U

Syrië

Schaamte. Dat is het eerste wat ik voel als ik over de gifgasaanval in Syrië lees, gevolgd door woede. Een VN die al als een tandeloze tijger opereerde en nu ook nog haar klauwen intrekt. Schandalig.


De omzichtigheid waarmee het conflict in Syrië tot nog toe is benaderd, is verworden tot een openlijke knieval voor de tegengestelde belangen tussen West en Oost. Levering van wapens, het in stand houden van machtsblokken, olie- en gasvoorraden; het zijn aspecten die het beter doen bij de wereldleiders dan burgerslachtoffers en extreme repressie.


Mijnheren Rutte en Timmermans, bij de volgende Europese Raad in oktober in Brussel heb ik voor u nog een mooie 'wat-verder-ter-tafel-komt': Wordt het niet tijd dat Europa zijn VN-bondgenoten aanspreekt op hun verantwoordelijkheid dit conflict te helpen stoppen? Daar waar Syrische harten namelijk al jaren hopen op een Arabische Lente, krijgen ze de zoveelste Chinese en Siberische winter voorgeschoteld.


Frank Vissering, Meppel


Syrië (2)

Tot nu toe heeft het 'beschaafde' Westen de holocaust in Syrië voornamelijk doodgezwegen en terwijl het nieuws bol staat van geweld in Egypte lijkt deze veel grootschaliger geweldshaard bewust daaruit te worden geweerd alsof hij niet meer bestaat. Tot nu toe hebben de Verenigde Naties bewust de slager van Syrië, Assad, uit de wind gehouden door enkel oeverloos toe te kijken, met hem en de zijnen te praten en zogenaamd ter plekke onderzoek te plegen.


Dit alles omdat het Westen zich bewust laat ringeloren door twee andere schurkenstaten: China en Rusland. Echter, gebruik van gifgas zou de bekende druppel vormen, zelfs voor de hypocriete westerse moraalridders: dan zou er zelfs ingrijpen op de (Amerikaanse) agenda staan.


Wat blijkt echter: de duurbetaalde Verenigde Naties doen zelfs bewust afstand van de optie om ook nu hun bekende nutteloze onderzoek te doen. Opnieuw omdat de regimes in China en Rusland zelfs dat niet willen. Het moge duidelijk zijn: voor het Westen tellen alleen eigenbelang en handelsbetrekkingen.


J. Verniers, Arnhem


Voorschools

Het Amerikaanse ministerie van Onderwijs begon in 1998 een uitvoerig onderzoeksprogramma, waarin inmiddels tienduizenden kinderen zijn gevolgd van vóór hun geboorte tot het moment dat ze de lagere school verlaten. Uit deze Early Child Longitudinal Study (nces.ed.gov/ecls) blijkt zeer duidelijk dat vroeg- en voorschools onderwijs geen enkel positief effect heeft op jonge kinderen met een achterstand.


Maar kennelijk heeft het Nederlandse ministerie van Onderwijs nog nooit gehoord van deze fascinerende Amerikaanse studie, die gehakt maakt van tal van heilige onderwijshuisjes. En dus wordt ruim 300 miljoen euro verkwist aan een zinloze vorm van onderwijs, die bovendien in handen is gelegd van gemeenten die op onderwijsgebied onvoldoende kennis en deskundigheid in huis hebben.


Is dat ook de reden dat ze niet protesteren tegen deze onzin? De staatssecretaris zou er goed aan doen om het vroeg- en voorschoolse onderwijs af te schaffen en het geld te gebruiken om de erbarmelijk slechte salarissen in het basisonderwijs eindelijk eens op een hoger niveau te brengen. Want goed onderwijs begint met het kunnen aantrekken van goed geschoolde leerkrachten.


René van Slooten, Woerden


Taalachterstand

Jammer dat mede door het voorstel van Asscher (Ten eerste, 20 augustus) voor een landelijke peutervoorziening de nadruk weer ligt op hoe het onderwijs taalachterstand weg zou moeten werken. Voorlezen, zingen, spelen en praten, in welke taal ook, voorkomt taalachterstand. Waarom doen ouders dit te weinig?


Hoeveel een juf of meester ook oefent met een kind: de ouders zijn de rolmodellen. Als ouders weinig lezen, zingen enzovoorts (en sommigen zelfs het nut ervan overschat vinden), vinden kinderen dit ook minder belangrijk.


Laat het geld voor onderwijs eerst eens besteed worden aan dat wat er nu is, beter te maken (en dat is nodig, zie ook het voorpagina-artikel van 21 augustus). Besteed onderzoekstijd liever om na te gaan waarom ouders te weinig tijd hebben voor, of onvoldoende het nut inzien van, zelf veel spelen met taal.


Mirjam Molenbeek, Den Haag, taaldocent pabo


Hoofddoekjes

Bij de ingezonden brief over het naar school sturen van kinderen vanaf 2,5 jaar ( Brief van de Dag, 21 augustus) plaatste u een zeer interessante foto die kinderen rond die leeftijd toont op de speelplaats van de As Siddieq-basisschool in Amsterdam met hoofddoekjes.


Het deed mij terugdenken aan mijn verblijf van drie jaar in het fundamentalistische Saoedi-Arabië. Mijn collega's vertelden mij dat hun vrouwen gesluierd moesten leven omdat hun aantrekkelijkheid een bedreiging vormde voor het huwelijk.


Meisjes worden daar pas na hun eerste ongesteldheid in boerka en sluier verpakt. Dus jongetjes en meisjes kunnen daar nog oningepakt van hun jeugd genieten. Op de foto zie je dat sommige Nederlanders hun dochters al inpakken als ze enkele jaren oud zijn. Ik vraag mij nu af of wij voorlopen op Saoedi-Arabië of achterlopen.


Frans Derks, Brielle


Zzp'ers

Luuk Blom noemt de oneigenlijke inzet van zzp'ers rampzalig (O&D, 22 augustus). Omdat de belasting- en premie-inkomsten afnemen. Begrijpt hij dan niet dat ook de aanspraken op uitkeringen afnemen als er meer zzp'ers zijn?


Dus ja: de pot met geld wordt kleiner. Maar het aantal mensen dat uit de pot snoept ook. Een andere ramp is dat er twee soorten werknemers ontstaan. Verzekerde en onverzekerde. Tsja.


Ten eerste blijkt de verzekering door de overheid zo onbetrouwbaar als het Nederlandse weer. Bij iedere bezuiniging sneuvelt er weer een nieuwe 'verzekering'. De WW, Ziektewet, WAO en AOW zijn allemaal uitgekleed. Is het dan vreemd dat mensen hun eigen boontjes willen doppen? Ten tweede: waarom werken veel bedrijven graag met zzp'ers in plaats van eigen personeel?


Misschien omdat de ontslagbescherming en administratieve rompslomp voor werkgevers ongelooflijk ingewikkeld en duur zijn geworden? Uw partij, meneer Blom, heeft dit mede veroorzaakt. U oogst daar nu de vruchten van.


Andre Betting, Leiden


Zzp'ers (2)

Het kabinet heeft zijn pijlen gericht op de zelfstandige zonder personeel, en de regeringspartijen rollen over elkaar heen in pogingen deze groep als profiteurs van oneigenlijke belastingvoordelen neer te zetten. Ze zijn niet 'innovatief' genoeg, ze 'groeien' niet, ze zijn eigenlijk geen echte ondernemers.


PvdA'er Luuk Blom draagt, in een warrig betoog over bakkerijen, nieuwe argumenten aan. Volgens hem bedreigt de zzp'er in feite de verzorgingsstaat.


Zijn belastingvoordeel ('volgens voorzichtige schattingen enige honderden miljoenen') gaat namelijk ten koste van de schatkist, waar in de toekomst allemaal arme drommels uit moeten worden betaald. Anderzijds 'lopen de zzp'ers onverzekerd rond', en zo worden 'de fundamenten van het solidariteitsbeginsel genadeloos weggeslagen'. Pardon?


Dit kabinet wil niet de hoogste inkomens extra belasten, en ontziet ook multinationals die hier alleen de Zuidas spekken. Maar het afschaffen van de aftrek van grote én kleine, echte én gedwongen zelfstandigen, is opkomen voor de solidariteit.


Wat een gotspe.


E.J. van Ginkel, Leiden, zzp'er sinds 1987


Zzp'er (3)

Luuk Blom vindt dat de enorme groei en oneigenlijke inzet van zzp'ers de solidariteit doodt. Hij noemt een bakkerij die bakkers inhuurt in plaats van ze in dienst te nemen als voorbeeld. Hij wijst op de financiële sector, de gezondheidszorg en de bouw waar pseudodienstbetrekkingen op grote schaal voorkomen.


Blom noemt niet de overheid zelf als pseudowerkgever. Zonder aan zijn betoog iets af te doen, weet ik uit eigen ervaring dat gemeenten en provincies steeds vaker met zzp'ers werken waar ze voorheen mensen zouden aanstellen. Sommige gemeenten en provincies hebben gezamenlijk bureaus aan het werk gezet om zzp'ers te werven, zoals in Gelderland (Inhuur Gelderland) en ZuidHolland (Inhuurdesk Equens). In de aangeboden functieomschrijvingen is overduidelijk sprake van een gezagsrelatie en het gaat om aanstellingen voor meer dan drie maanden, criteria die Luuk Blom aanhaalt voor een formele arbeidsrelatie.


In de wervingen wordt de termijn genoemd en die is veelal een half jaar of langer en er is vaak sprake van vaste werktijden. Soms gaat het om ziektevervanging of 'vacatureruimte', vaak om reguliere functies. Het gaat dus niet om het aanbesteden van omschreven opdrachten.


Voor zzp'ers zijn dit natuurlijk evenzovele kansen, maar duidelijk is dat lokale en provinciale overheden net zo hard gebruikmaken van pseudodienstbetrekkingen als de particuliere sectoren en daarmee premie- en belastingafdracht omzeilen.


Jan Dirk de Boer, zzp'er, Leiden


Seks

Nog even los van de eventuele misperceptie die ouders hebben over de seksuele ervaringen van hun kinderen (en de vragen die je kunt stellen bij het belang daarvan): op het onderzoek zelf lijkt me ook nog wel wat aan te merken.


Zo zou gebleken zijn dat 63 procent van alle 16-jarigen wel eens heeft gemasturbeerd (Ten eerste, 22 augustus). Dit lijkt me schromelijk laag, zeker als je weet dat bij de mannelijke helft van deze populatie het percentage ongetwijfeld de 100 procent nadert.


Michiel Eijsbouts, Amsterdam


Edgar Davids

Ik was verbaasd om in de Volkskrant van 21 augustus in de V vier pagina's te zien worden gewijd aan de nieuwe kledinglijn van Edgar Davids. Davids, voor wie dat mocht hebben gemist, was ooit actief als voetballer en wist op te vallen door zijn roze zonnebril en zijn haardracht, die nog het meest leek op die van het buitenaardse wezen in de film Predator. Waaraan hij nu deze gratis reclame te danken heeft, is mij een raadsel. Aan de getoonde ontwerpen kan het niet liggen. Ik zou graag gezien hebben wat Davids weet te maken van het A-shirt, een sporthemd dat ook wel bekend staat als tanktop of 'wife-beater'.


Dat lijkt mij een voor de hand liggend model voor Davids, tegen wie aangifte is gedaan van mishandeling.


Fred de Vries, Almere


Palestina en Israël

Men schijnt ervan uit te gaan dat het stichten van een staat 'Palestina' naast de staat Israël de enige oplossing zou zijn van het conflict tussen Israëliërs en Palestijnen (O&D, 20 augustus). Dat dit ongetwijfeld zou leiden tot een machtsovername van geheel 'Palestina' door de terreurbeweging Hamas, zoals ook al gebeurde in Gaza, schijnt men daarbij maar voor lief te nemen.


Er is daarentegen een veel meer voor de hand liggende oplossing voor het conflict, die tevens een betere waarborg biedt voor de algemene rust en veiligheid in de regio, namelijk om het deel van de Westoever dat nog niet is bebouwd door Israëliërs toe te voegen aan Jordanië, en om Gaza terug te geven aan de Egyptenaren.


Min of meer het herstel dus van de status quo ante van 1948 toen Gaza nog Egyptisch was en de Westoever bezet werd door(Trans-)Jordaanse troepen. In plaats van telkens maar weer doodlopende onderhandelingen te voeren die uitgaan van Camp David, zou men langzamerhand wat meer rechtlijnig moeten gaan denken.


Mels Sluyser, Huizen


Ster

BNR had stiekem reclame uitgezonden via de Ster, reclamedienst van de publieke omroep, die geen reclame uitzendt van concurrenten (V, 20 augustus). Hoe kan het dan dat de nieuwe commerciële sportzender Fox gewoon via de Ster haar commerciële komst kan aankondigen?


Is het meer dan riante inkomen van Ster-directeur Arian Buurman, die ook niet wil inleveren, zelfs niet nu ook de publieke omroep als zodanig in zo'n zwaar weer verkeert, er mede de oorzaak van dat er niet meer zo nauw wordt gekeken bij de Ster?


Het geluidsvolume van de reclames gaat ook weer omhoog en de frequenties en lengte per klokuur ook. De Ster is de schaamte voorbij.


Het is de hoogste tijd dat de publieke omroep weer het publieke belang gaat dienen, verlost van de Ster en de overheidsgreep in de kas. Dat is pas een vruchtbare en zinvolle bezuiniging, waar het consumentenvertrouwen enorm van zal opknap- pen!


Justine Borkes, Nijmegen


Wouter Bos

In de Volkskrant van 22 augustus heft Wouter Bos zijn vingertje in zijn column en deelt ons mede dat wij moeten stoppen met het genante jeremi-


eren over de manier waarop het kabinet van VVD en PvdA regeert. Regeert dit kabinet dan, vroeg ik mij af.


Dit kabinet bezuinigt vrijwel alleen maar en mede daardoor is de Nederlandse economie langzaam tot stilstand aan het komen. Rutte en Samsom zijn onderhand de braafste jongetjes van de EU-klas.


Maar een regering moet zich ook vergewissen van de stemming onder de bevolking. Die bevolking houdt de hand op de knip en de economische trein komt langzaam tot stilstand. Het is jammer dat ook de PvdA mee gaat in deze 'regentenstijl'.


Er zal toch echt iets moeten gebeuren om de kiezer iets optimistischer te stemmen en aan het besteden te krijgen. Dan maar niet het braafste jongetje van de EU-klas.


Gerard Jeuken, Putten

Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met de Volkskrant?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van de Volkskrant rust uiteraard copyright. Linken kan altijd, eventueel met de intro van het stuk erboven.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright @volkskrant.nl.
© 2021 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden