Windmolens moeten CO2-uitstoot verminderen, maar ondertussen wordt die alleen maar vergroot

Aflevering 111: ze draaien vlijtig, al die windmolens in het landschap. Maar nemen de broeikasgassen echt af?

Foto de Volkskrant

Ja, met windmolens moest ik nog iets. Aan de Duitse kant van de grens met Groningen staan ze in slagorde opgesteld, honderden, over de hele lijn Eemshaven-Ter Apel zie ik ze in de verte. Ik dacht even dat ze er stonden om de landschapsvervuiling een beetje te delen met Nederland, maar nee, ook de rest van Duitsland staat er vol mee. Daar kiezen ze tenminste, kun je zeggen.

Toch kan ik me voorstellen dat Groningen iets terughoudender is. De provincie heeft haar bijdrage wel geleverd aan de energievoorziening van Nederland. Eeuwenlang is er veen afgegraven, daarna is het land ook aan de onderkant uitgehold door de gaswinning. Met aardbevingen als gevolg, dus het land brokkelt ook nog eens af. Nog altijd is Groningen een flinke energieleverancier van Nederland, vanwege het gas, vanwege de kolencentrale in de Eemshaven, vanwege windmolenparken op zee, die in Groningen op land komen. Google heeft hier niet voor niets een datacentrum neergezet.

Windmolen. Foto .

Windmolens dus. Ze moeten er komen, maar in de praktijk heeft elke provincie haar eigen beleid. Groningen kiest voor bedrijventerreinen, in Friesland zag ik de molens verspreid door het landschap staan; in de weilanden, ieder boer zijn eigen windmolen. Ze staan daar, als technisch lapmiddel, midden in het probleem.

Ze moeten de CO2-uitstoot verminderen, maar ondertussen wordt die op dezelfde plek alleen maar vergroot. Voor de intensieve veehouderij is de waterstand zo laag gezet dat de veenbodem langzaam verbrandt, en daarbij komen enorme hoeveelheden CO2 vrij. Deze week bleek nog eens dat de Nederlandse veengebieden meer CO2 uitstoten dan de bossen kunnen opnemen.

Caspar Janssen loopt een jaar lang door Nederland en brengt al doende het landschap in kaart, en daarmee de planten, dieren, mensen en kwesties van het Nederlandse land.

Je zou zeggen: los het probleem op door de oorzaak weg te nemen. De natuurlijke waterstand hanteren, het veen weer nat, weg CO2-uitstoot. Bijkomende voordelen: de bodem daalt niet meer, huizenfunderingen zakken niet meer in, minder kosten voor waterschappen, een mooier landschap en op de weilanden krijgen weidevogels weer een kans. Goede gelegenheid ook om de veestapel flink in te krimpen. Dat zet pas echt zoden aan de dijk als je minder broeikasgassen wilt.

Het zal wel te simpel gedacht zijn. Iets in mij zegt dat er volop ingezet gaat worden op technische lapmiddelen, zoals de ondergrondse opslag van CO2.

Meer over