Wat u moet weten over het klimaatakkoord

De eerste reacties in Parijs op het definitieve klimaatakkoord zijn positief. Het is een doorbraak dat de internationale gemeenschap voor het eerst afspraken maakt over klimaatverandering, klinkt het. Negatief is volgens velen dat de concrete maatregelen niet ver genoeg gaan, en er te weinig financiële steun is voor arme en kwetsbare landen die nu al kampen met de opwarming. Wat zijn de belangrijkste punten van het akkoord?

COP21-voorzitter Laurent Fabius wordt in Parijs belaagd door de media voor zijn presentatie van de 'laatste' concepttekst van het klimaatakkoord. Foto ap

De tekst noemt als belangrijkste doelstelling dat de opwarming beperkt moet blijven tot ruim beneden 2 graden in 2100, met het streven het niet meer te laten zijn dan 1,5 graad, de limiet die cruciaal is voor de poolgebieden, koraalriffen en bewoners van laagliggende eilanden en kuststreken. Opname van de 1,5 graad is een overwinning voor de armste, kwetsbaarste landen.

Vager is de tekst over wat dit impliceert, namelijk een snelle afbouw van het gebruik fossiele brandstoffen en een overgang naar 100 procent duurzame energie voor 2050. De tekst spreekt over een piek in broeikasgasemissies 'zo snel mogelijk' en dan snelle reducties, tot in de tweede helft van de eeuw een 'balans' wordt bereikt tussen uitstoot en opslag van broeikasgassen.

Een probleem van het klimaatakkoord is dat het gebaseerd is op de vrijwillige klimaatplannen (INDC's) die landen hebben ingediend. Die leiden nu opgeteld tot een temperatuurstijging van zeker 2,7 graden C. Belangrijk is daarom dat de tekst vastlegt dat deze klimaatplannen elke vijf jaar zullen worden geëvalueerd en bijgesteld om de 2 graden C doelstelling uiteindelijk toch te halen.

Meer over