Teruglezen - Eerste vluchtelingen in Nederland opgevangen

De EU-lidstaten bereikten in Brussel geen akkoord over de 120 duizend asielzoekers die nu nog in Italië, Griekenland en Hongarije zitten. In dat laatste land geldt een nieuw beleid: vluchtelingen die illegaal de grens oversteken, riskeren een gevangenisstraf van drie jaar. Ondertussen werden in diverse plaatsen in Nederland de eerste vluchtelingen opgevangen. Lees hier ons liveblog terug.

Vluchtelingen komen aan in het Beatrixgebouw in de Jaarbeurs.Beeld anp

Op het centraal station in het Oostenrijkse Salzburg is het dinsdag onrustig geweest vanwege de onverwachte komst van honderden vluchtelingen. Mensen liepen op het spoor om de trein naar Duitsland te halen, waardoor het treinverkeer korte tijd werd stilgelegd.

Veel vluchtelingen waren naar het station gekomen met de taxi en met particulieren die hen een lift hadden gegeven. Het station was op een gegeven moment overvol. Vrouwen en kinderen mochten instappen, maar sommige jonge mannen niet. Dat leidde tot boze reacties. 's Avonds vertrokken uiteindelijk zevenhonderd vluchtelingen richting Duitsland.

Vluchtelingen wachten in het Oostenrijkse Salzburg op de trein naar Duitsland.Beeld epa

De eerste bussen met vluchtelingen zijn dinsdagavond aangekomen in Weert. Dat gebeurde vlak na het einde van de raadsvergadering waarin de gemeenteraad goedkeuring gaf voor de komst van duizend asielzoekers.

Woordvoerder Robert Ploeg van het Centraal Orgaan Asielzoekers was verrast door de snelle komst van de naar schatting 300 asielzoekers. Hij was dinsdagavond in Weert om de komst van de vluchtelingen in de voormalige KMS Kazerne woensdag voor te bereiden, toen hij de bussen al aan zag komen rijden. Mannen, vrouwen en kinderen stapten daar uit en kregen een bed aangewezen. In allerijl werd personeel opgetrommeld om de helpende hand te bieden.

'Het is tijd om akte te nemen van het overlijden van Schengen.' Dat zei Front National-leider Marine Le Pen dinsdag in het Vlaams parlement in Brussel. Volgens haar bewijst de vluchtelingencrisis dat het Verdrag van Schengen niet werkt.

Le Pen was in Brussel op uitnodiging van de partij Vlaams Belang. Ze is naar eigen zeggen gekomen om te waarschuwen voor de vluchtelingencrisis. 'We hebben de oplossingen en moed om de crisis te stoppen, in tegenstelling tot de Europese leiders', aldus Le Pen, die pleit voor dichte grenzen en het terugsturen van migranten.

De FN-leider zei dat de beslissing van de Duitse bondskanselier Angela Merkel het bewijs is dat het FN gelijk heeft. 'We hebben jaren hiervoor gewaarschuwd, maar werden beledigd, aangevallen en aan de kant geschoven. Voor Merkel dienen de grenzen binnen de EU tot niets en is het vrij verkeer een basiswaarde van de Europese Unie. Maar als er problemen zijn, sluit zij de grenzen.'

Marine Le Pen in Brussel.Beeld epa

In Utrecht kunnen sinds dinsdag 500 mensen terecht in het Beatrixgebouw in de Jaarbeurs. Daarnaast worden locaties voor 200 tot 250 man gezocht.

Ook Rotterdam gaat vluchtelingen opvangen. Dat heeft burgemeester Aboutaleb dinsdag bekend gemaakt. Om hoeveel capaciteit het gaat, is nog niet duidelijk. Negen van de tien raadsfracties hadden het gemeentebestuur al eerder opgeroepen om opvang mogelijk te maken, maar collegepartij Leefbaar Rotterdam was tegen. Die partij heeft dinsdag zijn verzet gestaakt. Het COA had Rotterdam gevraagd opvang voor 400 tot 600 mensen mogelijk te maken.

De Rotterdamse burgemeester Ahmed AboutalebBeeld anp
De Jaarbeurs in Utrecht.Beeld anp

De gemeente Amsterdam opent woensdag een tijdelijke noodopvang voor 1500 asielzoekers. Dat heeft burgemeester Van der Laan dinsdagavond bekend gemaakt. De gemeente zoekt nog naar leegstaande panden, sporthallen en andere tijdelijke locaties. Van der Laan deed een oproep aan de vastgoedbranche om beschikbare panden aan te bieden. De uiteindelijke opvang blijft volgens Amsterdam een zaak van het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA).

Amsterdam vangt asielzoekers op die aankomen op het Centraal Station in de stad. De laatste dagen waren dat er zo’n 200 per dag. Ze kunnen vanwege de grote toestroom niet meer terecht in de centrale opvang in Ter Apel. Het COA heeft Amsterdam daarom gevraagd om hulp. De stad creëert een ‘bufferplek’ waar mensen tijdelijk onderdak en eten en drinken kunnen krijgen, totdat ze bij een Centrale Opvanglocatie van het COA terechtkunnen. De noodopvang gaat woensdag open en zal in eerste instantie 300 plekken tellen en uitgebreid worden tot 1500 plekken.

De opvang is volgens de gemeente alleen toegankelijk voor asielzoekers die zich melden op Amsterdam Centraal Station. Ze worden bij de opvanglocatie geregistreerd door de vreemdelingenpolitie. Na een week moeten ze doorreizen naar een centrale opvanglocatie van het COA. In principe beperkt Amsterdam de noodopvang tot een paar weken.

De gemeente Amsterdam is overigens al een paar weken in gesprek met het COA over een langduriger opvang in de vorm van een asielzoekerscentrum.

Burgemeester Van der Laan van AmsterdamBeeld anp
Beeld anp

Circa 350 vluchtelingen worden weldra tijdelijk ondergebracht in de Koepelgevangenis in Haarlem. Burgemeester Bernt Schneiders heeft de fractievoorzitters in de gemeenteraad dinsdag van dit voornemen op de hoogte gebracht. Niet alle partijen zijn het eens met dit plan. VVD en de lokale partij Trots Haarlem stemmen er niet mee in, maar een grote meerderheid in de raad wel, aldus Schneiders.

Het betreft volgens hem een noodoplossing van tijdelijke aard. 'Ik had het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) een week de tijd gevraagd voor de voorbereiding, maar de nood is zo hoog dat de eerste vluchtelingen zo spoedig mogelijk zullen arriveren', aldus Schneiders. 'We vinden het niks om vluchtelingen in de gevangenis te huisvesten, maar nood breekt wet.'

Het COA wilde aanvankelijk de gesloten gevangenis niet gebruiken voor de opvang, maar kwam daar volgens Schneiders deze week op terug. Afspraak is dat de Koepel tijdelijk gebruikt wordt, totdat een definitieve oplossing in de regio Kennemerland gevonden is.

De Koepel in Haarlem is de tweede gevangenis die wordt gebruikt om vluchtelingen onder te brengen. In de Koepelgevangenis in Arnhem worden sinds dinsdag eveneens vluchtelingen gehuisvest.

Interieur van de Koepelgevangenis in Arnhem.Beeld anp

De grote stroom vluchtelingen uit vooral Syrië en Irak gaat Nederland dit jaar in totaal meer dan 1 miljard euro kosten. Dat blijkt uit de begrotingen van de ministeries van Buitenlandse Zaken en Veiligheid en Justitie. In 2016 gaat het ook om honderden miljoenen euro extra.

Voor de opvang van asielzoekers in Nederland wordt dit jaar 836 miljoen euro extra uitgetrokken. Dat bedrag komt uit het potje voor ontwikkelingssamenwerking van Buitenlandse Zaken. Dat ministerie is financieel verantwoordelijk voor de opvang in het eerste jaar na aankomst in Nederland.

Daarnaast draagt minister Lilianne Ploumen (Ontwikkelingssamenwerking) in 2015 ongeveer 200 miljoen euro bij aan de opvang van vluchtelingen in de buurlanden van Syrië en Irak. Dit geld komt uit het potje voor humanitaire hulp.

Daarnaast draagt minister Lilianne Ploumen (Ontwikkelingssamenwerking) in 2015 ongeveer 200 miljoen euro bij aan de opvang van vluchtelingen in de buurlanden van Syrië en Irak. Dit geld komt uit het potje voor humanitaire hulp.

Justitie zelf trekt vanaf dit jaar structureel 30 miljoen extra uit voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst IND. Daarmee kunnen extra mensen worden ingezet om de vele asielaanvragen te kunnen behandelen.

In 2016 komt er nog eens 250 miljoen euro bij voor de opvang van asielzoekers. Daarvan komt 200 miljoen uit het reservepotje voor asielopvang van Justitie.

Buitenlandse Zaken heeft daarnaast voor 2016 in ieder geval alvast 551 miljoen euro ingeboekt voor de asielopvang in het eerst jaar in Nederland. Naar verwachting gaat dat bedrag nog omhoog als de stroom vluchtelingen aanhoudt.

De kosten voor 2016 zijn nog niet exact in te schatten, omdat niet duidelijk is hoeveel mensen dan op de vlucht slaan en hoeveel van hen in Nederland aankloppen.

Lillianne Ploumen.Beeld anp
Migranten op de grens van Hongarije.Beeld reuters

Europese bewindslieden overleggen komende dinsdag opnieuw over de vluchtelingenproblematiek. Dit heeft de Luxemburgse minister van Immigratie, Jean Asselborn, laten weten. Asselborn zit de raad van Europese bewindslieden, die over het vluchtelingenbeleid gaan, voor. Maandag leverde hun beraad in Brussel niets op.

Ze werden het niet eens over voorstellen van de EU om bepaalde aantallen vluchtelingen met behulp van een verdeelsleutel dwingend over lidstaten te verspreiden.

EU-president Donald Tusk heeft dinsdag aangekondigd dat hij donderdag besluit of er een ingelaste Europese topconferentie moet komen over het vluchtelingenbeleid dat Europa zo verdeelt. Aangenomen wordt dat de ministersconferentie dinsdag vooruitloopt op zo'n top die dan een of twee dagen later zou zijn.

Het asielzoekerscentrum in Gilze.Beeld anp

EU-president Donald Tusk maakt donderdag bekend of hij een extra top van Europese regeringsleiders en staatshoofden bijeenroept om de vluchtelingencrisis te bespreken. De Duitse bondskanselier Angela Merkel riep daar dinsdag toe op, evenals haar Oostenrijkse ambtgenoot.

Tusk gebruikt de tijd tot donderdag om te overleggen met Europese leiders, waarna hij zijn besluit bekendmaakt, zo laat hij weten via Twitter.

De voornaamste reden voor de roep om een EU-top is de verdeeldheid binnen de EU over de aanpak van de crisis. Een akkoord van de 28 lidstaten over een verdeelsleutel voor de opvang van 120.000 vluchtelingen bleef maandagavond tijdens extra overleg uit. Een aantal Centraal- en Oost-Europese landen bleek te volharden in hun verzet tegen verplichte opname van vluchtelingen.

Zwitserland heeft de EU aangeboden vluchtelingen op te vangen. De Zwitserse president Simonetta Sommaruga zei dinsdag tijdens een bezoek aan Slovenië dat ze wil meewerken aan de plannen van Brussel om vluchtelingen over Europa te verdelen. Zwitserland is geen lid van de EU, maar wil wel verantwoordelijkheid dragen, aldus de president, Voorzitter Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie stelde vorige week voor 160.000 vluchtelingen te verdelen over de Europese Unie. De 28 lidstaten konden het daar maandag in Brussel echter niet over eens worden. Veel EU-landen verzetten zich vooral tegen een verplichte verdeelsleutel.

Ook de Sloveense president Borut Pahor heeft gezegd dat hij het quotavoorstel van Juncker steunt. Slovenie is wel lid van de EU.

De Zwitserse president Simonetta Sommaruga (L).Beeld ap

Oostenrijk geen de grenscontroles aanscherpen. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken van Oostenrijk bekend gemaakt. De verscherpte controles gaan om middernacht vandaag in. Het gaat om controles langs de grenzen in het oosten en zuiden van het land. Het gaat dan vooral om de grenzen met Hongarije, Slovenië en Italië.

Maandag werd al bekend dat Oostenrijk het leger op de grens tussen het land en Hongarije zou gaan inzetten om te helpen bij de controles. De woordvoerder van het ministerie kon op dit moment niet meer details geven.

Bij het Groningse Beerta, vlakbij Blauwestad, komt een noodopvang voor maximaal duizend vluchtelingen. Dat hebben het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en de gemeente Oldambt afgesproken.
De vluchtelingen worden opgevangen in noodgebouwen. Het gaat om mensen van wie de asielprocedure nog moet worden gestart of die wachten op een beslissing. In eerste instantie is de noodopvang een half jaar open, maar dat kan met nog een half jaar worden verlengd.

Het is nog niet bekend wanneer de noodopvang opengaat. Omwonenden worden dinsdag geïnformeerd en kunnen donderdag terecht op een bijeenkomst. Beerta ligt vlakbij Blauwestad: een woongebied rond het Oldambtgebied dat is bedoeld om oost-Groningen een economische impuls te geven. De provincie Groningen wil rijke westerlingen interesseren om er een woning te kopen, maar er is nog maar een fractie van de kavels verkocht.

De instroom van voornamelijk Syrische vluchtelingen in Nederland is op dit moment erg hoog. Zo kwamen alleen al dit weekend meer dan 3000 vluchtelingen naar Nederland. Die moeten zich eerst melden bij het COA in Ter Apel, waarna hun asielprocedure gestart kan worden.

Vluchtelingen die niet meer terechtkunnen in Ter Apel, moeten eerst naar noodopvangcentra en kunnen zich straks ook melden bij een nieuw aanmeldcentrum Budel. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) riep dinsdag ook gemeentes op om mee te werken aan de opvang van asielzoekers.

Vluchtelingen worden opgevangen in de Generaal-majoor de Ruyter van Steveninck kazerne in Oirschot.Beeld anp

Hongarije heeft vandaag 16 nieuwe verzoeken voor asiel behandeld onder het nieuwe beleid, maar heeft alle 16 afgewezen in een tijdbestek van enkele uren.

Er zijn nog 32 andere verzoeken ingediend die nog moeten worden verwerkt. Gyorgy Bakondi, de veiligheidsadviseur van premier Viktor Orbán, heeft tijdens een persconferentie gezegd dat 174 mensen bij de grens zijn gearresteerd nadat ze deze illegaal zijn overgestoken.

Een hek tussen Hongarije en Servië.Beeld epa

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten roept alle gemeenten op mee te werken aan de opvang van asielzoekers. De gemeenten krijgen vandaag een brief met die vraag. 'We hebben als overheid en samenleving een gemeenschappelijke rol in de opvang van vluchtelingen. Steeds meer gemeenten vangen al vluchtelingen op. Het is nu zaak dat de lasten worden gedeeld', aldus de VNG.

De VNG constateert dat momenteel enkele duizenden vluchtelingen per week vanuit oorlogsgebieden als Syrië naar Nederland komen. De VNG benadrukt dat zij niet alleen de gemeenten oproept te helpen, maar dat gemeenten ook in gesprek gaan met het kabinet.

'Het gaat erom dat we nu al zorgen dat we op de langere termijn de juiste voorzieningen hebben als het gaat om noodzakelijke zorg, huisvesting, onderwijs, integratie en kansen op werk'.

De VNG is ook bezig met een ondersteuningsprogramma voor gemeenten voor praktische zaken die spelen bij de opvang van de vele duizenden mensen.

Premier Mark Rutte plaatst vraagtekens bij het nut van een Europese top over het vluchtelingenprobleem. De Duitse bondkanselier Angela Merkel wil volgende week een top van de regeringsleiders.

In een interview met het ANP wijst Rutte erop dat een EU-top alleen bij unanimiteit kan beslissen, terwijl een vergadering van de bewindspersonen die verantwoordelijk zijn voor asiel en migratie met een grote meerderheid kan beslissen.

'Ik ga geen top tegenhouden, maar een EU-top - in principe - besluit bij unanimiteit. Dus ik weet niet of daar de oplossing van komt. Terwijl in de justitieraad, waar Klaas Dijkhoff zit, over een voorstel met een forse meerderheid gestemd kan worden. Die lijkt zich af te tekenen, dus de vraag is wat een top dan kan bijdragen', aldus de premier.

Rutte ziet vooral één groot obstakel voor een top op Europees niveau: de Oost-Europese landen zullen naar alle waarschijnlijkheid tegen het plan stemmen. 'Ik weet niet of Duitsland, Oostenrijk of Zweden meer informatie hebben dan ik, maar mijn beeld is dat Oost-Europa er vrij geharnast in zit.'

Tegen de NOS zei Rutte even later dat het mogelijk is om tegenstribbelende Oost-Europese landen te dwingen vluchtelingen op te nemen. Dat kan als een EU-overleg met een ruime, zogeheten 'gekwalificeerde meerderheid' besluit over herverdeling van de vluchtelingen. 'Dat hoort bij het EU-lidmaatschap.' Zo'n gekwalificeerde meerderheid voor het voorstel is er, volgens Rutte.

Premier Rutte gaat geen Europese top tegenhouden, maar twijfelt over het nut ervan.Beeld anp
Angela Merkel (rechts) en haar Oostenrijkse collega Werner Faymann tijdens een gezamenlijke persconferentie in Berlijn.Beeld ap

Slowakije zal het verzoek van de Europese Commissie om een verplicht aantal vluchtelingen op te nemen nooit accepteren. Dat heeft premier Robert Fico vandaag gezegd. Hij riep ook op tot een extra EU-top om de kwestie te bespreken omdat hij het onverantwoord vindt dat hierover op ministerieel niveau beslissingen worden genomen. Maandag kwamen de Europese ministers van Justitie in Brussel bijeen om te praten over het plan van Commissie-voorzitter Jean-Claude Juncker.

Fico beschouwt de vluchtelingenquota als 'irrationeel en schadelijk'. Hij denk niet dat ze 'iets oplossen'.

Ook andere Oost-Europese landen, zoals Polen, Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Roemenië en Letland, staan afkerig tegenover het plan om vluchtelingen volgens een verdeelsleutel te verdelen over Europa.

De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Thomas de Maizière dreigde vandaag met het snijden in de fondsen aan landen die niet meewerken aan het Europese plan.

Een anti-immigratie betoging in Bratislava.Beeld epa
De Slowaakse premier Robert Fico tijdens een persconferentie.Beeld afp

De Duitse bondskanselier Angela Merkel en haar Oostenrijkse collega Werner Fayman hebben er tijdens een gezamenlijke persconferentie in Berlijn bij de Europese Raad op aangedrongen om een extra top over het vluchtelingenprobleem te organiseren. Die top zou volgende week moeten plaatsvinden.

Merkel zei dat Duitsland, Zweden en Oostenrijk de last van de vluchtelingencrisis niet met zijn drieën kunnen dragen. Ze pleitte voor meer samenhorigheid binnen de Unie. 'Dreigementen zijn niet de juiste manier om overeenstemming te bereiken.'

Overleg over de verspreiding van in totaal 160 duizend vluchtelingen over Europa is gisteren gestrand. De landen van de Europese Unie konden het niet eens worden over de verspreiding en opvang van vluchtelingen.

De top zou echter niet moeten gaan over de verdeling van vluchtelingen, zei Merkel. In plaats daarvan zou besproken moeten worden hoe steun verleend kan worden aan landen waar vluchtelingen nu in groten getale heen trekken, hoe beter samengewerkt kan worden met Turkije (waar bijna twee miljoen Syriërs worden opgevangen) en hoe de besproken 'registratiepunten' in Griekenland en Italië zo snel mogelijk kunnen worden opgezet.

Faymann zei dat 'Europa de kop niet in het zand moet steken'. Hij pleitte voor zowel menselijkheid als controles.

Merkel en Faymann schudden handen na de persconferentie in Berlijn.Beeld afp

In de voormalige Arhemse koepelgevangenis worden vanaf vandaag 350 tot 400 asielzoekers opgevangen. Althans, dat is het idee. 'Tot nu toe is er weinig beweging te zien', zegt verslaggever Anneke Stoffelen, die een bezoek bracht aan de locatie. Waarschijnlijk heeft dit te maken met de snelle besluitvorming van het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA), dat de plaatsing van de asielzoekers gisteren bekend maakte.

In een brief aan inwoners van de gemeente Arnhem (zie hieronder) schrijft wethouder Henk Kok dat ze 'zijn overvallen' door het verzoek van het COA en dat 'hierdoor geen tijd is geweest om de buurt vooraf te informeren'. Hij noemt dat 'spijtig'.

Tot nu toe lijken de bewoners niet afkerig te staan tegenover het plan, zegt Stoffelen. 'Voor het gebouw hing een bordje: welkom vluchtelingen.'

Beeld .

De vluchtelingenstroom groeit en duldt geen afwachtende houding, aldus koning Willem-Alexander in zijn Troonrede. 'Dit vraagt om scherpe keuzes voor beperking van de instroom en een betere verdeling over de lidstaten. Er is een integrale aanpak nodig die rekening houdt met alle relevante factoren.'

'Het meest prangend is de situatie van de grote aantallen mensen die in vaak onveilige en overvolle boten en op andere manieren naar Europa gaan om hier asiel te vragen. De schrijnende beelden van mensen op drift die dagelijks tot ons komen vanuit onder meer Kos en Calais, leggen een scala aan problemen en persoonlijk leed bloot, waarvoor geen gemakkelijke en snelle oplossingen bestaan.'

Er is volgens Willem-Alexander een totale aanpak nodig die rekening houdt met alle belangrijke factoren. 'Het gaat dan onder meer om internationale conflictbeheersing, opvang in de regio, het tegengaan van mensensmokkel, een strenge maar rechtvaardige asielprocedure in elk land, een effectief terugkeerbeleid en perspectief op integratie voor mensen die niet kunnen terugkeren naar het land van herkomst.'

Koning Willem-Alexander tijdens het voorlezen van de Troonrede.Beeld epa

De belangrijkste grensovergang tussen Servië en Hongarije, nabij de Zuid-Hongaarse plaats Röszke, moet openblijven. Dat heeft Aleksander Vulin, de Servische minister van Sociale Zaken, gezegd tegen persbureau AP.

Vulin bracht vandaag een bezoek aan het grensgebied. 'Dit is niet alleen een Hongaars, maar ook een Servisch probleem', zei hij, wijzend op de grote stroom vluchtelingen die vanaf vandaag kans maken op arrestatie als ze niet de juiste documenten hebben. Hongarije stuurt vluchtelingen die illegaal de grens oversteken terug naar Servië.

Volgens Vulin is Servië nooit vooraf op de hoogte gesteld van het Hongaarse plan om de grens dicht te gooien. 'Europa moet snel met een oplossing komen voordat de situatie verder escaleert', aldus Vulin. 'Deze grensovergang, een van de belangrijkste in Europa, moet openblijven.'

Hongaarse agenten verzamelen zich bij de grensovergang tussen Hongarije en Servië, nabij Röszke.Beeld ap
Vluchtelingen nabij de Servisch-Hongaarse grens.Beeld epa

Bijna 465.000 vluchtelingen hebben dit jaar al via de Middellandse Zee Europa bereikt, aldus de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) vandaag.

Sinds vrijdag hebben 32.000 mensen de oversteek gemaakt.
In heel 2014 vluchtten circa 197.000 mensen over zee naar Zuid-Europa. Een woordvoerder van de IOM riep de Europese Unie op veel meer daadkracht aan de dag te leggen bij de opvang van vluchtelingen. 'Hoe langer politieke besluiten uitblijven, hoe groter de chaos', waarschuwde hij.

Een Italiaanse reddingsboot vervoert geredde vluchtelingen.Beeld afp

Het dodental van het ongeluk in de Middellandse Zee, waar vandaag een houten boot met 233 asielzoekers aan boord omsloeg, is opgelopen tot 22. Eerder was nog sprake van 13 doden, onder wie 4 kinderen.

De boot was vermoedelijk op weg naar het Griekse eiland Kos. De oorzaak van de schipbreuk en de herkomst van de opvarenden zijn nog onbekend.

Marten Fortuyn, de oudste broer van de in 2002 vermoorde politicus Pim Fortuyn, wil in vakantiepark Panjevaart bij Breda acht bungalows huren om honderd vluchtelingen te huisvesten. Dat zegt hij tegen het Gazet van Antwerpen. 'De vluchtelingen mogen daar een maand verblijven en daarna mag de Nederlandse overheid het overnemen', licht hij zijn plannen toe. 'En als de regering dat niet doet? Geen probleem, dan betaal ik nog wel een maand, en nog één, dat maakt mij niet uit.'

De gepensioneerde ondernemer, die zijn geld verdiende in de farmaceutische industrie, zegt nog 'wat reserves' te hebben om de huur van de bungalows (een geschatte 8000 euro per maand) te betalen.

Marten Fortuyn in 2003 bij het proces van Volkert van der G., de moordenaar van Pim Fortuyn.Beeld ANP

Kinderen die asiel krijgen, moeten binnen drie dagen een plek op school hebben. Maar Nederlandse basisscholen zijn totaal niet voorbereid op de komst van grote aantallen asielkinderen. Dat meldt Trouw.

De problemen ontstaan volgens onderwijshulporganisatie Lowan vooral als gezinnen ergens in het land een woning krijgen. Kinderen moeten dan worden ingeschreven bij een buurtschool. Die hebben vaak geen ervaring met kinderen die geen of nauwelijks Nederlands spreken.

Beeld epa

Een recordaantal van 156 duizend migranten is in augustus de Europese Unie binnengekomen. Dat heeft Frontex, de organisatie die de Europese buitengrenzen controleert, vandaag bekendgemaakt. Het totaal komt uit op 500 duizend migranten voor dit jaar.

Ter vergelijking: vorig jaar arriveerden in totaal 280 duizend migranten de EU.

Syrische vluchtelingen arriveren op het Griekse eiland Lesbos.Beeld afp

Hongarije heeft de noodtoestand uitgeroepen in twee zuidelijke provincies als gevolg van de vluchtelingencrisis. Het gaat om de gebieden Bacs-Kiskun en Csongrad waar gisteren nog 9000 vluchtelingen de grens vrijwel onbelemmerd konden oversteken en waar sinds vandaag mensen worden gecontroleerd op geldige papieren.

In het bewuste grensgebied staat het 175 kilometer lange hek dat Hongarije moet beschermen tegen een ongecontroleerde komst van migranten. Wie illegaal het hek passeert, riskeert een gevangenisstraf van drie jaar.

Op basis van de uitgeroepen crisisregeling wordt onder meer de officiële grenszone verbreed van 10 tot een strook van 60 meter. Ook worden transitzones ingesteld, waarin de controle van de stroom migranten wordt afgehandeld. De regelingen zijn voorlopig van aard, aldus een woordvoerder van de regering.

Hongaarse politieagenten bewaken een groepje gearresteerde vluchtelingen bij de Hongaars-Servische grens.Beeld reuters
Syriërs rusten uit in Röszke, in Zuid-Hongarije.Beeld getty

Ajax zal een deel van de ticketopbrengsten doneren aan vluchtelingen. Dat meldt de Telegraaf. De Amsterdamse club doet mee aan een actie van de European Club Association (ECA), die alle Europees spelende clubs oproept om geld vrij te maken. Voormalig doelman Edwin van der Sar is bestuurslid van de ECA.

Van ieder verkocht ticket doneert Ajax één euro aan het goede doel. Ajax verkocht inmiddels al ruim 43.000 kaarten en verwacht dat het duel de komende dagen (zo goed als) uitverkocht raakt.

Ook de Eindhovense club PSV doet mee aan het initiatief van de ECA.

Davy Klaassen viert de 2-0 tegen ADO Den Haag met Anwar El Ghazi.Beeld anp

Twintig vluchtelingen zijn gisteren met een bus van het Amsterdamse vervoersbedrijf GVB vanuit de hoofdstad overgebracht naar Ter Apel. Ze hadden de laatste trein gemist en konden op deze manier toch nog bij het aanmeldcentrum in de Groningse plaats komen. Op het Centraal Station kwamen de afgelopen dagen honderden vluchtelingen per trein aan.

Op vrijdag en zaterdag betrof het zo'n tweehonderd per dag. Zondag was het iets rustiger en maandag stond de teller wederom op een paar honderd, zei een woordvoerster de politie. Op het station worden de vluchtelingen geregistreerd, waarna ze een treinkaartje krijgen naar Ter Apel. Korpschef Pieter-Jaap Aalbersberg zei maandag dat als ze de laatste trein missen, ze per bus worden overgebracht zodat ze niet onderweg stranden.

De vluchtelingen komen veelal met de trein uit Brussel en Griekenland. In de Groningse plaats is het aanmeldcentrum van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), waar asielzoekers die net in Nederland zijn worden opgevangen en waar de asielprocedure begint.

Medewerkers van het aanmeldcentrum in Ter Apel richten een barak in ter uitbreiding voor de eerste opvang van de asielzoekers.Beeld anp

Duitsland wil lidstaten van de Europese Unie die weigeren een deel van de stroom asielzoekers op te vangen korten op EU-subsidies. Vooral Oost-Europese landen stribbelen tot dusver tegen.

De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Thomas de Maizière wil dat de EU zich buigt over manieren om druk uit te oefenen op de onwillige lidstaten. Hij wees erop dat landen die zich tegen een verdeling keren middels quota vaak aanzienlijke sommen aan EU-subsidies opstrijken.

Voorzitter Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie opperde dat 'we moeten praten over korten op de structuurfondsen' en 'ik vind dat goed', zei De Maizière vandaag voor de camera van televisiezender ZDF.

De Maizière ziet naar eigen zeggen geen reden om het aantal asielzoekers dat dit jaar in Duitsland wordt verwacht bij te stellen. Hij gaat nog altijd uit van achthonderdduizend, ook al vindt vicekanselier Sigmar Gabriel een miljoen waarschijnlijker.

Volgens De Maizière 'heeft alles wat je hierover zegt een vreemd psychologisch effect'. Hij zei eerder dat migranten in spe zo'n schatting opvatten als een quotum en dus als aansporing om naar Duitsland af te reizen.

De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Thomas de Maiziere.Beeld afp
Een man en kind slapen op het treinstation van Frankfurt am Main, waar veel vluchtelingen uit Syrië, Irak en Pakistan arriveren.Beeld afp

Zeker 22 vluchtelingen, onder wie vier kinderen, zijn verdronken bij hun poging de Middellandse Zee over te steken. De boot was vanuit Turkije op weg naar het Griekse eiland Kos. De houten boot sloeg om bij de Turkse kust, ter hoogte van het zuidwestelijke district Datça.

De Turkse krant Hürriyet meldt dat vijf reddingsboten zich naar de plek waar de 20 meter lange houten boot omsloeg spoedden. De reddingswerkers brachten circa 210 vluchtelingen in veiligheid.

Syrische vluchtelingen nemen selfies nadat ze veilig zijn gearriveerd op het Griekse eiland Lesbos.Beeld reuters

De Hongaarse politie is vandaag begonnen met het arresteren van vluchtelingen die vanuit Servië de grens overstaken. Negen Syrische en zeven Afghaanse vluchtelingen werden 's morgens vroeg opgepakt nadat ze onder het omstreden grenshek door waren gekropen. Sinds vandaag is een nieuw streng regime van kracht.

Hongarije stuurt vluchtelingen voortaan terug naar Servië. Wie toch illegaal binnenkomt, riskeert een gevangenisstraf van maximaal drie jaar. Mensen die vernielingen aanbrengen aan het omstreden hek op de grens, kunnen nog eens twee jaar extra celstraf krijgen.

Migranten die zijn gearresteerd bij de grens tussen Servië en Hongarije.Beeld ap
Gearresteerde vluchtelingen.Beeld reuters

De Hongaarse regering zal vandaag waarschijnlijk de noodtoestand uitroepen om het grote aantal vluchtelingen dat de grens passeert aan te kunnen.

De noodtoestand stelt de regering in staat zijn leger te mobiliseren om de politie te helpen met het controleren van de grenzen. Ook wordt het na invoering van de noodtoestand mogelijk om vluchtelingenzaken sneller voor het gerecht te brengen. Tot slot geeft de noodtoestand de politie de mogelijkheid om huizen te doorzoeken indien er een vermoeden is dat vluchtelingen zich daar verbergen.

De Hongaarse regering zal vanmiddag een beslissing nemen over invoering van de noodtoestand. Premier Viktor Orbán zei in een interview met het Hongaarse tv-station TV2 dat hij verwacht dat hier goedkeuring aan wordt verleend.

Hongaarse politiemannen bij een groepje gearresteerde migranten die zijn opgepakt bij de Hongaars-Servische grens.Beeld reuters
Vluchtelingen wachten aan de Servische zijde van de grens.Beeld epa

Bijna drie op de tien Nederlanders vinden dat de overheid de grenzen moet sluiten voor immigranten. Dat meldt de NOS vandaag op basis van een onderzoek van Ipsos. Wat hen betreft komt er een stop voor elke vorm van immigratie, ook voor arbeidsmigranten uit andere Europese landen.

Iets meer dan de helft van de ondervraagden vindt dat de grenzen open moeten blijven. De aanhoudende toestroom van vluchtelingen maakt verder bijna de helft van de Nederlanders pessimistisch over de toekomst van Nederland.

Bijna evenzoveel mensen denken dat de komst van de asielzoekers negatieve gevolgen krijgt voor de economie. Een groot deel (43 procent) verwacht bovendien dat de veiligheid afneemt, 35 procent zegt zelfs angstig te worden door de toestroom van vluchtelingen.

De eerste asielzoekers uit AZC Ter Apel komen aan in de Americahal, een evenementenhal en zalencentrum dat tijdelijk is omgebouwd voor de opvang van maximaal 400 vluchtelingen.Beeld anp

Een recordaantal vluchtelingen is gisteren de grens tussen Servië en Hongarije overgestoken. 9.380 mensen kwamen het land binnen op de dag voor het ingaan van een strenger regime. Volgens de Hongaarse politie was het daarmee de drukste dag van dit jaar aan de grens.

Hongarije heeft aangekondigd dat het vluchtelingen voortaan terugstuurt naar Servië. Vanaf vandaag is het bovendien strafbaar om illegaal het land binnen te komen. Daarop staat een celstraf van maximaal drie jaar. Wie vernielingen aanbrengt aan het omstreden hek dat de Hongaarse regering heeft laten bouwen langs de grens met Servië, kan nog eens twee jaar extra celstraf krijgen.

Voor veruit de meeste vluchtelingen is Hongarije niet de eindbestemming. Premier Viktor Orbán ziet de toestroom van asielzoekers echter als een bedreiging voor de 'Hongaarse manier van leven'.

Nu het nog kan

Vijf Nederlandse jongeren rijden sinds afgelopen weekend door Hongarije om vluchtelingen te helpen met hun transport naar Oostenrijk. Nu de Hongaarse overheid voornemens is illegale vluchtelingen die de grens oversteken vanaf dinsdag te arresteren, is snelle actie vereist.

Hongaarse politieagenten checken een gat in het grenshek dat door migranten is gebruikt als doorgang.Beeld ap

De gemeente Oldebroek (Gelderland) wil een opvangcentrum voor zeshonderd asielzoekers vestigen in Wezep (dat onder Oldebroek valt).

Het COA, dat de opvang landelijk coördineert, had daarom gevraagd. De gemeente gaat nu kijken wat de mogelijkheden zijn, zegt burgemeester Adriaan Hoogendoorn op de site van Oldebroek.

Omwonenden hebben al een brief gekregen en maandag 21 september is er een uitlegbijeenkomst over de mogelijke vestiging van een azc.
De gemeente verwacht over zes tot acht weken een besluit te nemen. Het azc zou moeten komen op recreatiepark Heidehoek in Wezep, waar nu ook arbeidsmigranten verblijven die bijvoorbeeld seizoenswerk doen bij bedrijven in de regio.

Ook in Nederland worden de grenscontroles aangescherpt nu zich plotseling meer asielzoekers hebben gemeld. Dat maakte staatssecretaris Dijkhoff (Asiel) maandag bekend. Hij wil daarmee asielzoekers duidelijk maken dat het geen zin heeft om uit te wijken naar Nederland nu in Duitsland de grensbewaking is opgevoerd.

Het zijn niet de mobiele controles zelf die asielzoekers buiten de deur houden. Mocht de marechaussee een illegale grenspassant aantreffen, dan wordt die netjes afgeleverd bij het aanmeldcentrum Ter Apel zodra hij te kennen geeft asiel te willen aanvragen.

Het gaat om de boodschap die Dijkhoff zendt aan de asielzoekers die door Europa dwalen. Zij blijken gevoelig te zijn voor de afwerende uitstraling van grenscontroles en zijn geneigd om te kiezen voor landen die zich het meest gastvrij opstellen.

Staatssecretaris Klaas Dijkhoff tijdens het debat in de Tweede Kamer over Europees asielbeleid.Beeld anp

Na urenlang beraad van de Europese justitie- en migratieministers weigerden Hongarije, Tsjechië, Roemenië en Slowakije maandag uiteindelijk in te stemmen met de verplichte asielquota. Ook het Frans-Duitse dreigement dat dwarsliggen financiële consequenties kan hebben, kreeg hen niet op de knieën.

De andere EU-landen legden zich wel vast op een 'politiek principeakkoord' dat de EU 120 duizend vluchtelingen overneemt van landen als Italië en Griekenland. Het besluit over de verdeelsleutel wordt naar volgende maand doorgeschoven.

'Een belangrijke eerste stap', zei de Duitse minister van Binnenlandse Zaken De Maizière. 'Maar nog ver verwijderd van wat wij van Europese solidariteit verwachten.'

Lees hier meer.

Vluchtelingen demonstreren in Brussel, terwijl de ministers van Justitie overleggen over de invoering van verplichte migrantenquota.Beeld epa

Heeft Duitsland het vluchtelingenprobleem onderschat of probeert het Europa onder druk te zetten mee te werken aan een oplossing? De herinvoering van de grenscontroles aan de Duits-Oostenrijkse grens maakt een ding duidelijk: het Europese asielbeleid faalt en daardoor komt het verdrag van Schengen - het afschaffen van grenscontroles, een van de fundamenten onder de Europese eenheidsgedachte - onder druk te staan.

De grote vluchtelingenstroom uit vooral Syrië dwingt de lidstaten feitelijk Europese regels aan hun laars te lappen. Eerst waren het Griekenland en Italië die de Dublin-verordening (het land waar een asielzoeker de EU is binnengekomen is verantwoordelijk voor de asielaanvraag) negeerden door vluchtelingen ongeregistreerd door te laten omdat ze de aantallen niet konden bolwerken. Nu zijn het Hongarije en Duitsland die 'Schengen' opzeggen en hun grenzen 'dicht gooien'. In een kettingreactie volgden ook Tsjechië, Oostenrijk, Slowakije en Nederland met verscherpte grenscontroles, uit vrees voor een waterbedeffect.

Lees hier de analyse 'Europa kraakt onder de grenscontroles' van Carlijne Cos.

Soldaten en politieagenten checken de documenten van migranten die de grens tussen Hongarije en Servië passeren.Beeld epa
Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met de Volkskrant?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van de Volkskrant rust uiteraard copyright. Linken kan altijd, eventueel met de intro van het stuk erboven.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright @volkskrant.nl.
© 2020 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden