VMIQ - de uitslag

door Wouter Klootwijk

Grote verrassing: een paar dagen na het verschijnen van de internetquizin het magazine plaatste ene Tinus de Lezer op internet een site met eenhele reeks antwoorden. Dat scheelde de redactie veel zoekwerk. Alleenzat Tinus de Lezer er nogal eens naast. Zo ook de inzenders die hemklakkeloos volgden.

Niemand vond op alle vragen een (goed) antwoord. Dat hoefde ook niet, waszelfs onmogelijk. Winnaars vonden we onder inzenders die zich slim naareen antwoord toe vochten. Bart Gijswijt (de beste) uit Rotterdam was ereen meester in. Hij schakelde een discussieforum in waar dolle pretgemaakt werd over en om de quiz.

Minjon Ackerman (tweede prijs) uit Nijmegen vond de quiz een nuttigevakantiebesteding en raakte verslaafd aan het zoeken naar antwoorden.Menno Meihuizen (de derde) uit Voorburg testte hoe ver hij kon komenzonder papieren naslagwerken. Met alleen internet kwam hij heel ver.Een tiental quizdeelnemers stuurde ons klokgave boekwerken en dat van P.Bouwmeester (vierde) uit Hoofddorp zou zomaar de prijs voor de bestverzorgde afstudeerscriptie van dit jaar kunnen krijgen.

Klaartje Stemerdink (vijfde prijs) uit Zutphen had veel vragen goed endeed ons af en toe schateren. Zij was bij lange niet de enige lolbroek.Het spijt ons dat ruimte ontbreekt om alle gevatte antwoorden enuitzinnige redeneringen af te drukken. Hierbij de uitslag met watopmerkingen daarbij.

 • 1. Hoe sterk is een ei? Het vaakst gevonden antwoord is dat een kippenei een gewicht van 9 tot 10 kilo kan dragen. Er is ook een rekenkundige formule waarover een felle discussie losbrak op www.smallzine.nl, de leerzame Nederlandse site over internet. De som: 1,1 x 106 Newton per vierkante meter. Een heel bijzonder antwoord was: jaja.
 • 2. Veel antwoorden op de vraag wat aan de Joint Strike Fighter mankeert.Te duur, zeggen duizend inzenders. Maar er was er maar een met hetgoede: er moet een piloot in, dat is hopeloos ouderwets!
 • 3. Kennedy werd vermoord in een Lincoln Continental limousine, ss100x uit1961.
 • 4. De meest bezochte website ter wereld is www.msn.com (Microsoft).
 • 5. De Amerikaanse consumentenactivist Ralph Nader kwalificeerde in dejaren zestig de Chevrolet Corvair als: 'Unsafe at Any Speed.'
 • 6. Wat is beter voor de gezondheid, plantaardige margarine of roomboter?Let op de nieuwe inzichten over vet en vetzuren, roomboter komt sterkterug, er is iets mis met margarine. Met name transgene vetzuren gaan inde ban.
 • 7. Kunnen trendwachters eerder trends watchen dan gewone mensen? Nee,blijkt uit de duizenden antwoorden op deze vraag.
 • 8. Trends die niet door trendwatchers gewatched zijn? Honderden. Hetvaakst genoemd is de mode onder vooral jongeren om te sms'en. Maar ook:boerenzakdoeken om de nek van labradors, kogelbrieven en cda stemmen.
 • 9. Spanjaarden eten de meeste in Yerseke gevangen en gekookte kokkels op.
 • 10. Hoe oud is internet? Het antwoord van de quizwinnaar: 'Internet kangezien worden als een overblijfsel van de Koude Oorlog, dat ontstondnaar aanleiding van de lancering van de Spoetnik door de Russen in 1957.Het antwoord van de Amerikanen was het bouwen van darpa, het DefenseAdvanced Research Project Agency, dat later bekend werd als hetinternet. De bedoeling was dat alle belangrijke informatie niet langerop één plek te vinden was, maar door middel van een netwerk verspreidwerd over het hele land. In 1969 lukte het voor het eerst vier'host'-computers met elkaar in verbinding te brengen, waarmee hetinternet geboren was. Op 2 januari van dat jaar is het eerste netwerkjetot stand gekomen.
 • 11. Ga je harder met lichtmetalen velgen? Ja, als je meer gas geeft.
 • 12. Waarom moet Maarten 't Hart worden gestenigd? Oei, dat gaf me wat.Boze lezers die dit geen kiese vraag vinden, maar er zijn ookenthousiaste moordenaars onder ons die geen moeite hebben met dezwaarste straf voor 't Hart. Verrassing: in de Bijbel zijn meerdereaanwijzingen te vinden waaruit men kan opmaken dat hij gestenigd moetworden. Niet alleen moslimfundamentalisten, maar ook christenen mogen(moeten) mannen dood maken die zich als vrouw verkleden. Maar alleen alom zijn aanhoudende kritiek op de Bijbel gaat hij eraan: Leviticus24:16, wie den Naam de Heeren gelasterd zal hebben zal zekerlijk gedoodworden; de ganse vergadering zal hem zekerlijk stenigen. Toch dachten demeeste inzenders dat hij homo is en daarom dood moet.
 • 13. Wat is het verschil tussen Fransen en Nederlanders in het washok.Hier staan we toch even te kijken van het grote aantal inzenders datplompverloren beweert dat Fransen stinken, dat het viezerikken zijn. Hetvaakst wordt zulks opgemerkt op Franse campings. Een paar lezersontdekten het grote verschil in waspoederconsumptie. Fransen gebruikengemiddeld drie keer zo veel waspoeder voor dezelfde was alsNederlanders. En niemand vond het antwoord dat we bedoelden: Nederlandsewasmachines zijn vooral voorladers met een patrijspoortje, de Franseladen van bovenaf.
 • 14. De verschillende functies van de beha. Omhoogduwen van borsten ofjuist platdrukken en onzichtbaar maken. Portemonnee. En een middel omvrouwen in bedwang te houden, want in de jaren zeventig staken vrouwenheur beha in de fik om daarmee de vrouwenbevrijding te vieren.
 • 15. Wat is het beste geloof? Duizendvoudig kwam hetzelfde antwoordbinnen: 'Het geloof in jezelf.' Maar dit was het beste: 'Het geloof inSinterklaas; het enige geloof waarvan je zeker weet dat het ietsoplevert.'
 • 16. In welk jaar is de aardolie op? In 2006. Tenzij hetkabinet-Balkenende voor die tijd gevallen is.
 • 17. Een Daimler heet in de Verenigde Staten een Jaguar Sovereign.
 • 18. De kortste weg van Boedapest naar Parijs? Wonderlijk. Vaak wordt derechte lijn als kortste weg genoemd, maar er is verschil. Tientallenkeren is dan de afstand 1200 kilometer, maar er zijn er ook die 1280kilometer vonden. Een enkeling houdt het op 1247,66 km. We ontvingen ookzo'n honderd keer een hele routebeschrijving, direct van de computergeplukt en eindeloos lang met elke afslag opgesomd. Perfect slaapmiddel.
 • 19. De meeste auto's hebben vijf wielen. Zijn er ook met vier? Ja,driewielers.
 • 20. Al Gore heeft het web uitgevonden. Al zegt hij dat zelf.
 • 21. Het wereldsnelheidsrecord op de fiets. Er was een waaghals, F.Rompelberg, die op een fiets in het kielzog van een racewagen bijna 270km per uur fietste. Telt niet. Het moet zonder hulp. Lars Teutenberghaalde op een ligfiets 81,16 kilometer per uur. Ligfietsen mogen nietmeedoen in de Tour de France, want die winnen.
 • 22. Waarheden die helemaal niet waar zijn? Te veel om op te noemen. Bijnaalle Nederlandse spreekwoorden en gezegden zijn niet waar en zelfs datde aarde rond is klopt niet.
 • 23. Wat mankeert er aan Cathérine Deneuve? Een stuitend groot aantalinzenders zegt: haar leeftijd. Maar ook vaak vindt men dat aan haarniets mankeert en dat is het goede antwoord, want dat is precies wat aanhaar mankeert. Volgens een filmmedewerker van Vrij Nederland is ze demooiste vrouw ter wereld omdat ze volmaakt symmetrisch is. Maar dat istoch geen gezicht!? We schreven trouwens haar naam fout en nogal watlezers dachten dat dat het was wat mankeerde: De accent aigu in'Cathérine'; het moet zijn 'Catherine'
 • 24. Het verschil tussen een Europeaan en een Aziaat zit hem in hetoorsmeer. Smeuïg bij Europeanen, korrelig bij Aziaten. Wist maar 1 op de3000 inzenders.
 • 25. Welk land was in de vorige eeuw wereldkampioen hartinfarcten? Finlandis dat een tijdje geweest. Een mindercholesterol-in-de-bloedspiegelbevorderend dieet zou hebben geholpen.
 • 26. Welk volk staat op het punt van ontploffen? Vaak genoemd, deIsraëliërs, bijna even vaak de Palestijnen, iets minder van India, enmaar een paar keer de lui die we bedoelen, de Amerikanen. Meer dan dehelft is veel te dik.
 • 27. De Volvo Amazon mocht kort na de introductie geen Amazon meer hetenomdat Amazon al was geregistreerd. Door brommerfabrikant Kreidler.
 • 28. Een meter is de afstand die licht aflegt in 1/299.792.458e van eenseconde. Maar het moet in een vacuüm.
 • 29. Waar komt de kip vandaan? Uit ZuidOost-Azie, van het Bankivahoen.
 • 30. In Nederland worden jaarlijks tien miljard kippeneieren gelegd.
 • 31. Het Kwartje van Kok werd ingevoerd onder Lubbers.
 • 32. De uitvinder van de dieselmotor, Rudolf Diesel, sloeg op 29 september1913 overboord tijdens een overtocht op het Kanaal. Roddel: hij pleegdezelfmoord.
 • 33. De tux, mascotte van computersysteem Linux, is een pinguïn.
 • 34. Waar kan men de grootste verzameling geslachtsorganen bij elkaarzien? Bloemen zijn volgens Midas Dekkers geslachtsorganen. De Floriadeis pure porno. Maar de winnaar van deze quiz denkt er anders over: MidasDekkers kan zo veel zeggen. De grootste verzameling geslachtsorganenstaat toch echt op internet.
 • 35. Welke manier van verplaatsen kost mensen de minste energie? Veelverschillende antwoorden kwamen binnen. Slaapwandelen, zeilen,buikzwemmen en schaatsen. Maar bijna niemand kwam op het goede antwoord:fietsen.
 • 36. Wat is het minimum aantal bemanningsleden dat nodig is om de wereldrond te zeilen zonder onderweg aan te leggen? Nul. Het kan met computersaan boord.
 • 37. Usenet is de oudste nieuwsgroep op het wereldwijde web.
 • 38. De eerste zoekmachine op het wereldwijde web was World Wide Web Worm.
 • 39. Prins Bernhard is nog rijker dan koningin Beatrix.
 • 40. Waarom is de gezondheid meer gediend bij zwijgen dan bij kwekken?Zwijgers hebben een lagere bloeddruk dan kwekkers. Maar ook zijn er meermensen vermoord omdat zij kwekten dan omdat zij zwegen.
 • 41. Welke volken zijn dol op rotte vis en over welke vis gaat het dan?IJslanders eten bedorven haai, Zweden bedorven haring. SommigeNederlanders trouwens ook, blijkt elk jaar weer uit onderzoek van hetAlgemeen Dagblad.
 • 42. Hoe kan men ver op zee een vis vangen en toch op het land blijven?Vissen met een vlieger (slechts één inzender zat goed).
 • 43. Tien zeevissen die tevens gekweekt worden. Vreemd, vaak wordenzeevissen genoemd die helemaal niet gekweekt worden, zoals haring. Erwordt een groot aantal exotische zeevissen gekweekt, maar in Europa gaathet vooral om kabeljauw, heilbot, zeebaars, zeebrasem, tarbot en zalm.
 • 44. Bezwaren tegen kweekvis. Ze ontsnappen en schoppen de boel in de warin de zeeën. Ze hebben medicijnen nodig. Ze vervuilen kustwateren. Zezijn niet zo lekker. Ze eten vis.
 • 45. Voordelen van het kweken van zeevis. Urk kan lekker thuisblijven. Hetkomt ooit weer goed met de wilde kabeljauw.
 • 46. De Renault 13 is nooit gemaakt.
 • 47. We zijn dankzij de genade Gods het eeuwige leven deelachtig geworden.Wat kunnen we al die tijd het beste gaan doen? Alles wat God verbodenheeft.
 • 48. Vlas en hennep zijn landbouwgewassen waar de meeste producten vanbedacht kunnen worden. Veel inzenders denken dat met rijst het meestekan.
 • 49. Van welk merk auto moest het eerste exemplaar als gevolg van eenconstructiefout achteruitrijdend de fabriek verlaten? Een Volvo in 1927.
 • 50. Welke Europese mannen worden gemiddeld het oudst en welke Aziatische?Europa kan kiezen tussen Zweden en Kretenzers. In Azië worden Japannershet oudst.
 • 51. In nieuwsgroepen geldt een wet die zegt dat naarmate een discussielanger duurt de kans dat Hitler of nazi-Duitsland wordt genoemd, 100procent is. Hoe heet deze wet? Godwin's Law.
 • 52. Fransen spreken vaak Nederlands zonder het te weten. Het woordmannequin komt van het Nederlandse manneke, boulevard van bolwerk, baborvan bakboord, beaupre van boegspriet. En komt moulin nou van molen enmolen van moulin?
 • 53. De grootste Nederlandse kroppen sla (botersla) gaan naar Duitsland.
 • 54. Welke diersoort heeft het, als het erop aan komt, voor het zeggen opaarde? Insecten en in het bijzonder de kakkerlak. Die overleeft zelfseen kernoorlog.
 • 55. Waarom is een blik haring in tomatensaus gezonder dan een broodjegezond? Omdat een broodje gezond ongezond is en haring in tomatensausoveral goed voor.
 • 56. Veel heel verschillende leden van koninklijke huizen worden doordeelnemers aan de quiz om hun gedrag liederlijk bevonden. Zelfs Pietervan Vollenhove wordt genoemd. Maar opvallend groot is het aantal bozeopmerkingen over prinses Christina die een cd volzong met kerstliederen.Verder worden de bekende namen genoemd van mannen die de beestuithingen. Maar Christina heeft het gedaan dit jaar.
 • 57. php staat voor Personal Home Page maar is verworden tot 'php:Hypertext Preprocessor'.
 • 58. Hoe zegt men in een chatbox: ik lach me rot? rotflmmfao (rolling onthe floor laughing my motherfucking ass off). Dat kan echter weerafgekort worden tot lmao (laughing my ass off), of, voor een bescheidenlachje, lol (laughing out loud).
 • 59. Nederlandse vrouwen groeien het hardst, zijn al het langst en hetergste is (voor mannen die op maten letten), ze halen de mannen in enworden langer.
 • 60. Harvey Ball is de vader van de irritante Smileys.
 • 61. Bestaat er ook goddelijke vergeving voor iemand als Ferry Hoogendijk?Veel lezers vinden (hopen) van niet. Maar dit antwoord springt eruit:ja, in de hemel moeten de wc's ook schoongemaakt worden.
 • 62. Waarom arriveerden in de jaren zestig Tomos-bromfietsen na detreinreis uit Joegoslavië hier met lekke banden? De brommers werden ineen wagon gezet. Om ze op hun plaats te houden werden spijkers in dehouten vloer van de wagon geslagen. Het verhaal gaat dat soms eenspijker door een band werd getimmerd.
 • 63. Wie is beroemder geworden, James Dean of de Porsche waarin hij zichdoodreed? James Dean. De Porsche kwam op de sloop, Dean leefde voort alste jong gestorven held.
 • 64. In Europa is te veel melk, te veel wijn, te veel olijfolie, dezezomer te veel regenwater ook en er is een tekort aan goed drinkwater. Erzijn veel lezers die wijzen op een tekort aan aardolie. Maar dat isstraks een wereldprobleem.
 • 65. Beroemde uitspraken van Kamerleden. Vaakst genoemd: zo komt JanSplinter door de Winter (Marcel van Dam) en Effe dimme (JanMarijnissen). Iets minder vaak: beeeeh of meeeeh, van Frits Bolkestein.
 • 66. Waartoe zijn wij op aarde? Waartoe niet? Omdat we nergens anderskunnen leven en niet voor onze lol. Hoewel, volgens menige religie zijnwe er om te neuken.
 • 67. In welk dorp, stad of provincie woonde de schrijver van de Kameleon?Deze vraag is fout geformuleerd en zo zag de winnaar van deze quiz zijnkans: 'Paul Claes, schrijver van De Kameleon (2001), woont en werkt inde Belgische plaats Leuven. In de Kameleon-reeks van Hotze de Roos isnooit een boek getiteld De Kameleon verschenen.' (De Roos woonde inKrommenie).
 • 68. Kost het extra brandstof als de auto met brandende lampen rijdt? Ja.
 • 69. Welke auto rijdt honderd kilometer op een liter diesel? EenVolkswagen die over drie jaar op de markt is.
 • 70. Hoeveel brandstof gaat op aan het vervoer door de lucht van een mensvan Amsterdam naar Athene en wat had men met die hoeveelheid brandstofnog meer kunnen doen? Het kost tussen de 120 en 200 liter kerosine perpersoon. Daarmee had men volgens de inzenders een woning gemiddeld tweemaanden kunnen verwarmen (hoe milieu-activistischer men rekent hoelanger).
 • 71. Wat wordt in kilo's het meest door de lucht vervoerd, behalve mens?Water, zegt de bijdehandste inzender, en stuifmeel. Maar met hetvliegtuig gaan in kilo's vooral drukwerk mee, voedsel (alle groente diewe met de kerst eten) en kerosine.
 • 72. De Indonesische vrucht de durian of doerian stinkt en mag van sommigemaatschappijen niet mee in een vliegtuig.
 • 73. Hoeveel bacteriën wonen in een mensenlijf? Twee kilo.
 • 74. Welk land exporteert de meeste champignons in blik en in potjes?Nederland.
 • 75. Halen mensen meer ijzer uit spijkerslijpsel in de havermoutpap, eenblik doperwten of een bord spinazie? Hardnekkig blijven veel mensengeloven in spinazie. Maar uit doperwten wint een mens meer ijzer. Hetblik erbij opeten heeft niet veel zin.
 • 76. Met welk merk en type auto was Jacques Tati in de film Trafficonderweg van Frankrijk naar de AutoRai in Amsterdam? Speurwerk opinternet leidt niet altijd naar goede antwoorden. Veel lezers komen opde proppen met een Frans vrachtautootje, een Altra en beweren op gezagvan verschillende sites dat deze tot camper was omgebouwd. Nee, zo zithet niet. Tati moest een tot camper verbouwde Renault 4 naar Amsterdambrengen en vervoerde dat autootje in een Altra.
 • 77. Heeft een motor met zijspan ook voordelen? Ja, in een bocht naarrechts kan men de bijrijder over zich heen gooien.
 • 78. Zeg Mirabilis en elke internetgek zal zeggen...? icq, eenchatprogramma.
 • 79. Deze vraag is door inzenders het vaakst overgeslagen: wie was degeheime vriendin van J. M. den Uyl en waar stond zijn Belgischebungalow? Het meest opmerkelijke antwoord kwam van de winnaar van detweede prijs, een zeventienjarige vrouw uit Zutphen. We moeten, schrijftze, om iets te weten te komen over de geheime vriendin van Den Uyl,wachten tot Volkskrant-redacteur Anet Bleich klaar is met haar boek overde politicus. Gerard Mulder, nu adjunct hoofdredacteur van HP/De Tijd,zou dat boek schrijven, maar mocht van de familie van Den Uyl niet allesinzien. Anet Bleich krijgt wel inzage in het privé-archief van defamilie. Geduld.
 • 80. Hoe zou Barbie er uitzien op ware mensengrootte. Ze zou meer dan tweemeter lang zijn, een borstomvang hebben van een meter, een taille vaniets meer dan een halve meter en een heupomvang van 84 centimeter. Zezou topzwaar zijn en omvallen.
 • 81. Welke wereldingreep onderging Barbie en waarom? Ze kreeg een watdikkere kont en wat kleinere borsten. Zodat ze niet langer de schuld konkrijgen van verlangens van veel meisjes naar een annorexiakontje en(daarbij soms) enorme tieten.
 • 82. Welke auto kon net zo hard vooruit als achteruit? Alle auto's kunnenvooruit net zo hard rijden als achteruit, maar andersom kunnen zeachteruit niet halen wat ze vooruit kunnen. Alleen de Daf personenwagenkon achteruit dezelfde topsnelheid halen als vooruit.
 • 83. Noem drie superieure technieken om mensen en vracht te vervoeren,maar let wel, het gaat om technieken waarvan de ontwikkeling tenonrechte stil kwam te liggen. Zeilen met enorme vrachtschepen.Zeppelins. En de buizenpost waarbij maar heel weinig energie nodig is omgoederen (en mensen) op grote snelheid over grote afstanden tevervoeren.
 • 84. Welk merk komt niet uit Rusland: Wolga, Zastava, Lada, Zis? Zastava.
 • 85. Welk landbouwhuisdier schenkt de mensheid het meeste vlees bij hetminste voer? Het varken (vaak genoemd) niet. Het is de kip. Maar na eenpotje genetisch manipuleren kan een varken van afwaswater al vet worden.
 • 86. Met welke techniek til je mensen hoog op bij de minste inspanning enenergie? Met een paar katrollen waarvan er een aan een haak in hetplafond hangt. Met een hefboom gaat het ook moeiteloos, maar niet zohoog. Een mens kan zichzelf ook makkelijk ophijsen op eigen kracht.
 • 87. Wat is de meest bezochte Nederlandse website? Het vaakst genoemdeantwoord luidt: startpagina.nl. Maar ziehier wat de winnaar wist:'Volgens de meest recente cijfers, van maart tot en met juli 2002 heeftNederlands msn-pagina de koppositie voor het eerst sinds eind 2000overgenomen van startpagina.nl.'
 • 88. Menig internetgek slaat het koud om het hart als men hem herinnertaan 26 april 1999. Waarom? Op die dag, dertien jaar na de ramp met dekerncentrale, sloeg het Tsjernobyl-virus toe.
 • 89. Drie kampioenen van de witteboordencriminaliteit? Als we allen diedoor de inzenders werden genoemd bij elkaar optellen, komen we ophonderden en niemand springt eruit.
 • 90. Waar ligt Amerika? Veel goede antwoorden. Zoals: in Noord-Limburg.En: elk jaar 2 centimeter verder van Europa vandaan. Ook ligt Amerikazowel ten westen van Europa als ten oosten.
 • 91. Wat is volgens het Britse televisieprogramma Top Gear de enige autodie vanaf de maan te zien is? Vaak genoemd: de Chevrolet Suburban.Waarschijnlijk omdat dit de grootste personenauto is. Maar het ging omde Rover 75. Die werd zo slecht verkocht dat er enorme aantallen op deterreinen rond de fabriek stonden.
 • 92. Luchtfietsen, kan dat? Op 12 juni 1979 fietste Brian Allan over hetKanaal. In een gevleugelde luchtfiets. Door te trappen dreef hij eenpropeller aan.
 • 93. Hoeveel procent van de Nederlanders zwerft minstens twee keer permaand over internet? Meer dan de helft, 60 procent zelfs, meegerekend demensen die op hun werk internetten, voor de baas of alleen maar in zijntijd.
 • 94. Hoeveel kopstations heeft Nederland en waar staan ze? We voorspeldenhet ter redactie: hierover komt onenigheid. Want wat is een kopstation?Het is niet simpel het laatste station van een lijn. Veel inzendersdachten dat en komen zo op zeventien kopstations en meer zelfs. Maarneem Hoek van Holland. Daar houdt het spoor op naast een uitstekendesnackbar (broodje tonijn!). Maar geen kopstation. Een kopstation is eenstation dat het absoluut niet hebben kan dat de remmen van de treinweigeren. Het staat dwars voor het eind van de lijn. Vlissingen dus enEnkhuizen. Den Haag Centraal, Rhenen (waar de trein inderdaad naarbinnen reed toen het station net af was), Den Helder en Zandvoort. Neeecht niet, Lelystad heeft geen kopstation, en Kampen heeft zelfshelemaal geen station, dat ligt aan de overkant van de rivier en staatlangs het spoor, niet dwars ervoor.
 • 95. Een broek en een hemd waren van katoen, wol, linnen, zijde, canvas ofjute. Opeens werden ze in Nederland van iets anders gemaakt. Van eenstof die daarvoor nog niet bestond. Welke stof? Nylon, zeggen veelinzenders, en viscose. Maar we wilden nog eens dat vreselijke woordhoren dat ons moeder noemde, die liever niet had dat je in eenspijkerbroek liep. Een broek van terlenka. Keurig en je hoefde hem niette strijken! Jeugdtrauma.
 • 96. Hoeveel bijbelvertalingen bestaan er wel niet in het Nederlands? Enhoeveel in het Engels? Serieuze antwoorders komen op tien Nederlandse en23 Engelse, godslasteraars en heidenen vinden elke vertaling er eentjete veel en onze winnaars komen met deze opvatting: 'Laten we eerlijkzijn; Gods woord laat zich nu eenmaal niet vertalen. Het antwoord moetdus nul zijn.'
 • 97. Welk ongeluk gebeurt het vaakst? Veel varianten op dit antwoordkregen we: kinderen krijgen. Elke drie seconden komt er wel eentje bij.Toch wisten ook veel lezers dat vallen in huis en van trappen enstoepen, het vaakst getelde ongeluk is.
 • 98. Op welk album van de Beatles staat I'll Cry Instead? Op A Hard Day'sNight.
 • 99. Welk volk eerst? Het zouden de blanke inwoners van Antwerpen kunnenzijn. Maar we ontvingen ook de theorie dat het de Amerikanen zijn die erhet eerste aangaan omdat ze hun vijandige bacteriën immuun maakten voorantibiotica.
 • 100. Hoeveel webpagina's zijn er eigenlijk? De ramingen lopen sterk uiteen. Tussen de twee en tien miljard. We weten het niet nauwkeuriger. Maar volgens de winnaar van deze quiz is er eigenlijk maar één webpagina, en dat is www.iamzero.nl. 'Op dit discussieforum over politiek, literatuur, muziek en andere kunstvormen hebben alle forumleden zich in een speciaal Volkskrant Magazine Internet Quiz-forum gebogen over de honderd vragen. Er zijn honderd discussies aangemaakt, waarin de meest hilarische antwoorden genoemd werden. Met specialisten op het gebied van onder andere politiek, taal, geschiedenis en muziek, een heuse autokenner en een heel bataljon aan met linkse lulkoek opgevoede edoch scherp zoekende forumleden leek de vmiq (zoals ie al snel werd genoemd) een kolfje naar onze hand. We kunnen een bezoek aan het speciale vmiq-forum aanbevelen: vmiq.iamzero.nl. Daar valt te zien hoe de antwoorden tot stand zijn gekomen en welke antwoorden het net niet hebben gehaald. Discussies over politieke en andere interessante kwesties kwamen de afgelopen weken op het tweede plan te staan, maar in de komkommertijd die deze periode toch heet, was de vmiq een zeer, zeer aangename afwisseling.

  De uitslag: Eerste prijs, het notebook Latitude x200 van Dell: Bart Gijswijt uit Rotterdam

  Tweede prijs, het televisietoestel Xelos M155 VT van Loewe: Mignon Ackermans uit Nijmegen

  Derde prijs, twee vliegtickets naar Valencia per Transavia Airlines: Menno Meihuizen uit Voorburg

  Vierde prijs, een boottocht met diner bij jachthaven De Zuwe in Kortenhoef: P. Bouwmeester uit Hoofddorp

  Vijfde prijs, een wijnpakket van drie dozen rosé van de Internationale Wijnwinkel: Klaartje Stemerdink uit Zutphen

  De jury bestond uit Wouter Klootwijk(journalist), Jeltje van Nieuwenhoven (politica) en Jan Tromp(journalist).

 • Wilt u belangrijke informatie delen met de Volkskrant?

  Tip hier onze journalisten


  Op alle verhalen van de Volkskrant rust uiteraard copyright.
  Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright @volkskrant.nl.
  © 2023 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden