Routineus slaan de debutanten zich door hun eerste Vragenuurtje heen

Uw politieke nieuwsbrief

Foto anp

Goedemiddag, een serie bewindslieden debuteerde vandaag in het Vragenuurtje. Premier Rutte zal goedkeurend hebben toegekeken.

Hier zijn uw Dagkoersen, die u dagelijks per e-mail ontvangt als u hier klikt.

Foto de Volkskrant

DEBAT VAN DE DAG
Kabinet slaagt voor Vragenuur...

Voor de vaste kijkers van het Vragenuurtje kan er sinds vandaag geen twijfel meer over bestaan: het land wordt weer geregeerd. Op alle fronten, tot in alle details.

En bovendien zonder veel spektakel.

Minister Bruno Bruins van Medische Zorg doet nader onderzoek naar het cocktaileffect van gifstoffen op fruit: 'Ik geloof dat we allemaal willen dat onze aardbeien veilig zijn.'

Minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid laat zich de komende weken 'nader informeren' over de ict-problemen bij de politie: 'Ik kom met een totaalbeeld!'

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat scherper toezien op de arbeidsomstandigheden van Poolse uitzendkrachten in de kassen: 'Dit signaal van de Kamer neem ik uitermate serieus.'

Na alle plichtplegingen en ceremonieën ter afsluiting van de kabinetsformatie, is de eerste werkweek van het nieuwe kabinet dan toch echt een feit. Inclusief het wekelijkse Vragenuurtje, dat vandaag het karakter kreeg van een debutantenbal. De Kamer, gretig geworden na bijna acht maanden wachten, had liefst vijf series vragen voorbereid. Dat maakte nieuwsgierig: hoe zouden de nieuwelingen zich houden? Grijpt de Kamer een nieuwe regeerperiode aan om het Vragenuurtje eindelijk weer wat leven in te blazen.

Minister Bruins tijdens het Vragenuurtje. Foto anp

...nu de Kamer zelf nog.

Daarbij moet gezegd dat de klachten over het Vragenuurtje net zo oud zijn als dat uurtje zelf: Kamerleden die hun vragen zonder enig pathos voorlezen van papier en daarna onvoldoende anticiperen op de antwoorden, ministers die de vragen doorgaans al kennen en de door hun ambtenaren vooraf gefabriceerde antwoorden vervolgens blijven herhalen, een slecht gevulde zaal als decor, nauwelijks verslaggevers op de perstribune: nogal wat Kamervoorzitters namen zich voor er wat aan te doen, doorgaans was het effect nihil of slechts zeer tijdelijk. Wat het wekelijkse hoogtepunt van de parlementaire democratie zou kunnen zijn, gaat maar al te vaak geruisloos voorbij.

Helaas voor de liefhebbers van het politieke debat: vandaag was het niet anders. Premier Rutte zal tevreden hebben toegekeken hoe zijn bewindslieden de ene na de andere vraag routineus pareerden met de toezegging van nader onderzoek en de plechtige belofte dat zij er dag in dag uit mee bezig zullen zijn.

De ambtelijke voorbereiding had bovendien zijn werk gedaan en elk spoor van onervarenheid uitgewist. Minister Bruins van Medische Zorg, alsof hij al jaren debatteert over giftige aardbeien: 'Dit is een vraagstuk dat al meermalen in deze Kamer aan de orde is geweest. Het is iets waar in Europees verband aan wordt gewerkt.'

Geen Kamerlid dat er in slaagde een bres te slaan in die verdedigingslinie: te lange vragen met te veel ontsnappingsmogelijkheden. En af en toe Kamerleden die niet het kabinet maar elkaar de maat namen. Zoals het PVV-Kamerlid Agema dat de zorgen van het PvdA-Kamerlid Dijksma over vallende ouderen niet pikte: 'De PvdA heeft zelf de verzorgingshuizen gesloten en bezuinigd op de wijkverpleging!' CDA-minister De Jonge mocht toekijken hoe het werk voor hem werd opgeknapt.

Al was het misschien ook nog te vroeg: Kamer en kabinet verkeren nog in de hoffelijkheidsfase die het begin van een regeerperiode vaak kenmerkt. Minister Koolmees in antwoord op het SP-Kamerlid Van Dijk: 'Ik ga ervan uit dat de fractie van de SP mij goed in de gaten gaat houden. Het zou een teleurstelling zijn als dat niet gebeurt.'

Was het dan allemaal kommer en kwel? Kamervoorzitter Arib hield de moed erin met haar compliment aan minister Bruins: 'Dankuwel. Ook voor het feit dat u alle vragen zonder papier hebt kunnen beantwoorden.'

Maar wat moest de Kamer nou met Aribs bewonderende conclusie, aan het einde, dat de ministers wonderwel geslaagd waren voor hun eerste test: 'Ze hebben het zonder kleerscheuren doorstaan. Dat moet ik zeggen.'

Dat klopte wel, maar het kan toch niet de bedoeling zijn geweest.

Minister Koolmees dinsdagmiddag tijdens het Vragenuurtje. Foto anp

Dagkoersen is de politieke nieuwsbrief van de Volkskrant. Wilt u deze per mail ontvangen? Meld u hier aan: volkskrant.nl/dagkoersen. Tips of opmerkingen? Mail naar haag@volkskrant.nl.

Meer over