Partners krijgen vijf dagen betaald ouderschapsverlof

Het betaalde kraamverlof voor partners van vrouwen die net zijn bevallen, wordt in 2019 uitgebreid van twee naar vijf dagen. Partners hebben nu nog recht op twee dagen betaald vrij, daarna kunnen ze drie dagen onbetaald ouderschapsverlof opnemen.

Vaders halen dinsdag hun kinderen op bij een basisschool in Amsterdam. Foto anp

Over uitbreiding van het verlof wordt al jaren gesproken. Werkgeversorganisaties waren lang tegen vanwege de kosten. Nederland heeft in Europa samen met Ierland en Zwitserland de slechtste verlofregeling van Europa.

Het percentage mannen dat na de geboorte van hun kinderen onbetaald verlof opneemt is in 2015 bijna verdubbeld ten opzichte van tien jaar geleden, maar vakbond FNV stelt dat Nederland wat betaald verlof betreft nog 'hopeloos achterloopt'.

Over het verlof

Commentaar: 'Vijf dagen vaderschapsverlof is loos gebaar'

Nederlandse mannen hebben weinig dagen betaald ouderschapsverlof vergeleken met vaders elders in Europa. Hoe komt dit? (+)


Slecht voor hun carrière

Het aantal mensen dat behoefte had aan verlof maar dit niet opnam, is de afgelopen tien jaar nauwelijks verminderd. Voor vaders is de belangrijkste reden dat het opnemen van verlof slecht is voor hun carrière, vrouwen zeggen dat het voor hen financieel niet haalbaar is. Andere redenen om geen ouderschapsverlof op te nemen zijn onbekendheid met de regelingen of de afwezigheid van goede kinderopvang.

'Mannen zijn beducht voor de daddytrack, zoals ze dat in de VS noemen: mannen die op sommige belangrijke momenten voor hun gezin kiezen, worden gepasseerd bij promoties. Vanwege die angst zijn nog veel mannen huiverig voor het opnemen van verlof', aldus Louis Tavecchio, emeritus hoogleraar pedagogiek, eerder in de Volkskrant.

Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) legt namens het kabinet nu een wetsvoorstel voor aan de Raad van State. Het kraamverlof wordt via de werkgever aangevraagd bij het UWV.

Regels van ouderschapsverlof

Nu hebben vaders buiten de twee betaalde en drie onbetaalde dagen alleen nog recht op onbetaald ouderschapsverlof. Dat houdt in dat vaders (en moeders) totdat hun kind 8 jaar is tijdelijk minder mogen werken. Ouders hebben recht op 26 keer het aantal uren dat ze per week werken. Wie 40 uur in de week werkt, heeft dus tot de 8ste verjaardag recht op 1.040 uur onbetaald verlof.