Steden hebben steun kabinet nodig

Steeds meer inwoners van grote steden zijn arm, veel jeugd vindt geen werk en er zijn te weinig betaalbare woningen is gebrek, aldus tien PvdA-wethouders....

Na de revolte van Fortuyn en de aardschok bij de verkiezingenin 2002 is de politieke agenda van de grote steden drastischveranderd. We zien dat ook terug bij het kabinet-Balkenende: datis in woorden betrokken bij de grote steden. Maar wat heeft hetkabinetsbeleid de steden opgeleverd? De jeugdwerkloosheid steegnaar 40 procent. Het aantal arme gezinnen steeg in vier jaar methonderdduizend. Steeds meer werkenden leven in armoede.Voedselbanken en minimawinkels kregen een vaste plek in de grotesteden. De criminaliteit verhardt en de radicalisering neemt toe.Langzaam ontwikkelt zich een nieuwe achterstandscultuur. Wijwillen ons hierbij niet neerleggen en stellen een aantalmaatregelen voor.

1. Werkgelegenheid. Het hebben van werk is de besteverzekering tegen armoede en voor integratie. Het is daaromfunest dat veel banen voor laaggeschoolden verdwijnen. De redenis dat werkgevers te veel moeten betalen om laaggeschoolden indienst te nemen en het voor werknemers netto te weinig oplevert.Om dat aan te pakken, moeten niet de uitkeringen omlaag maar dewerkgeverslasten. Daardoor kost werk minder en levert het meerop. Om de veel te hoge jeugdwerkloosheid aan te pakken, moetduidelijk worden gemaakt dat thuiszitten geen optie is. Het isof werken of een stage of naar school - desnoods op straffe vanhet stopzetten van de uitkering. Voor een groot deel van decliënten van de sociale dienst is de afstand tot dearbeidsmarkt echter enorm groot. Voor hen is een gesubsidieerdebaan of een vrijwilligersplek een volwaardig alternatief. De oudeMelkertbanen waren niet optimaal, maar met de bezuinigingen opde gesubsidieerde arbeid zijn veel mensen aan de kant geschoven.Bij duizenden verenigingen, scholen en clubs zijn waardevollekrachten ontslagen.

2. Taal- en inburgering. Ons motto is: Nederlands, Nederlands,Nederlands. Alleen als mensen de taal beheersen, kunnen ze echtbetrokken zijn bij hun buurt, de school van hun kinderen, desportvereniging. Maar het lesaanbod bij erkendeonderwijsinstellingen moest van het kabinet op de schop. De marktzou voor minder geld opleidingen aanbieden. Mensen wachten daarnog steeds op. Sommige gemeenten springen in het gat, maar hebbenveel te kleine budgetten om aan de grote vraag te voldoen. Hetzou goed zijn als nu eindelijk de lokale en landelijkeinspanningen aan elkaar waren gekoppeld. Onze inzet is dat metvoorrang alle ouders met jonge kinderen en alle werkzoekendenbinnen vier jaar de Nederlandse taal beheersen. Zonder forsefinanciële injectie lukt dat niet.

3. Wonen. De grootste vraag op dit moment betrefteengezinswoningen rond de 150 duizend euro. De gemiddeldekoopwoning kost echter meer dan twee ton. Veel meer mensen danhet kabinet veronderstelt, zijn daarom aangewezen op eenhuurwoning. Het kabinet laat de woonlasten voor deze groep enormstijgen. Zolang er geen breed aanbod is van betaalbare nieuwbouwmoet er een grens zijn aan de huurstijgingen. Met corporatiesdienen op korte termijn afspraken te worden gemaakt over hetbetaalbaar houden van de huur en koop van woningen. Ook kan doorhet harder aanpakken van fraude met huursubsidie, de bezuinigingop de huursubsidie worden teruggedraaid. In plaats van hetliberaliseren van de woningmarkt (met als gevolg duurderewoningen) moet het kabinet met corporaties afspreken hoe het allemiljarden die al jaren op de plank liggen, gaan gebruiken omprobleemwijken op te knappen.

4. Criminaliteit en harddrugs. Het grootste deel van decriminaliteit hangt samen met harddrugs. Steeds meer Europeselanden zien dat de experimenten met verstrekking van harddrugsonder medisch toezicht aan langdurig verslaafden goed werkt. Voorverslaafden, maar zeker tegende criminaliteit. Minister Donnertrekt zich daar niets van aan. Tegen alle adviezen in van expertsworden de experimenten niet uitgebreid en wordt het werken met'huisdealers' verboden. De gevolgen zijn evident: de drugshandelkomt op straat, verslaafden gaan stelen of werken in deprostitutie, ze verliezen hun woonruimte waardoor de overlast inbuurten toeneemt. Regulering van gebruik van harddrugs (ookcocaïne) door langdurig verslaafden vermindert de criminaliteiten heeft een gunstig effect op de gezondheid van verslaafden.

5. Softdrugs. Na alcohol zijn softdrugs de grootste bron vanverslaving. De gemiddelde leeftijd waarop jongeren beginnen metblowen is 13 á 14 jaar. Het verband tussen regelmatig blowen,schooluitval en problemen wordt door mensen uit de praktijkbevestigd. Regulering van de productie (bijvoorbeeld via eengemeentelijke wietkwekerij) kan de verslavende werking van wietverminderen. Ook wordt zo een eind gemaakt aan het oneigenlijkgebruik van woningen en loodsen voor illegale wietteelt. In eenaantal steden zal ook sanering van coffeeshops in woonwijken ennabij scholen plaatsvinden. Verder zou in alle steden, op scholenen in samenwerking met het Rijk een meerjarige campagne moetenworden begonnen om het gebruik van softdrugs terug te dringen.Iedere dag blowen is niet normaal!

Als wethouders van de grote steden investeren wij in alleinwoners van onze steden. Zij moeten volwaardig kunnen wonen,werken en leven. Het kabinet pakt hun problemen met woorden aan,wij zien liever daden. De steden zijn er klaar voor. Nu hetkabinet nog.

Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met de Volkskrant?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van de Volkskrant rust uiteraard copyright. Linken kan altijd, eventueel met de intro van het stuk erboven.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright@volkskrant.nl.