U

Koning

Een vorst die zich encanailleert, ontmythologiseert het koningschap en graaft zijn eigen graf. Een koning is niet 'net als wij'. Wij hebben hem niet voor niets op een voetstuk geplaatst.

Het is een fout van de minister-president, die kennelijk de subtiliteiten van het protocol niet kent, hetgeen culmineerde in betrokkenheid bij een publiciteitsstunt van Poetin. Dat had moeten en kunnen worden voorkomen.

Toen Willem-Alexander kennelijk te kennen gaf de Olympische Spelen te willen bijwonen, had Rutte de oude Graaf van Buuren van stal moeten halen: als koningin Juliana op privébezoek ging, gebruikte zij altijd de incognito-titel van 'gravin van Buuren'.

Dan had niet Nederland en zijn koning zich geblameerd door corpsballerig gedrag en had Willem-Alexander duidelijk het verschil laten zien tussen zijn ambt en zijn persoon. Een subtiliteit die bij al dat gehos weliswaar misschien aan Poetin zou zijn ontgaan, maar de Staat der Nederlanden had zijn blazoen een tikkeltje schoner gehouden.

Christiaan van der Eijk, Amsterdam

Apothekersassistenten

Naar aanleiding van de column van Sylvia Witteman (V, 8 februari) waarin zij zich afvraagt waarom er zo veel Marokkaanse meisjes werken als apothekersassistent, willen wij onze verwondering uitspreken over deze vraag. Het bestuur van Optima Farma, de beroepsvereniging van apothekersassistenten, herkent het beeld dat zij van de medewerkers in de apotheek schetst totaal niet.

Wij werken met veel plezier in de apotheek en werken als team ontzettend hard om met elkaar de patiënt en cliënt zo goed mogelijk te ondersteunen en begeleiden in hun medicijngebruik.

Het is dan soms ontzettend handig dat er collega's zijn die kennis hebben van andere culturen en hun talen spreken. Wij zijn dus erg blij met elkaar en onze collega's, met en zonder hoofddoek. De wachttijd in de apotheek is verklaarbaar als u weet welke werkzaamheden er voor uw recept achter de schermen worden uitgevoerd.

Wij nodigen mevrouw Witteman dan ook van harte uit om eens een kijkje achter de schermen te komen nemen om te zien wat er allemaal in de apotheek gebeurt en welke zorg er besteed wordt aan de receptverwerking. Want het is meer dan alleen maar een doosje pakken. Zij ervaart het wachten dan voortaan vast anders. We hopen dat ze toch ook wil dat we tijd en aandacht besteden aan haar en haar recept, want tenslotte gaat het om haar gezondheid.

Wij hebben ook een vraag voor mevrouw Witteman: waarom vindt u het heel gewoon om te wachten bij andere zorgverleners (huisarts of de specialist in het ziekenhuis)?

Margo Briejer,

ambtelijk secretaris Optima Farma, Den Haag

Plasterk

Waar ging het over? Een minister die op zijn knieën door het stof moest, maar omwille van politiek gezichtsverlies overeind wordt gehouden? Of om de bijna twee miljoen Nederlanders die in het geniep zijn afgeluisterd? En waar hadden die het over? Kletspraatjes, liefde, zaken, ruzies. Krijgen die nu ook excuses?

Frans Jansen, Harlingen

Plasterk (2)

... en ook deemoedigheid, die niemand kan verklaren,

en die des avonds komt ...

(vrij naar Willem Elsschot)

F.W. Steutel, Eindhoven

Stalen ros

Prachtstuk in de Volkskrant ('Revival van het stalen fietsframe', V, 11 februari). De stalen fiets is er al sinds 1895 en het is goed dat de Belgen Kint en VanEenooghe dit icoon als het ware van de schroothoop redden. Mij moet wel van het hart dat er in het artikel een fout staat.

Waarschijnlijk hebben de Belgen de proef niet (goed) gelezen, want dan hadden ze vast wel gezegd dat fietsframes niet gelast, maar gesoldeerd worden. De gemiddelde leek zal hier overheen lezen, maar metallurgisch is er een wereld van verschil.

De koppelstukken (Belgisch voor lugs) worden gesoldeerd omdat lassen (is eigenlijk: smelten) veel te hoge temperaturen oplevert, waardoor de dunwandige stalen buizen onherstelbaar vervormd zouden worden. Solderen dus, lekker ouderwets! Carbon en aluminium worden gelijmd.

Frits de Graaf, Utrecht

Apps

De app-industrie is een banenmotor: 1,8 miljoen Europeanen hebben er al een baan in gevonden (Ten eerste, 14 februari). Ze haalden 17,5 miljard euro binnen. Dat is nog geen tienduizend euro per persoon per jaar. De spoeling lijkt me dus al erg dun, laat staan dat er nog plaats is voor drie miljoen nieuwe appwerkers, zoals Neelie Kroes wil. Trouwens, hoeveel apps hebben we nou helemaal nodig?

E.J. van Ginkel, Leiden

Rijkman Groenink

Rijkman Groenink is voor 15 procent eigenaar van windmolen de Ambtenaar in Medemblik. In een verklaring (Ten eerste, 10 februari) stelt hij dat hij graag wil bijdragen aan het verduurzamen van de energieproductie.

Over de klagende omwonenden wegens de enorme omvang en de bijkomende geluidsoverlast van de molen kan hij het kort houden: 'Ik moet wel zeggen: hij is erg groot en staat erg dicht bij Medemblik. Ik kan mij het ongenoegen van velen goed voorstellen. Bij de locatiekeuze en het vergunningentraject zijn de investeerders echter helemaal niet betrokken geweest.' En hij wast zijn handen in onschuld.

Ik zou willen dat mijn geweten zo gemakkelijk schoongeveegd kon worden als dat van Rijkman Groenink: gewoon alsof hij de ruitenwisser van zijn auto aanzet.

Uit dat vaatje kan ik ook nog wel even tappen: ik investeer slechts in een grote kledingketen. Dat de kleding onder erbarmelijke omstandigheden door kinderen in derdewereldlanden wordt gemaakt, daar hebben wij als investeerders geen invloed op.

Ik investeer in de productie van chocolade. Dat er af en toe wat bloed bij zit, daar hebben wij als investeerders helaas geen invloed op.

Ik investeer uitsluitend in de productie van clusterbommen en landmijnen. Bij welk regime die bommen en mijnen terechtkomen en op welke manier die worden ingezet, daar worden we als investeerders niet bij betrokken.

Maar ik kan mij het ongenoegen van velen goed voorstellen.

Niek Timmermans, Leiden

Arm Zwitserland

'Als je kijkt naar wederkerigheid, gaat het niet aan dat Zwitserse burgers onbeperkte bewegingsvrijheid hebben in de EU. Er zijn hier 430 duizend Zwitsers, wat relatief gezien meer is dan de één miljoen EU-ingezetenen in Zwitserland', aldus Barroso (Ten eerste, 13 februari).

Volgens Barroso is er dus pas sprake van wederkerigheid als tegenover 430 duizend (7 procent van 6,2 miljoen) Zwitserse emigranten 35 miljoen (7 procent van 500 miljoen) EU-immigranten staan. Arm Zwitserland!

Ik zou zeggen dat er wederkerigheid is als tegenover 430 duizend emigranten een zelfde aantal immigranten staat, dan blijft het inwonertal van Zwitserland en van de EU ongewijzigd. Ik kan me wel voorstellen dat de Zwitsers zich overlopen voelen door EU-burgers, zeker als de voorzitter van de Europese Commissie zulke domme uitspraken doet.

Pieter Markus, Geldrop

Hypocriete Samsom

Voor de PvdA is het 'volstrekt onbegrijpelijk' dat D66 de motie van wantrouwen tegen Plasterk steunde (Ten eerste, 13 februari). Sterker nog, D66 nam daartoe zelfs het initiatief. Een volstrekt hypocriete reactie van PvdA- leider Samsom. Stel, de PvdA zit in de oppositie en een minister van D66 was het aangeschoten wild. Het lijkt me sterk dat Samsom dan niet dezelfde afweging gemaakt zou hebben. Opportunisme viert hoogtij en de tranen van Samsom zijn krokodillentranen.

Jos Bonink, Tilburg

Holle retoriek

Ruim 80 procent van de Europese begroting wordt uitgegeven in de lidstaten door de lidstaten. De Europese Commissie blijft wel eindverantwoordelijk. Dit systeem noemen we 'gezamenlijk management'. Ieder jaar opnieuw constateert de Europese Rekenkamer op basis van steekproeven dat er te veel fouten worden gemaakt.

Hoewel lidstaten in de meeste gevallen zelf de projecten selecteren en de betalingen verrichten, kunnen ze hier niet rechtstreeks op worden aangesproken. De Commissie heeft het altijd gedaan. Deze tekortkoming in het systeem probeer ik als lid van de begrotingscontrolecommissie van het Europees Parlement al jarenlang te repareren.

Onder druk van het Europees Parlement hebben de lidstaten vorig jaar voor het eerst een overzicht van hun uitgaven gepresenteerd. Dit jaar is er een werkgroep in het leven geroepen waarin ook een vertegenwoordiger van Nederland zit. Die werkgroep moet met aanbevelingen komen om lidstaten zelf ook te kunnen aanspreken op de wijze waarop zij de Europese fondsen beheren.

Ik ben dan ook verheugd over de uitspraken van CDA'ers Eddy van Hijum en Ester de Lange ('Dwing alle EU-landen zelf fraude te stoppen', O&D, 13 februari). Daarin schrijven zij dat ze 'zich zullen blijven inzetten voor een lidstaatverklaring'. Hoe ze daaraan in het Europees Parlement hebben bijgedragen of hoe ze dit willen gaan doen, is onduidelijk.

Ik nodig Eddy van Hijum en Esther de Lange dan ook van harte uit om deel te nemen aan het (openbare) werk waarmee wij al sinds december bezig zijn. Het is misschien minder glorieus dan een stuk in de Volkskrant, maar zeker zo effectief.

Jan Mulder, lid Europees Parlement voor de VVD

Boze Chinezen

Waarom werden de Chinezen pas na 1985 boos over bezoeken van Japanse premiers aan Yasukuni (Buitenland, 12 februari)? Dit shinto-schrijn is in 1869 gesticht ter ere van gesneuvelde soldaten. De Japanse keizers gingen er tot 1975 regelmatig naartoe.

Pas in 1978 werden er kleine rechthoekige bordjes opgesteld voor veertien personen die in 1948 als A-klasse oorlogsmisdadigers zijn aangeklaagd; het merendeel is opgehangen of stierf in de gevangenis.

In 1985 was Yasuhiro Nakasone de eerste Japanse premier die de tempel bezocht, waarna China protesteerde. Eerder waren er geen premiers die eer bewezen aan topschurken en dus was er geen reden om daartegen te protesteren.

In Europa duurde de Tweede Wereldoorlog zes jaar, maar Japan begon al in 1931 met het bezetten van delen van China en is daar tot 1945 beestachtig tekeergegaan (trefwoorden: Nanking, troostmeisjes, twintig miljoen doden). Sommige boeven zijn zelfs nooit vervolgd, speciaal degenen die biologische en chemische oorlogsvoering onderzochten, met een miljoen Chinese burgers als proefkonijnen (trefwoord: Eenheid 731).

Compensatie heeft China nooit ontvangen en echt spijt heeft Japan ook nooit betoond. Ontkenning dat men ook maar iets verkeerds heeft gedaan, is tegenwoordig zelfs bon ton in Japan. Dát is wat zo steekt in China.

Dr. S.H. Nienhuys-Cheng, Waalre

Declareren doe je zo

Als het St. Antoniusziekenhuis 'per ongeluk' 24,6 miljoen euro te veel declareert tussen 2008 en 2012 (Ten eerste, 12 februari) en het declaratiesysteem onduidelijk is en in andere ziekenhuizen hetzelfde speelt, aldus een woordvoerder, dan is de vraag terecht hoeveel er in alle ziekenhuizen de afgelopen jaren te veel kan zijn gedeclareerd. Een miljard of zo? Ik kan mij voorstellen dat dan de zorgpremie en het eigen risico weer verder omhoog moeten. Laat het niet waar zijn.

Frans Ponsioen, Maassluis

Graag garantie

Met veel belangstelling heb ik het artikel van Mac van Dinther gelezen ('Tot op de bodem, V, 11 februari). Wat mij opvalt, is dat het eigenlijk helemaal gaat over de milieuaspecten van voedselproductie en niet over de sociale aspecten daarvan. Het onderwerp interesseert mij enorm en ook op het werk wordt er veel over gepraat. Een van mijn collega's is van boerenafkomst en verdedigt met milieuargumenten dat ik toch vooral bietsuiker moet gebruiken.

Zelf vind ik dat je ter ondersteuning van bijvoorbeeld de mensen op Cuba beter rietsuiker kunt gebruiken. Het artikel leert mij dat rietsuiker oké is, mits het per schip wordt vervoerd. Of neem koffie. In de supermarkt is er koffie die ecologisch is geteeld en met het Fair Trade- of Max Havelaar-keurmerk. Wie geeft mij de garantie dat een ecologische koffieboer zijn personeel fatsoenlijk behandelt?

Andersom kan het best zo zijn dat op Fair Trade-plantages de meest verschrikkelijke gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt. Daarom breek ik graag een lans voor een gecombineerd keurmerk. Dit kan zekerheid bieden dat het gekochte product ecologisch én sociaal verantwoord is geproduceerd.

Wicher Pen, Strijen

undefined

Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met de Volkskrant?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van de Volkskrant rust uiteraard copyright.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright @volkskrant.nl.
© 2022 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden