Organisaties missen ambitie bij kabinet

De maatschappelijke organisaties verwijten het kabinet een gebrek aan ambitie. De Miljoenennota is volgens de meeste organisaties een gedegen stuk zonder creatieve ideeen....

Van onze verslaggever

AMSTERDAM

De Stichting Natuur en Milieu constateert dat mooie woorden over het milieu niet in daden worden omgezet: 'Het kabinet worstelt met het milieu. De rijksbegroting rept weliswaar van duurzame ontwikkeling - in het begrotingshoofdstuk van Economische Zaken een novum - maar grijpt belangrijke kansen voor herstructurering niet aan. In de praktijk zal de vervuiling van bodem en water door vermesting blijven toenemen. Ook de milieuvervuiling door de uitstoot van het broeikasgas CO2 en stikstofgassen (wegverkeer) zal blijven toenemen.'

De werkgeversvereniging VNO-NCW vindt het kabinetsbeleid gedegen maar niet offensief genoeg: 'De economische groei wordt onvoldoende ingezet om de structurele problemen aan te pakken. De kosten van het sociale zekerheidsstelsel zullen na het jaar 2000 door de vergrijzing zo sterk stijgen dat er nu maatregelen dienen te worden genomen. Er is absoluut geen reden voor de zelfgenoegzaamheid die het kabinet uitstraalt. Het beleid van het kabinet moet ambitieuzer.'

De vakcentrale FNV meent dat de armen er bekaaid van af komen: 'Ondanks de wind in de rug blijven voor grote groepen de vooruitzichten buitengewoon bleek. Grotere en gerichtere inspanningen zijn nodig om de groeiende ongelijkheid in de verdeling van arbeid en inkomen te voorkomen. Het is onbegrijpelijk dat geen voorwaarden zijn gesteld aan de genereuze verlichting van werkgeverslasten. Te gemakkelijk vertrouwt het kabinet er op dat het goedkoper maken van arbeid ook leidt tot een grotere vraag naar arbeid.'

De Nationale Woningraad (NWR) noemt de begroting voor volkshuisvesting een herhaling van goede voornemens: 'De bekende problemen worden opgesomd zonder dat concreet wordt aangegeven hoe staatssecretaris Tommel deze denkt op te lossen. Zo wordt het niet duidelijk op welke wijze de noodzakelijke verbetering van honderden voor- en vroeg-na-oorlogse wijken en buurten wordt aangepakt. Duister blijft ook welke bijdrage VROM zich voorstelt te leveren aan de betaalbaarheid van sociale huurwoningen.'

De organisatie voor ontwikkelingssamenwerking Novib is blij dat de Herijkingsnota voor het buitenlandse beleid geen gevolgen heeft voor de begroting: 'De invloed van het Nederlands economisch belang op uitgaven voor armoedebestrijding wordt nadrukkelijk begrensd. Specifieke uitgaven ten gunste van het Nederlandse bedrijfsleven leggen geen groter beslag op het budget dan voorheen het geval was.'

De organisatie van transportbedrijven EVO ziet met lede ogen de files groeien: 'De file-aanpak van minister Jorritsma is volstrekt onvoldoende. Het is ronduit teleurstellend dat de problemen volgens de minister vooral in de randstad zo groot zijn dat de weggebruikers moeten leren leven met de files.'

De ANWB mist een integrale visie op het vervoer in de randstad: 'De ANWB vreest dat voor de aanleg van de Hoge Snelheidslijn, Schiphol en de Betuwelijn zoveel gelden noodzakelijk zijn dat er op termijn juist voor planvorming en investeringen in het stadsgewestelijk openbaar vervoer te weinig middelen beschikbaar komen. Het zijn deze investeringen die het fileprobleem tot oplossing moeten brengen.'

De federatie van sportorganisaties NOC*NSF is teleurgesteld in staatssecretaris Terpstra: 'De sport is onaangenaam getroffen door de bezuinigingen van 1,3 miljoen gulden op sportzaken. Erica Terpstra speelt een zeer actieve rol als staatssecretaris. NOC*NSF is zeer ingenomen met haar inspanningen ten gunste van de sport. Het is daarom bijzonder te betreuren dat voor de vele bestaande en nieuwe activiteiten binnen de breedte- en de topsport niet meer maar minder geld ter beschikking komt.'

De Federatie van Kunstenaarsverenigingen verwijt staatssecretaris Nuis dat hij keurig de bezuinigingen van zijn voorganger doorvoert: 'In feite wordt daarmee de hoogst noodzakelijke en alom toegejuichte extra zestig miljoen gulden voor de cultuursector in één klap gehalveerd. Van de gelden voor nieuw beleid gaat het leeuwedeel naar het cultuurbehoud (musea en archieven) en te weinig naar de scheppende kunsten.'

De belangenorganisatie van militairen VBM/LKV noemt de defensiebegroting een kopie van die van vorig jaar: 'Begrippen als herfaseren en uitstellen zetten opnieuw de toon. In combinatie met een ongefundeerd optimisme over het verloop van de personele reducties vormen deze begrippen weer een bewijs van de onoverbrugbare tegenstelling tussen de financiële wensen (bezuinigen) en de noodzaak van een gefundeerde herbezinning op het defensiebeleid.'

Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met de Volkskrant?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van de Volkskrant rust uiteraard copyright.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright @volkskrant.nl.
© 2022 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden