Van Gogh Museum verliest 2 miljoen euro aan multimediaal project in China

Het Van Gogh Museum in Amsterdam heeft een fors verlies geleden met de investering in de nieuwe 'Meet Vincent van Gogh Experience', die vorig jaar in de Chinese hoofdstad Beijing was te zien. Volgens zakelijk directeur Adriaan Dönszelmann heeft zijn museum met deze multimediapresentatie in 3D over het leven van Van Gogh bijna 2 miljoen euro verloren.

De "Meet Vincent van Gogh"-tour in China. Foto AFP

In de onlangs gepubliceerde jaarrekening over 2016 wordt van 2,3 miljoen euro verlies gesproken, maar dat is volgens Dönszelmann inmiddels 350 duizend euro minder geworden doordat het museum tot een vergelijk is gekomen met zijn Chinese contractpartner.

Multimediapresentatie

De Meet Vincent van Gogh Experience, een show die moest rondreizen in China, was door het museum opgezet vanuit de gedachte dat velen het werk van de wereldberoemde schilder willen zien, maar daartoe niet in staat zijn of niet willen reizen vanwege het terrorisme. Met de multimediapresentatie hoopten Dönszelmann en algemeen directeur Axel Rüger ook een alternatieve geldbron aan te boren - musea worden sinds de zware bezuinigingen op cultuur geacht zelf meer geld te verdienen. Het project kreeg eind vorig jaar een prijs die volgens het museum alleen wordt toegekend aan 'uitzonderlijke prestaties en talentvolle personen binnen de thema-entertainmentindustrie'.

Dönszelmann stelt dat de Chinese partner enthousiast was, maar niet capabel genoeg. Daardoor kwamen er veel te weinig bezoekers. 'We hebben die partij te weinig getoetst op zijn vermogen het marketingcircus op te tuigen dat je nodig hebt om zoiets aan de man te brengen.' Maakt het Van Gogh zichzelf verwijten? 'Het is voortschrijdend inzicht. De Chinese markt is nog steeds een heel nieuwe markt die je langzaam leert doorgronden. Als we met een nieuwe partij in China in zee zouden gaan, zouden we kritischer kijken of ze ook in staat zijn zo'n show aan de man te brengen.'

Genodigden lopen door een doolhof van zonnebloemen ter ere van de opening van de nieuwe toegang van het Van Gogh Museum in 2015. Foto ANP

Tentoonstelling stopt in China

Voorlopig komt het daar niet van: het museum stopt met de Meet Vincent van Gogh Experience in China. Maar de raad van toezicht heeft wel ingestemd met een voortzetting van dit project elders. 'Die heeft zich laten overtuigen dat er nog potentie in zit', aldus Dönszelmann. Er is een nieuw bedrijf aangetrokken dat het museum helpt bij het uitzoeken van partijen die de multimediashow wel goed kunnen neerzetten. 'We staan op het punt nieuwe overeenkomsten te sluiten.'

Het verlies heeft volgens de zakelijk leider geen ernstige gevolgen voor het Van Gogh, dat in 2016 een recordaantal van 2,1 miljoen bezoekers ontving en ondanks het verlies in China een positief resultaat behaalde van 4,1 miljoen euro. Dönszelmann wijst er op dat andere commerciële initiatieven wel geld opleverden. 'Dit verlies kunnen we gelukkig incasseren.'

Meer over