Rutte III zet feodalisering van de samenleving voort

Eigenaren van een helemaal afgelost huis zijn wel de laatsten die mogen klagen

In Nederland wordt de tweedeling tussen een geprivilegieerde klasse van huizenbezitters en een kansarme klasse van niet-huizenbezitters steeds scherper.

De eerstgenoemde klasse ziet de waarde van haar vastgoed jaarlijks met 10 tot 20 procent toenemen en gebruikt de nieuw verworven rijkdom deels om daar tweede, derde of vierde huizen bij te kopen, ook omdat sparen een schip van bijleg is geworden.

Ze gunnen dat tweede huis aan hun studerende kinderen, die dan op stand kunnen wonen in de grote stad. Soms benutten ze het als eigen pied-à-terre. Een deel wordt huisjesmelker. Ze kopen een handvol huizen en kunnen gaan leven van de huurpenningen. Ze zijn renteniers geworden. Ze zitten in een opwaartse spiraal die hun kinderen zullen voortzetten.

Tegenover deze haves staan de have nots. Dat zijn de mensen die nooit een huis hebben willen of kunnen kopen. Zij worden geconfronteerd met torenhoge huren. Hun studerende kinderen moeten soms 600 tot 800 euro per maand betalen voor een bezemkast. Ze zijn sappelaars die op de flexibele arbeidsmarkt al jaren geen loonstijgingen hebben gezien, maar steeds hogere huren moeten ophoesten. Ze zitten in een neerwaartse spiraal.

Het is de feodalisering van de samenleving die onder Rutte III wordt voortgezet. Voor nieuwkomers zal het nog moeilijker worden op de huizenmarkt te komen. Er zal voor een hypotheek meer spaargeld worden verlangd van mensen die nooit kunnen sparen. Van de subsidie op het maken van schulden, zoals de hypotheekrenteaftrek in feite is, zullen zij niet meer volop kunnen genieten. De geprivilegieerde groep van de haves pikt het te koop staande vastgoed in. Net zoals de middeleeuwse aristocratie zullen zij hun bezittingen generaties lang kunnen koesteren. Werken is voor hen een luxe geworden.

Rutte III heeft een heel kleine concessie aan de have nots gedaan. De haves zullen over hun afgeloste bezit een belasting over een eigenwoningforfait moeten betalen, zoals iemand met spaargeld een vermogensrendementsheffing moet betalen. Zo was dat ook voor 2005. Maar onder leiding van het orakel van Ljouwert, Hans Wiegel, die zich de mythische status van Johan Cruijff heeft toegeëigend, wordt nu gepoogd dit laatste linkse 'smetje ' weg te poetsen uit de regeringsplannen. Wiegel - een briljant demagoog - heeft het een 'aflosboete' genoemd, terwijl het in feite een rijkeluisvrijstelling is.

Eigenaren van een helemaal afgelost huis zijn wel de laatsten die zouden mogen klagen: 95 procent van hen is alleen bezig te bedenken hoe de welvaart door te geven aan de kinderen. Voor de 5 procent die het ondanks een afgelost huis niet riant heeft, zou de AOW omhoog moeten, zodat de huurders meeprofiteren.

De kritiek zou moeten zijn dat de aflosboete niet zo tergend langzaam moet worden ingevoerd.

Maar van het orakel van Oss is daarover nog niets vernomen.

Lees hier alles wat u moet weten over Rutte III

'Het is een samengeraapt zootje'
Bij de laatste landelijke verkiezingen ging bijna driekwart van stemmen in Tubbergen naar de vier partijen van het nieuwe kabinet. Toch is er daar weinig vertrouwen in Rutte III. 'Eerlijkheid is er niet meer in de politiek.'

Vertrouwen in de toekomst, maar ook angst voor de kiezer
Er gaat stevig geregeerd worden, is de boodschap die opklinkt uit het regeerakkoord. Maar uit de gedetailleerdheid ervan blijkt ook dat de coalitiepartners elkaar niet helemaal vertrouwen. En dan is er nog de grommende kiezer.

Een kabinet voor werkend Nederland
Gepensioneerden gaan een onzekere tijd tegemoet. Hun pensioen wordt de komende jaren niet of nauwelijks verhoogd, terwijl de inflatie wel oploopt. Werkenden kunnen dat compenseren met looneisen en zullen dat volgens de ramingen ook doen.

Koopkrachtverandering
Wat betekent die koopkrachtprognose nu écht voor u? Bekijk het hier.

'Alsof de verkiezingscampagnes nog maar net zijn begonnen'
Of er inderdaad geen ruzie komt, valt nog te bezien, schrijft Sheila Sitalsing in haar column. 'Ze wilden gisteren niet zij aan zij het Regeerakkoord presenteren. Ze zeiden dingen als 'denk maar heus niet dat we zijn gefuseerd of zo'.'

Leef nu, betaal later
Het kabinet maakt zichzelf financieel kwetsbaar, blijkt uit het regeerakkoord. In feite plundert het de schatkist voor de langere termijn.

Rutte III-filter
Na een historisch lange formatie is het kabinet Rutte III er eindelijk. Wij gidsen je door het regeerakkoord. Hoe wordt het geld verdeeld? Wat hebben de partijen binnengesleept? En op welke punten gaat de coalitie het moeilijk krijgen?

Wachters tegen Ruttes vacuüm
Daadkrachtig als Poetin komt hij aangemarcheerd terwijl de deuren voor hem worden opengehouden. Bescherming voor de mannen achter hem? Fotodetective Hans Aarsman analyseert het beeld.

Meer over