuit de erkenning dat wij Nederlanders onze eigen taal onvoldoende beheersen. Al jaren proberen we het niveau op de pabo op te krikken en wie ooit als stagebegeleider heeft gewerkt, weet hoe beroerd het al sinds de jaren tachtig is gesteld met de schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in het Nederlands. Bij die acceptatie van de verruïnering van onze taal hoort ook de constatering dat een groot deel van onze kleuters het Nederlands nog moet leren spreken.

Als we dus het Nederlands gaan afschaffen, laten we dan kleuters geen Nederlands maar Engels leren. Op de pabo onderwijzen we de studenten niet de grammatica van de Nederlandse taal, maar coachen we hen (in het Engels) door het moeras van de Engelse taal. Een tangconstructie waarmee de Lage Landen binnen de kortste keren verlost zullen zijn van het laatste restje Nederlandse identiteit.

Wie de kleuter heeft, heeft de toekomst. Binnen een paar jaar kunnen deze schoolkinderen voor hun ouders tolken. Eén generatie lang zal iedereen in Nederland zich voelen als kersverse migrant, een gevoel dat zo massaal gedeeld zal worden dat het onmiddellijk leidt tot verbroedering.

Niet de trage doorsijpeling van het Engels door te beginnen op universitair niveau, maar de snelle en veel minder pijnlijke ingreep via onze kleuters en pabo-studenten zal ertoe leiden dat het Engels in Nederland vanzelfsprekend wordt.

Elsje Dijkstra
Doceert onder andere Nederlands aan het Albeda Startcollege Rotterdam

Een echte 'oogopener'!

Wat een prachtig stuk van Rint Sybesma: Afschaffen dat boerentaaltje, de Vlamingen doen vast ook wel mee, die doen sowieso alles wat wij doen en dan hebben we alleen nog het Suid-Afrikanertaaltje over als vage herinnering aan hoe het ooit was.

Ik dacht eerst dat de kopij van de nieuwste aflevering van De Speld per ongeluk in de rubriek Opinie & Debat was terechtgekomen. Dat denk ik eigenlijk nog steeds. Ik stel daarom voor Sybesma per direct op te nemen in de redactie van DagInDagUit en hem zo vaak als hij daartoe de aandrang voelt opkomen een stukje voor De Speld te schrijven.

Maar alle gekheid on a little stick: wij menen wel degelijk te begrijpen dat Sybesma al dat Engelse gedoe als een heilloze zaak beschouwt (en daar zijn we het van harte mee eens), maar zijn omkering is meesterlijk en een echte 'oogopener'! Chapeau!

G.J. Riethorst, Oosterbeek

Dubbelop

In twee tot drie generaties over op het Engels. En ja: de eerste 10 tot 15 jaar vallen er wat slachtoffers. Daar moeten we niet moeilijk over doen. Wat is één generatie in 'the grand scheme of things'. Vertalers overbodig. Achterblijvers morren wat, maar vooruitgang heeft een prijs. Rynt Sybesma, hoogleraar Chinese taalkunde schreef in 2009 een boek Het Chinees en het Nederlands zijn eigenlijk hetzelfde. Oh, nu snap ik het. Het Nederlands is gewoon dubbelop. Zeg dat dan.

Peter Nierop, Purmerend

Schaf Chinees af

Waarom probeert Rint Sybesma niet om het Chinees af te schaffen? De Chinezen zijn veel beter af met Engels en wij kunnen zonder problemen naar China. Dan hebben wij ook geen hoogleraar Chinese taalkunde meer nodig.

Peter Overwijk, Amsterdam

Mudde is een gelovige

'De Nederlandse cultuur bestaat niet en heeft nooit bestaan', aldus Cas Mudde (O&D, 25 juli). Oké. Dan bestaan de Duitse en Franse cultuur dus ook niet, noch de Turkse of Marokkaanse. Er bestaan dus geen gemeenschappen die zich onderscheiden van andere gemeenschappen door een eigen taal, het samen wonen op een grondgebied, het delen van een geschiedenis. Raar, want die zie ik wel elke dag om me heen, zeker in Nederland dat wereldkampioen groepsvorming is met talrijke stichtingen, clubjes en verenigingen, die onderling net iets verschillen.

Als ik Mudde goed begrijp, verzet hij zich vooral tegen radicaal-rechts dat culturen definieert als homogeen en onveranderlijk. Dat zijn ze niet, stelt hij: de verzuilde Nederlandse samenleving van tot de jaren '70 bestaat nu niet meer. Dat klopt, gelukkig. Maar als een cultuur zich ontwikkelt, betekent dat dan dat zij niet bestaat? Ik ben in de loop der jaren ook veranderd maar ik besta nog steeds.

Waar komt toch die merkwaardige behoefte vandaan om het bestaan van een cultuur te ontkennen? Misschien door het volgende. Mudde meent dat 'een werkelijke massa-immigratie van Afrikanen geen probleem hoeft te zijn voor West-Europa, mits de landen zich hierop voorbereiden. Duitsland laat dat zien met de bijna een miljoen vluchtelingen die het in de afgelopen twee jaar heeft opgenomen.' Als er geen culturen bestaan, bestaan er ook geen cultuurverschillen of botsingen tussen culturen, en dus geeft massa-immigratie vanuit andere culturen geen problemen, en eigenlijk wonen we met zijn allen in het paradijs. Hier spreekt geen wetenschapper op basis van feiten en logische redeneringen, maar wordt een geloofsbelijdenis verkondigd.

Helaas leidt dat niet tot het oplossen van de echt bestaande problemen aangaande migratie en integratie.

Alma van Hees, sociaal-psychologe

Nooit gehoord van aanslagen?

Cas Mudde beschimpt de column van Derk Jan Eppink (O&D, 19 juli), maar heeft zelf bar weinig te bieden. Hij windt zich op over een (door velen geprezen en bekroonde) roman van Raspail van 1973, alsof er over massa-immigratie naar Europa sindsdien niet veel meer en gedocumenteerder is geschreven. Warrig en onjuist is zijn beeld van islamofobie dat hij gelijkstelt aan racisme. Islamofobie is een omstreden term, het is evenwel geen moslimhaat maar vrees voor de intolerante aspecten van de islam en het mogelijke misbruik daarvan door islamisten.

Mudde stelt dat de 'overgrote meerderheid van immigranten en hun afstammelingen min of meer goed geïntegreerd is'. Min of meer klinkt niet erg wetenschappelijk. Zijn er cijfers criteria, aantallen, verblijfsjaren, generaties om deze ferme stelling te staven?

Mudde schrijft: 'Zij (de immigranten) steunen onze normen en waarden met enige uitzonderingen.' Nooit gehoord van islamitische scholen, pogingen tot aanslagen, geslaagde aanslagen, terrorisme, salafisme, pogingen om de sharia ingevoerd te krijgen?

Maar er komt nog een echt rare uitsmijter: 'De Nederlandse cultuur bestaat niet en heeft nooit bestaan.' Welke nihilistische definitie van cultuur hanteert Mudde? Bestaat er in Nederland geen Nederlandse cultuur? Kom nou!

D.F. Rijkels, Wassenaar

Cultuur is geen cafetaria

Cas Mudde vergoelijkt dat 'immigranten en hun afstammelingen' bepaalde onderdelen van onze normen en waarden niet steunen (hij noemt hier het 'homohuwelijk') door te stellen dat zulke zaken tot enkele decennia terug ook zeer omstreden waren onder autochtonen.

Welnu, we hebben in Nederland vele decennia keihard gevochten om gelijkheid van hetero's en homo's te bewerkstelligen. En die is helaas nog altijd niet volledig geslaagd, ondanks de juridische gelijkheid. Maar ik pas ervoor die strijd weer van voren af aan te moeten gaan voeren, omdat nieuwkomers dat aspect van onze cultuur (want ja, dat is het) niet wensen te accepteren. De normen en waarden van het land waarnaar je emigreert zijn geen onderdelen van een cafetariamodel waar je naar believen uit kunt pikken wat je aanstaat.

Fred Sevriens, Den Haag

Brrrrr

Politicoloog Cas Mudde bestempelt de opinie van Volkskrant-columnist Derk Jan Eppink tot radicaal-rechtse propaganda. Dat is nogal wat. Vooral omdat het lijkt dat Cas zijn eigen stelligheid niet extreem vindt. Brrrrr!

Willem Joncker, Arnhem

Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met de Volkskrant?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van de Volkskrant rust uiteraard copyright.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright @volkskrant.nl.
© 2021 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden