Problemen gevraagd

Wat zijn de ergste problemen van Nederland? Yvonne Zonderop presenteert 'de sociale agenda'..

Yvonne Zonderop

Vraag aan tien deskundige wetenschappers wat de belangrijkste socialevraagstukken van deze tijd zijn en je krijgt wel vijftig verschillendeantwoorden. Sociale kwesties? Dat zijn eenzame bejaarden, gestresstekinderen met een eetprobleem of de vele drop-outs in het vmbo. Armoede teltmee als sociaal probleem, maar domineert niet. Mentaliteitskwesties wegenminstens even zwaar.

Samen met de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling en het Tijdschriftvoor de Sociale Sector besloot de Volkskrant het debat over socialevraagstukken nieuw leven in te blazen. Welke zwakke plekken schrijnen hetmeest en hoe kunnen we ze helen? Is het overheidsbeleid nog terzake? En watkunnen we zelf doen?

We hebben het project 'de sociale agenda' gedoopt. Wetenschappers vanuiteenlopende huize reageerden enthousiast toen wij ze vroegen mee te doen.Het is nuttig om je af te vragen wat de thema's van deze tijd zijn, vindenze.

Maar we willen meer dan een discussie van deskundigen-onder-elkaar.Lezers van de Volkskrant en bezoekers van de Volkskrant op internet moetenkunnen meepraten, kwesties kunnen aanvoeren, oplossingen kunnen aandragen.Bovenal moeten lezers de gelegenheid krijgen een rangorde te benoemen.Welke problemen wegen het zwaarst en welke zijn nu eenmaal minder urgent?

Aan de slag. Op deze pagina staat een lijst met 21 zeer uiteenlopendevraagstukken, alfabetisch gerangschikt.

Rijp en groen staan door elkaar, grote en kleine problemen, of, zoalspanellid James Kennedy het omschrijft 'een vergelijking van appels metbananen'.

Bij ieder vraagstuk hoort een omschrijving, te raadplegen op de speciaalaan dit project gewijde website. De toelichting bij het probleem'vakmanschap en ambachtelijkheid verdwijnen' luidt bijvoorbeeld: 'Wehechten te weinig waarde aan kennis en ervaring, en te veel aan zogehetencompetenties. In het onderwijs wordt veel aandacht besteed aan zelfstandigwerken, informatie verzamelen en presenteren. Kennis en vakmanschap komenzo in de verdrukking.'

De bezoeker kan ieder vraagstuk met een aantal punten waarderen.Bovendien kunnen er vraagstukken aan de lijst worden toegevoegd. Alsvanzelf ontstaat er de komende maand een lange lijst vraagstukken, waarvande belangrijkste bovenaan staan, althans naar de mening van de bezoekersvan de Volkskrant-site.

Half oktober stopt de raadpleging. Ons panel van deskundigen (zie kader)selecteert uit de eindlijst zeven vraagstukken op basis van twee criteria:welke problemen zijn het 'ergst' voor de samenleving en welke lijken hetbest oplosbaar.

Het Deense project De Copenhagen Consensus strekte ons tot voorbeeld.Tien topeconomen onderzochten voor dit project tien wereldproblemen. Zijkwamen tot de slotsom dat de opmars van aids vrij gemakkelijk kan wordengestuit, dat wereldwijde honger met veel inspanning kan verdwijnen, maardat de bestrijding van CO2-uitstoot nauwelijks zin heeft omdat het geenduidelijke winst oplevert. Op grond van die bevindingen adviseren zijregeringen in de eerste plaats in te zetten op bestrijding van deverspreiding van aids, want daarmee kan snel succes worden geboekt.

Ook voor het project 'de sociale agenda' is oplosbaarheid dus eencriterium. Voor alle zeven uitverkozen problemen wordt een wetenschappergevraagd de beste oplossing te schetsen. Daarover organiseert het panelvervolgens een openbaar debat. De bevindingen die dat oplevert, dragen bijtot hun definitieve advies. Dat kan van nut zijn voor de politiek. Maar,zoals panellid Hans Boutellier het verwoordde: 'We stellen onszelf eenculturele opdracht. Het is niet alleen een kwestie van: overheid, kom overde brug.'

Vindt u het ook een groot probleem dat veel mensen niet aan dehedendaagse eisen van zelfredzaamheid kunnen voldoen, net als Joep Bolweg?Stoort u zich, met James Kennedy, aan het heimelijke superioriteitsgevoelvan Nederlanders jegens mensen van elders?

Vindt u, net als Hans Boutellier, dat er hoognodig een auteur moetopstaan die een Kees de Jongen anno 2005 schrijft en daarmee de jeugdvertelt wat het vergt om 'een goed mens' te zijn?

Bent u met Talja Blokland van mening dat netwerken zelden wordenbekritiseerd, maar dat ze doorgaans gesloten sociale circuits vormen dievriendjespolitiek in de hand werken? Denkt u, mhc)t Anneke vanDoorne-Huiskens, dat het lijkt alsof mensen steeds primitiever worden?Geeft u Frank Kalshoven gelijk dat de ruimte voor wonen, recreatie enverkeer erg schaars is?

De verschillende opvattingen zijn verwerkt in de 21 stellingen van 'desociale agenda'. Vandaag gaat het project van start. U kunt uw mening gevenop www.socialeagenda.nl.

Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met de Volkskrant?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van de Volkskrant rust uiteraard copyright.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright @volkskrant.nl.
© 2022 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden