Vertrouwen in formatiepoging groeit, maar finish nog niet in zicht

Het vertrouwen groeit dat de huidige formatiepoging van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie tot een goed einde kan komen. De onderhandelaars hebben de afgelopen dagen naar eigen zeggen 'stappen gezet' bij enkele belangrijke dossiers.

Foto anp

De formerende partijen willen niet in detail treden over welke thema's het gaat, maar achter de schermen wordt wel gezegd dat er kleine doorbraken zijn bereikt. Tegelijkertijd laten de onderhandelaars weten dat de finish nog wel even op zich laat wachten. 'Met vier partijen kost het nu eenmaal meer tijd', aldus Sybrand Buma (CDA). 'Dus dit gaat zeker nog wel een tijd duren. Maar er zit nu tempo in en dat is belangrijk.'

Halbe Zijlstra (VVD): 'We boeken voortgang, maar er zijn ook nog steeds lastige hoofdpijndossiers.'

Het is bekend dat de partijen voor de vakantie vastliepen bij thema's als klimaat, immigratie en medisch-ethische kwesties als stervensbegeleiding bij voltooid leven. Een paar van die onderwerpen zijn de afgelopen dagen opnieuw besproken. Dit keer leidde dat blijkbaar tot minder frustratie.

Sociale partners

De volgende week komen sociaal- en financieel-economische thema's aan bod. Gerrit Zalm heeft in de vakantie al stukken opgesteld met doorrekeningen en tabellen, maar daar is de afgelopen dagen nog niet over gediscussieerd. De partijen verwachten daar minder onenigheid over.

Aanstaande woensdag komen de sociale partners op bezoek bij de onderhandelaars. De hoop is dat de werknemers en werkgevers gezamenlijk met concrete voorstellen komen voor het regeerakkoord, maar dat is nog twijfelachtig. De sociale partners onderhandelen in de Sociaal-Economische Raad (SER) al langdurig over thema's als pensioenen en arbeidsmarkt. Formele akkoorden zijn er nog niet gesloten.

Meer over