Rapport IGZ veroorzaakt onterechte onrust

De ingezonden brieven van vrijdag 9 juli.

Een bewoonster met verpleegsters op locatie de Meente, onderdeel van Stichting IJsselheem Holding. De stichting is een van de elf verpleeginstellingen die volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) het slechtst presteert, en overweegt stappen te ondernemen tegen de Inspectie. Beeld null
Een bewoonster met verpleegsters op locatie de Meente, onderdeel van Stichting IJsselheem Holding. De stichting is een van de elf verpleeginstellingen die volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) het slechtst presteert, en overweegt stappen te ondernemen tegen de Inspectie.

Geen puf

Ik zou graag tegen Saeb Moussa willen zeggen ('Mijn ziel sterft een langzame dood', Ten eerste, 8 juli): ga als de wiedeweerga Nederlands leren, zoek werk, zoek een huis, richt het vast in, behang, schilder. Oriënteer je op de scholen voor je kinderen. Kijk alvast naar een baan voor je vrouw.

Dit land is echt niet zo geworden door mensen die 'geen puf hadden'.

G. A. M. van Vessem-Van de Kassteele, Eindhoven

Oorzaak en gevolg

In de discussie over de maximumsnelheid (Ten eerste, 6 juli), worden oorzaak en gevolg verward. Mijn waarneming is dat gevaarlijke situaties dikwijls worden veroorzaakt door bestuurders die met iets anders bezig zijn: telefoneren, kaart lezen, appen.

De veiligheid is primair gediend met het wegnemen van deze oorzaak door meer voorlichting en harde aanpak bij constatering. Wat ik dagelijks zie is even goed waarneembaar voor iedere agent van politie, maar het lijkt of men nogal eens kiest voor negeren in plaats van optreden.

Dat vervolgens de gevolgen beperkt kunnen worden als we minder hard rijden is evident, maar maak niet de fout om oorzaak en gevolg te verwisselen.

Jan Verkade, Uelsen, Duitsland

Snelwegen zonder licht

In Spanje is het rijden in de nacht op de snelwegen een genot. De wegen zijn niet verlicht maar door de reflectoren, goede verkeersborden en duidelijke belijning kun je veilig en ontspannen rijden.

In Nederland is besloten om het licht uit te doen op veel snelwegen zonder aanvullende veiligheidsmaatregelen te treffen. De cijfers in uw artikel (Ten eerste, 6 juli) laten zien dat er veel slachtoffers in de nacht vallen.

Zeker de oudere weggebruiker durft de snelweg niet meer op als het donker is. Het is niet de snelheid maar het ontbreken of niet functioneren van de snelwegverlichting die slachtoffers maakt. Rijkswaterstaat mag hiervoor verantwoordelijk gehouden worden. Van A naar Beter!

Peter Hoogsteden, Rotterdam

Toparts

In de Volkskrant van6 juli las ik de prachtige reportage door Carlijne Vos over een reddingsactie op de Middellandse zee van uit Libië gevluchte mensen afkomstig uit Eritrea en Nigeria. Met in de hoofdrol de 44-jarige arts Erna Rijnierse van Artsen Zonder Grenzen. Zij zou op Prinsjesdag in de Ridderzaal moeten zitten,op de voorste rij, in haar witte doktersjas en zónder hoed!

Dolph Kohnstamm, Amsterdam

Slechte score zegt niet veel

Wat een commotie weer, naar aanleiding van de rapporten van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, als zou het een rommeltje zijn in een aantal verpleeghuizen. Het zou de inspectie sieren als hierbij de criteria die gehanteerd worden expliciet benoemd worden. Wat een veelal onterechte onrust veroorzaakt dit rapport toch bij veel patiënten en hun familieleden.

Wij vermoeden dat een groot deel van de (potentiële) patiënten zich niet herkent in de kwaliteitscriteria van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Want die zijn te eenzijdig gericht op 'cure' ten koste van 'care'.

En hoe houdt de inspectie eigenlijk voeling met een maatschappij in ontwikkeling met veranderende mensbeelden, en dus met de dynamiek in opvattingen over goed leven en goed sterven?

Wij zien het niet terug bij alle audits die we in de afgelopen jaren gehad hebben. Het feit dat ten minste twee van de zorginstellingen genoemd bij de vermaledijde 150 verpleeginstellingen die zouden disfunctioneren juist zeer hoge patiënt- en mantelzorgwaarderingen hebben, spreekt voor zich. En helaas is het omgekeerde ook soms het geval.

Kortom: een onvoldoende scoren op het inspectierapport is naar onze ervaring zeker geen teken van slechte zorg. Het tegendeel is soms het geval. Een slechte score kan ook nog weleens betekenen dat men als instelling bewust en eigenzinnig afziet van het keurslijf van de lijstjes en eindeloze registraties. En juist kiest voor maatwerk, iets waar wij allemaal naar verlangen aan het einde van ons leven.

Inspectie, wij dagen u uit om uw oor te luisteren te leggen bij de patiënt en de mantelzorger en van daaruit uw criteria te herformuleren. Want dat het tot herformuleren moet komen, daar zijn wij wel van overtuigd.

Agda van Dijk, Laurence Hettinga, Sanne Wolf, Marjon van Kessel, Laura Vlieg, Marielle van Loosbroek, Manon Wegerif, Rhona Hoven, Margarita Budumian, Marianne Beurskens, Patricia Assmann, specialisten ouderengeneeskunde, regio Nijmegen

'Welke cliëntenraad?

Hoe kies je een goed verpleeghuis?

De Volkskrant tipt: 'praat met de cliëntenraad' (Ten eerste, 5 juli 2016). Ik weet niet hoe het elders is, maar mijn moeder woont nu twee jaar in een woonzorgzcentrum, sinds driekwart jaar in de verpleeghuisafdeling. Al die tijd berichtte de cliëntenraad: 'Er zijn geen mededelingen van de cliëntenraad.'

Dit terwijl er veel speelde, waarbij een cliëntenraad de belangen van de bewoners had moeten verdedigen, zoals verandering van prioriteit van zorg naar wonen, naambordjes op de brievenbussen van bewoners, verboden omdat dat zo slordig zou lijken voor bezoekers, hoog ziekteverzuim en verloop van personeel.

Er is verpleeghuiszorg ingevoerd met personeel dat daar onvoldoende voor was opgeleid en overbelast werd, maar vooral met een leiding die het niet nodig vond om alles zorgvuldig voor te bereiden. Dit heeft tot ongelukken en misstanden geleid.

Aan een cliëntenraad die hierbij niet aan de bel trekt heb je niets. (Ik weet niet hoe het elders is).

Ynske Jansen, Groningen

Oude truc

Minister Kamp gebruikt de oude truc die er blijkbaar nog steeds in gaat als zoete koek. Hij zegt 2,7 miljard te hebben bespaard (Economie, 7 juli). En verder geen woord over de kosten, behalve dan het subsidiebedrag per kilowattuur van 7,27 cent. Steekt lekker af als je eerst een miljardenbedrag noemt.

Nou, denken we dan, dat heeft hij goed gedaan.

Helemaal niet, de komende 15 jaar wordt er 3,85 miljard aan subsidie uitgedeeld. En dat lees je dan weer niet. Windmolens draaien op subsidie en dat subsidiebedrag zal nog flink hoger worden als na gebruik die molens moeten worden vervangen of opgeruimd.

Dat bedrag kan beter worden besteed aan onderzoek en ontwikkeling van duurzame energie-opwekking die wel rendabel is.

Rob Hameka, Purmerend

Spreekrecht slachtoffers

In Ten eerste van vrijdag 1 juli 2016 staat een artikel over de verruiming van de onderwerpen die slachtoffers van delicten in het kader van hun spreekrecht ter terechtzitting aan de orde mogen stellen.

Hierin wordt prof. Henny Sackers, hoogleraar aan de Radboud Universiteit te Nijmegen, geciteerd: 'Onder Teeven kwamen de beperkingen van het huidige spreekrecht als nooit tevoren aan het licht: bij de zaak rondom het misbruik bij het Hofnarretje. Feitelijk hadden de ouders in die zedenzaak (...) geen spreekrecht, maar Teeven moedigde de rechtbank aan dit wel te geven. (...) Uiteindelijk heeft de rechter dit ook gedaan.'

Als rechters bij deze zedenzaak (seksueel misbruik van baby's en kleuters) willen wij hier graag enige kanttekeningen bij plaatsen, aangezien, zo geciteerd, ernstige misverstanden op de loer liggen.

In de eerste plaats ging het bij de zedenzaak, anders dan het onderwerp van het artikel in de Volkskrant, niet om het aantal onderwerpen dat door slachtoffers aan de orde gesteld mocht worden, want dat was niet in discussie.

Het ging erom of ook de ouders konden worden aangemerkt als slachtoffer, hoewel zelf niet seksueel misbruikt. En derhalve om de vraag of de ouders spreekrecht hadden ter terechtzitting. Op grond van de letterlijke tekst van de wet was dat niet mogelijk.

De rechtbank heeft toen overwogen dat het misbruik van kleuters en baby's in de desbetreffende strafzaak voor Nederlandse begrippen zo uitzonderlijk was, dat de wetgever dit niet voor ogen gehad kon hebben bij de vaststelling van de regeling. Zou dat wel het geval zijn geweest, dan zou de wetgever een ruimere regeling voor gedupeerden hebben opgesteld. Op grond hiervan heeft de rechtbank het spreekrecht verruimd tot de ouders.

Hierbij speelde geheel terzijde, en zeker niet doorslaggevend, een rol, dat al aan wetswijziging werd gedacht. Dat Teeven (destijds staatssecretaris) de rechtbank zou hebben aangemoedigd om het spreekrecht aan de ouders te gunnen, waarna de rechtbank dat uiteindelijk ook heeft gedaan, suggereert enerzijds inmenging van de staatssecretaris bij besluitvorming in een concrete rechtszaak, en voorts een zekere gevoeligheid bij de rechters voor een dergelijke geruststellende inmenging.

Wij willen dit met klem weerspreken. Het besluit om de ouders spreekrecht te gunnen is op geen enkele wijze beïnvloed geweest door een aanmoediging van de staatssecretaris. Het zou een nieuw parlementair onderzoek rechtvaardigen, als dat wel het geval was geweest!

F.G. Bauduin, Amstelveen, M.J. Diemer, Amsterdam

'Allemansvriend' Sir David

In Sir Edmund van 2 julischrijft Martijn van Calmthout in 'De week van de wetenschap' een artikel getiteld 'Uit de EU'. Hierin beschrijft hij de reacties van Britse wetenschappers op de Brexit. Hij zegt: ze hadden Darwin en Newton. Ze hebben querulant Dawkins. En als klap op de vuurpijl meldt hij: En allemansvriend Richard Attenborough.

Wat heeft filmacteur en filmregisseur Richard Attenborough, inmiddels overleden, hier te zoeken? Bedoeld wordt waarschijnlijk zijn jongere broer en bioloog David Attenborough.

Waar ik mij het meest aan erger is de opmerking: de allemansvriend. Waarom iemand die zoveel tientallen jaren zulke prachtige natuurdocumentaires heeft gemaakt (in het fraaiste Engels), en de natuur bij gewone mensen heeft gebracht, zo denigrerend te benoemen? Zelf heeft Martijn Calmthout toch hetzelfde doel: de wetenschap toegankelijk maken voor de krantenlezer?

Maar zodra wetenschap populair (lees begrijpelijk voor gewone mensen) wordt gemaakt, is er blijkbaar iets mis mee. David Attenborough verdient dit zeker niet.

Nelly de Kok, Leiden

Doorgeven

Hiermee wil ik even reageren op het verhaal over Nicole, een autistisch meisje dat lijdt aan agressiestoornissen en suïcidaal gedrag vertoont (Ten eerste, 5 juli). De volgende passage valt mij daarbij op: 'Veel instellingen weigerden haar omdat Nicole niet in hun profiel paste' en 'ze wegen gewoon af: is dit meisje een succesverhaal voor ons? Instellingen denken vanuit zichzelf.'

De hulpvraag verdwijnt hiermee naar de achtergrond ter meerdere eer en glorie van de (naam van de) instelling. Ik vraag mij af of de financiering van deze instellingen en hulpverleners aan de basis liggen van deze beschamende gang langs de instituties. In productietermen: hoe hoger de omloopsnelheid, des te hoger de financiering, hoe lager (lees 'complexe gevallen'), des te lager de opbrengsten zullen zijn. Kwantiteit versus kwaliteit.

Dit meisje wordt willens en wetens door een systeem, gebaseerd op (hulpvraag)profielen en daarmee samenhangende financiering, over de rand van de afgrond geduwd.

Gerard Schuckman, Den Bosch

Dong

In plaats van naarstig naar talen te zoeken waarin Dong (in Dong energy) iets leuks of iets vies betekent (O&D, 7 en 8 juli), zou het de ingezondenbrievenschrijvers sieren als ze gewoon uitzochten waar de naam Dong vandaan komt. Dong is een Deens acroniem en staat voor Dansk Olie og Naturgas, dat wil zeggen Deens(e) olie en aardgas.

Frans de Graaf, Brussel

Gooi geen boeken weg

Gooi nooit boeken weg is mijn devies. Columnist Jean-Pierre Geelen heeft - weliswaar in gewetensnood - diverse boeken bij het vuil gezet. (V22, 8 juli)

Dat is inderdaad boekenmoord. Ik weet niet in welke plaats Jean-Pierre Geelen woont, maar in Tilburg kan hij de boeken bij elke kringloopwinkel kwijt.

Ik stel voor dat hij de volgende keer met mij even contact opneemt en dan kom ik ze gratis ophalen.

Jos Bonink, Tilburg

Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met de Volkskrant?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van de Volkskrant rust uiteraard copyright. Linken kan altijd, eventueel met de intro van het stuk erboven.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright @volkskrant.nl.
© 2021 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden