Live

Teruglezen - Arnhem gaat vluchtelingen opvangen in De Koepel

Steeds meer vluchtelingen uit oorlogsgebieden als Syrië, Afghanistan, Irak en Eritrea proberen Europa te bereiken. De EU-lidstaten bereikten maandagavond in Brussel geen akkoord over de 120 duizend asielzoekers die nu nog in Italië, Griekenland en Hongarije zitten. Nederland kondigde aan extra grenscontroles uit te voeren. Lees hieronder het liveblog terug dat maandag werd bijgehouden over de vluchtelingencrisis.

null Beeld ap
Beeld ap

Duitsland bezwijkt onder de Syrische vluchtelingen en voert sinds zondag extra grenscontroles in. Hoe kijken Duitse, Oostenrijkse en Britse media hiernaar? Zo schrijft Stefan Kornelius in de Süddeutsche Zeitung dat Angela Merkel met haar grootmoedigheidsoffensief een verkeerde politieke inschatting heeft gemaakt. 'De grootste in de tien jaar van haar bondskanselierschap.'

Lees de overige opinies hier.

De gemeente Arnhem gaat vanaf dinsdag 350 tot 400 vluchtelingen opvangen in De Koepel, een voormalige gevangenis die leegstaat. Wethouder Henk Kok maakte dat maandagavond in de gemeenteraad bekend.

Hij is niet blij met de locatie, maar de stad heeft momenteel geen andere optie. Kok hoopt dat er snel andere locaties worden gevonden zodat de vluchtelingen weer weg kunnen uit de voormalige gevangenis. Daartoe heeft Arnhem dinsdag een gesprek met het COA, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, aldus een gemeentewoordvoerder. De eerste asielzoekers komen vermoedelijk dinsdagochtend al in De Koepel.

null Beeld anp
Beeld anp

Op het Centraal Station in Amsterdam is de politie bezig om een groep vluchtelingen op weg te helpen naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een deel komt uit Brussel, anderen vanuit Griekenland. Het gaat om enkele tientallen mensen. De mensen worden er geregistreerd. De politie helpt ze met een treinkaartje en zet ze op de trein.

Voor een laatste groep worden volgens korpschef Pieter-Jaap Aalbersberg maandag bussen ingezet om er zeker van te zijn dat ze Ter Apel ook bereiken en niet onderweg stranden. In de Groningse plaats is het aanmeldcentrum van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), waar asielzoekers die net in Nederland zijn worden opgevangen en waar de asielprocedure begint.

Volgens Aalbersberg zijn er de afgelopen dagen honderden vluchtelingen naar de hoofdstad gekomen. 'Vrijdag en zaterdag bijna kwamen er bijna tweehonderd vluchtelingen per dag aan', zegt hij tegen de lokale zender AT5 . 'Historisch gezien zijn dat er zo'n 1.300 per jaar, en vorig jaar 3.000. Je kunt dus wel nagaan dat dit ontzettend veel is.'

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ondersteunt de Europese landen met de aanpak van de vluchtelingencrisis. Het regionale comité van de WHO voor Europa maakte maandag bekend dat er medicijnen worden gestuurd. Ook springt WHO bij in het opleiden van grenspersoneel, dat de vluchtelingen die medische hulp nodig hebben vaak als eerste ziet.

Op een bijeenkomst in Vilnius besloten vertegenwoordigers van de 53 landen die zijn aangesloten bij WHO-Europa dat er een speciale top komt. Daar moet een gezamenlijke medische aanpak van de vluchtelingenproblematiek worden afgesproken. Volgens de WHO is door het hoge aantal vluchtelingen een dergelijke strategie meer dan ooit noodzakelijk.

null Beeld ap
Beeld ap

Nu de Hongaarse politie de spoorbaan waarlangs de afgelopen dagen duizenden migranten vanuit Servië het land binnenkwamen heeft afgesloten, moeten vluchtelingen nu door velden naar een politiepost op een nabijgelegen weg lopen. Daar worden ze groepsgewijs naar bussen geleid om vervoerd te worden naar asielregistratiecentra.

'Haast je! Ze laten ons door!', riepen opgewonden wandelaars in het Arabisch naar elkaar, aldus persbureau AP. De controlepost is een van een beperkt aantal bewaakte grensovergangen met Servië die Hongarije open wil houden voor voertuigen en migranten te voet.

Voor de rest wordt de grens afgesloten met hekwerk en scheermesdraad. Op de spoorbaan wordt een vrachtcontainer geplaatst die opzij kan worden geschoven als er een trein langs moet.

Om middernacht wordt in Hongarije nieuwe immigratiewetgeving van kracht waardoor het strafbaar wordt om het hekwerk onklaar te maken of er overheen te klimmen om het land binnen te komen.

null Beeld ap
Beeld ap

Nadat de Hongaarse politie vanmiddag een doorgang bij de grens met Servië sloot, zijn zojuist toch een aantal vluchtelingen doorgelaten. Een journalist van persbureau Reuters meldt dat agenten de vluchtelingen wel doorlieten bij een officiële grensovergang, waar mensen in kleine groepjes onder een metalen poort de grens mochten oversteken.

De Europese Unie heeft maandag formeel besloten 40 duizend asielzoekers vanuit Griekenland en Italië over Europa te verdelen. De Europese Commissie had dit eind mei voorgesteld, waarna lidstaten in juli op vrijwillige basis aanboden bijna 33 duizend vluchtelingen op te nemen. Ook zeiden de landen toen toe nog dit jaar naar de 40 duizend vluchtelingen toe te werken.

De herplaatsing heeft geen verplicht karakter. Het gaat gelden voor vluchtelingen die tussen 15 augustus van dit jaar tot en met september 2017 in Griekenland of Italië zijn gearriveerd of nog binnenkomen.

Over de verplichte herverdeling van nog eens 120 duizend vluchtelingen zijn de bewindslieden nog in gesprek, maar een formeel besluit hierover valt niet maandag.

null Beeld Reuters
Beeld Reuters
null Beeld AP
Beeld AP

Hongarije heeft de grens inmiddels gesloten. Een lijn van Hongaarse agenten blokkeren het grootste informele oversteekpunt dat door vluchtelingen gebruikt wordt om naar Servië te gaan. Dat meldt persbureau Reuters.

Tientallen agenten staan in positie op een stuk treinrails dat door vluchtelingen wordt gebruikt om verder Europa in te trekken. De agenten worden bijgestaan door politie te paard en soldaten. Een helikopter cirkelt boven het geheel.

De politie vertelt vluchtelingen om door de akkers naar de eerstvolgende officiële grensovergang te lopen. Die is ongeveer 2 kilometer verderop. De politie zegt dat ze van plan zijn om de spoorlijn later te blokkeren met treinwagons bedekt met prikkeldraad.

null Beeld Reuters
Beeld Reuters
Vluchtelingen in de trein op het Hongaarse station Roszke. Beeld Reuters
Vluchtelingen in de trein op het Hongaarse station Roszke.Beeld Reuters

De Europese Unie is zwaar verdeeld over de aanpak van de vluchtelingencrisis. Het ziet er niet naar uit dat maandag een doorbraak wordt bereikt over de verplichte spreiding van 120 duizend vluchtelingen over heel Europa tijdens extra overleg in Brussel tussen de Europese ministers van migratie.

De Luxemburgse minister Jean Asselborn, die het overleg voorzit, waarschuwde voor 'chaos' als de EU geen oplossing weet te vinden voor de vluchtelingencrisis. Maar onder meer staatssecretaris Klaas Dijkhoff temperde al de verwachtingen op een akkoord. Hij verwacht wel pittige discussies met met name de Oost- en Centraal-Europese landen. Die zien niets in een verplicht quotum.

Uit gelekte conceptconclusies blijkt dat de landen zich achter het cijfer van 120 duizend scharen. Maar dat de landen niet beslissen hoe ze dat gaan doen. Dat moet de komende tijd worden uitgewerkt, waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende wensen van de lidstaten. Het woord 'verplicht' is geschrapt. De bewindslieden willen dan in oktober een officieel besluit nemen.

De Belgische staatssecretaris Theo Francken hamerde op solidariteit uit Oost-Europa. 'Het is niet logisch dat landen die solidariteit krijgen op financieel vlak uit West-Europa dat niet geven als West-Europa om solidariteit vraagt. Dat is niet juist.'

Uitermate negatief was de Slowaakse minister Robert Kalinak. 'Quota zijn niet de oplossing.' De EU moet zich niet richten op de herverdeling, maar juist op het stoppen van de stroom vluchtelingen.

Duitsland voert sinds zondagavond weer grenscontroles uit. Slowakije en Oostenrijk volgden al snel. Nederland intensiveert de controles in de grensstreek door mobiele teams van de marechaussee, maar de grenzen gaan 'nog niet' dicht, zei Dijkhoff. Nederland wil weten of de stroom vluchtelingen zich naar Nederland verplaatst.

Het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken hoeven niet mee te doen aan de plannen voor verplichte opvang van vluchtelingen. Zij hebben een uitzonderingspositie in dit dossier. De Britse minister Theresa May wees erop dat haar land 20 duizend Syriërs zal opnemen uit vluchtelingenkampen in de regio. Dit moet Syriërs ervan weerhouden de gevaarlijke reis naar Europa zelf te ondernemen. May riep andere Europese landen op het Britse voorbeeld te volgen.

Asselborn, de Luxemburgse minister van Buitenlandse Zaken, die het EU-overleg van vandaag vooorzat. Beeld EPA
Asselborn, de Luxemburgse minister van Buitenlandse Zaken, die het EU-overleg van vandaag vooorzat.Beeld EPA
Quote

Het is niet logisch dat landen die solidariteit krijgen op financieel vlak uit West-Europa dat niet geven als West-Europa om solidariteit vraagt

Theo Francken, Belgisch staatssecretaris

Utrecht heeft in het asielzoekerscentrum Oog in Al plaats gemaakt voor de opvang van vijftig alleenstaande, minderjarige asielzoekers, zogeheten ama's. De stad is bovendien samen met het Nidos, de jeugdbeschermingsorganisatie voor jonge vluchtelingen, op zoek naar mogelijkheden om minderjarige asielzoekers in zelfstandige woningen onder te brengen. Dat schrijven de burgemeester en wethouders maandag in een brief aan de gemeenteraad.

Utrecht heeft maandag ook een meldpunt in het leven geroepen waar mensen leegstaande gebouwen kunnen aanmelden die mogelijk geschikt zijn voor noodopvang. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zoekt panden voor ongeveer 250 asielzoekers, waaraan niet te veel hoeft te gebeuren om er mensen te kunnen huisvesten, aldus het college.

Het Nidos wil in Utrecht bij wijze van proef ongeveer veertig ama's in tien gewone huizen in gewone wijken onderbrengen. Het Nidos zorgt voor budget en begeleiding. De organisatie denkt dat jongeren makkelijker integreren als ze in gewone huizen wonen.

Hongarije heeft speciale treinen ingezet om duizenden vluchtelingen van Roszke, nabij de Servische grens, naar de Oostenrijkse grens te brengen. Hierbij worden de vluchtelingen niet langer geregistreerd, zo zegt een woordvoerder van VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR tegen persbureau Reuters.

Deze ontwikkeling suggereert dat er inmiddels een recordaantal vluchtelingen in Hongarije arriveert. Gisteren kwamen bijna 6.000 mensen aan in het land. De woordvoerder van de Hongaarse politie kon tot dusver niet worden bereikt voor commentaar.

'Na het passeren van de grens verzamelen de vluchtelingen zich in Roszke, waar geen officiële registratieprocedure plaatsvindt. Eerder werden mensen naar registratiepunten gebracht, nu brengen bussen hen naar het treinstation van Roszke', zegt de UNCHR-woordvoerder.

Een woordvoerder van de regering reageerde ontkennend op de berichtgeving van UNHCR. 'Hongarije komt alle internationale en Europese verplichtingen na, inclusief de registratieplicht. Tegelijkertijd proberen we de druk op Roszke te verminderen, dus we registreren de vluchtelingen nu ook op andere locaties.'

Vluchtelingen op het station van Roszke. Beeld Reuters
Vluchtelingen op het station van Roszke.Beeld Reuters

Al weken zingen ze rond, de verhalen over de abominabele omstandigheden in Hongaarse opvangkampen voor vluchtelingen. Onze correspondent Jan Hunin nam de proef op de som en ging undercover bij Syrische vluchtelingen in Hongarije. En inderdaad: de toestanden bleken erbarmelijk. Lees hier (+) zijn verhaal.

null Beeld Jan Hunin
Beeld Jan Hunin

Ook in Nederland zullen extra grenscontroles worden gehouden. De mobiele teams van de marechaussee breiden hun controles in de grensstreek uit om te kijken of meer vluchtelingen naar Nederland komen. De teams zullen patrouilleren langs de grens.

Dat zei staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Asiel) maandag in Brussel voorafgaand aan extra overleg met zijn Europese collega's over de vluchtelingencrisis. 'Dit is een methode om snel te zien of de stroom zich verplaatst naar Nederland.'

'Op deze manier controleren we of mensensmokkelaars een andere route kiezen en proberen we hen de wind uit de zeilen te nemen', aldus de staatssecretaris tegen persbureau ANP. De Nederlandse grenzen hoeven 'nog niet' dicht omdat nu nog niet duidelijk is of de stroom zich verplaatst naar Nederland, aldus de bewindsman. 'Dit is een methode om snel te kijken of dat het geval is en eventueel nadere stappen te nemen.'

Afgelopen weekend kwamen 3000 vluchtelingen Nederland binnen. Dijkhoff noemde het een probleem dat Nederland geen aantal heeft vastgesteld waarbij de grenzen worden gesloten. 'De druk neemt toe', zei hij. 'Daarom is het zaak dat we niet alleen over de verdeling praten, maar ook over vermindering van de instroom en het aanpakken van de oorzaken.'

Voorstellen om 120.000 vluchtelingen verplicht over heel Europa te verspreiden, noemde Dijkhoff dan ook 'geen oplossing op zichzelf'. Het kan wel volgens de staatssecretaris op korte termijn verlichting brengen.

Nederland wil zowel een oplossing voor de korte als op de lange termijn, vatte Dijkhoff de Nederlandse inzet samen. 'Die koppeling is voor ons essentieel.' Hij heeft er 'het volste vertrouwen' in dat zijn Europese collega's er ook zo over denken.

Dijkhoff verwacht 'pittige discussies' met de Oost-Europese landen om tot een akkoord te komen over het verplichte karakter van de herverdeling. 'Maar of we er helemaal uitkomen weet ik niet.' Hoewel er maandag nog geen besluiten worden genomen denkt hij dat de standpunten naar elkaar toegroeien. Anders komt het vrij verkeer van personen in Europa onder druk te staan, waarschuwde hij.

Het groeiende vluchtelingen dat Nederland bereikt zorgt voor problemen met de opvang, vervolgde de staatssecretaris. 'Maar tot nu lukt het nog elke dag om mensen een bed te geven.'

Nederland is niet het enige Europese land dat de grenscontroles aanscherpt vanwege de vluchtelingencrisis. Zo controleert De Duitse politie de grens met Oostenrijk extra. Ook let de Duitse politie meer op de grenzen langs Zwitserland en Frankrijk, aldus een zegsman van de nationale politie in Stuttgart.

Het gaat hier echter niet om groots opgezette controles zoals die langs de Oostenrijkse grens. 'Het zijn erg plaatselijke en tijdelijke controles', aldus de politiewoordvoerder. Oostenrijk en Slowakije hebben soortgelijke maatregelen aangekondigd, terwijl Polen nog grenscontroles overweegt.

De marechaussee controleert een vrachtwagen bij Hoek van Holland. Beeld ANP
De marechaussee controleert een vrachtwagen bij Hoek van Holland.Beeld ANP
Staatssecretaris Dijkhoff arriveert in Brussel om te vergaderen over de migrantencrisis in Europa. Beeld EPA
Staatssecretaris Dijkhoff arriveert in Brussel om te vergaderen over de migrantencrisis in Europa.Beeld EPA
Quote

Dit is een methode om snel te zien of de stroom zich verplaatst naar Nederland

Staatssecretaris Dijkhoff
null Beeld ANP
Beeld ANP

Ook in Brussel, vlakbij het hoofdkwartier waar de EU vergadert over het Europese asielbeleid, breidt een geïmproviseerd vluchtelingenkamp in een stadspark zich steeds verder uit. Vrijwilligers die het kamp hulp bieden melden aan persbureau Reuters dat het aantal vluchtelingen in het kamp dit weekend is opgelopen tot ongeveer duizend man.

De meesten van hen zijn - net als in de rest van Europa - Syriërs, Irakezen, Afghanen en Somaliërs. Eigenlijk wilden zij zich vestigen in een nabijgelegen accomodatie, opgezet door de overheid. Maar dat gebouw bleek alleen 's nachts toegankelijk, is uitgerust voor slechts 500 mensen en bevat geen douches.

'Het is een shock om in een park te moeten wonen, maar het is niets in vergelijking met wat ik heb meegemaakt', zegt de 28-jarige Syriër Mohib tegen persbureau Reuters. 'Ik kan vijf jaar wachten als ik moet. Europa moet zich realiseren dat we niet teruggaan naar die hel.'

null Beeld AFP
Beeld AFP
Quote

Europa moet zich realiseren dat we niet teruggaan naar die hel

Vluchteling Mohib
null Beeld AFP
Beeld AFP
Activisten staan voor het EU-hoofdkwartier. Ze dragen karikaturen op hun hoofd van Europese leiders terwijl ze voor een muur staan waarop vluchtelingen welkom geheten worden. Beeld AP
Activisten staan voor het EU-hoofdkwartier. Ze dragen karikaturen op hun hoofd van Europese leiders terwijl ze voor een muur staan waarop vluchtelingen welkom geheten worden.Beeld AP

Op het station van Amsterdam Centraal hebben afgelopen nacht ongeveer twintig vluchtelingen overnacht. Reden hiervoor was dat zij op doorreis waren naar het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel, maar de trein hadden gemist. Dat bevestigt Vluchtelingenwerk Nederland aan RTL Nieuws.

Ook in Zwolle strandden de afgelopen dagen vluchtelingen op weg naar Ter Apel. Omdat het extra druk is in de bus richting het aanmeldcentrum, zet busmaatschappij QBuzz extra bussen in.

Momenteel is de politie op Amsterdam Centraal bezig om een groep vluchtelingen op weg te helpen naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een deel komt uit Brussel, anderen vanuit Griekenland. Het gaat om enkele tientallen mensen.

De mensen worden er geregistreerd. De politie helpt ze met een treinkaartje en zet ze op de trein. Volgens de politie is het maandag een van de eerste keren dat een groep vluchtelingen op het station staat.

In Ter Apel zijn medewerkers bezig met het uitbreiden van de capaciteit van het aanmeldcentrum voor asielzoekers. Beeld ANP
In Ter Apel zijn medewerkers bezig met het uitbreiden van de capaciteit van het aanmeldcentrum voor asielzoekers.Beeld ANP

Vluchtelingen moeten in de toekomst niet meer met de reguliere treinen naar Duitsland reizen, maar met speciale treinen. Dat vinden de Duitse minister van Verkeer, Alexander Dobrindt, en de minister van Binnenlandse Zaken van Beieren, Joachimm Herrman.

Zij spraken zich over de kwestie uit voorafgaand aan een zitting van het partijbestuur van de CSU (de Beierse christendemocraten) in München, meldt Die Welt. 'Dit geeft ons de mogelijkheid om de treinen en hun bestemming te beheersen en kan de politie ervoor zorgen dat het vervoer ordelijk geschiedt', aldus Dobrindt.

Duitse agenten bij de treinen op het station in München. Beeld reuters
Duitse agenten bij de treinen op het station in München.Beeld reuters

De Europese Unie is een stap dichter bij militaire inzet om mensensmokkel over de Middellandse Zee tegen te gaan. De Europese ministers van Buitenlandse Zaken gaven vandaag groen licht voor het gebruik van geweld in internationale wateren.

De eerste fase van de operatie, het verzamelen en analyseren van inlichtingen over mensensmokkelaars, is afgerond. Het is de bedoeling dat Europese marineschepen binnenkort vaartuigen met vluchtelingen gaan doorzoeken, in beslag nemen en terugsturen. De krijgsmachten van de EU komen op korte termijn bijeen om precies te inventariseren hoeveel schepen, helikopters, drones en onderzeeërs nodig zijn.

De operatie is vooral bedoeld om de overtocht van vluchtelingen vanuit Libië tegen te gaan. Dat kan voorlopig alleen in internationale wateren, omdat de Libiërs geen officieel verzoek hebben gedaan om in te grijpen voor de Libische kust.

Vluchtelingen op een boot voor de kust van Libië. Beeld afp
Vluchtelingen op een boot voor de kust van Libië.Beeld afp

Ook Polen ziet het idee van grenscontroles wel zitten. De Poolse premier Kopacz kondigde vandaag aan dat haar land grenscontroles in zal voeren 'in geval van enig gevaar'. De Poolse politie staat klaar om deze controles uit te voeren. 'We zullen zoveel vluchtelingen opnemen als we aankunnen. Niet meer, niet minder', aldus Kopacz.

De Britse premier David Cameron heeft tijdens zijn verrassingsbezoek aan Libanon met zijn Libanese ambtgenoot Tammam Salam gesproken. Hij beloofde hem dat zijn regering Libanon zal blijven steunen in de strijd tegen terreurbeweging Islamitische Staat. Groot-Brittannië heeft meer dan vijfduizend Libanese militairen getraind en een aantal uitkijktorens gebouwd bij de grens met Syrië.

Cameron maakte tevens bekend een minister van Syrische vluchtelingen aan te stellen om de opvang van twintigduizend Syrische vluchtelingen in Groot-Brittannië in goede banen te leiden. 'De vluchtelingencrisis die nu het hart van Europa heeft bereikt is een fenomeen dat groter zal worden totdat er een politieke oplossing wordt gevonden om de oorlog in Syrië te beëindigen', aldus Cameron.

Camerons bezoek begon in de Bekaavallei, in het oosten van Libanon, waar een deel van de vluchtelingen die Syrië zijn ontvlucht zijn opgevangen. 'Ik was vanochtend zelf in de Bekaavallei om met mijn eigen ogen te zien hoe gastvrij Libanon is en om met een aantal Syrische vluchtelingen te praten die we zullen opvangen in het Verenigd Koninkrijk', zei de Britse premier na zijn gesprek met Salam.

Duitsland heeft geen besluit genomen over eventuele extra controle van de grenzen met Nederland, België en Luxemburg. De Duitse politie zei vandaag echter wel rekening te houden met een besluit tot zo'n controle.

Migranten wachten tot ze aan boord mogen van een bus in Nickelsdorf in Oostenrijk. Beeld reuters
Migranten wachten tot ze aan boord mogen van een bus in Nickelsdorf in Oostenrijk.Beeld reuters

In een nieuwe versie van de ontwerpconclusies waar de Europese ministers van Justitie zich vanmiddag over buigen wordt voorzichtig gesproken over een Europees asielbeleid op langere termijn. De Nederlandse wens is om op termijn asielaanvragen zo veel als mogelijk buiten de Europese buitengrenzen af te handelen. Lees hier meer.

De Duitse regering denkt dit jaar een miljoen migranten te kunnen verwachten. Dat schrijft vicekanselier Sigmar Gabriel in een brief aan zijn partijgenoten van de SPD. Eerder had de regering het nog over achthonderdduizend migranten.

'Alles wijst erop dat we niet de achthonderdduizend migranten kunnen verwachten die het ministerie van binnenlandse zaken voorspelde, maar een miljoen', aldus Gabriel. De vicekanselier roept in de brief andere Europese landen op meer te doen en stelt dat de vluchtelingencrisis alleen kan worden aangepakt 'met een gezamenlijke Europese inspanning'.

Ook Slowakije gaat tijdelijke grenscontroles invoeren bij de grens met Hongarije en Oostenrijk, maakte de Slowaakse minsiter van Binnenlandse Zaken vandaag bekend. Duitsland voerde afgelopen weekend soortgelijke contoles in. Tsjechië stuurde zondag meer agenten naar de grens, maar heeft nog niet officieel grenscontroles ingesteld.

Slowakije zet 220 extra agenten in aan de grens. Volgens de minister gaat het om een gecoördineerde actie met Oostenrijk, Hongarije en Tsjechië.

Agenten en vluchtelingen bij de grens tussen Oostenrijk en Hongarije. Beeld epa
Agenten en vluchtelingen bij de grens tussen Oostenrijk en Hongarije.Beeld epa

Vluchtelingen die de grens tussen Servië en Hongarije willen oversteken, kunnen alleen nog over een spoorweg lopen. De grens is verder bijna helemaal afgesloten voor vluchtelingen met een hek. Dit meldt RTL-correspondent Jeroen Akkermans. Op dit moment laat de Hongaarse politie de vluchtelingen nog doorlopen, maar volgens Akkermans kunnen ze ieder moment de grens dichtgooien. Bekijk hier de livesteam van RTL van de situatie op het spoor.

Bij de Duitse grenscontroles zijn vanmorgen bij de grenscontroles bij Passau dertig mensensmokkelaars aangehouden. De Duitse controles gaan nog weken duren, zei de minister van Binnenlandse Zaken van de Zuid-Duitse deelstaat Beieren, Joachim Hermann, vandaag. Volgens hem zijn de controles er niet om vluchtelingen tegen te houden, maar zijn ze nodig omdat veel mensen die geen vluchteling zijn met de stroom meekomen.

De Duitse politie inspecteert een vrachtwagen. Beeld reuters
De Duitse politie inspecteert een vrachtwagen.Beeld reuters

De Oostenrijkse regering gaat het leger inzetten om de politie te helpen de enorme vluchtelingenstroom te verwerken. Dat heeft kanselier Werner Faymann maandag gezegd.

Het ministerie van binnenlandse zaken had een verzoek ingediend om hulp van het leger. Volgens Faymann gaat het leger vooral helpen met het verstrekken van humanitaire hulp, maar worden militairen ook naar de grens gestuurd mocht dat nodig zijn.

Agenten op het station van Salzburg in Oostenrijk. Beeld ap
Agenten op het station van Salzburg in Oostenrijk.Beeld ap

De Duitse politie gaat de grens met België en Luxemburg veel beter in de gaten houden. Daar zijn steekproeven met controles. Dat heeft een woordvoerder van de Duitse nationale politie vandag in Trier gezegd nadat de politie in Zuid-Duitsland is begonnen met talrijke verkeerscontroles bij de Oostenrijkse grens. Op zo'n grote schaal komen er geen controles langs de Belgische grens, aldus de woordvoerder.

Een politiewoordvoerder in Aken, vlak bij de Nederlandse grens, wist niets van meer grensbewaking af. Hij had niets over vluchtelingen vernomen.

Het vluchtelingenprobleem is van alle tijden. De Britse krant The Guardian zet foto's van de huidige vluchtelingencrisis tegenover eerdere crises, zoals Joden die in de oorlog met boten probeerden te vluchten. Bekijk de reeks hier.

Links: Joden vluchten per boot in 1947 en worden voor de kust van Italië opgepikt door de Britse kustwacht. Rechts: Vluchtelingen op de Middellandse Zee worden opgepikt door een Zweedse reddingsboot. Beeld AP, AFP
Links: Joden vluchten per boot in 1947 en worden voor de kust van Italië opgepikt door de Britse kustwacht. Rechts: Vluchtelingen op de Middellandse Zee worden opgepikt door een Zweedse reddingsboot.Beeld AP, AFP

Bij de grens van Duitsland met Oostenrijk zijn maandagochtend vroeg files ontstaan vanwege de controles die door Duitsland worden uitgevoerd. Lees het nieuwsbericht over de grenscontroles.

De Duitse politie houdt auto's tegen in Bad Reichenhall, nabij de grens met Oostenrijk. Beeld ap
De Duitse politie houdt auto's tegen in Bad Reichenhall, nabij de grens met Oostenrijk.Beeld ap

Columniste Harriët Duurvoort overwoog een vluchteling in huis te nemen. 'Ik heb diep respect voor Verboom en al die andere gastvrije Nederlanders die de vluchtelingen opvangen. Maar een getraumatiseerde oorlogsvluchteling in huis nemen is bepaald geen couchsurfing.' Lees hier haar column (+).

Vluchtelingen slapen in een broeikas in Hongarije Beeld AP
Vluchtelingen slapen in een broeikas in HongarijeBeeld AP

De autosnelweg van de Oostenrijkse hoofdstad Wenen naar de Hongaarse grens bij Nickelsdorf, is vandaag weer korte tijd afgesloten geweest omdat er vluchtelingen op de weg lopen. Het verkeer op de snelweg A4 bij Nickelsdorf was in beide richtingen stilgelegd.

Het Rode Kruis voorziet asielzoekers vandaag van spullen die Nederlanders vorige week hebben gedoneerd. Zo'n honderd mensen die in het asielzoekerscentrum (azc) in het Brabantse Gilze verblijven, krijgen een pakketje kleding met onder meer een winterjas erin.

De spullen zijn ingezameld bij de Welkom Winkel van het Rode Kruis in Tilburg, die vorige week werd geopend om goede bedoelingen in goede banen te leiden. 'Het werkt niet als mensen zelf spullen naar azc's gaan brengen', legt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) uit. De ervaring leert dat mensen dan vaak met dingen aankomen waaraan geen behoefte is. 'Bijvoorbeeld kinderspeelgoed op een locatie waar alleen volwassen mannen zitten.'

Het asielzoekerscentrum (azc) in Gilze. Beeld anp
Het asielzoekerscentrum (azc) in Gilze.Beeld anp

Van alle Nederlandse asielplekken is Ter Apel het meest gewend aan vreemdelingen. Ze hebben vanaf de krankzinnige jaren negentig (80 duizend per jaar erbij) alles gezien en meegemaakt. Ter Apel leeft van de asielindustrie; het dorp ziet er knap uit voor een krimpdorp in de 'arme hoek'. Zonder asielzoekers was de nieuwe winkelstraat er nooit geweest, zeggen ze. Toch verandert de sfeer snel. Er is nu een burgerwacht opgezet. Lees de verslaggeverscolumn van Toine Heijmans (+).

Burgerwacht in Ter Apel Beeld De Volkskrant
Burgerwacht in Ter ApelBeeld De Volkskrant

De Belgische staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken heeft begrip voor de Duitse beslissing om grenscontroles in te voeren om de vluchtelingenstroom in te dammen. Mochten er nog meer vluchtelingen naar ons land komen, dan moet België ook dergelijke maatregelen durven te nemen, aldus Francken tegen de Belgische radiozender Radio 1.

De staatssectretaris benadrukt dat er in België nog niet dezelfde problemen zijn. ‘Maar ook Tsjechië, Oostenrijk en Hongarije nemen maatregelen en dan geldt de wet van de minste weerstand: die mensen zoeken een weg.’

België pleit op de EU-top voor een verplichte spreiding en erop aandringen dat iedereen zijn deel doet. ‘Fincaniële steun geven aan lidstaten die dan zeggen dat ze geen vluchtelingen moeten, dat kan niet’, aldus Francken.

Een recordaantal van 5809 vluchtelingen is gisteren Hongarije binnengekomen. Het vorige record was van zaterdag, toen kwamen er 4330 het land binnen. Hongarije gaat gebukt onder de grote stroom van vluchtelingen. Vorige week heeft het land het internationale treinverkeer stilgelegd, omdat er een te grote stroom aan vluchtelingen was. Hongarije wil vanaf dinsdag de grens sluiten en illegale oversteek bestraffen.

De Britse premier David Cameron is vandaag aangekomen in Beiroet om met zijn Libanese ambtgenoot over het vluchtelingenprobleem te praten. Cameron spreekt later ook met een aantal Syrische vluchtelingen.

Camerons bezoek was niet van tevoren aangekondigd. Libanon is een van de buurlanden van Syrië en heeft sinds de burgeroorlog in maart 2011 uitbrak al meer dan 1,1 miljoen Syrische vluchtelingen opgevangen. Dat komt in het kleine land neer op een bevolkingstoename van zo'n 25 procent.

Cameron zei eerder deze maand dat Groot-Brittannië de komende vijf jaar twintigduizend Syrische vluchtelingen zal opvangen.

Oostenrijk zou in de vluchtelingencrisis Duitsland moeten volgen en ook grenscontroles invoeren, 'om verwoestende gevolgen' te voorkomen. Dat verklaarde de Oostenrijkse minister van Buitenlandse Zaken, Sebastian Kurz, zondagavond op de televisiezender ORF. 'Anders dreigt de totale overrompeling van ons land op enkele dagen tijd', klonk het alarmerend. De Oostenrijkse bondskanselier Werner Faymann heeft tot nu toe extra grenscontroles afgewezen. Gisteren werd bekend dat Duitsland grenscontroles gaat herinvoeren.

De Oostenrijkse minister van Buitenlandse Zaken Sebastian Kurz. Beeld epa
De Oostenrijkse minister van Buitenlandse Zaken Sebastian Kurz.Beeld epa

De EU-lidstaten gaan vandaag naar verwachting akkoord met de herverdeling van 120 duizend asielzoekers die nu nog in Italië, Griekenland en Hongarije zitten.

De verdeelsleutel die de Europese Commissie voorstelt met asielquota per land, wordt echter louter 'als de basis voor een akkoord' geaccepteerd, zo blijkt uit de vertrouwelijke ontwerpconclusies waarover de Europese ministers van Justitie zich vanmiddag beraden.

Of de quota verplichtend of vrijwillig zijn, laat de ontwerptekst in het midden. Daarover moeten de EU-landen begin volgende maand een besluit nemen. De tekst - opgesteld door tijdelijk EU-voorzitter Luxemburg - betitelt de huidige vluchtelingenstroom als een 'uitzonderlijke noodsituatie'. Lees hier meer.

Vluchtelingen liggen op bedden te rusten bij een tijdelijk onderkomen voor asielzoekers op een festivalterrein in het Oostenrijkse Wiesen. Beeld AFP
Vluchtelingen liggen op bedden te rusten bij een tijdelijk onderkomen voor asielzoekers op een festivalterrein in het Oostenrijkse Wiesen.Beeld AFP

Volkskrant-correspondent Jan Hunin ging undercover bij Syrische vluchtelingen in Hongarije. 'Vanachter de afrastering wordt opnieuw met eten gegooid. 'Mèèè, mèèè', doet een jongen, terwijl de droge broodjes met pastei door de lucht vliegen. 'Alsof we in de dierentuin zitten, vind je niet?''

Een weg terug is er niet. Het vluchtelingenkamp in de Hongaarse plaats Röszke is volledig afgesloten. Aan de andere kant van de afrastering heeft de politie de wacht opgetrokken. Ontsnappen is onmogelijk. Lees hier meer (+).

Het opvangkamp in het Hongaarse Röszke. Beeld Jan Hunin
Het opvangkamp in het Hongaarse Röszke.Beeld Jan Hunin

Zaterdag gingen in zowel Hamburg als Berlijn neonazi's op de vuist met linkse demonstranten die hun anti-vluchtelingendemonstratie trachtten te dwarsbomen. Een week eerder gebeurde hetzelfde in Dortmund, de week daarvoor in München.

Deze hordes zwart geklede, bezonnebrilde mannen en vrouwen met spandoeken lijken te bewijzen dat Duitsland gebukt gaat onder een nieuwe golf van rechts-extremistisch geweld gericht tegen vluchtelingen. Net als de bijna dagelijkse brandstichtingen in beoogde asielzoekerscentra door minder zichtbare daders.

Het lijkt inmiddels of ook de Duitse politiek schoorvoetend datgene onder ogen ziet wat ze niet wilde zien: dat het land zijn rechts-extreme minderheid niet onder controle heeft (+).

Protest in Duitsland. Beeld LSphotography / Demotix
Protest in Duitsland.Beeld LSphotography / Demotix

Duitsland is begonnen met het controleren van de grens bij Oostenrijk. In de nacht van zondag op maandag zijn de grensposten in gebruik genomen. De grenswachten hebben in de nacht steekproefsgewijs een aantal voertuigen gecontroleerd.

De controles hebben al gezorgd voor files bij de grens. Maandagmorgen vroeg stond er drie kilometer file op de A8 bij Bad Reichenhall. Bij de grensplaats Passau stond al zes kilometer file, meldde de Duitse verkeersinformatiedienst.

De Duitse nationale spoorwegen hebben vandaag het treinverkeer met Oostenrijk weer hervat. Het treinverkeer werd zondagavond tijdelijk stilgelegd toen Duitsland besloot grenscontroles in te voeren, om de enorme vluchtelingenstroom in te dammen. De verbinding tussen het Oostenrijkse Salzburg en het Duitse grensstadje Freilassing blijft voorlopig gesloten omdat er mensen op het spoor lopen.

Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met de Volkskrant?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van de Volkskrant rust uiteraard copyright.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright @volkskrant.nl.
© 2021 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden