Onkruid bestrijden zonder ploeg en zonder gif. Het kan

Caspar loopt

Aflevering 114.

Van Huizinge naar Loppersum. Dat is weer eens geen officiële wandelroute met bordjes, pijltjes en horecamomenten. Gewoon over de Huizingerweg, met links en rechts akkers. Vette, net geploegde zeeklei glimt in het waterige zonnetje. De oogsttijd is zowat voorbij. Ik probeer grip te krijgen op de trends in het boerenland. Her en der zogeheten groenbemesters. Planten als gele mosterd, bladrammenas of klavers die worden ingezaaid om stikstof te binden, om de bodemstructuur te verbeteren, om de bodem te beschermen tegen erosie, om onkruid te onderdrukken.

Ik passeer een boerderij waarvan ik toevallig weet dat de boer de bodem niet ploegt. Niet kerende grondbewerking, zo heet dat. Ook dat is een trend, want ploegen is niet goed voor de bodem. Het nadeel is wel dat ook het onkruid niet ondergeploegd kan worden, en dus anderszins bestreden moet worden. Biologische boeren hebben daar methoden voor. Het aanleggen van een zogeheten vals maaibed, dat onkruid onderdrukt. Branden ook. En mechanische middelen, wiedeggen en schoffelmachines.

Gangbare boeren gebruiken glyfosaat, de omstreden onkruidbestrijder van Monsanto. Niet ploegen betekent: meer glyfosaatgebruik. Dat moet wel, zeggen ze. Maar ik moet denken aan Peter Harry Mulder, een gangbare Groningse akkerbouwer, bij wie ik vorig jaar op bezoek was. Hij wist het glyfosaatgebruik tot een minimum te beperken door het toepassen van methoden uit de biologische akkerbouw en door het verbeteren van zijn eigen machines.

Een koperwiek

Caspar Loopt

Caspar Janssen loopt een jaar lang door Nederland en brengt al doende het landschap in kaart, en daarmee de planten, dieren, mensen en kwesties van het Nederlandse land.

Het is dus vooral een kwestie van: hoe makkelijk zwicht je voor de verleiding van de makkelijkste en goedkoopste kortetermijnoplossing: gif spuiten. Verbied de chemische bestrijding van onkruid en binnen de kortste keren zijn er nog betere, subtielere machines op de markt. Je kunt natuurlijk ook zorgen, als overheid, dat gif spuiten juist de duurste en moeilijkste oplossing wordt.

Afleiding, in een rijtje bomen: een groep kramsvogels, overwinteraars. Goed kijken nu. Jawel, roestrode ondervleugels, er zitten ook koperwieken in het groepje. Fijne wintergasten uit Scandinavië. Dat ik wist dat ik op koperwieken moest letten - ze trekken vaak samen op met kramsvogels - stemt extra tevreden.

Bij het passeren jaag ik de vogels, ongewild, allemaal de akkers op.

Powered by Wikiloc
Meer over