Reconstructie

Wie zitten er achter de hetze tegen schrijver Pim Lammers?

null Beeld

Pim Lammers zou dit jaar het Kinderboekenweekgedicht schrijven, maar trok zich terug nadat een online haatcampagne tegen hem tot doodsbedreigingen leidde. Waar is die hetze begonnen, en wie gaven haar vleugels? Een reconstructie.

Robert van de Griend

Reactionair.nl

De hetze tegen Pim Lammers begon met een artikel op Reactionair.nl, een website die ruimte biedt aan beschouwingen waarin de vloer wordt aangeveegd met thema’s als individualisering, multiculturalisme en LHBTI-emancipatie.

Daar verscheen op vrijdag 27 januari een artikel van een auteur met de schuilnaam Vrederijk, die enig speurwerk had gedaan naar Lammers. Boven het stuk stond een foto waarop de kinderboekenschrijver met een balkje voor zijn ogen was afgebeeld.

In het artikel werd benadrukt dat Lammers homoseksueel en ‘homo-activist’ is en werd onder meer geciteerd uit Trainer, een literair verhaal over een voetbaltrainer die zich vergrijpt aan een 12-jarige jongen, dat hij in 2016 voor volwassenen had geschreven. Voor Vrederijk was de conclusie duidelijk: Lammers is een ‘verknipt persoon’ die ‘pedofiele misbruikfantasieën’ verspreidt en heeft niets te zoeken bij de Kinderboekenweek.

Aan het slot van zijn betoog wierp Vrederijk nog een ‘zelfkritische’ vraag op: ‘Is er een verband tussen de recente gepoogde emancipatie van pedofilie en de emancipatie van de homofilie sinds de jaren zestig?’

Hoe Vrederijk in werkelijkheid heet, is onbekend. Op de auteurspagina van Reactionair staat alleen een korte biografie: ‘moslim, neo-Kaninefaat, vader, traditionalist en reactionair’.

Over een aantal anderen die bij de website betrokken zijn, is in openbare bronnen meer te vinden. Zo blijkt Reactionair in 2021 (mede) te zijn opgericht door Camille Scholtz, die onder het pseudoniem Camille Meloen voor de site schrijft. Scholtz is fractiemedewerker bij Forum voor Democratie en stond bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen op de lijst voor FvD in Ede. Vorig jaar werd hij genoemd in een onderzoeksrapport van de Universiteit Leiden over het retweeten van antisemitische Twitteraccounts door politieke partijen. Onder zijn alias Camille Meloen bleek hij een account te hebben geretweet dat teksten verspreidt als: ‘Zelfs als je uitgaat van een gemiddeld joods iq dat een hele standaardafwijking ligt boven het blanke gemiddelde, is hun oververtegenwoordiging in de wereld van banken, media, politiek en academia exorbitant.’

Het logo van de website Reactionair, waar de hetze tegen Pim Lammers begon. Beeld
Het logo van de website Reactionair, waar de hetze tegen Pim Lammers begon.

Ook Jurbin van Hooff schrijft voor Reactionair. Hij staat als nummer twee op de lijst voor Forum voor Democratie in Roosendaal. Collega-auteur Robert Lemm is een goede bekende van Thierry Baudet. Als voorzitter van de Sint-Nikolaas-stichting, opgericht om de authentieke tradities van het katholicisme te bewaken, gaf Lemm meerdere gastlezingen bij de zomer- en winterschool van Forum voor Democratie. Alexander Wolfheze publiceert eveneens artikelen voor de site. Hij was eerder verbonden aan het extreem-rechtse ‘studiegenootschap’ Erkenbrand, dat strijdt voor het behoud van een ‘blank Europa’.

Nadat bekend was geworden dat Pim Lammers zich wegens doodsbedreigingen had teruggetrokken als dichter bij de Kinderboekenweek, verklaarde Reactionair de bedreigingen af te keuren. Maar: ‘Men misbruikt nu bedreigingen van enkelen om het debat voor velen te smoren.’

Tegelijkertijd leek Camille Scholtz trots op wat zijn website teweeg had gebracht. Boven een screenshot van een krantenartikel over de rol van Reactionair bij de intimidaties twitterde hij: ‘Dank dank!’

Op 6 februari publiceerde Reactionair een nieuw artikel over Lammers, dat inmiddels van de site is verwijderd en weinigen lijkt te zijn opgevallen. In dat artikel, met de kop ‘Predators in ons midden?’, werd betoogd dat de steun voor de schrijver ‘tekenend’ is ‘voor de heersende cultuur die bepaalde vormen van kindermisbruik (...) relativeert en normaliseert’. Daarbij werd onder meer de link gelegd met verhalen van vermeende slachtoffers van ritueel misbruik door ‘mensen binnen Justitie en de politieke elite’ – iets waar nooit enig overtuigend bewijs voor is gevonden. Ook dit stuk werd afgesloten met een aantal vragen. Eén ervan: ‘Is er een mogelijk verband tussen (subsidies voor) de seksualisering van jonge kinderen en eventueel aanwezige misbruikers in hoge kringen?’

Monique Smit en Kim Feenstra

Het eerste artikel over Pim Lammers op Reactionair.nl kreeg pas echt vleugels toen het werd opgepikt door de Volendamse zangeres Monique Smit. Zij plaatste op donderdag 2 februari een bericht op Instagram, waar ze ruim 180 duizend volgers heeft, met daarin enkele fragmenten uit het verhaal Trainer. ‘Pim, je bent een viespeuk’, schreef ze erbij. Een dag later meldde Smit op Twitter dat de CPNB, die de Kinderboekenweek organiseert, haar had laten weten dat de organisatie achter Lammers bleef staan. ‘Oftewel, het boeit ze niet en we doen er lekker niks mee’, schreef ze nu. ‘Sprakeloos.’ Dat werd door 375 duizend mensen gelezen.

‘Pim, je bent een viespeuk’, schreef de Volendamse zangeres Monique Smit op 2 februari op haar Instagram. Beeld Brunopress/Patrick van Emst
‘Pim, je bent een viespeuk’, schreef de Volendamse zangeres Monique Smit op 2 februari op haar Instagram.Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Smit kreeg al snel bijval van fotomodel en influencer Kim Feenstra. Zij deelde meerdere berichten onder haar 613 duizend Instagramvolgers waarin ze citeerde uit het artikel op Reactionair en stelde dat Lammers in Trainer pedofilie ‘verheerlijkt’.

De twee BN’ers dachten de afgelopen jaren wel vaker hetzelfde over netelige kwesties. Zo spraken ze zich beiden fel uit tegen het coronabeleid. Ook vroegen ze allebei herhaaldelijk aandacht voor de ‘verdwenen kinderen’ van de Toeslagenaffaire.

Daarnaast bleek zowel Smit als Feenstra gevoelig voor complottheorieën. Smit plaatste op Twitter meerdere sceptische berichten over het World Economic Forum, dat volgens complotdenkers de coronacrisis als excuus gebruikt om een ‘Great Reset’ door te voeren. Feenstra noemde de vaccinaties en QR-codes een ‘New World Order’.

Het fotomodel schuurde ook aan tegen het onder complotdenkers populaire gedachtegoed dat er een geheime elite bestaat van hooggeplaatsten die kinderen seksueel misbruiken.

‘Kindermisbruik is een ernstige zaak en er wordt nog veel te veel in de doofpot gestopt’, schreef ze al eens op Instagram. Na de heroprichting van de zogenoemde Pedopartij in 2020 stelde ze in een ‘pedocratie’ te leven.

Kim Feenstra verkondigde meermaals op Instagram dat Pim Lammers in zijn verhaal ‘Trainer’ pedofilie ‘verheerlijkt’. Beeld Brunopress/Patrick van Emst
Kim Feenstra verkondigde meermaals op Instagram dat Pim Lammers in zijn verhaal ‘Trainer’ pedofilie ‘verheerlijkt’.Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Op 30 januari, drie dagen na het artikel over Lammers op Reactionair, retweette Feenstra vier bijdragen op Twitter waarin werd gerefereerd aan de hardnekkige en al vaak weerlegde complottheorie dat voormalig topambtenaar Joris Demmink een pedofielennetwerk zou hebben geleid. Eén van die tweets luidde: ‘#Demmink. Ik denk als deze beerput echt helemaal opengaat we van een heel groot gedeelte van de politieke machthebbers en rechterlijke machthebbers en MSM media verlost zijn. Om te beginnen zeker heel D66.’

Het nieuws over de terugtrekking van Pim Lammers werd door Smit en Feenstra als een succes opgevat. ‘Ik zal altijd opkomen voor alle kinderen! Dit gedoe moeten we never normaliseren’, twitterde Smit. Feenstra schreef op Instagram: ‘Als het om de veiligheid van kinderen gaat moet er 1 grens getrokken worden. En moeten we zij aan zij staan. Laat dat ons streven zijn.’

Gezin in Gevaar

Ook Gezin in Gevaar liet zich niet onbetuigd. Die actiegroep, die zich verzet zich tegen de ‘seksuele perversie’ die in deze tijd door ‘nietsontziende radicalen’ aan gezinnen zou worden opgedrongen, lanceerde op 3 februari een petitie waarin werd opgeroepen om de ‘pedofilie-schrijver’ geen podium te geven. Deze petitie werd al snel ruim zesduizend keer ondertekend.

Het was niet de eerste keer dat Gezin in Gevaar het gemunt had op Lammers. In 2020 wijdde de club al een artikel aan zijn kinderboek De boer en de dierenarts, dat homoseksualiteit als thema heeft en op lagere scholen onder de aandacht werd gebracht in het lesprogramma Squla. Volgens het artikel werd leerlingen op deze manier homoseksualiteit ‘opgedrongen’. Lammers zou bovendien ongeschikt zijn als kinderboekenschrijver, omdat in zijn verhalen voor volwassenen ‘allerlei perverse fantasieën de revue passeren’.

Eerder begon Gezin in Gevaar een petitie tegen een reclamecampagne van kledingbedrijf Suit Supply, waarin zoenende mannen te zien waren. Ook riep de organisatie voormalig minister van Justitie Grapperhaus op om onderzoek te doen naar ritueel misbruik en schreef ze meermaals over de ‘hardnekkige pedofilie-aantijgingen’ aan het adres van Joris Demmink.

Een ander geliefd mikpunt van de actiegroep is D66-Kamerlid en transvrouw Lisa van Ginneken, die op de website wordt omschreven als ‘een man die zich in 2016 liet verminken in Thailand en zich nu vrouw waant’. Van Ginneken zat in 2021 net een week in de Tweede Kamer toen zij van Gezin in Gevaar een boek kreeg opgestuurd waarin werd geageerd tegen seksuele diversiteit in het onderwijs, zo vertelde ze in de Volkskrant. Het boek was geadresseerd aan ‘de heer Lisa van Ginneken.’

Gezin in Gevaar maakt onderdeel uit van Civitas Christiana, een orthodox-katholieke organisatie die onder de noemer Stirezo wakes houdt bij abortusklinieken en zich onder de vlag Cultuur onder Vuur fanatiek teweerstelt tegen klimaatbeleid, asielzoekerscentra en de afschaffing van Zwarte Piet. In 2017 riep Civitas Christiana een digitale schandpaal in het leven voor scholen die excursies naar de moskee organiseren. Na het uitbreken van de coronacrisis schaarde de organisatie zich achter de Great Reset-theorie.

Het logo van Civitas Christiana. Beeld
Het logo van Civitas Christiana.

Volgens het Nederlands Dagblad stuurt Civitas Christiana maandelijks naar 370 duizend mensen een mail over haar nieuwe campagnes. Aanvankelijk werd de organisatie gefinancierd door een Poolse zusterclub, inmiddels kan ze zichzelf naar eigen zeggen bedruipen met giften van Nederlandse donateurs. In 2020 werd ruim 1,2 miljoen euro aan giften geworven, in 2021 zelfs bijna 1,5 miljoen, blijkt uit jaarrekeningen.

Voorman van Civitas Christiana is Hugo Bos. Hij schreef ooit voor de orthodox-katholieke tijdschriften Bitter Lemon en Catholica. Een van zijn collega-auteurs van destijds was Robert Lemm, die nu verbonden is aan Reactionair.nl.

Bos heeft ook connecties bij Forum voor Democratie. Zo overhandigde hij in 2021 het door zijn organisatie uitgegeven boek Islam en de zelfmoord van het Westen aan Thierry Baudet en hield hij afgelopen najaar een lezing in het FvD-partijkantoor.

Bos is fel tegenstander van het homohuwelijk, zei hij ooit in een interview, want: ‘Dat is stap één, stap twee is pedofilie legaliseren.’ Afgelopen dinsdag legde de website van Gezin in Gevaar een nog directer verband. In een artikel over de ‘lessen van de affaire-Lammers’ werd betoogd dat ‘pedoseksualiteit en homoseksualiteit hand in hand gaan.’

Wybren van Haga

De ophef over Pim Lammers bereikte ook politiek Den Haag toen BVNL-voorman Wybren van Haga zich in de kwestie vastbeet. Op de website van zijn partij verscheen op zaterdag 4 februari een artikel over Lammers, waarin in herinnering werd gebracht dat ‘Nederland de grootste Europese host is van kinderpornografische beelden’ en werd beweerd dat ‘ons land al jaren wereldwijd in verband wordt gebracht met grootschalige pedofielennetwerken’.

Direct daarna werd verwezen naar het 9-jarige jongetje Gino, dat vorig jaar werd misbruikt en vermoord door een recidiverende zedendelinquent. ‘In plaats van dit soort kwalijke praktijken een podium te geven, moeten we kindermisbruik keihard aanpakken’, aldus Van Haga in het artikel. ‘De boodschap die wij uitzenden als we deze man het Kinderboekenweekgedicht laten schrijven, is verkeerd en gevaarlijk.’

De ophef over Pim Lammers bereikte ook politiek Den Haag toen BVNL-voorman Wybren van Haga zich in de kwestie vastbeet. Beeld ANP
De ophef over Pim Lammers bereikte ook politiek Den Haag toen BVNL-voorman Wybren van Haga zich in de kwestie vastbeet.Beeld ANP

Van Haga, die ooit bij de VVD moest opstappen na een reeks schandalen en ook met ruzie vertrok bij Forum voor Democratie, stond al langer bekend als een man die niet terugdeinst voor boude uitspraken. Tijdens de coronacrisis verspreidde hij om de haverklap bewezen onwaarheden in de Kamer over zogenaamd dodelijke bijwerkingen van het coronavaccin. Ook verwelkomde hij rapper Lange Frans – een notoire complotdenker die gelooft in een satanisch pedofielennetwerk en hardop filosofeerde over het doodschieten van de minister-president – voor een rondleiding door het Kamergebouw.

Gelijktijdig aan het artikel over Lammers op de BVNL-site, diende Van Haga zestien Kamervragen in bij minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Robbert Dijkgraaf, waarin hij onder meer verwees naar de tweets van Monique Smit. Vraag 16: ‘Bent u (...) niet van mening dat de overheid mede schuldig is aan het faciliteren van kindermisbruik, als zij niet optreedt tegen de keuze voor Lammers als schrijver voor het Kinderboekenweekgedicht?’

Het antwoord bleek niet meer nodig. Nog diezelfde middag besloot Pim Lammers zich terug te trekken.

Wilt u belangrijke informatie delen met de Volkskrant?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van de Volkskrant rust uiteraard copyright.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright @volkskrant.nl.
© 2023 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden