Live

Teruglezen: Tweede kans voor minister na Volkertfoto

Plots was daar de foto van Volkert van der G. en daarna bleek het OM van de fotoshoot af te weten. Vervolgens bleek een groot deel van Justitie bij het maken van de foto betrokken te zijn geweest. Minister Van der Steur legde vandaag verantwoording af in de Tweede Kamer. De Volkskrant deed live verslag.

Minister Van der Steur beantwoordt de Kamer in het debat over de Volkertfoto. Beeld anp
Minister Van der Steur beantwoordt de Kamer in het debat over de Volkertfoto.Beeld anp

De minister ziet het als zijn taak om samen met zijn medewerkers het vertrouwen te herstellen, zegt hij in een laatste reactie op de Kamer.

Van der Steur overleeft een debat waarin de Kamer zich zeer kritisch opstelde, maar uiteindelijk niet doorbeet. Hij is pas een half jaar minister en krijgt daarom een tweede kans om de communicatie binnen zijn ministerie op orde te krijgen.

Uit zijn beantwoording bleek dat de minister cruciale informatie over de fotoshoot van Van der G. niet kende, terwijl een groot deel van zijn ministerie betrokken was bij het maken van de foto. Hij had wel mondelinge signalen gekregen, maar was daar niet op aangeslagen. Dat is een 'inschattingsfout' geweest, zegt hij nu. Door die onwetendheid gaf hij vorige week in het vragenuurtje een onvolledig antwoord aan de Kamer. Hij bood vandaag excuses aan en beloofde beterschap.

Het vertrouwen heeft een grote deuk opgelopen, meenden alle partijen. Ruiterlijk gaf de minister toe dat zijn inschattingsfouten hebben geleid tot schade aan het vertrouwen in hem en in zijn ministerie. Van der Steur: 'Ik heb goed nota genomen van de gele kaart van D66. Ik zie het als mijn taak om in control te zijn en te blijven op dit departement.'

Hij dankte de Tweede Kamer voor het voordeel van de twijfel dat hij kreeg. 'Ik ga mijn best doen het vertrouwen te herstellen en niet te schaden.'

De Kamer in overleg over het Volkertdebat, in de achtergrond minister Van der Steur. Beeld ANP
De Kamer in overleg over het Volkertdebat, in de achtergrond minister Van der Steur.Beeld ANP

Het debat gaat verder in tweede termijn. Lilianne Helder van de PVV zegt genoegen te nemen met de excuses van de minister. Doorgaans trekt de PVV gemakkelijk de kaart van de motie van wantrouwen. 'Maar dit is wel de laatste kans die we de minister geven.'

Gert-Jan Segers van de ChristenUnie zegt met een 'gevoel van verbijstering' achter te blijven aan het eind van dit debat. Hij spreekt over een 'haperend politiek gevoel' bij de minister. 'Het gaat over zulke belangrijke onderwerpen en dan worden zulke inschattingsfouten gemaakt.'

De ChristenUnie en D66 dienen samen een motie in waarin ze oproepen om de politie weer onder te brengen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het ministerie van Veiligheid en Justitie zou dan weer het ministerie van Justitie moeten worden.

SP'er Michiel van Nispen vindt dat grote fouten zijn gemaakt, maar de minister krijgt van de SP de kans verbetering aan te brengen in zijn ministerie.

Jeroen Recourt van de PvdA stelt: 'De minister is met een tikkende bom naar de Kamer gestuurd. Het is niet goed, het was niet goed, het moet beter.' Ook de VVD is zeer kritisch. De minister moet orde op zaken stellen binnen zijn ministerie en als het nodig is, moeten er personele consequenties volgen. Kamerlid Van Oosten vraagt ook nog eens of Van der G. het mediaverbod heeft overtreden. 'Minister, schroom niet om hier uw eigen bevoegdheden in te zetten.'

Minister Van der Steur in de Tweede Kamer. Beeld anp
Minister Van der Steur in de Tweede Kamer.Beeld anp

De minister is aan het einde gekomen van zijn betoog. Het debat wordt een kwartier geschorst zodat fracties even kunnen overleggen. In de tweede termijn kunnen de partijen eventueel moties indienen en hun laatste aanvullende vragen stellen.

Magda Berndsen van D66 vraagt naar de mogelijkheid om de politie weer terug te brengen onder het ministerie van Binnenlandse Zaken. De minister verdedigt het samenbrengen van het OM, de politie en de rechterlijke macht bij één ministerie. De samenwerking wordt er juist beter op, stelt hij. En de scheiding der machten is niet in gevaar, meent de minister. 'Het maakt feitelijk niet uit waar die organisaties zijn ondergebracht, als ze maar integer zijn, en dat zijn ze. En daar ben ik heel trots op.'

De minister spreekt nu over de lessen voor de toekomst. Hij wil samen met zijn secretaris-generaal, zijn hoogste ambtenaar, een strategische agenda opstellen. De vraag zal zijn: hoe wordt er samengewerkt binnen het departement. De afgelopen maanden heeft hij gesproken met ambtenaren om te kijken hoe het proces kan worden verbeterd. 'Ik heb onmiddelijk na mijn aantreden verbetermaatregelen in gang gezet.'

Van der Steur benadrukt dat er heel veel dingen goed gaan. 'Dat laat onverlet dat er ook dingen niet goed gaan.' Maar gaat ook echt de bezem door het ministerie, vraagt Elbert Dijkgraaf van de SGP. 'Het staat nog niet vast dat dat zou moeten', zegt de minister.

'Het is een taak voor mij en mijn medewerkers om het vertrouwen te herstellen', zegt Van der Steur. 'Ik heb mijn ambtelijke top erop aangesproken dat de informatievoorziening moet verbeteren. Ik eis in de toekomst meer scherpte en alertheid, een andere houding accepteer ik niet. De secretaris-generaal heb ik opdracht gegeven hoe de regievoering bij gevoelige informatie beter kan worden bewaakt.' De minister zegt dat hij aanstaande maandag het hele departement zal toespreken. Ook spreekt hij nog deze maand met de 'top 120' van het ministerie.

Minister Van der Steur. Beeld anp
Minister Van der Steur.Beeld anp

'De mensen die erover gingen die zaten daar allemaal bij', zegt Van der Steur nu over de bijeenkomst waarin hij werd voorbereid op het vragenuur van vorige week. Een aantal directeuren-generaal zaten erbij, maar ook de voorzitter van het college van procureurs-generaal van het OM. Hij is mondeling ook geïnformeerd over 'het voortraject', maar hij heeft zich, zegt hij nog maar eens, onvoldoende gerealiseerd hoe belangrijk dat voortraject rond de foto was.

De Kamer hoort het relaas van de minister aan en wil maar niet geloven dat het zo is gelopen. 'Het is haast onbegrijpelijk, zegt D66'er Magda Berndsen. 'Het is toch wonderlijk dat er niet allerlei alarmbellen zijn gaan rinkelen.' De minister zegt de verbazing te delen. 'Er is maandag wel over gesproken. Her en der heb ik toen mededelingen gekregen over: in het voortraject hebben we wel eens over een foto gesproken. Bij mij is toen geen alarmbel gaan rinkelen.'

Minister Van der Steur in de Tweede Kamer. Beeld anp
Minister Van der Steur in de Tweede Kamer.Beeld anp

Op verzoek van Lilianne Helder van de PVV biedt de minister zijn excuses aan voor de ontstane verwarring. 'Mede door de inschattingsfout van mij zijn vragen ontstaan over het vertrouwen in mijn departement en in mij en ik vind dat afschuwelijk.'

Nu komt ook PvdA-Kamerlid Jeroen Recourt naar de interruptiemicrofoon. 'Of het Openbaar Ministerie had lak aan de voormalig advocaat van Van der G. of het OM was volledig naïef.' Volgens Van der Steur doet Recourt het OM tekort. 'Ik heb een indringend gesprek gehad met het OM hoe het in het vervolg anders moet. Ik zal u over de voortgang van het hele traject informeren.'

De minister is van plan een 'serieuze set van maatregelen' te nemen om de communicatie binnen zijn ministerie te verbeteren.

SP'er Michiel van Nispen vraagt naar de waarschuwing van voormalig advocaat van Van der G. Stijn Franken. De advocaat waarschuwde het OM dat hij het hele verhaal zou doen als de minister niet alle informatie zou delen met de Kamer. Van der Steur kreeg van het OM te horen dat de advocaat boos was, maar hij wist niet waar die boosheid vandaan kwam. 'Ik zou normaliter het naadje van de kous willen weten, maar in dit geval wist ik niet dat de kous een naadje had.'

De minister blijft benadrukken dat de hele voorbereiding op het vragenuur ging over de vraag: heeft Van der G. het mediaverbod overtreden. Dat was volgens het OM niet het geval en dat is wat de minister met de Kamer heeft gedeeld. 'Ik had mondeling gehoord dat er een keer ergens gesproken was over een foto. Ik ben daar onvoldoende op aangeslagen. Ik zal dat een volgende keer anders doen.' Volgens de minister erkent het OM ook dat de voorgeschiedenis in het ambtsbericht had moeten staan. 'Ik had, toen ik een beschrijving kreeg van hoe de kous er ongeveer uit zou kunnen zien, moeten vragen naar het naadje. Dat heb ik niet gedaan.'

Het vragenuur een week geleden was gericht op de vraag: heeft Van der G. het mediaverbod overtreden?, zegt de minister. Hij is vooraf aan het vragenuur 'summier, met beperkte focus en mondeling' geïnformeerd dat zijn ambtenaren hadden meegewerkt aan de totstandkoming van de foto. 'Achteraf gezien was het beter geweest als die informatie in het ambtsbericht van het OM had gezeten.'

De minister zegt dat het verstandiger was geweest als hij de Kamer had beloofd eerst nader onderzoek te doen. Of hij had kunnen zeggen: 'Ik heb dit en dit gehoord, meer weet ik niet, maar ik laat het uitzoeken.' Hij herhaalt dat hij die gang van zaken betreurt. 'Dat is een inschattingsfout van mij.'

De minister zegt dat hij in het afgelopen half jaar dat hij nu minister is geen overleg heeft gehad over Van der G. ChristenUnie-Kamerlid Gert-Jan Segers zegt dat hij dat 'onbegrijpelijk' vindt.

Minister Van der Steur geeft op zijn ministerie een persconferentie over de Volkertfoto. Beeld anp
Minister Van der Steur geeft op zijn ministerie een persconferentie over de Volkertfoto.Beeld anp

De vergadering gaat verder. CDA'er Peter Oskam mag opnieuw zijn vraag stellen aan de minister. 'Ik wil graag dat ambtsbericht hebben op papier.' Van der Steur zegt dat hij daar niet toe bereid is. 'Het ambtsbericht is een essentieel onderdeel van de informatievoorziening tussen het OM en het ministerie. Als ik dat ter inzage zou leggen zou dat het risico creëren dat het OM gaat nadenken over de vraag: wat kunnen wij wel en niet zeggen tegen het ministerie?' CDA'er Oskam geeft de strijd op.

Het Openbaar Ministerie concludeerde in het ambtsbericht dat Volkert van der G. niet het mediaverbod overtrad door het laten maken van de foto die in De Telegraaf verscheen, zegt de minister. Daar beperkte het ambtsbericht zich toe. Volgens de minister had 'de voorgeschiedenis', de samenwerking rond de foto, ook in het bericht moeten staan en heeft hij dat ook tegen het OM gezegd.

De Kamer is verstrikt geraakt in een discussie met Kamervoorzitter Van Miltenburg. Een deel van de Kamer wil de minister verder doorzagen over het ambtsbericht van het OM, een ander deel wil dat de minister zijn betoog voortzet. Ook Van Miltenburg is voorstander van dat laatste, maar zij krijgt een aantal oppositiepartijen niet overtuigd. Het debat wordt tijdelijk geschorst voor procedureel overleg.

De minister begint zijn beantwoording met de mededeling dat het OM geen ambtsberichten kan delen met de Kamer omdat het Openbaar Ministerie in vertrouwelijkheid binnen het departement moet kunnen communiceren. De minister gebruikte vorige week het ambtsbericht van het OM over de Brandpunt-uitzending als basis voor de beantwoording van de vragen in het vranenuurtje.

De minister legt uit dat hij door zijn ambtenaren is gebriefd vooraf aan het vragenuurtje met de focus op de vraag of Van der G. het mediaverbod zou hebben overtreden met een in scène gezette foto. Daarom schreef hij eerder deze week dat hij 'met beperkte focus' was geïnformeerd. Over zijn beantwoording in het vragenuurtje zegt hij: 'Achteraf gezien, wetende wat ik nu weet, had ik dat anders moeten doen.'

Van der Steur zegt dat hij een week geleden wel wist dat zijn voorgangers Opstelten en Teeven op het moment van het maken van de foto daarvan niet op de hoogte waren, hoewel Opstelten wel wist van het voornemen om een foto te maken.

Minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie in de Tweede Kamer. Beeld anp
Minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie in de Tweede Kamer.Beeld anp

Voordat het debat verdergaat is eerst de regeling van werkzaamheden: de Kamer stelt vast over welke onderwerpen ze wil debatteren in de toekomst.

Alle fracties hebben hun vragen gesteld. De minister krijgt een uur de tijd om zijn antwoorden voor te bereiden. De voorzitter schorst voor de lunchpauze. Om 13.15 uur gaat het debat verder.

Als laatste is het woord aan Henk Krol van 50Plus. Hij verwijt de minister een 'flinke misrekening' omdat die de aard en omvang van berichten die hij van zijn ambtenaren kreeg niet op waarde schatte. 'Dat is meer dan een inschattingsfout.' De informatievoorziening moet verbeteren, stelt hij.

'Het is te hopen dat de minister zijn gezag niet alleen zal gebruiken om schoon schip te maken op zijn ministerie, maar ook om een uitweg te vinden uit deze onverkwikkelijke kwestie', concludeert Krol.

Foort van Oosten van de VVD verwacht dat Volkert van der G. zich nu 'zit te verkneukelen voor de televisie'. De moordenaar van Pim Fortuyn profiteert van de overheid, zegt de VVD'er. Van der G. wordt beschermd terwijl Pim Fortuyn die bescherming niet kreeg. 'Het laat een bittere nasmaak na.'

Louis Bontes vraagt of de VVD instemt met het stoppen van de beveiliging voor Van der G. Nee, zegt Van Oosten, dat doet hij niet. Hij vindt de situatie 'in en in treurig', maar hij staat voor de rechtsstaat waarin dergelijke beveiliging is geregeld. Hij wil dat de minister zijn juristen onderzoek laat doen naar de vraag of Van der G. de voorwaarden van zijn vrijlating heeft geschonden.

Van Oosten hekelt 'de cultuur op het ministerie' waardoor informatie niet bij de minister terecht komt en de Kamer haar politieke controle niet kan uitoefenen. 'Ik verlang dat de minister daarmee aan de slag gaat.'

Van Oosten wordt aan de tand gevoeld door Kamerlid Bontes. Heeft u vorige week vooraf aan het vragenuur contact gehad met de minister, vraagt Bontes. Waarop Van Oosten zegt dat hij vooraf aan het vragenuur heeft gevraagd: 'Ga jij ons een goed antwoord geven?' Maar bij nader inzien zegt Van Oosten dat hij alleen contact heeft gehad met de persoonlijk medewerker van de minister. Bontes stelt niet gediend te zijn van 'voorgekookte' opzetjes tussen de coalitiepartij en de minister. De VVD'er stelt dat hij alleen maar bij de minister heeft gemeld dat hij een vraag had voor het vragenuurtje.

CDA'er Peter Oskam neemt het stokje over van Kamerlid Bontes. Wat heeft u precies gezegd in het contact met het ministerie, vraagt hij aan Van Oosten. De VVD'er: 'Ik heb op zondag vanwege de uitzending van Brandpunt Reporter vragen aangemeld bij de griffie. Vervolgens heb ik gemeld bij het ministerie: goh, ik heb vragen aangemeld voor het vragenuur. Dat lijkt me heel normaal.'

Van Oosten herhaalt nog eens dat de minister onderzoek moet doen naar het mogelijk schenden van de voorwaarden door Volkert van der G. concludeert zijn betoog: 'Laat Volkert van der G. hier niet als lachende derde mee wegkomen.'

VVD'er Foort van Oosten (links) in gesprek met minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie. Beeld anp
VVD'er Foort van Oosten (links) in gesprek met minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie.Beeld anp

'Hoe bestaat het dat een politiek verantwoordelijk bewindspersoon op zo'n gevoelig onderwerp niet op de hoogte was van de gang van zaken binnen zijn ministerie?', vraagt Michiel van Nispen van de SP. Hoe verklaart de minister dat hij vorige week de Kamer maar een deel van het verhaal vertelde? Waarom zijn bij Van der Steur niet 'alle alarmbellen' afgegaan na de uitzending van Brandpunt Reporter waarin Van der G. vertelde over de geënsceneerde fotoshoot.

Het ministerie van Veiligheid en Justitie is een 'persberichtenministerie' geworden. 'Wie is er de baas op het ministerie? Zijn het de voorlichters? Zijn het de medewerkers die op eigen houtje beslissen wat goed is voor de minister? Of is het de minister zelf?'

Ook de SP wil dat de onderdelen veiligheid en justitie worden opgesplitst.

De vervroegde vrijlating van Van der G. lag politiek 'zeer gevoelig', zegt Elbert Dijkgraaf van de SGP. 'Het beeld dat wij krijgen is dat deze minister niet wist wat zijn voorgangers wel wisten. Dat deze minister vorige week in korte tijd niet de juiste informatie uit zijn ministerie kreeg. Hier doet zich wel echt een probleem voor.' Net als veel voorgangers vraagt Dijkgraaf wat de minister vorige week 'echt' wist. Het zinnetje dat de minister 'summier en zonder focus' was geïnformeerd, voldoet volgens hem niet.

PvdA-Kamerlid Jeroen Recourt begint met in herinnering brengen hoe de vorige minister viel in 'een langgerekte struikelpartij over een bonnetje'. 'Het lek op het ministerie is nog niet boven. Het is aan deze minister om dat lek te dichten.'

Recourt stelt zich zeer kritisch op. 'Het vertrouwen in het ministerie heeft een deuk opgelopen en dat moet worden hersteld.' Hij concludeert dat de minister de Kamer niet goed heeft ingelicht vorige week bij het vragenuurtje. 'De minister beschikte over informatie die hij niet met de Kamer heeft gedeeld. Dat kan niet en dat mag niet meer.' De minister zal zich moeten bewijzen door nu orde op zaken te stellen binnen het ministerie.

De minister is belast met een 'vervelende erfenis', zegt Recourt: een ministerie dat op onderelen niet goed functioneert. Hij geeft Van der Steur de opdracht: 'Pak het aan'. De PvdA stelt voor om de commissie-Oosting, die onderzoek doet naar de zaak-Cees H. (waarover Opstelten viel) ook onderzoek te laten doen naar de communicatie rond de Volkertfoto.

Ook de PvdA is voorstander van het opsplitsen van Veiligheid en Justitie bij een volgende kabinetsperiode. De politie zou bij een volgende kabinetsperiode terug kunnen naar het ministerie van Binnenlandse Zaken.

PvdA-Kamerlid Jeroen Recourt. Beeld anp
PvdA-Kamerlid Jeroen Recourt.Beeld anp

GroenLinks constateert dat er veel geblunderd is in de onderlinge communicatie op het ministerie van Veiligheid en Justitie, zegt Kamerlid Linda Voortman. 'Ook de politieke koppeling wordt gekenmerkt door geblunder. Kennelijk is er niemand die denkt: dit is zo gevoelig, laten wij de minister informeren.' Ook GroenLinks vindt dat justitie wordt verdrongen door veiligheid. 'Stoere taal en hard, harder, hardst op het gebied van veiligheid is belangrijker dan de rechtsstaat.'

Ze verwacht duidelijke plannen van de minister om de zaken op zijn ministerie te verbeteren. 'Zonder die plannen blijven excuses betekenisloos.'

Kamerlid Linda Voortman. Beeld anp
Kamerlid Linda Voortman.Beeld anp

Het ministerie van Veiligheid en Justitie is 'door en door rot', zegt Louis Bontes van de fractie Bontes/Van Klaveren. 'We moeten de arrogantie van de vierde macht breken', zegt Bontes over de ambtenaren van Justitie. Hij stelt voor om een parlementair onderzoek in te stellen naar de ambtelijke top van het ministerie en van het OM. Ook de minister faalde, zegt hij. 'Van der Steur koos ervoor om de Kamer op het verkeerde been te zetten.'

Hij hekelt het feit dat Van der G. wordt beschermd door justitie. Het ministerie moet daar meteen mee ophouden, zegt hij. 'De moordenaar van Pim Fortuyn wordt vertroeteld.'

Kamerlid Louis Bontes. Beeld anp
Kamerlid Louis Bontes.Beeld anp

'Het is meer dan betreurenswaardig als een minister in zo'n gevoelige kwestie zich niet bewust is van de aard van de situatie', zegt Magda Berndsen van D66. Ze verwijst naar de brief van Van der Steur, waarin hij schrijft dat hij vorige week 'zich niet de aard en omvang van de situatie realiseerde'.

De minister gaat diep door het stof en dat is terecht, zegt Berndsen. 'Voor D66 gaat dit debat over de vraag of de minister voldoende in control is over zijn ministerie. Waar is de bezem gebleven die de minister bij aantreden in handen kreeg geduwd?' Ze waarschuwt Van der Steur vast: nog een incident kan deze minister zich niet veroorloven.

De ChristenUnie wil weten of er zicht is op verbetering bij het ministerie. 'Zo'n beetje iedereen wist van de fotoshoot behalve deze minister, en dus de Kamer. Hoe is dat in vredesnaam mogelijk?' Kamerlid Gert-Jan Segers wil weten wat de minister precies wist toen hij vorige week dinsdag in het vragenuur de Kamer te woord stond. Hij stelt dat Van der Steur die dag een zware 'inschattingsfout' heeft gemaakt, door mondelinge informatie die hij kreeg van het OM niet te delen met de Kamer.

Segers betoogt een cultuurverandering op het ministerie, maar ook bij de VVD. 'Veiligheid staat voorop dankzij de VVD, letterlijk: het is het ministerie van Veiligheid en Justitie. De VVD was tegen een proefverlof van Van der G., maar onderwijl werd op dat ministerie het proefverlof voorbereid.' Wat de ChristenUnie betreft moet 'justitie voorafgaan aan veiligheid'.

Hij concludeert: 'De rechtsstaat moet niet langer weggemoffeld worden, maar fier worden verdedigd, door deze minister en door de VVD.'

Gert-Jan Segers van de ChristenUnie. Beeld anp
Gert-Jan Segers van de ChristenUnie.Beeld anp

'Is de toestand op het ministerie van V&J niet verslechterd sinds het vertrek van minister Opstelten en de komst van minister Van der Steur?', vraagt Peter Oskam van het CDA. 'De vorige minister was wel op de hoogte van het fotomoment, deze minister werd niet geïonformeerd.' Ook wil Oskam weten hoe de minister erbij kwam om vorige week een brief naar de Kamer te sturen met onvolledige informatie.

De CDA'er vraagt of de minister de verschillende onderdelen van zijn ministerie 'grondig wil laten doorlichten', ook reclassering, het OM en de NCTV.

Magda Berndsen van D66 vraagt aan Oskam of het CDA het met haar eens is dat het ministerie van Veiligheid en Justitie te groot is en of het bij een volgende kabinetsperiode weer zou moeten worden gesplitst. D66 wil dat het onderdeel veiligheid (de politie) weer wordt ondergebracht bij Binnenlandse Zaken. Oskam stelt dat hij liever ziet dat orde op zaken wordt gesteld binnen het ministerie, voordat er over een eventuele splitsing wordt nagedacht.

Lilianne Helder van de PVV memoreert de uitzending van Brandpunt Reporter waarin Van der G. met een verborgen camera werd gefilmd. 'Van der G. stak daar zijn middelvinger op naar de Nederlandse bevolking.' Wat betreft de PVV gaat Van der G. weer terug de gevangenis in. Helder vindt dat de moordenaar van Pim Fortuyn het mediaverbod heeft geschonden en daarom geen recht meer heeft op zijn voorwaardelijke invrijheidstelling.

'Is deze minister nu al politiek levensmoe?', vraagt Helder zich af. Ze kan het niet verkroppen dat de minister zich alleen 'summier en met beperkte focus' liet informeren over de fotoshoot met Van der G. De suggestie wordt gewekt dat op medewerkersniveau besluiten zijn genomen waar de minister niet van wist, zegt ze. 'Wat de PVV betreft komt de minister hier niet mee weg.'

Ze concludeert haar betoog met een aantal vragen. 'Waarom zijn de toenmalige bewindspersonen niet geïnformeerd? Wie moeten er binnen het ministerie hun biezen pakken voor deze wanvertoning?'

PVV-Kamerlid Lilianne Helder. Beeld anp
PVV-Kamerlid Lilianne Helder.Beeld anp

Het debat begint met de inbreng van de woordvoerders van de fracties. Daarna zal de minister reageren op de Kamer. Hier de volgorde van de sprekers en hun spreektijden:
1. Helder PVV 6 min
2. Oskam CDA 6 min
3. Segers ChristenUnie 6 min
4. Berndsen D66 6 min
5. Bontes Groep Bontes/Van Klaveren 3 min
6. Voortman GroenLinks 6 min
7. Recourt PvdA 6 min
8. Dijkgraaf SGP 6 min
9. Van Nispen SP 6 min
10. Van Oosten VVD 6 min
11. Krol 50PLUS 6 min

Politie, reclassering, het OM, de NCTV, toenmalig minister Opstelten; een groot deel van het ministerie was 'nauw betrokken' bij de fotoshoot van Volkert van der G, zo blijkt uit de brief die Van der Steur dinsdag stuurde. Een week eerder had hij nog beweerd dat het OM pas een dag voor het maken van de foto werd ingelicht.

Uit de brief en het feitenrelaas van de minister rijst het beeld van gebrekkige interne communicatie tussen de verschillende onderdelen van het enorme departement van Veiligheid en Justitie, maar ook van een minister die informatie niet op waarde schat en mondelinge waarschuwingen van zijn ambtenaren in de wind slaat. Vandaag moet hij in de Tweede Kamer uitleggen hoe het kon dat er zoveel fout ging.

Het dossier Volkert van der G., de moordenaar van Pim Fortuyn, ligt politiek nog steeds zeer gevoelig. Het was VVD-lijsttrekker Mark Rutte die in 2012 bezwoer dat Van der G. nooit proefverlof zou krijgen. Sinds dit voorjaar is hij toch op vrije voeten, en dat niet alleen, hij werd ook nog geholpen door het OM met een geënsceneerde paparazzifoto om een fotografenjacht te voorkomen.

Dat het OM de fotoshoot organiseerde, zal de minister nog wel kunnen verantwoorden, maar hij zal vooral een zware dobber hebben aan het uitleggen van de gebrekkige communicatie die daarop volgde.

Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met de Volkskrant?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van de Volkskrant rust uiteraard copyright. Linken kan altijd, eventueel met de intro van het stuk erboven.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright @volkskrant.nl.
© 2021 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden