NR 25-1

25Jhr. Aarnout Loudon, 69Oud-bestuursvoorzitterAkzo Nobel..

Aristocratisch topman uit bekend geslacht van diplomaten en zakenlieden. Deed rechten in Utrecht. Werkte een kwart eeuw bij (voorlopers van) van Akzo Nobel, waarvan de laatste twaalf jaar als topman. Na pensionering vier jaar VVD-senator. Stopte recent, vanwege de code-Tabaksblat, als president-commissaris van ABN Amro en Akzo Nobel. Nog wel commissaris Royal Dutch Shell, lid raad van advies van Duitse verzekeringsreus Allianz. Vice-voorzitter Vereniging Rembrandt, commissaris Concertgebouw; aldaar ook in donateursclub Brahms Kring. Ook adviseur van The Conference Board in New York, een internationale denktank.

24Kees van Lede, 63Oud-bestuursvoorzitterAkzo Nobel

Geboren in Wassenaar, van gegoede komaf, studeerde rechten in Leiden gevolgd door een MBA van Insead in Fontainebleau, waar hij nu nog voorzitter is. Zeven jaar VNO-voorzitter, daarna Akzo Nobel, waar hij negen jaar bestuursvoorzitter was. Lange reeks nevenfuncties op diverse terreinen, commissaris bij onder meer Akzo Nobel, Philips, Heineken, Air France-KLM en Reed Elsevier, Sara Lee en Reed Elsevier, toezichthouder bij Het Loo en De Hoge Veluwe, adviseur SOS Kinderdorpen. Ook adviseur Amerikaanse zakenbank JP Morgan en denktank Conference Board.

23Arthur Docters van Leeuwen, 61Voorzitter AFM

Sinds 1999 baas van de ‘financiële waakhond’ AFM, voormalig hoofd van de BVD en oud-voorzitter College van PG’s. Kreeg in die functie in 1998 een geruchtmakend conflict met toenmalig minister van Justitie Winnie Sorgdrager, wat eindigde in zijn ontslag. Was D66’er, inmiddels VVD; werkte mee aan een nieuw beginselprogram van de liberalen. Voorzitter raad van toezicht Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Studeerde rechten in Utrecht.

22Wim van de Donk, 44VoorzitterWRR

Sinds twee jaar hoogste wetenschappelijk adviseur van kabinet. CDA’er. Brabander, katholiek, ‘maar wel op een ontspannen manier.’ Studeerde in 1987 cum laude af in de politieke wetenschappen en bestuurskunde in Nijmegen, promoveerde in 1997 cum laude met De Arena in Schema, over de financiering van verzorgingstehuizen en de invloed van ICT daarop. Heeft zitting in selectiecommissie CDA-kandidaten voor Kamerverkiezingen volgend jaar.

21Bert Heemskerk, 63BestuursvoorzitterRabobank

Theoloog (Tübingen), studeerde ook nog filosofie, macro- en bedrijfseconomie in Frankfurt, Parijs en Rotterdam. Kwam ‘bij toeval’ terecht bij Amro-bank, en bleef er 22 jaar. Oud-topman Van Lanschot Bankiers, stapte twaalf jaar later over naar de Rabobank. Voorzitter Geld- en Bankmuseum, commissaris Vado Beheer (het beleggingsvehikel van de DAF-familie Van Doorne) en Koninklijke Boskalis Westminster. Bestuurder van de Vereniging voor de Effectenhandel, lid AMREF Trust Fund (Flying Docters) in Londen.

20Hans Alders, 53Commissaris derKoningin Groningen

Oud-PvdA-Kamerlid en -minister, van VROM in Lubbers-3. Vertrouweling van Wim Kok. Selfmade (werd van de detailhandelsschool gestuurd) multibestuurder uit Nijmegen. Lange reeks nevenfuncties: onder meer voorzitter pensioenfonds PGGM, voorzitter landelijk beraad rampenbestrijding, president-commissaris De Lotto, bestuurder Ubbo Emmius Fonds van Rijksuniversiteit Groningen, voorzitter raad voor rechtsbijstand en president-commissaris Aedes (club van woningbouwcorporaties). Raakte begin vorig jaar in opspraak toen uit onderzoek van Elsevier leek dat hij 90 duizend euro bijverdiensten had, het meest van alle CdK’s, bovenop zijn salaris van 120 duizend euro. Ook veelvuldig ingeschakeld voor Haagse adviescommissies, bleek uit onderzoek van GroenLinks naar de ‘schaduwmacht’ in Den Haag.

19Nout Wellink, 62President DeNederlandsche Bank

Stopt niet bij de monetaire grenzen: maande de politiek eind vorig jaar in opmerkelijk advies iets te doen aan het tanende vertrouwen van de burger, omdat die anders het heft in eigen hand zou kunnen nemen. Staat te boek als CDA’er. Deed rechten in Leiden, promoveerde tot doctor in de economie aan Erasmus. Was thesaurier-generaal van het ministerie van Financiën, voordat hij in 1982 overstapte naar de centrale bank. Bankpresident sinds 1997. Luncht in die functie geregeld met minister Zalm van Financiën. Woont in Wassenaar. Naast diverse internationale functies in raad van toezicht van het Mauritshuis, met onder andere oud-Unliver-topman Anthony Burgmans en staatsraad Rein-Jan Hoekstra.

18Pieter van Vollenhoven, 67Voorzitter Onderzoeksraadvoor Veiligheid

In 1967 eerste burger aan het hof en lang – onder meer door zijn optredens als pianist – populair onderwerp van grappen. Inmiddels, met dank aan diezelfde positie aan het hof, echter invloedrijk bestuurder. Voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, in welke functie hij minister Donner van Justitie – tijdens de ministerraad – belde om te melden dat de gedetineerden van de Schipholbrand niet uitgezet konden worden vóórdat de raad ze had gehoord als getuige. Voorzitter Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie – met onder andere Elco Brinkman en Hans Wiegel in het bestuur – en het Fonds Slachtofferhulp. Ook praktijkhoogleraar risicomanagement aan de Universiteit Twente. Studeerde rechten in Leiden, actief in corps. Met prinses Margriet al ruim een kwart eeuw officieel vervanger van koningin Beatrix.

17Hans Smits, 56President-directeurHavenbedrijf Rotterdam

Civiel ingenieur (Delft), met imposante carrière op het snijvlak van overheid en bedrijfsleven. Ws topambtenaar op ministerie van Verkeer en Waterstaat, topman Schiphol en Rabobank, , waar hij moest vertrekken. Nu topman Havenbedrijf Rotterdam. Diverse nevenfuncties: commissaris KLM, lid raad van toezicht TU Delft, voorzitter raad van advies van adviesbureau Arthur D. Little Nederland, adviseur stichting De Hoge Veluwe.

16Aad Veenman, 58BestuursvoorzitterNederlandse Spoorwegen

Sinds november baas van de vaak roerige en bekritiseerde NS, oud-topman van Stork. Begon zijn carrière met een LTS-opleiding tot machinebankwerker en bracht het via UTS en HTS tot doctor ingenieur aan de TU Delft. Commissaris bij onder meer Rabobank en Tennet en voorzitter van de Europese Spoorwegen.

15Ad Scheepbouwer, 61Voorzitter raad vanbestuur KPN

Selfmade topman, via avondstudie groot geworden in logistieke wereld, daarna door toenmalig minister Neelie Kroes gevraagd baas van PTT Post (later TPG) te worden. Trad in 2001 aan bij KPN, dat wankelde onder een zware schuldenlast. Kreeg veel kritiek vanwege een enorm pakket opties, maar redde het bedrijf. Commissaris Havenbedrijf, bestuurder De Baak (managementcentrum VNO-NCW). Presenteerde deze week aan minister Hoogervorst rapport over zorg: die is middelmatig en moet innovatiever, aldus de KPN-topman.

14Agnes Jongerius, 45VoorzitterFNV

Vijfde voorzitter FNV (1,2 miljoen leden), als opvolger van Lodewijk de Waal. Studeerde in 1988 cum laude (economische geschiedenis) af in Utrecht. Begon loopbaan bij Vervoersbond, later CAO-coördinator en vice-voorzitter van FNV. Heeft reputatie van hard onderhandelaar. ‘Mannen vinden het moeilijk nee te zeggen tegen een vrouw.’ Lid SER, lid Bankraad van DNB, ook in adviesraad Nibud en het GAK, lid raad van toezicht stichting toezicht Natuur en Milieu en stichting Vluchteling. Ook in executive committee van het EVV, het Europees vakverbond.

13Peter Bakker, 44Voorzitter raad vanbestuur TNT

Op zijn veertigste opvolger van Scheepbouwer bij TPG. Trok de aandacht met strijd tegen de honger: na het lezen van een column in Business Week waarin een link werd gelegd tussen de aanslagen van 11 september en de kloof tussen arm en rijk in de wereld. Het post- en pakjesbedrijf TNT ging het Wereld Voedselprogramma helpen met de logistiek. Onder meer adviesraad ABN Amro. Groot fan van U2, wat hem de bijnaam Bono Bakker opleverde. Studeerde bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit. Lichtte op verzoek van minister Hoogervorst de zorgsector door. Was voorzitter van het Ambassadeursnetwerk, dat zich inzet voor meer vrouwen in de top. In adviesraad ABN Amro.

12Gerlach Cerfontaine, 59President-directeurSchiphol Group

Arts en psychotherapeut. Ging in 1998 als baas van het Universitair Medisch Centrum Utrecht naar Schiphol, als opvolger van Hans Smits. Werd in 2003, hoewel partijloos, door D66 gevraagd minister van EZ te worden. Weigerde vanwege zijn pensioenopbouw. Om dezelfde reden werd hij een jaar later geen opvolger van Jacques Schraven als voorzitter van VNO-NCW. Onder meer voorzitter Vereniging Vrienden van het Concertgebouw en Concertgebouworkest.

11Herman Tjeenk Willink, 64Vice-president Raad van State

Gezaghebbend PvdA’er, ‘onderkoning van Nederland’. Verdedigde acht weken geleden koningin Beatrix nadat uit de TNS Nipo-enquête in opdracht van de Volkskrant bleek dat de meerderheid van de bestuurlijke elite een louter ceremoniële rol wil voor het koningshuis. Jarenlang topambtenaar op Algemene Zaken, secretaris van diverse kabinetsformateurs. Meervoudig informateur. Oud-voorzitter Eerste Kamer. Studeerde rechten in Leiden. In raad van toezicht Anne Frank Stichting en De Hoge Veluwe. Voorzitter Stichting Foundation Nouvelles Images. Ook bestuurder van Nexus-instituut.

10Jeroen van der Veer, 58Chief executive officerRoyal Dutch Shell

Topman van met afstand het machtigste bedrijf van Nederland, nauw verweven met de politiek. Werktuigbouwkundige en econoom. Wordt hoog aangeslagen in bestuurlijke kringen vanwege zijn nuchtere instelling. Commissaris bij Unilever. Was lid van Innovatieplatform. Ook eem graag geziene gast in Het Concertgebouw.

9Gerard Kleisterlee, 59President KoninklijkePhilips Electronics

Brabander en Philips-man in hart en nieren. Begon na zijn studie aan de TU Eindhoven in 1974 bij de divisie Medical Systems van het elektronicaconcern. Was in de jaren negentig directeur van Philips Taiwan en Philips China en volgde vijf jaar geleden Cor Boonstra op als president. Betrokken bij maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland, het ‘land met de hoogste minimumsalarissen en laagste maximumsalarissen’, zoals hij onlangs in de Volkskrant zei. Lid European Round Table of Industrialists en Trans Atlantic Business Dialogue.Toezichthouder TU Eindhoven, lid Innovatieplatform.

8Paul Schnabel, 57Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau

Brabander, studeerde sociologie in Utrecht en Bielefeld, en promoveerde in 1982 aan de Erasmus Universiteit op nieuwe religieuze bewegingen zoals Baghwan en Scientology. Geldt als sociaal-wetenschappelijk omnivoor, was ‘huisfilosoof’ van Paars. Werd in 1998 directeur SCP en hoogleraar sociaal cultureel beleid aan de Universiteit Utrecht. Sinds 2002 universiteitshoogleraar Utrecht. Nevenfuncties: adviserend lid WRR, lid van ambtelijke adviescommissies van het kabinet (o.a. Zorg, Welzijn en Onderwijs), bestuurslid Management Centrum De Baak, Oranjefonds en Stichting Praemium Erasmianum (met Rinnooy Kan). Voorts lid raad van advies Inspectie van het Onderwijs, raad van advies Vereniging Rembrandt, met Rijkman Groenink en Brinkman, en raad van toezicht Van Gogh Museum. Ook columnist van NRC Handelsblad.

7Coen Teulings, 47Directeur CentraalPlanbureau

‘Jonge’ econoom, PvdA’er, sinds kort opvolger van Henk Don als directeur van het CPB; de ‘rekenmeesters van het kabinet’ die bepalen wat in Den Haag haalbaar is of niet. Studeerde cum laude af aan Universiteit van Amsterdam. Was voor zijn benoeming bij het CPB directeur Stichting voor Economisch Onderzoek en hoogleraar economie aan de Uva. Daarvoor directeur Tinbergen Instituut. Tweede helft jaren negentig hoofd inkomensbeleid op het ministerie van Sociale Zaken. Kroonlid SER, lid commissie Dijkstal (salarissen politieke en ambtelijke top).

6Ruud Lubbers, 67Oud-ministerpresident CDA

Voormalig minister-president, bijgenaamd Der Macher. Opmerkelijke terugkeer in toonaangevend Nederland na vertrek als Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen, na klacht wegens seksuele intimidatie. Voorzitter curatorium VNO-NCW, voorzitter stichtingsbestuur Tilburgse universiteit en adviseur Nexus-instituut. Ook voorzitter raad van toezicht ECN in Petten.

5Bernard Wientjes, 63VoorzitterVNO-NCW

Ondernemer is hart en nieren. Studeerde rechten in Amsterdam. Sind mei 2005 voorman VNO-NCW, als opvolger van Jacques Schraven (nummer 141 in de Top 200. Was van 1967 tot 1999 directeur van sanitairbedrijf Wientjes Beheer bv, Roden. Na overname in 1999 door het Duitse Villeroy & Boch lid raad van bestuur van dat Duitse bedrijf. Daarnaast voorzitter raad van commissarissen Wientjes Kunststoffen Holding bv. Was ook voorzitter van werkgeversvereniging AWVN. Lid dagelijks bestuur SER, co-voorzitter commissie Werkend Perspectief, Bankraad DNB, raad van advies Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie en bestuur Nationaal Register Commissarissen en Toezichthouders.

4Rijkman Groenink, 56Voorzitter raad vanbestuur ABN Amro

Studeerde rechten in Utrecht en deed een MBA aan Manchester Business School. Maakte vanaf 1974 carrière bij AMRO Bank. Sinds 1988 in raad van bestuur AMRO Bank en daarna ABN Amro. Sinds 2000 topman ABN Amro, als opvolger Jan Kalff (nummer 42 in de Top 200. Is bestuurlijk vooral actief in de cultuur. Regelde als voorzitter raad van toezicht Stedelijk Museum Amsterdam exclusieve voorrechten voor sponsor ABN Amro. Lid adviesraad Vereniging Rembrandt, met Brinkman en Schnabel, global counsellor Conference Board, lid adviesraad Nyenrode, met Aad Jacobs. Commissaris Stadsherstel Amsterdam nv. Sinds mei commissaris bij SHV. Was al commissaris bij Flint Holding bv, investeringsvehihel van de SHV-familie Fentener van Vlissingen.

3Aad Jacobs, 70Oud-topmanING Groep

Old boy met eenvoudige stijl. Liep als ING-topman op spekzolen de Londense City in om het deftige Barings over te nemen. Studeerde bedrijfseconomie aan de Economische Hogeschool Rotterdam, nu Erasmus Universiteit. Begon carrière bij De Nederlanden van 1845, voorloper van Nationale Nederlanden. In 1988 in raad van bestuur Nationale Nederlanden, na fusie met NBM in 1991 in raad van bestuur ING. Bestuursvoorzitter ING van 1992 tot 1998. Bouwt af als multicommissaris: net vertrokken bij ING, Buhrmann, SBM Offshore, Imtech en VNU, waar hij als president-commissaris onder vuur lag over de overname door buitenlandse raiders. Ook net weg als bestuurder Beatrixfonds. Nog wel president-commissaris Royal Dutch Shell, Kon. Joh. Enschedé, commissie Kapitaalmarkt AFM, adviesraad Nyenrode, met Groenink, lid bestuur Stichting VNU, raad van toezicht toezicht Nationaal Fonds Kunstbezit.

2Alexander Rinnooy Kan, 57Voorzitter Sociaal-Economische Raad

Treedt 1 augustus aan als SER-voorzitter als opvolger van Herman Wijffels (nummer 32 op de Top 200). Veelzijdig en veelgevraagd bestuurder, ‘snurkend lid’ van D66. Studeerde wiskunde in Leiden met kandidaats econometrie in Amsterdam, promoveerde in 1976 in Amsterdam. Begon zijn carrière in 1972 als redacteur wiskunde van de Spectrum Encyclopedie. Was daarna wetenschappelijk medewerker in Delft, lector, hoogleraar en rector magnificus Erasmus Universiteit. Werd in 1991 voorzitter van VNO(-NCW). Van 1996 tot eind april lid raad van bestuur ING. President-commissaris Concertgebouw, lid Innovatieplatform, voorzitter Stichting Praemium Erasmianum, ambassadeur nationale ondernemingsprijs Koning Willem I Prijs, lid bestuur War Trauma Foundation. Ook voorzitter raad van toezicht en advies Stichting World Press Photo. Talloze Haagse commissies; was onder meer van 2000 tot 2004 voorzitter van de visitatiecommissie Publieke Omroepen.

Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met de Volkskrant?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van de Volkskrant rust uiteraard copyright.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright @volkskrant.nl.
© 2022 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden