Lezersbijdrage

Wat leren studenten precies achter de bar?

Dit zijn de ingezonden brieven uit de Volkskrant van zaterdag 28 maart.

Daarom salarisverhoging

De ophef over de salarisverhogingen voor de top van de ING en ABN AMRO is zwaar overdreven. Beseft iedereen wel wat voor zware en vervelende banen dat eigenlijk zijn? Denkt u dat het leuk is om steeds maar al die bankkantoren te sluiten en de vele honderden medewerkers te moeten ontslaan?

Denkt u dat het leuk is om al die slechtnieuwsgesprekken te moeten voeren als de bank de stekker uit de door de crisis in nood verkerende bedrijven moet trekken? Dat je als bank met vele miljarden door de belastingbetaler overeind gehouden moet worden, beseffende dat je die steun nooit zult kunnen terugbetalen, dat geeft toch ook geen prettig gevoel. Weet u wel hoe moeilijk het is om steeds maar nieuwe producten te moeten verzinnen zoals beleggingshypotheken, derivaten, woekerpolissen en renteswaps? En al die hierover klagende mensen later aan de telefoon te krijgen en steeds maar weer te moeten uitleggen dat het toch allemaal duidelijk in de kleine lettertjes stond.

In het licht van dit alles lijkt mij dat een salarisverhoging van 1,3 miljoen euro naar 1,6 miljoen per jaar voor de topman van ING niet overdreven is. En de salarisverhogingen voor de top bij de ABN Amro, volgens topman Zalm moet je die verhogingen eerder zien als een achteruitgang wegens het afschaffen van de bonussen die door de bemoeienis van de staat helaas niet meer zijn toegestaan. Bovendien was de salarisverhoging slechts 17 procent, terwijl ze recht hadden op 20 procent. Een gematigde verhoging dus. Anders vertrekken ze. In het buitenland kunnen ze minstens twee keer zo veel verdienen. En hoe moet het dan met onze banken?

Wim Hop, Rotterdam

Daslookalert

In de Volkskeuken geeft Tallina van den Hoed een daslookrecept. Het zou volgens haar geen kwaad kunnen om daar in het wild veel bladeren van te plukken. Ik denk dat iets meer voorzichtigheid is geboden.

Daslook is een wettelijk beschermde plant die plaatselijk in grote aantallen voorkomt. Ik pluk daar niet veel, maar weinig bladeren van. En dan van elke plant een blaadje, zodat de plant overleeft. Ook is het goed om te weten dat daslook twee giftige lookalikes heeft: het lelietje-van-dalen en de herfsttijloos. Die groeien vaak in dezelfde buurt. Daslook is heerlijk, maar het is beter niet in het wilde weg te gaan plukken en je eerst op de hoogte te stellen.

Mark Janssen, Amsterdam, Wild Plukgeluk

Draaikonten

'Als volksvertegenwoordiger moet ik de sentimenten van de bevolking aanvoelen. Daarom zit ik hier', zegt VVD-Kamerlid Malik Azmani. Dit soort redenatie ben ik meer tegengekomen, vooral in de nasleep van de recente verkiezingen. Quatsch natuurlijk, volksvertegenwoordigers moeten zich niet aanpassen aan de sentimenten van het volk. Als dat logisch was, dan zou de PvdA zich nu hoognodig moeten omvormen naar een liberaal gedachtengoed.

Kiezers kiezen een partij, en een vertegenwoordiger, die hun gedachtengoed het beste uitdraagt. Dus moeten die vertegenwoordigers rechtlijnig zijn, en niet de vlag verhangen als de kiezer iets anders blijkt te willen; dan kunnen we wel aan de gang blijven.

Volksvertegenwoordigers moeten hun oren niet laten hangen naar de sentimenten van het volk; hooguit moeten ze hun eigen sentimenten oprecht uitdragen, zodat het volk een keuze kan maken die een afspiegeling is van wat er onder hen leeft. Een volksvertegenwoordiger die zich bekommert om de sentimenten van het volk is een draaikont.

Bart Doets, Hilversum

Shaken, not stirred

Ik vind het goed, ijsblokjes van de Noordpool voor de skybars van Dubai. Verkopen is geen probleem want het ijs smelt door de opwarming extra snel, aldus het verhaal. Mits de creatieve 'milieuvriendelijke' ondernemer daar de stijging van de zeespiegel mee weet te voorkomen. Zullen veel eilanden hem dankbaar voor zijn. Ik zeg: subsidie!

Ines Schuitema, Utrecht

Verslaggever als ster

Mooier dan zó wordt het nooit bewezen: waartoe het leidt dat verslaggevers tegenwoordig liever ster zijn dan verslaggever. Gerrie Eickhof in het NOS-Journaal vrijdag vóór het hoogspanningsstation waar de stroomstoring was ontstaan. Even wijzend liet hij zien dat ook het elektrische hek hier niet werkte. Vervolgens keerde hij de rug weer naar zijn onderwerp, de blik pontificaal in de camera. Achter hem ging het hek gewoon open, liet een auto door en sloot weer.

Brengers van nieuws treden onderhand zo nadrukkelijk op de voorgrond dat het nieuws niet eens meer meedoet.

Fred van Dijk, Hilversum

Dan ook geen hoofddoekjes

Met een gevoel van moedeloosheid het artikel 'dan maar een pet over je keppeltje' gelezen. Het is onverteerbaar dat onze Nederlanders van Joodse afkomst dagelijks hun identiteit moeten verbergen uit angst voor scheldpartijen, geweldplegingen of zelfs meer.

Bij de uitgang van de synagoge worden de bezoekers geattendeerd op het feit dat zij beter zonder keppeltje de straat op kunnen gaan. Hoe anders zou er in Nederland gereageerd worden wanneer het voor moslima's onmogelijk zou zijn met hoofddoek de straat op te gaan.

Wilbert van Rijen, Holthees

Onze Willem II

Jeroen van Zanten, de biograaf van Willem II, beweert dat ik mijn geschiedenis niet ken omdat de prins niet Silly Billy werd genoemd maar Slender Billy. Dit vanwege zijn lange slanke gestalte. Van Zanten negeert met deze stelling vele bronnen en Britse historici.

De prins had drie bijnamen : Silly Billy , Slender Billy en de Young Frog. Volgens diezelfde bronnen was de prins zeker niet laf maar wel zeer onnadenkend , niet al te slim en vooral onervaren als bevelhebber. Voor het politieke besluit deze prins de bevelvoering te geven over de helft van het geallieerde leger (dertigduizend man) te Waterloo hebben dan ook vele soldaten met hun leven betaald.

Dat Van Zanten nog nooit zou hebben gehoord van de onnodige vernietiging van geallieerde bataljons door Willems roekeloze bevelvoering vind ik verontrustend. In vele gerenommeerde werken over de slag bij Waterloo wordt gerept over de totale ondergang van het '5th Kings German Legion bataljon' door een enorme inschattingsfout van de Prins.

Er zal altijd discussie zijn over de precieze rol van de Prins te Waterloo, maar een heldenrol was het niet. Zoals Van Zanten zelf aangeeft was het meer het toenmalige nationalisme dat de Prins deze status toedacht dan iets anders . Twee honderd jaar later mogen we hoop ik wat kritischer zijn.

S. Paul, Bussum

Lekkere recepten

Wat jammer dat de rubriek Lessen in Lekkers, met de koekjes van Cees Holtkamp, alweer is afgelopen. Ik heb ervan genoten en alle recepten bewaard. Wat een prachtige foto's ook van Rein Janssen. Mag Cees aan het eind van het jaar weer terugkomen met een aantal recepten? Ik ben dus een Cees-fan.

Heleen Storm-Goeree, Zoetermeer

Onze zekerheden zijn weg

Frank Kalshoven vraagt zich af hoe het toch komt dat de kiezer de regeringspartijen heeft laten vallen, juist nu het weer beter met de economie gaat en de gemiddelde Nederlander de economische situatie met stip op één zet op het lijstje van Grote Problemen. Hij snapt het niet.

Dat komt omdat Kalshoven als (door mij bewonderde) econoom alle problemen door zijn economische bril bekijkt. Maar als de Nederlander beweert dat de economie het grootste probleem is, dan bedoelt hij dat anders dan Kalshoven denkt. Het gaat de Nederlander helemaal niet om de economie op zich, maar om zijn bestaanszekerheid. De bestaanszekerheid is de afgelopen tien jaar met enorme stappen achteruitgehold. Waar we tien jaar geleden nog wisten dat we met 62 jaar wel met pensioen zouden kunnen gaan, en dat dat pensioen welvaartsvast was, dat we een vaste baan hadden en niet zomaar ontslagen zouden kunnen worden, dat ons inkomen altijd zou groeien, omdat loonsverláging in ons woordenboek niet voorkwam, dat banken zorgvuldig met onze spaarcenten zouden omgaan, dat de overheid altijd zou zorgen voor goed onderwijs en goede zorg, dat is allemaal niet meer vanzelfsprekend.

Dát is waar mensen zich zorgen over maken en dát is wat kiezers in de armen drijft van behoudende partijen als PVV en SP. En dát zou ook moeten zijn waar de gevestigde partijen oog voor moeten hebben. Juist de nadruk van de politiek op economie leidt tot de exorbitante bezuinigingen op de collectieve sector, op de zorg, op de sociale verzekeringen, en per saldo dus op de bestaanszekerheid. Vraag Nederlanders wat ze liever hebben: loonsverhoging of baangarantie en men kiest en masse voor het laatste.

Jan Bijma, Culemborg

ABN Amro, betaal ons

Minister Dijsselbloem gaat kennelijk uit van een minimumopbrengst van 15 miljard als ABN Amro weer op de beurs wordt gebracht. Dat is 9 miljard minder dan wat de staat, dus de gemeenschap, heeft neergelegd voor de redding destijds.

Het verdient daarom de voorkeur de bank op de markt te zetten met in de boeken een vordering van de staat ter waarde van 9 miljard, met rente terug te betalen over een periode van 30 jaar. Tegengeworpen zal worden dat de verwachte opbrengst als gevolg van de schuld een stuk lager zal worden. Dat is ongetwijfeld het geval, maar het is onwaarschijnlijk dat die opbrengst minder is dan de vordering. En gezien de verplichtingen van de bank heeft die vordering misschien voor de komende jaren ook nog een bonusdrukkend effect.

P.Hol, Amsterdam

Studeren achter de bar

De klachten van jongeren over het oneerlijke minimumloon zijn natuurlijk terecht. Het gaat werkgevers er niet om jongeren 'een kans te bieden' om werkervaring op te doen, want zo gauw ze die werkervaring hebben - lees: 23 worden - worden ze ontslagen. Er zijn immers genoeg jongere jongeren die dan hun plaats willen innemen tegen een schandalig laag loon. Werkgevers kunnen zo bezuinigen.

Of die bezuiniging noodzakelijk is voor het bedrijf om te overleven, staat te bezien. Een gezond bedrijf kan een gezond salaris betalen en haar medewerkers langdurig houden. De overmaat aan horeca in een stad als Utrecht kan alleen bestaan bij gratie van het enorme en continue reservoir aan studenten die voor een schijntje willen werken.

Dat geldt ook voor allerlei winkels zoals de MediaMarkt die er alleen op gericht zijn via oneerlijke concurrentie andere bedrijven, waar medewerkers wel kennis en voorlichting kunnen geven, weg te werken. Kortom: afschaffing van het minimumjeugdloon geeft iedereen meer perspectief op een goed salaris en goed werk.

Het 'kans bieden om werkervaring op te doen' heeft zelden iets te maken met 'maatwerk'. Wat leren studenten precies achter de bar, wat is precies de nuttige werkervaring bij productiewerk voor ze?

Bea Groen, Utrecht

De betwiste gebieden

Bram Damon beweert dat Hebron in bezet Palestijns gebied zou liggen en niet in Israël. De term 'bezet gebied' impliceert dat er een gebied van een mogendheid of land bezet is. Hebron ligt in de landstreek Judea waar vele verschillende volken hebben gewoond of heerser zijn geweest. Na de Zesdaagse Oorlog van 1967 is Israël nederzettingen gaan bouwen in een gebied waar formeel juridisch geen eigenaar voor aangewezen kan worden. Palestijnen zeggen dat het hun land is. De Joden op hun beurt beweren dat het hun land is. Dus wie is nu de bezetter? Beiden zitten in Hebron. Dit gaat nog heel wat strijd en twist geven: laten we het dus voorlopig nog maar 'betwist' gebied noemen.

Jacob Koedoot, Zwolle

Invoegen is niet makkelijk

In 'Wie wil invoegen, moet moeite doen' legt Leefbaar-wethouder Ronald Schneider uit wat hij als de norm ziet. Hij antwoord: 'Dat man en vrouw gelijk zijn. Dat homo's, hetero's en transgenders volkomen gelijkwaardig zijn.' Mijn ervaring is echter dat dit niet de norm is.

De gemiddelde autochtoon mag misschien weten dat lhbt'ers gelijk zijn voor de wet, maar leeft daar vaak niet naar. Al flyerend voor een lhbt-feest hoorde ik laatst een 'Nederlandse' jongen zeggen: 'Kom jongens, dan gaan we lekker homo's in elkaar slaan.'

Man en vrouw mogen dan misschien gelijk zijn voor de wet, maar vrouwen krijgen nog steeds minder loon voor hetzelfde werk. Om de metafoor van Schneider aan te houden: de adviessnelheid mag wel 120 km zijn, maar de gemiddelde Nederlander rijdt er 90 km. Dan moet en kun je ook niet van de invoegers gaan eisen dat zij dan wel 120 km rijden. Dat is niet eerlijk en zou volgens deze metafoor nog gevaarlijk zijn ook.

Clio Plowman, Wageningen

Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met de Volkskrant?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van de Volkskrant rust uiteraard copyright. Linken kan altijd, eventueel met de intro van het stuk erboven.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright @volkskrant.nl.
© 2020 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden