Teruglezen EU-top: 'Het hoeft niet steeds groter, meer en duurder'

De regeringsleiders van de 27 EU-landen overlegden donderdag en vrijdag in Brussel over de begroting voor de komende zeven jaar. Ze bereikten vrijdagmiddag een akkoord. Volkskrant.nl deed live verslag.

Premier Mark Rutte leidt het delegatieoverleg op de tweede dag op de Europese Top in Brussel. Beeld ANP

De regeringsleiders van de 27 EU-landen hebben vanmiddag ingestemd met een begroting voor 2014 tot en met 2020 van 997 miljard euro, zo'n 38 miljard minder dan de huidige aflopende begroting. Na een intensieve vergadermarathon van ruim 24 uur, verlieten de regeringsleiders uiteindelijk eensgezind de vergaderzaal.

De begroting is soberder dan de vorige meerjarenbegroting en Nederland behoudt zijn korting op de jaarlijkse afdracht. Dat waren de belangrijkste voorwaarden voor premier Mark Rutte. Hij kan met opgeheven hoofd terug naar Den Haag.

De video van de persco van Rutte staat nu ook onder ons nieuwsbericht over het begrotingsakkoord. Een quote: 'Met het akkoord wordt ook duidelijk dat de Europese samenwerking niet al maar groter, meer en duurder hoeft te worden.'

En hierbij een artikel over de totale korting die Nederland krijgt op de bijdrage aan de EU, ruim één miljard.

Voor een totaaloverzicht over wat er nu precies besloten is, lees hier ons nieuwsverslag van de EU-top. Let ook op de tabel in het bericht waarin duidelijk hoeveel geld naar welke posten gaat.

Premier Mark Rutte beantwoord vragen van de pers na de tweede dag van de Europese Top in Brussel. Beeld anp

De Duitse Bondskanselier Merkel heeft ook een persconferentie geven. Ze wees erop dat het een eerlijk akkoord is. Ze benadrukte het aparte budget voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid.

Over de steun van het Europees Parlement zei ze: 'Ik heb al met velen van hen gesproken. Er zullen geen verrassingen zijn.'

Merkel zei ook dat geld voor landbouw gebonden zal zijn aan milieu-eisen, die nog verder onderhandeld zullen worden door de ministers van Landbouw.

Nog even terug naar de persconferentie van David Cameron. Die waarschuwde onwillige Europarlementariërs dat het uiteindelijk de regeringsleiders zijn die bij de nationale parlementen het geld moeten ophalen.

Hij werd ook gevraagd hoe hij thuis zou gaan uitleggen dat de netto-bijdrage van Groot-Brittannië omhoog zou gaan. Cameron antwoordde daarop dat het belangrijkste is dat zijn land een rol kan spelen in het hervormen en meer competitief maken van Europa.

Premier Rutte zegt tijdens zijn persconferentie dat de belangrijkste doelstellingen zijn gehaald. De korting (rebate) voor Nederland zal 1,1 miljard bedragen. Rutte zegt dat hij hiervoor hard heeft gevochten.

Daarnaast is het totale budget gedaald, een andere wens van Nederland. 'Dat is grote winst. Hiermee is duidelijk dat Europa niet steeds groter en duurder hoeft te worden.'

'We zijn gekomen tot een sobere begroting, gericht op groei', concludeert Rutte.

Er komt ook meer geld voor onderzoek en innovatie. 'We hadden meer gewild aan verschuivingen, laat ik daar eerlijk over zijn, maar uiteindelijk is het eindresultaat zeer verdedigbaar.'

Volgens Rutte zal Nederland profiteren van het extra geld dat beschikbaar is gekomen voor onderzoek en innovatie. Dat compenseert de dalende ontvangsten uit het landbouwfonds.

Nederland zal 80 miljoen extra moeten betalen voor invoerheffingen.

De Britse premier Cameron zegt tijdens zijn persconferentie dat hij 'gevochten' heeft tegen pogingen om de Britse rebate aan te pakken. Hij vertelt de verzamelde pers dat het uitgavenplafond teruggaat naar 908 miljard euro. Volgens hem past deze deal bij 'het moderne Europa'.

Cameron roept het EP op om 'constructief' te zijn.

De premier erkent dat de netto-bijdrage van zijn land omhoog zal gaan ondanks het behoud van de rebate. Cameron geeft oud-premier Tony Blair de schuld. In 2005 gaf Blair een deel van de korting weg, aldus Cameron.

Van Rompuy begint zijn verklaring. 'Het was de langste vergadering sinds mijn aantreden, maar het was het waard. Maar het proces is nog niet klaar. Het Europees parlement mag zich nog uitspreken.'

Van Rompuy noemt de volgende conclusies uit het akkoord:

-40 procent meer geld voor groei en competitie, en meer geld voor innovatie, aldus Van Rompuy.
-Voor het eerst in de geschiedenis een korting op het total budget, met 34 miljard. Het uitgavenplafond komt uit op 959 miljard.
-Er komt zes miljard vrij voor een nieuw programma voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid.
-De Zuidelijke landen waaronder Spanje krijgen een groter deel uit het Cohesiefonds.

'Het is voor niemand de perfecte deal, maar er zit voor iedereen wat in.'

Verschillende persconferenties staan op het punt van beginnen. Wij kijken uit naar die van EU-president Herman Van Rompuy en naar die van premier Rutte.

Deel van het akkoord is dat het totale budget teruggebracht wordt naar 960 miljard voor de periode 2014-2020. Onder meer Nederland en Groot-Brittannië ijverden voor een versobering. 

Number 10 twittert dan ook namens premier Cameron: 'Deal done. EU multi-annual budget cut for the first time ever.'

Een reactie van minister Timmermans (Buitenlandse Zaken) op Facebook: 'We zijn er uit. De Europese Raad heeft overeenstemming bereikt over de meerjarenbegroting. Goed voor Nederland, goed voor Europa.'

Er is een deal! Dat twittert EU-president Herman Van Rompuy. Dat was toch sneller dan gedacht.

Het is nu wachten op de details van het akkoord. Er zal een persconferentie komen met Van Rompuy. Ook premier Rutte geeft normaliter een persconferentie.

Update: We horen uit de onderhandelingszaal dat het nog lang gaat duren. Misschien dat de plooien wat dikker zijn dan we dachten.

Het gaat er nu om de laatste plooien glad te strijken. Het nieuwe voorstel van Van Rompuy wijkt niet erg veel af van het oude, dus het zit 'm in de details, oftewel niet in honderden miljoenen, maar in tientallen miljoenen.

Terwijl de regeringsleiders aan het onderhandelen zijn roert Europarlementsvoorzitter Schulz zich weer via Twitter. Het wordt lastig om met een compromis gebaseerd op de kleinste gemene deler een meerderheid te vinden in het EP, aldus Schulz.

Nieuws! Bronnen vertellen aan de Volkskrant dat Nederland nu een toename van 45 miljoen op het vaste deel van de rebate heeft kunnen uitonderhandelen. De vaste korting van Nederland op de EU-bijdrage is 650 miljoen euro. Daar zou nu dus 45 miljoen bijkomen.

(Overigens betaalt Nederland ook minder aan de EU door een korting van 0,15 procent op de btw-afdracht. Tezamen ontstaat een rebate van zo'n één miljard).

De Poolse premier Donald Tusk twittert over een 'impasse' in de onderhandelingen. De uitkomst is nog steeds onzeker, zegt hij.

De NOS meldt inmiddels dat Nederland op dit moment een akkoord blokkeert. Ook RTL Nieuws stelt dat Rutte zijn handtekening weigert te zetten als de korting van Nederland lager wordt. Rutte zou het spel 'keihard' spelen.

'Insiders' melden aan de Engelse krant The Guardian dat er tegen 16.30 een deal verwacht wordt.

Van Rompuy legde vanochtend zijn compromisvoorstellen op tafel, die door de leiders moeten worden besproken. De EU-president had het over de 'beslissende werksessie'.

Vicepremier Asscher vervangt premier Rutte bij de wekelijkse persconferentie na de ministerraad. Asscher zegt dat er 'continue' een lijntje is naar Brussel, maar dat de onderhandelingen nog gaande zijn en dat er nu nog niks over te zeggen is.

De plenaire sessie is begonnen! De regeringsleiders buigen zich nu over een nieuw voorstel uit de koker van EU-president Herman Van Rompuy.

Premier Rutte laat via Twitter weten de resterende tijd tot de vergadering te gebruiken voor overleg met andere regeringsleiders, waaronder Angela Merkel en Francois Hollande.

Premier Mark Rutte leidt het delegatieoverleg. Beeld anp

Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy vertelt net op BNR dat het voor hem volgende maand 'heel moeilijk' zal worden om in te stemmen met de meerjarenbegroting, onder meer omdat het besluitvormingsproces niet democratisch is.

EU-president Herman Van Rompuy laat nu via Twitter weten dat de vergadering om 14.30 uur weer begint. Er ligt dan een gewijzigd voorstel op tafel.

De start van de plenaire vergadering is wederom uitgesteld. Het is nog niet duidelijk waneer de regeringsleiders weer om de tafel gaan zitten.

Europarlementariër (en columnist van de Volkskrant) Derk Jan Eppink is niet blij met de dreigementen van parlementsvoorzitter Schulz, zo twittert hij. 'Who is he, this roaring mouse?'

Verschillende Europarlementariërs laten via Twitter hun onvrede blijken met het bericht dat er volgende maand een geheime stemming zal plaatsvinden over de begroting.

Kijk hier wat Martin Schulz zei over de meerjarenbegroting.

De Europese Unie zal zich zal inspannen voor een vrijhandelsverdrag met de Verenigde Staten, meldt persbureau Reuters op basis van een ontwerpakkoord waarover ook wordt gesproken in Brussel. Duitsland en Groot-Brittannië met name wilden graag zo'n handelsverdrag, en lijken steun gewonnen te hebben. Een deal over vrije handel tussen de VS en de EU zou een derde van de wereldhandel omvatten.

Ondertussen wordt gespeculeerd over de rol van het Europees Parlement, dat moet instemmen met het begrotingsakkoord.

De voorzitter van het Europarlement, Martin Schulz, waarschuwde er gisteren voor dat de reeds geplande uitgaven hoger zijn dan de toegezegde inkomsten. Daarmee zou de Unie met een schuld komen te zitten. Zo'n deal zou niet door het parlement komen, dreigde Schulz.

Ook zinspeelde hij op een geheime stemming waar bij een deel van de Europarlementariërs behoefte aan zou zijn. Indien 20 procent van de parlementsleden dat wil kan er een geheime stemming gehouden worden.

Bas Eickhout, Europarlementariër namens GroenLinks, meldde op Twitter dat hij tegen het budget zal stemmen als 'modernisering inderdaad sneuvelt'.

Martin Schulz. Beeld afp

Zojuist is bekend geworden dat de plenaire vergadering pas 13.00 uur weer begint. Een uurtje later dus.

Het concept van de meerjarenbegroting 2014-2020 waarover de regeringsleiders en staatshoofden van de EU overleggen op 7 en 8 februari op de Europese Top in Brussel. Beeld ANP

De Duitse Bondskanselier Merkel heeft een ander jasje aangetrokken voor de hervatting van de onderhandelingen.

De regeringsleiders druppelen nu weer binnen.

De website van de Telegraaf concludeert nu al dat premier Rutte 'de grote verliezer' is in Brussel.

De Britse krant The Daily Telegraph schrijft alvast over 'de overwinning van David Cameron'.

Het wachten is op de terugkeer van sommige regeringsleiders bij het gebouw van de Europese Raad. Livebeelden zijn hier te zien (ook hieronder).

Nog even voor de duidelijkheid: De Nederlandse korting op de afdracht blijft waarschijnlijk gehandhaafd. In de conceptconclusies staat weliswaar het kortingsbedrag van 650 miljoen, maar de korting bestaat uit meer dan dit vaste bedrag. Nederland heeft ook nog een belastingvoordeel in Europa. Door een lagere btw-afdracht van 0,15 procent is de uiteindelijke korting toch circa een miljard, net als in de vorige begroting.

Minister Dijsselbloem zegt tegen RTL Nieuws dat Nederland zijn korting van één miljard behoudt. 'Dat is zeker een canard, jongens', zou Dijsselbloem gezegd hebben.

De 27 regeringsleiders hebben de hele nacht door onderhandeld. EU-president Herman van Rompuy kondigde zojuist een pauze aan van twee uur. Het is overigens niet gezegd dat daarin wordt gerust. In eerdere pauzes gingen de onderhandelingen in kleinere groepjes verder.

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving blijft de Nederlandse korting op de afdracht waarschijnlijk ongeveer gehandhaafd. Nederlandse pers werd op het verkeerde been gezet door het bedrag van 650 miljoen dat vermeld staat in de voorstellen van Van Rompuy. De korting bestaat echter uit meer dan dit vaste bedrag, Nederland heeft ook nog een belastingvoordeel in Europa. Door een lagere btw-afdracht van 0,15 procent is de uiteindelijke korting toch circa een miljard, net als in de vorige begroting. Wel levert Nederland een aantal tientallen miljoenen in omdat de vergoeding voor douane- en landbouwheffingen omlaag gaat.

Belangrijker nog. Vooralsnog wordt er gesproken over voorstellen, de onderhandelingen zijn nog niet afgerond. Hoeveel geld Nederland de komende jaren precies kwijt zal zijn en hoeveel geld uit de EU-begroting weer terugvloeit naar Nederland is nog niet duidelijk. Maar vooralsnog lijkt de korting van een miljard dus behouden.

Beeld ANP

Vooralsnog ziet de begroting in het voorstel van Van Rompuy er als volgt uit in vergelijking tot de huidige begroting van 2007 tot 2013. De bedragen zijn in miljarden euro's.

  2007-2013 2014-2020
Groei 91,5 125
Steun 354,8 324
Landbouw 420,7 373
Veiligheid 12,4 15,6
Buitenland 56,8 58,7
Personeel 57,1 61,6

De grote lijnen van het voorstel van Van Rompuy zijn bekend. Het meerjarenbudget wordt versoberd naar 960 miljard euro. Het landbouwbudget neemt wat toe. Het budget voor groei en werkgelegenheid wordt kleiner en op het ambtenarenapparaat wordt gekort. Nederland levert een derde van de korting op de afdracht in. Dit is echter allemaal nog een voorstel, over deze details wordt nu nog onderhandeld.

Op het eerste gezicht lijkt de Britse premier David Cameron de grootste winnaar van de onderhandelingen. De Britse korting op de afdracht blijft intact en het totaalbudget wordt substantieel gekort, de twee belangrijkste wensen van Cameron worden vervuld.

David Cameron en op de voorgrond Angela Merkel Beeld ANP

De nieuwe begroting van 960 miljard valt zo'n 35 miljard lager uit dan de huidige aflopende begroting. De sobere begroting was een felbegeerde wens van een aantal landen met een grote netto bijdrage aan het budget, waaronder Nederland. De vraag is echter waar de klappen vallen, welke posten leveren in? De budgetten voor groei en werk gaan er waarschijnlijk op achteruit en ook op het ambtenarenapparaat wordt bezuinigd. De landbouwsubsidies blijven intact en groeien mogelijk zelfs.

Groot-Brittannië en Duitsland behouden dezelfde korting op de afdrachten. Nederland, Zweden en Hongarije leveren wat van hun korting in. De Nederlandse korting daalt met 350 miljoen naar 650 miljoen. En Denemarken krijgt juist een korting van 134 miljoen.

Inmiddels is de bevestiging binnen. De Nederlandse korting van 1 miljard wordt in het voorstel van Van Rompuy met 350 miljoen gekort en teruggebracht tot 650 miljoen euro. De onderhandelingen zijn echter nog niet afgerond, maar het zal voor Rutte een hele zware dobber zijn om dit relatief kleine bedrag alsnog terug te krijgen.

Nederland levert mogelijk 350 miljoen van de 1 miljard korting op de afdracht in. Dat meldt verslaggever Gwen Ter Horst van de NOS, het bericht is echter nog niet bevestigd.

Premier Rutte in Brussel Beeld ANP

Denemarken heeft een zogeheten rebate weten weg te slepen uit de onderhandelingen. Het land zal de komende jaren 134 miljoen minder hoeven te betalen aan afdrachten. De onderhandelingen gaan door. Het is nog onduidelijk of Nederland de korting van 1 miljard op de afdrachten kan behouden.

Met een vertraging van vijftien uur komt het alsnog aan op dat bedrag dat al voor de top werd voorspeld: 960 miljard euro. De crux zal hem zitten in hoe het geld wordt verdeeld over de verschillende kostenposten en welke landen hoeveel korting krijgen op hun afdracht.

De Nederlandse delegatie buigt zich momenteel over het begrotingsvoorstel van Van Rompuy. 'Hard aan het rekenen', twittert een voorlichter van de delegatie. De verschillende landen hebben nog ongeveer een kwartier totdat de onderhandelingen worden hervat. Ze krijgen van de EU-president niet te veel tijd om over de cijfers na te denken (totaalbedrag, zoveel geld per post, afdracht, eventuele korting), Van Rompuy wil nu druk op de ketel houden. Een nieuwe tegenslag in de vorm van een dwarsliggende lidstaat zou een akkoord alsnog kunnen verstoren. Naar verluidt krijgt iedere lidstaat straks drie minuten voor een statement (opgeteld toch weer anderhalf uur).

De Finse minister van Europese Zaken tweet een foto van het Finse team.

Van Rompuy heeft zijn herziene voorstel voor de meerjarenbegroting af. De plenaire gesprekken worden om 6.30 uur hervat. 'Working for a deal', schrijft de EU-president op Twitter. Nu is het erop of eronder. Bevat het voorstel genoeg cadeautjes voor de verschillende lidstaten om iedereen over de streep te trekken?

N.B. In zijn vorige Tweet sprak Van Rompuy over een 'short break', dat was ruim vijf uur geleden. Dus ook dit keer is het afwachten of 6.30 uur ook echt 6.30 uur is.

EU-president Van Rompuy Beeld ANP

Mogelijk toch ontwikkeling? De Finse minister van Europese Zaken schrijft op Twitter dat het voorstel op papier van Van Rompuy over een half uur wordt uitgedeeld. Dit zogenaamde negotiation box, of onderhandelingspakket, bevat voorstellen voor de meerjarenbegroting uitgesplitst naar de verschillende categorieën: landbouwsubsidies, steunfondsen, buitenlands beleid, veiligheid en administratie- en personeelskosten. Oftewel de volgende stap in de onderhandelingen. Met dit papier op tafel kan naar verwachting de plenaire vergadering worden hervat.

Persbureau Reuters heeft de Europese begroting van 2011 in een grafiek gegoten. Per land zijn de uitgaven, inkomsten en netto balans weergegeven. Duitsland was de grootste betaler in 2011 met zo'n 9 miljard in de min, Polen ontving het meeste geld, netto bijna 11 miljard in de plus.

Premier Rutte in gesprek met de Ierse en de Britse premier Beeld ANP

Gerucht doet de ronde: Franse bronnen spreken over een op handen zijnde deal. Verdere details onbekend.

Sommige journalisten hebben van stoelen een bed geïmproviseerd en zijn even gestrekt gegaan in afwachting van verlossende informatie uit de vergaderzalen van de regeringsleiders.

Journalisten lopen de laatste twee uur vertwijfeld door de persvertrekken van het raadsgebouw. Er druppelt af en toe wat informatie naar buiten, maar niemand weet hoe de onderhandelingen er precies voorstaan. Rond kwart voor één werd de vergadering geschorst en werd gemeld dat de regeringsleiders om halftwee weer samen zouden komen. De plenaire vergadering is echter nog steeds niet hervat.

Volgens de laatste berichten zijn de regeringsleiders wederom in kleine groepjes met elkaar in overleg. Eerder vandaag voorafgaande aan het plenaire debat overlegden ze ook al in kleine groepen, het begin van de top werd er zes uur door vertraagd.

EU-president Van Rompuy is nu in gesprek met de Duitse bondskanselier Merkel en de Franse president Hollande. Ook premier Rutte sprak met het drietal. Mogelijk gaat de discussie nog steeds over de hoogte van het totaalbedrag van de meerjarenbegroting. Pas als een totaalbedrag is afgesproken, kan Van Rompuy een plan voor de verdere invulling op papier zetten. Van Rompuy heeft dat papier echter nog niet gepresenteerd, wat dus doet vermoeden dat er nog geen consensus is over de hoogte van de begroting. Het bedrag van 960 miljard euro doet de ronde. Voor sommige landen (Verenigd Koninkrijk) zou dat nog te veel zijn, voor anderen (Frankrijk) juist te weinig.

Zojuist kwam de Belgische premier Elio di Rupo buurten in de journalistenbar. Zijn nonchalante bezoek doet vermoeden dat de Belg weinig in de melk te brokkelen heeft. Hij zei te verwachten dat er rond 7 of 8 uur morgenochtend een akkoord zou kunnen zijn. Vooralsnog duurt de nacht voort.

De Belgische premier Elio di Rupo Beeld ANP

Premier Rutte heeft nu overleg met het 'heilige trio': Merkel, Hollande en Van Rompuy. Mogelijk gaan alle regeringsleiders één voor één in gesprek met de drie in een ultieme poging verschillen te overbruggen.

De kans op een akkoord voordat de zon opkomt lijkt steeds kleiner. Mogelijk wordt vannacht nog gezocht naar consensus over het totaalbedrag van de meerjarenbegroting. Daarna zouden de regeringsleiders naar bed kunnen en kunnen de ambtenaren aan de slag met de verdeling van het geld over de verschillende kostenposten en subsidiefondsen. In dat geval buigen de regeringsleiders zich morgen over die nieuwe voorstellen en kan ook morgen een lange vergaderdag worden.

Op Twitter wordt melding gemaakt van bilaterale gesprekken tussen EU-president Van Rompuy, de Duitse bondskanselier Merkel en de Franse president Hollande.

Merkel en Hollande met de voorzitter van het Europees Parlement Schulz Beeld ANP

De Britse correspondent Bruno Waterfield schrijft op Twitter dat het doel is om tegen 5 a 6 uur 's ochtends een deal te sluiten. Nog zeker drie uur te gaan dus. Tegelijkertijd blijft de uitkomst ongewis. Niemand kan met zekerheid zeggen of er een akkoord zal komen. Amtenaren en voorlichters zeggen allemaal wat anders. Vooral Frankrijk en Groot-Brittannië zouden van mening verschillen over de hoogte van de begroting. De ondergrens van de Fransen was hoger dan het plafond van de Britten, vertellen bronnen.

De Finse minister van Europese Zaken meldt op Twitter dat er beweging in de zaak zit. 'Ga nog niet naar bed.'

Op de lichtkrant in de perszaal komt een tweet voorbij van Herman Van Rompuy. De EU-president kondigt aan dat de vergadering om 1.30 uur verdergaat. Maar zoals gebruikelijk tijdens toppen zijn aangekondigde tijdstippen slechts bij benadering te vertrouwen.

Stemmen uit de vergaderzaal spreken over een doorbraak. Er is nog geen overeenstemming over de 960 miljard van Van Rompuy, maar er zijn ook geen onoverkomelijke bezwaren geuit. De voorzitter heeft een pauze ingelast om met dat bedrag een voorstel op te stellen. Als er eenmaal akkoord is over het totaalbedrag, kan worden gekeken naar de onderverdeling over de verschillende fondsen en kostenposten.

EU-president Herman Van Rompuy Beeld ANP

Geluiden van onenigheid komen naar buiten uit de raadszaal. Ook Italië zou niet gelukkig zijn met het huidige begrotingsplan en zou hebben geïmpliceerd het te zullen blokkeren. De race is nog lang niet gelopen.

Een bron meldt dat Tsjechië heeft gedreigd met een veto het voorstel te blokkeren. Het land is ontevreden over de geplande kortingen op de structuurfondsen. Het dreigement wordt echter niet erg serieus genomen door de andere lidstaten.

Het Europees Parlement heeft een aantal heldere eisen neergelegd bij de Europese Raad. Dat zei voorzitter van het Parlement Martin Schulz zojuist in een persconferentie. Het Parlement wil een hoog budget van 1045 miljard euro en meer flexibiliteit bij het onderverdelen van het geld over de projecten en van jaar tot jaar. Schulz zei 'extreem sceptisch te zijn over de voorstellen die op dit moment op tafel liggen in de Europese Raad'. Het bedrag dat EU-president Van Rompuy voorstelt is ruim 80 miljard lager dan wat het parlement wil.

Schulz liet zich vooral kritisch uit over de Britse premier David Cameron. Die pleit voor een aanzienlijke versobering van de Europese uitgaven. 'Als andere landen akkoord gaan met de wensen van één land, kan je dan nog spreken van een compromis?', vroeg Schulz zich af. En, zei hij, we spreken over een land waarvan het nog niet zeker is of het tot aan het eind van de termijn van deze meerjarenbegroting nog lid is van de EU.

Beeld ANP

Vanuit de vergaderzaal komen geluiden naar buiten over het voorgestelde totaalbedrag van de meerjarenbegroting. Van Rompuy zou een bedrag van circa 960 miljard euro hebben voorgesteld, ongeveer 15 miljard lager dan het voorstel waarop in november de onderhandelingen stuk liepen. Vooral voor noordelijke landen zoals Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk is een sobere begroting belangrijk. Zuidelijke landen hopen juist op meer geld en behoud van de fondsen voor landbouw en steunprojecten.

In de vergaderzaal legt Van Rompuy eerst een totaalbedrag op tafel. Pas als er over het totaalbedrag een akkoord is, zal over de inhoud gesproken worden, vertelt een ambtenaar. Hij verwacht dat een akkoord aanstaande is. Er staat te veel op het spel om deze top te laten mislukken.

De kans op een akkoord is gering, zegt een Duitse bron. Het verschil in standpunten tussen regeringsleiders is groot en de verschillende landen zijn in de onderlinge overleggen nog niet dichter bij elkaar gekomen. Aan de ene kant staan de landen die ruime budgetten willen voor landbouw en steunprojecten, aan de andere kant staan landen die willen korten op de begroting en liefst dat geld weghalen bij de traditionele subsidiefondsen.

In november mislukte een eerdere top over de meerjarenbegroting. Bronnen zeggen dat EU-president Van Rompuy dit keer geen nieuw voorstel heeft kunnen smeden. De regeringsleiders onderhandelen dus voor de tweede keer over het zelfde voorstel. Een compromis lijkt niet dichterbij.

Duitsland heeft geen grote bezwaren tegen het uitblijven van een akkoord. In dat geval komt er een jaarlijkse begroting die nadelige gevolgen heeft voor Duitsland, maar meer nog voor andere landen.

De Duitse bondskanselier Merkel, de Franse president Hollande en voorzitter van het Europees Parlement Schulz Beeld ANP

De EU-top over de meerjarenbegroting 2014-2020 is eindelijk begonnen. Parlementsvoorzitter Schulz heeft zijn speech gegeven. De vergadering tussen de 27 EU-leiders en Raadsvoorzitter Van Rompuy is van start. Tegen 21.30 uur zal Schulz een persconferentie geven over het standpunt van het Europees Parlement.

Eerder op de avond sprak premier Rutte met de Britse premier Cameron, de Deense premier Helle Thorning-Schmidt en de Zweedse premier Reinfeldt Beeld ANP

Het Europees Parlement organiseert een geheime stemming over de meerjarenbegroting zodat Europese regeringsleiders geen druk kunnen uitoefenen op de parlemenstleden. De kans dat een akkoord van de regeringsleiders door het parlement komt, lijkt daarmee verder weg.

Eindelijk beweging. De 'bilateraaltjes' zitten erop, de regeringsleiders spoeden zich nu allemaal naar de vergaderzaal waar het plenaire gedeelte zal plaatsvinden. Traditiegetrouw bijt parlementsvoorzitter Martin Schulz het spits af met een toespraak waarin hij het standpunt van het Europees Parlement zal verwoorden. Daarna staat de regeringsleiders, waarschijnlijk, nog een lang onderling debat te wachten. Er lijkt overeenstemming te zijn over een extra 15 tot 20 miljard euro die moet worden gekort op de begroting, maar er is geen concensus over waar dat geld vandaan moet komen.

Premier Rutte en parlementsvoorzitter Schulz Beeld ANP

In 2011 ging ruim 129 miljard euro van de meerjarenbegroting naar de lidstaten. Nederland droeg bijna 4 miljard af aan het meerjarenbudget en ontving ruim 2 miljard uit de gezamenlijke EU-pot. Zie hier per land de kosten en inkomsten van de EU-begroting in 2011.

Premier Rutte kijkt bij aankomst in Brussel naar de regen Beeld ANP

Als de Europese leiders vannacht tot een akkoord komen moet het Europese Parlement er binnen enkele maanden ook nog mee instemmen. Een vertegenwoordiger van het EP vertelt dat het parlement het uitblijven van een akkoord niet erg zou vinden. In dat geval komt er een jaarlijkse begroting gebaseerd op de uitgaven van het voorgaande jaar. Dat bedrag zou jaarlijks hoger zijn dan de jaarlijkse kosten van de versoberde zevenjarenbegroting die de noordelijke landen graag willen.

Het parlement is in deze tijden van crisis juist voorstander van een ruim budget. Er wordt al genoeg gekort in de lidstaten, menen de parlementariërs, nu is het zaak om te investeren. Ook wil het parlement een herziening van de 'commitments': in welke potjes het geld uiteindelijk terechtkomt. Niet landbouw en structuurfondsen, maar werkgelegenheid en innovatie moeten de nadruk hebben.

Vooralsnog is het ongewis of de regeringsleiders eruit gaan komen vannacht. Als het ze al lukt, dan wacht dus nog een veeleisend Europees Parlement.

Voorzitter van het Europees Parlement Martin Schulz Beeld ANP

Naar verluidt kunnen Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk geen overeenstemming vinden vooraf aan het plenaire beraad. Enerzijds staan Duitsland en het VK met hun pleidooi voor een soberder begroting, anderzijds wil Frankrijk niet te veel korten op het totaalbudget en vooral niet op de landbouwfondsen. De plenaire vergadering is uitgesteld tot 20.30 uur. De woordvoerder van de Duitse bondskanselier Merkel twittert dat zijn baas in gesprek is met Cameron, Hollande, EU-president Van Rompuy en Commissievoorzitter Barroso.

De plenaire onderhandelingen zijn nog eens tweeënhalf uur uitgesteld. Het begin van het beraad staat nu gepland voor 20.30 uur. Mogelijk willen de regeringsleiders meer tijd om in kleinere kringen zich voor te bereiden en strategieën af te stemmen.

Een scherm in de pershal toont beelden van de ingang van het raadsgebouw, een lichtkrant deelt mee dat de vergadering is uitgesteld tot 20.30 uur. Beeld Joost de Vries

Al het overleg tussen regeringsleiders vindt in het gebouw van de Europese Raad achter gesloten deuren plaats, maar het weerhoudt premier Rutte er niet van enkele foto's te tweeten. Onder meer van zijn overleg met de leiders van België en Luxemburg en met de premiers van Denemarken, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.

Een stukje sfeer: het is een dag om binnen te blijven in Brussel. Natte sneeuw die niet blijft liggen komt in vlagen uit de grijze wolken boven de Belgische hoofdstad. Het legertje fotografen dat buiten bij de achteringang van het Raadsgebouw wacht op de Europese leiders oogt kleiner dan bij andere toppen. Het is koud buiten. De schemer zet in en het echte overleg moet nog beginnen.

De Belgische premier Elio di Rupo arriveert in de regen bij het gebouw van de Europese Raad Beeld ANP

EU-president Herman Van Rompuy toont zich positief over de uitkomst van de top. 'Ik vertrouw erop dat na enkele aanpassingen mijn voorstel van 22 november de basis kan vormen voor een deal in de Europese Raad', schrijft hij in zijn uitnodiging aan de regeringsleiders. 'In de tussentijd (sinds november, red.) hebben mijn team en ik nauw contact met jullie allen gehad.' Dat nauwe contact zette de EU-president vandaag voort voorafgaande aan de plenaire onderhandelingen.

EU-president Herman Van Rompuy Beeld ANP

De tegenstellingen worden meteen duidelijk bij de achteringang van het raadsgebouw. Waar Cameron en Rutte pleiten voor een sobere begroting, zet de Franse president Hollande in op een begroting waarin een aanzienlijk deel van het geld voor de landbouw overeind blijft. Hollande: 'Als Europa zijn gemeenschappelijk beleid zou opgeven en de landbouwsector zou vergeten, dan zou ik het daar niet mee eens zijn. Landbouw is zeer belangrijk voor het verleden, maar ook voor de toekomst van Europa.'

De Franse president François Hollande Beeld ANP

De Duitse Bondskanselier Merkel zei bij aankomst in Brussel nog geen uitsluitsel te kunnen geven over de uitkomst van de top. 'De posities liggen nog ver uiteen. We moeten afwachten en hard werken. En dat zal ik doen.'

Ook de Nederlandse premier Rutte durfde vooraf nog niet over een mogelijk akkoord te spreken. Hij noemde de weg naar overeenstemming 'fragiel'.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel bij aankomst in Brussel Beeld ANP

De Britse premier David Cameron wond er bij aankomst geen doekjes om: 'De cijfers zijn te hoog, die moeten naar beneden, anders is er geen deal.' Naar verwachting zal EU-president Herman Van Rompuy aan de Britse eisen tegemoet komen en het voorgestelde bedrag van circa 1000 miljard nog wat verlagen. Dat is ook een Nederlandse wens. De vraag is hoeveel van het budget af kan zonder dat de zuidelijke landen de hakken in het zand zetten.

De Britse premier David Cameron Beeld ANP

Het plenair beraad is uitgesteld van 15.00 uur tot 17.30 uur. Een officiële verklaring hiervoor is er niet, maar woordvoerders spreken over 'bilaterals', een-op-eentjes tussen regeringsleiders. De meeste premiers, presidenten en kanselieren zijn al in het gebouw van de Europese Raad. Ze benutten de paar uur totdat het overleg echt begint om onderlinge strategieën af te stemmen. EU-president Herman Van Rompuy zal in de tussentijd pogen nog wat plooien glad te strijken.

In de gezamenlijke EU-huishoudpot moet zo'n 1000 miljard euro komen. Wat betreft de noordelijke landen mag het wel wat minder, de zuidelijke landen zien liever wat meer. In november mislukte een eerste poging, dit keer moet er wel een akkoord komen want de tijd dringt. De discussie zal gaan over de hoogte van het bedrag en de verdeling van de uitgaven: toch, zoals van oudsher, het meeste geld naar landbouw en structuurfondsen, of dit keer meer geld naar innovatie en onderzoek? Nederland wil een sobere en moderne EU-begroting met minder geld voor de Brusselse ambtenaren en behoud van een miljard euro korting op de Nederlandse afdracht. Het gaat een lange nacht worden.

Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met de Volkskrant?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van de Volkskrant rust uiteraard copyright. Linken kan altijd, eventueel met de intro van het stuk erboven.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright @volkskrant.nl.
© 2019 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden