Soeverein is wie ongestraft kan liegen

Trump wordt regelmatig op halve en hele onwaarheden betrapt, ook genaamd leugens, zonder dat hem dat ervan weerhoudt om verder te regeren. De Republikeinse partij komt niet tegen hem in opstand, in de opiniepeilingen krabbelt hij op.

Dat de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken is afgetreden omdat hij heeft gelogen is niet helemaal correct. Beter is het om te stellen dat hij is afgetreden omdat hij zo zwak was dat men hem een kleine misstap niet wilde vergeven.

Zodra een leider in de roedel tekenen van zwakte vertoont, storten zijn soortgenoten zich op hem. Geen fraai schouwspel. Men hult zich dan ook bij voorkeur in het doodskleed van de deugd - het gaat om het landsbelang - vóór men de verzwakte leider verscheurt.

De rechtsgeleerde Carl Schmitt schreef: 'Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet.' (Soeverein is wie over de uitzonderingstoestand beslist.)

Ik zeg: soeverein is wie ongestraft kan liegen.