Onze huisdichter over Halbe Zijlstra

Johnny Ceres Jr.

Halbe Zijlstra Foto anp

Wie niet eigen duif melkt
Bakt eigen braaksel op

Dan keert keef met kuif
Kotsend klotsend

Ver van de mond
Nog verder van de mand

En vliegt er een
Reuze Rus naar binnen

Als een onnozele tuimelaar
In vlekken wrijvend

Tot liggend op je rug
Roekoe roekoe.