Roep om wetgeving vastgoedtaxateurs na gefaalde zelfregulering

Vastgoedtaxateurs moeten door wetgeving worden gedwongen hun leven te beteren. Pogingen tot zelfregulering van de taxateurs zijn mislukt. Het Financieel Stabiliteitscomité, een samenwerkingsverband van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM), roept de wetgever daarom op tot ingrijpen.

Foto anp

De financiële toezichthouders maken zich al jaren zorgen over de kwaliteit en onafhankelijkheid van de taxateurs. Die hangen een prijs aan woningen, bedrijfsgebouwen en kantoren. Hun taxaties zijn cruciaal voor onder andere beleggers en financiers. Tijdens de financiële crisis doken tal van voorbeelden op van verkeerde taxaties, ook in fraudezaken. Die leidden tot grote schade voor onder meer beleggers, van soms tientallen miljoenen euro's.

De toezichthouders gaven de taxatiesector lang de tijd om zelf orde op zaken te stellen. Zij dringen aan op uniforme regelgeving, onafhankelijk toezicht en gecentraliseerde tuchtrechtspraak. Eind 2015 werd het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) opgericht. Dat instituut is echter mikpunt van voortdurende kritiek, ook van oprichters als makelaarsvereniging NVM. Volgens de taxateurs kwamen er te veel regels en was het Register te duur. Beroepsvereniging Vastgoed Pro noemde het Register 'overambitieus en betuttelend'.

De NRVT is verrast door de stellingname van DNB en AFM, zegt een medewerker namens het bestuur. 'Alle marktpartijen werken de afgelopen periode nu juist zo goed samen. Veel problemen binnen het NRVT zijn inmiddels verholpen. Vertegenwoordigers hebben ook aangegeven dat de oprichting van het Register effect heeft. De kwaliteit van de taxaties is zichtbaar toegenomen.'

Beleidsmedewerker Rolph Limpens van mede-oprichter Vastgoed Pro spreekt van 'een heel vreemde conclusie' van de toezichthouders. 'Er is een onafhankelijke stichting voor tuchtrechtspraak opgericht, boven het Register. Het doorlopend toezicht is nog wel in ontwikkeling. Voor medewerking aan een eerste pilot hebben we twee weken geleden nog taxateurs aangeschreven. Keulen en Aken zijn niet op een dag gebouwd. Datzelfde geldt voor de zelfregulering van deze sector.' Volgens woordvoerder Ben Feiertag van het Financieel Stabiliteitscomité zijn er echter 'geen verbeteringen opgetreden'.

Meer over