Live

Teruglezen - Warme Prinsjesdag met voorzichtige begroting

Op de warmste Prinsjesdag sinds 2003 is de Troonrede voorgelezen en de Miljoenennota overgedragen aan de Tweede Kamer. Lees alles over Prinsjesdag, de rijksbegroting en de reacties daarop terug in dit liveblog.

Prinses Beatrix zwaait vanuit het raam van het Kabinet van de Koning naar de Gouden Koets tijdens Prinsjesdag.Beeld anp

Voorzichtig positivisme op Prinsjesdag 2014
Voor het eerst in jaren was er weer positief nieuws te horen tijdens Prinsjesdag. De troonrede was, vooral vanwege de internationale onrust en de ramp met de MH17, minder positief van toon.

Tijdens de resterende regeerperiode heeft de bestrijding van de werkloosheid de hoogste prioriteit. Het zijn dan ook vooral de werkenden die profiteren van de focus van het kabinet.

Een andere boodschap van Dijsselbloem was dat het herstel van de economie 'broos' is en 'dat we ons niet rijk moeten rekenen'. Hij beschreef zijn manier van begroten als 'behoedzaam' en verwees naar de internationale onzekerheden in bijvoorbeeld Oekraïne en het Midden-Oosten.

Een opvallende ontwikkeling is de opkomst van het buitenlands beleid. Jarenlang was dat vooral een populaire bezuinigingspost, maar dit jaar wordt er weer geïnvesteerd.

Kabinet zet in op wendbare economie
Het herstel lijkt eindelijk aangebroken, maar de werkloosheid blijft nog steeds 'onacceptabel' hoog. Bovendien tonen recente ontwikkelingen aan dat de wereld snel kan veranderen. Een 'wendbare economie' is daarom onontbeerlijk. Dat betekent onder meer dat Nederland zich 'economisch niet mag terugtrekken achter de dijken'.

Premier Mark Rutte en vicepremier Lodewijk Asscher hebben dat aan de Tweede Kamer geschreven. Hun brief, die de begrotingsstukken voor 2015 begeleidt, heeft als motto 'werken aan groei'. Hij bevat een opsomming van grotendeels al bekende maatregelen om de werkgelegenheid te herstellen, de concurrentiepositie van Nederland te verbeteren en de internationale verdienkansen te vergroten.

Zo wijzen Asscher en Rutte op de verlaging van de lasten in 2015, de verbeterde koopkracht en de afspraken uit het sociaal akkoord om de komende jaren 125.000 arbeidsgehandicapten aan de slag te krijgen. Ook noemen ze maatregelen om het onderwijs te verbeteren en bedrijven te stimuleren tot innovatie. Op internationaal gebied zet het kabinet in op zaken als een Europees energiebeleid en ondersteuning van het Nederlands bedrijfsleven in het buitenland.

Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken, minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie, minister Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken, minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en premier Mark Rutte tijdens de troonrede op Prinsjesdag in de Ridderzaal.Beeld anp

Drukte bij hulpposten door hitte
Door de warmte hebben de eerstehulpposten het vandaag druk gehad bij Prinsjesdag in het centrum van Den Haag. In totaal gingen 42 mensen langs met klachten, onder wie tien militairen en politiemensen. Twee mensen werden naar een ziekenhuis gebracht.

Volgens de politie is er niemand opgepakt en waren er geen incidenten; de dag verliep 'feestelijk, waardig en veilig'. De politie hield onder meer in de gaten of er zogeheten 'solistische dreigers' in het publiek waren. Een paar mensen zijn aangesproken, maar het zou niet gaan om grote onruststokers of gevaarlijke mensen.

Oranjefans rennen naar de hekken bij Paleis Noordeinde op Prinsjesdag.Beeld ANP

Raad van State: begrotingsbeleid riskant
Het kabinet loopt risico's met zijn begrotingsbeleid. 'De windrichting hoeft maar enigszins te veranderen of het kabinet voldoet niet meer aan de Europese begrotingsregels.' De Raad van State schrijft dat in zijn advies op de Miljoenennota 2015.

Het belangrijkste adviesorgaan van de regering zegt dat het kabinet te weinig financiële buffers heeft om schokken te kunnen opvangen. De regering zou 'ruimere marges moeten aanhouden en verdere hervormingen moeten voorbereiden, zodat die de komende jaren tijdig kunnen worden doorgevoerd'.

EU-landen mogen maximaal een tekort hebben van 3 procent van het nationaal inkomen. Het Nederlands tekort wordt voor 2015 geraamd op 2,2 procent.

Hervorming bij kinderopvang
Het kabinet wil instellingen in de kinderopvang rechtstreeks gaan bekostigen. Het aantal ontvangers van een kinderopvangtoeslag zou daarmee dalen met 99 procent.

Dat staat in een brief aan de Tweede Kamer van staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën. Hij wil ook het bestaande stelsel van autobelastingen vereenvoudigen. Het zijn onderdelen van de herziening van het belastingsysteem die het kabinet voor de langere termijn nastreeft.

Staatssecretaris Eric Wiebes en partner op het Binnenhof.Beeld anp

Koning krijgt iets hogere uitkering
Koning Willem-Alexander krijgt volgend jaar een uitkering van 823.000 euro. Dat is 6000 euro meer dan dit jaar. Dat blijkt uit de begroting van 'De Koning', die is opgenomen in de Miljoenennota.

Ook de uitkering van koningin Máxima stijgt licht, met 2000 euro naar 326.000 euro. Het is geen structurele verhoging. De hogere uitkering houdt onder meer verband met de stijging van de lonen en prijzen in Nederland.

Het koningshuis staat in totaal voor 40.085.000 euro in de boeken. Dat is 98.000 euro meer dan dit jaar.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zwaaien vanaf het balkon van Paleis Noordeinde op Prinsjesdag.Beeld anp
Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën loopt op Prinsjesdag met het koffertje naar de Tweede Kamer om daar de Rijksbegroting en de Miljoenennota aan te bieden.Beeld anp

Huis ten Bosch voor 35 miljoen opgeknapt
Paleis Huis ten Bosch in Den Haag wordt voor 35 miljoen euro opgeknapt door het Rijksvastgoedbedrijf. Vooral de zwaar verouderde technische installaties moeten worden gemoderniseerd, net als de beveiliging. Ook moeten asbest en houtrot te lijf worden gegaan. Beatrix woonde er toen ze koningin was en het is de bedoeling dat Willem-Alexander er over enige tijd intrekt met zijn gezin, nu hij de scepter van zijn moeder heeft overgenomen. Het is niet alleen een woonpaleis: er zijn ook wel officiële ontvangsten. De verbouwing zal overigens niet voor 2017 klaar zijn. Het lijkt erop dat de vorst het tot dan moet stellen met zijn woonhuis te Wassenaar.

Het paleis, uit de 17de eeuw, is een Rijksmonument. Sinds de vorige troonswisseling is er niet veel meer aan gebeurd, alleen de beroemde en fraai gedecoreerde Oranjezaal werd zo'n 15 jaar geleden gerestaureerd.

De regering laat weten dat de opknapbeurt niet duurder is dan die van soortgelijke panden, namelijk 4000 tot 5000 euro per vierkante meter.

Paleis Huis ten Bosch in Den Haag.Beeld anp

Asscher verwacht miljarden uit meevallers
De 3 tot 6 miljard euro lastenverlichting die het kabinet de komende jaren wil doorvoeren, zullen volgens vicepremier Lodewijk Asscher uit meevallers betaald kunnen worden. Daarnaast zal er voor zo'n 10 miljard aan lastenverschuiving plaatsvinden. De lastenverlichting is nodig om werk goedkoper te maken, zodat er meer mensen aan de slag komen.

Asscher zegt ook dat het kabinet niet verder zal bezuinigen op de zorg en de sociale zekerheid om geld voor lastenverlichting vrij te maken. Hij is niet onder de indruk van kritiek uit de oppositie dat het kabinet 'uitgeregeerd' zou zijn en geen missie meer heeft.

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en premier Mark Rutte tijdens de troonrede.Beeld anp
Beeld anp

278 kilometer asfalt erbij
In Nederland komt er komend jaar 278 kilometer asfalt bij. De uitbreiding van het wegennet moet onder meer de verwachte toename van files opvangen.

Door het herstel van de economie zullen er meer files komen. Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid verwacht een groei van 2,5 procent per jaar.

Minister Melanie Schultz van Haegen geeft volgend jaar 2,3 miljard euro uit om in wegen te investeren. Volgens haar worden 'nieuwe stappen' gezet in grote wegenprojecten, zoals de Blankenburgtunnel ten westen van Rotterdam, de ring Utrecht en de nieuwe verbinding tussen de A13 en de A16. De A4 tussen Delft en Schiedam gaat open en de verbreding van de A15 Maasvlakte-Vaanplein wordt opgeleverd.

Minister Melanie Schultz van Infrastructuur en Milieu.Beeld anp
Koningin Máxima en koning Willem-Alexander bij de ingang van de Ridderzaal.Beeld anp

100.000 banen extra
Het kabinet wil de komende jaren 100.000 extra banen scheppen door de lasten op arbeid met 15 miljard euro te verlagen. De 1 miljard euro lastenverlichting op arbeid is daarvoor een eerste aanzet. Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën zei dat bij het aanbieden van het 'koffertje' met daarin de Miljoenennota aan de Tweede Kamer.

In het bedrag van 15 miljard euro is 3 tot 5 miljard euro netto lastenverlichting opgenomen om ongewenste inkomenseffecten op te vangen. Naast extra werkgelegenheid moet deze grote herziening volgens Dijsselbloem ook leiden tot een eenvoudiger en beter uitvoerbaar belastingstelsel.

Minister Jeroen Dijsselbloem in de Tweede Kamer met het koffertje met de Rijksbegroting en de Miljoenennota.Beeld anp

Feitenoverzicht Miljoenennota 2015
Hieronder volgt een overzicht met de hoofdpunten uit de Miljoenennota 2015.

- De werkloosheid daalt volgend jaar naar verwachting naar 605.000 mensen, de economische groei is geraamd op 1,25 procent.

- Het begrotingstekort wordt voor volgend jaar geraamd op 2,2 procent van wat we met z'n allen verdienen, het bruto binnenlands product (bbp). Het tekort is lager dan de 2,9 procent van dit jaar en ruim onder de Europese begrotingsnorm van 3 procent. Dat neemt niet weg dat de overheid bij een tekort van 2,2 procent volgend jaar nog altijd 15 miljard euro meer uitgeeft dan er binnenkomt. Dat komt neer op een tekort van 40 miljoen euro per dag, elke dag weer. Omgerekend is het tekort 868 euro per Nederlander.

- De staatsschuld stijgt opnieuw, naar 70 procent van het bbp. Dat is 467 miljard euro, omgerekend 28.000 euro per Nederlander. Het ligt ook fors boven het Europese maximum voor de overheidsschuld, die op 60 procent is bepaald. Door de superlage rente is de Staat wel minder kwijt aan jaarlijkse rentekosten. Die liggen volgend jaar op 8,4 miljard euro. Dat is 1 miljard minder dan in 2008, toen de staatsschuld met 54,8 procent fors lager lag.

- De centrale overheid geeft volgend jaar bijna 260 miljard euro uit. De grootste uitgavenposten zijn de sociale zekerheid (78 miljard) en de zorg (73 miljard). Ook aan onderwijs (33 miljard) zijn we veel geld kwijt.

- Alle Nederlanders en bedrijven in Nederland tezamen hoesten bijna 247 miljard euro aan belastingen op. Het meeste komt binnen aan premies werknemersverzekeringen: 54 miljard euro. Aan loon- en inkomstenbelasting betalen we 52 miljard. De omzetbelasting (btw) levert de schatkist bijna 45 miljard op, aan vennootschapsbelasting komt 14 miljard binnen en aan accijnzen 11 miljard. Automobilisten dragen via de motorrijtuigenbelasting en bpm tezamen ruim 5 miljard euro bij aan het huishoudboekje van de overheid.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zwaaien vanaf het balkon van Paleis Noordeinde op.Beeld anp

'Behoedzame begroting'
Minister Dijsselbloem van Financiën leest momenteel de miljoenennota voor. Hij spreekt over een 'behoedzame' begroting. ‘Behoedzaam in het doen van extra uitgaven door de overheid op het punt van lastenverlichting voor burgers en bedrijven en in het al te stellig doen van uitspraken over de toekomst.’

Hij verwees naar de internationale onzekerheden in bijvoorbeeld Oekraïne en het Midden-Oosten. Het risico is des te groter omdat het herstel van onze economie nog maar broos is. ‘Wie de cijfers ziet komt tot de conclusie dat het weer beter gaat met Nederland. Toch stemmen ze niet tevreden. De naweeën van de crisis doen zich tot in 2015 voelen. Veel mensen zien een verbetering van de economie nog nauwelijks terug in hun portemonnee.'

De koopkracht stijgt volgend jaar gemiddeld met een halve procent. 'Maar er zijn volgend jaar ook nog altijd veel te veel werklozen.'

Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem met de koffer van de Miljoenennota.Beeld anp

'Koers houden in onzekere tijd'
Het gaat met Nederland 'stap voor stap beter'. Het kabinet wil ervoor zorgen dat mensen dat zelf ook gaan ervaren, in koopkracht maar vooral ook in toenemende werkgelegenheid. 'Daarom moeten we koers houden', zei premier Mark Rutte na de troonrede in een filmpje dat hij op zijn Facebookpagina had gezet.

'We moeten vasthouden aan de plannen die we hebben uitgezet om te gaan doen. Daarbij is het ook van belang dat we ons realiseren dat we dat doen in een onzekere internationale omgeving. Vandaar dat de begroting behoedzaam is en heel gericht investeert in terreinen die nu van belang zijn, zoals de veiligheid in ons land (defensie)', aldus Rutte.

Het kabinet wil 'met z'n allen' verder vorm geven aan een 'weerbaar' en 'veerkrachtig' Nederland. 'Juist in deze tijden waarin de economie ietsjes aantrekt, maar waarin de internationale omstandigheden noodzaken tot grote voorzichtigheid en koersvastheid.'

Premier Mark Rutte (R) vandaag in de Ridderzaal.Beeld ap

Peiling
Wat vond u van de troonrede? Laat het hieronder weten.

'Reden voor voorzichtigheid'
PvdA-leider Diederik Samsom liet tegenover RTL Nieuws weten: 'Ik denk dat de zomer van 2014 heeft aangetoond dat de wereld er niet veiliger op geworden is, niet vriendelijk voor ons is. En dat je dus met het herstel van de economie dat we nu zien echt wel moet oppassen omdat de buitenwereld zo maar kan veranderen.'

'Er is reden tot optimisme, maar ook reden voor enige voorzichtigheid en realisme. We moeten ons inrichten op een wereld die niet alleen maar vriendelijk voor ons is en dat doen we ook. Bijvoorbeeld door onze economie sterker te maken. Ik vind dat we meer werk moeten maken van onze energievoorziening zodat we niet meer van Rusland afhankelijk zijn.'

PvdA-leider Diederik Samsom.Beeld anp

'Niks nieuws gehoord'
Volgens D66-leider Alexander Pechtold moet het belastingstelsel direct worden herzien, wat hem betreft deze week nog. 'Het is duidelijk dat het kabinet er afgelopen zomer niet is uitgekomen', zegt D66-leider Alexander Pechtold, 'anders werd er in de troonrede niet steeds over 'de lange termijn' gesproken'.

Via Twitter liet hij al eerder weten: 'Troonrede: mooi, die blik naar buiten, maar waar was blik op de toekomst? Helaas niks nieuws gehoord.. En dat is niet vanwege het lekken..:).'

D66-fractievoorzitter Alexander Pechtold.Beeld anp

Zwarte Piet-propaganda Graus

Vaker 'regering' dan 'mensen'
Onze Taal maakte een woordwolk van de troonrede die koning Willem-Alexander zojuist heeft voorgelezen in de Ridderzaal. 'In deze woordwolk is te zien dat 'land' en 'regering' vaker in de tekst voorkomen dan 'mensen'.

Koning en koningin op balkon
Koning Willem-Alexander, koningin Máxima, prins Constantijn en prinses Laurentien wuiven vanaf het balkon van Paleis Noordeinde naar de massaal toegestroomde belangstellenden.

Ze keerden vanaf de Ridderzaal, waar de koning eerder de troonrede had voorgelezen, in de Gouden Koets terug op het paleis in Den Haag.

Prins Constantijn en prinses Laurentien zwaaien met koning Willem-Alexander en koningin Maxima vanaf Paleis Noordeinde.Beeld anp

'Dijsselbloem bereidt zich voor op koffertje'

Prinses Beatrix wuift naar Gouden Koets
Prinses Beatrix had een prominente plaats langs de route van de Gouden Koets. Vanuit het Kabinet van de Koning aan de Korte Vijverberg zwaaide Beatrix naar koning Willem-Alexander en koningin Máxima.

Met zicht op het torentje zat prinses Beatrix op dezelfde plek als haar moeder Juliana na haar aftreden. Beatrix was in gezelschap van haar voormalige grootmeesteres Martine van Loon-Labouchère. Vorig jaar, in het jaar dat ze afstand nam van de troon, was Beatrix er niet bij op Prinsjesdag.

Prinses Beatrix zwaait vanuit het raam van het Kabinet van de Koning naar de gouden koets.Beeld anp

Troonrede teruglezen
Nog eens rustig teruglezen wat de koning vanmiddag heeft voorgelezen? Dat kan hier.

Prins Constantijn vertrekt op Prinsjesdag bij Paleis Noordeinde.Beeld anp

Koningspaar terug naar Noordeinde
Koning Willem-Alexander heeft de Ridderzaal weer verlaten. Na het voorlezen van de troonrede, stapte hij met koningin Máxima weer in de Gouden Koets voor de terugweg naar Paleis Noordeinde.

De gouden koets met koningin Maxima vertrekt bij paleis Noordeinde.Beeld anp

Sinds tijden weer extra geld voor Defensie
Het extra geld dat de regering uittrekt voor Defensie, is een trendbreuk met het verleden. Na jaren van bezuinigingen krijgt het ministerie van Defensie er voor het eerst in 24 jaar weer structureel meer geld bij: 100 miljoen per jaar. Het budget gaat nu omhoog 'met het oog op de toenemende spanningen in de wereld en de verantwoordelijkheid die daaruit voortvloeit', zei de koning.

Hij benadrukte verder dat een actief buitenlands beleid, gericht op vrede en veiligheid in landen waar deze in het gedrang zijn, relevant is en in ons belang. Die verantwoordelijkheid kan Nederland alleen waarmaken in nauwe samenwerking met partners in de Europese Unie, de NAVO en de Verenigde Naties, aldus de koning.

Alle uitgezonden militairen verdienen 'groot respect', zei hij, verwijzend naar missies in onder meer Mali en de strijd tegen piraterij voor de Afrikaanse kust.

Minister Jeanine Hennis-Plasschaert (Defensie).Beeld anp
De koninklijke stoet met de Gouden Koets komt aan op het Binnenhof.Beeld anp

OV-kaart voor alle mbo-ers
'Het stimuleren van jong talent is cruciaal. We zijn de afgelopen jaren intensief bezig geweest om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, waaronder de hervorming van de studiefinanciering. Hierdoor komt op termijn 1 miljard euro vrij. De ov-kaart blijft bestaan en wordt beschikbaar voor alle mbo-ers.'

Beeld anp
Prinses Beatrix zwaait vanuit het raam van het Kabinet van de Koning naar de gouden koets.Beeld anp

'Veerkrachtige economie'
De Nederlandse economie toont zich veerkrachtig. Het overheidstekort daalt volgend jaar tot 2,2 procent en voldoet daarmee aan de Europese 3-procentsnorm. Daarom zijn volgend jaar ook geen nieuwe bezuinigingen nodig.

Beeld anp

Troonrede begonnen
Koning Willem-Alexander is begonnen met het voorlezen van zijn tweede troonrede. Hij vertelt onder meer over de vliegramp in het oosten van Oekraïne, waarbij 298 inzittenden, onder wie 196 Nederlanders omkwamen. 'Deze Prinsjesdag is omgeven door een rouwrand van verdriet.'

'In de zomer van 2014 bleek andermaal dat de vrijheid en veiligheid kwetsbaar zijn, ook in ons deel van de wereld.' De ramp boven het oosten van Oekraïne heeft velen direct geraakt, ook in de Verenigde Vergadering (Eerste en Tweede Kamer) en 'allen diepgeschokt', aldus Willem-Alexander.

Na afloop gaan de koning en koningin Máxima langs dezelfde route terug naar Paleis Noordeinde. Vervolgens verschijnen ze op het balkon van het paleis voor de jaarlijkse balkonscène.

Koningin Máxima en koning Willem-Alexander komen aan bij de Ridderzaal.Beeld anp

Koningspaar in koets
Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn zojuist in de Gouden Koets gestapt. Om klokslag 13.00 uur werd het Wilhelmus gespeeld.

Vanaf Paleis Noordeinde rijdt de Gouden Koets naar het Binnenhof. Na een korte rijtoer door het centrum komt hij aan bij de Ridderzaal. Daar gaat de koning de troonrede voorlezen.

Koningin Máxima stapt in de Gouden Koets.Beeld anp
De gouden koets met koning Willem-Alexander en koningin Maxima vertrekt bij paleis NoordeindeBeeld anp

SP-Kamerlid kraakt USB-stick
De beveiligde USB-stick met begrotingsstukken die de leden van de Tweede Kamer vrijdag konden ophalen als ze tekenden voor geheimhouding, blijkt toch te kraken. Kamerlid Paul Ulenbelt (SP) vond het maar niets om steeds op het beeldscherm te turen en wist de stukken te printen. 'Van papier leest de begroting veel beter. Ik kan het uitprinten. Volgend jaar moeten ze mijn neefje maar vragen voor beveiliging', twitterde Ulenbelt net. Volgens de SP'er zijn er meer Kamerleden die beschikken over papieren versies. Wie dat zijn, liet hij in het midden. Saillant detail: Ulenbelt is vicevoorzitter van een Kamercommissie die zich bezighoudt met ICT.

Beeld anp

De stoet vertrekt!
De stoet met de koets gaat zo vertrekken. De Kamerleden mogen intussen de Ridderzaal in.

In beeld: de hoedenparade
De eerste gasten arriveren bij de Ridderzaal op het Binnenhof. Bekijk hier onze fotoserie van de hoedenparade.

Minister Jet Bussemaker (Onderwijs) en haar partner.Beeld anp
Minister Jeanine Hennis-Plasschaert (Defensie) komt aan op het Binnenhof.Beeld anp

De jurk van Marianne Thieme

Léon de Jong: 'Gefeliciteerd schat'

Tweede Kamerleden hebben er zin in

Dijsselbloem pakt zijn koffertje
Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën heeft het koffertje met de officiële Prinsjesdagstukken ontvangen, twitterde hij:

De inhoud van het koffertje.Beeld anp
Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem haalt de koffer van de Miljoenennota op op het Ministerie van Financiën.Beeld anp

Centrum wordt steeds drukker
Schoolkinderen met oranje petjes, dames met hoedjes en veel andere belangstellenden die een glimp willen opvangen van de Gouden Koets staan langs de route opgesteld. Het begint al behoorlijk druk te worden achter de dranghekken. Bij Paleis Noordeinde, waar de koets met koning Willem-Alexander en koningin Máxima zal vertrekken, stond de eerste rij zo'n twee uur van tevoren vol.

Burgemeester van Staphorst Joop Alssema is met een delegatie burgers in klederdracht naar Den Haag gekomen om Prinsjesdag mee te maken. De sfeer is rustig en gemoedelijk, hoewel een eenling rondloopt met een protestbord: 'Koningshuis uitkopen? Doen!'

Vrouwen in klederdracht achter de hekken op het Binnenhof.Beeld anp
Beeld anp

Buitenland op het Binnenhof
Wat vandaag nog het meest zal opvallen in de Troonrede: het buitenland is erin teruggekeerd, schrijven Jan Hoedeman en Natalie Righton vandaag in de Volkskrant. De enige blik die de koning vorig jaar over de landsgrenzen wierp, had te maken met 'de humanitaire noodsituatie in Syrië'. Hoe anders ziet de wereld er inmiddels uit?

In geen twintig jaar keek de Nederlandse politiek zo ver over de grens als in 2014. Dat komt door de vliegramp met de MH17, het conflict in Oekraïne, de opkomst van terreurbeweging IS en de strijd in Gaza.

Lees hier het hele artikel.

Warmste Prinsjesdag sinds 2003
De temperaturen zijn vandaag vrij hoog voor de tijd van het jaar. Normaal is het een graad of 19, terwijl het vanmiddag 21 graden op de Waddeneilanden tot 24 in Limburg wordt. Daarmee is het de warmste Prinsjesdag sinds 2003, ook toen werd het 21 tot bijna 25 graden, in Den Haag een graad of 22. De wind is vandaag zeer rustig, slechts windkracht 1 of 2, bij zee soms windkracht 3.

Vroeg in de ochtend kan het tijdelijk grijs en nevelig zijn, maar halverwege de ochtend is dat opgelost. De rest van de dag is er een afwisseling van zonnige perioden, stapelwolken en enkele wolkenvelden. In de zuidelijke provincies is de kans op een bui vrij klein, maar in het midden en noorden verwachten we buien. Een enkele kan samengaan met onweer. De buien trekken naar het noordwesten en verlaten in de loop van de avond het land.

Beeld anp

Centrum Den Haag nog relatief rustig
In het centrum van Den Haag is het in de aanloop naar de rijtoer nog relatief rustig. Er zijn veel politiemensen en verkeersregelaars op de been om de verwachte grote stroom toeschouwers wegens het mooie weer in goede banen te leiden.

De route is afgezet met dranghekken. Bedrijven en instellingen langs de Korte Vijverberg hebben op de stoepen voor hun panden kleine podia ingericht om de rijtoer goed te kunnen zien en naar het koningspaar te zwaaien. In de stad is zelfs een bus vol met Amerikanen gezien die Prinsjesdag willen meebeleven.

Dit weekeinde oefenden de paarden en ruiters van de marechaussee al op het Lange Voorhout. De dieren werden blootgesteld aan harde muziek en sirenes. Maandag oefende de Cavalerie ere-escorte op het strand om de paarden te laten wennen aan rookbommen en knallen.Beeld getty

Rapport voor de ministers
Hoe brengen de ministers van Rutte II het ervan af? Het kabinet lijkt steviger in het zadel te zitten dan een jaar geleden. Maar halen ze het einde? De politieke redactie van de Volkskrant maakte een voortgangsrapport.

Voor dit tussenrapport beoordeelde de redactie de ministers op een aantal praktische criteria: doen bewindslieden wat zij beloven, hebben zij een duidelijke agenda, opereren ze handig en dragen ze hun ambities overtuigend uit?

Waarom krijgt minister Ronald Plasterk met een 4 de laagste beoordeling? Lees het hier.

Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën kreeg de hoogste beoordeling in het voortgangsrapport.Beeld epa

Koninklijke stoet 2014
In welke volgorde beweegt de koninklijke stoet zich vandaag voort? Bekijk het hieronder:

Beeld de Volkskrant
Vervolg.Beeld de Volkskrant

200ste Prinsjesdag
Sinds 1814 wordt het werkjaar van de Eerste en Tweede Kamer officieel geopend op Prinsjesdag. De uiterlijke vorm van deze dag is grotendeels hetzelfde gebleven. Vroeger viel Prinsjesdag op de eerste maandag in november, maar sinds 1887 valt het op de derde dinsdag in september. Dan wordt traditiegetrouw de miljoenennota en de rijksbegroting bekendgemaakt.

Leden van het Cavalerie ere-escorte oefenen op het strand in Scheveningen.Beeld anp

Tienduizenden mensen verwacht
De politie in Den Haag verwacht vandaag tienduizenden toeschouwers langs de route die koning Willem-Alexander en koningin Máxima in de Gouden Koets afleggen van Paleis Noordeinde naar het Binnenhof. De eerste toeschouwers worden in de vroege ochtend al verwacht bij de toegangshekken van Paleis Noordeinde.

De toeschouwers langs de route hopen een glimp op te vangen van het koninklijk paar. En natuurlijk komen ze ook voor het ceremonieel: de rijtoer met de gouden koets, het militair vertoon en de traditionele balkonscène. De route wordt afgezet met dranghekken.

Een oranjefan wordt in alle vroegte bij Paleis Noordeinde geinterviewd.Beeld anp

Eindelijk weer goed nieuws
Wat er vanmiddag allemaal bekend wordt gemaakt is nog geheim, maar de hoofdlijnen zijn zoals gebruikelijk uitgelekt. Zo is er na jaren van somber nieuws eindelijk weer wat positiefs te melden: het gaat ietsje beter met de Nederlandse economie. De meeste burgers kunnen daardoor volgend jaar wat meer extra koopkracht verwachten. Gemiddeld gaat het om een half procent. Dijsselbloem waarschuwt in het voorwoord van de miljoenennota dat het herstel nog broos is en dat het kabinet doorgaat op de ingeslagen weg van saneren van de overheidsfinanciën, hervormen en eerlijk delen.

Naar verwachting zal de koning in zijn troonrede ook aandacht besteden aan de moeilijke internationale situatie, met conflicten in onder meer Oekraïne en het Midden-Oosten.

De Ridderzaal wordt klaargemaakt voor Prinsjesdag.Beeld epa
Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber van de ChristenUnie toont haar jurk en hoed, vervaardigd uit petflessen, die zij vandaag zal dragen.Beeld anp
Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met de Volkskrant?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van de Volkskrant rust uiteraard copyright. Linken kan altijd, eventueel met de intro van het stuk erboven.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright @volkskrant.nl.
© 2020 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden