Nederlands voorstel over bestrijding autodiefstal krijgt te weinig steun in EU

De aanpak van autodiefstal in de Europese Unie levert veel meer resultaat op als Nederlandse voorstellen voor betere uitwisseling van informatie tussen lidstaten worden doorgevoerd. Dat zegt de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit. Volgens de stichting zou het criminelen veel moeilijker kunnen worden gemaakt om een gestolen voertuig in een ander land geregistreerd te krijgen, maar krijgt een Nederlands voorstel daartoe binnen de EU te weinig steun.

Foto thinkstock

Veel EU-lidstaten vinden de andere uitwisseling van gegevens 'te veel rompslomp', zegt André Bouwman van de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit.

Nederland pleit ervoor dat voor elke auto die hier is geregistreerd en vervolgens in een ander land opduikt om een nieuw kenteken te krijgen, eerst wordt gecontroleerd door de Rijksdienst Wegverkeer (RDW) en de buitenlandse autoriteit of alles klopt. Dat maakt het lastiger voor autodieven die zich specialiseren in het 'klonen' van auto's om gestolen voertuigen in een ander land geregistreerd te krijgen.

Op het aantal in Nederland gestolen auto's (vorig jaar 9.147) vormt klonen een relatief bescheiden probleem. Het overkomt tientallen Nederlanders per jaar, in 2010 gebeurde het nog 323 keer. Dat zijn alleen nog maar de teruggevonden auto's. Het gaat dan om ofwel een daadwerkelijk gestolen auto dan wel een auto van hetzelfde type met dezelfde kleur waarvan alleen de gegevens (het kenteken, de bijbehorende papieren) zijn 'gestolen'.

Volgens de Rijksdienst Wegverkeer (RDW) is er sinds de invoering van het Europese voertuigregister Eucaris veel verbeterd aan het traceren van gestolen auto's. Dat systeem koppelt registers over eigenaren van auto's. Maar in de strijd tegen internationaal opererende bendes van autodieven schiet de uitwisseling van gegevens nog vaak tekort, erkent ook de RDW.

'Er rijden in Europa miljoenen auto's rond waarvan niemand weet in welk land ze zijn geregistreerd en of alles klopt', zegt André Bouwman van de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit.

Auto uitgeschreven? Hij staat gewoon voor de deur!

In het ene land stelen criminelen een auto, in het andere de gegevens van een identieke auto. Zo kunnen zij een auto 'klonen' - en Richard uit Amersfoort weet tot welke kafkaiaanse toestand dat kan leiden.


HET KLONEN VAN EEN AUTO IN VIJF STAPPEN

1. Identiteit van auto wordt gestolen

In Nederland wordt de identiteit van een auto 'gestolen': de kentekenplaat wordt nagemaakt, alsook de kentekenpapieren. Desnoods ook het onderhoudsboekje met allerhande gegevens. Het chassisnummer, uniek voor ieder voertuig, wordt soms ook buitgemaakt. Zeker nu dat bij veel auto's door de voorruit zichtbaar is.

2. Identieke auto wordt gestolen

In Duitsland wordt daadwerkelijk een auto gestolen. Precies hetzelfde merk/type in dezelfde kleur als waarvan de identiteit in Nederland is bemachtigd.

3. Gestolen auto wordt gekloond

De gestolen auto krijgt de vervalste kentekenplaat van de andere auto. Plus andere gegevens. De gestolen auto staat bij de politie gesignaleerd, ook internationaal, maar de kloon met de vervalste gegevens staat gewoon geregistreerd.

4. Kloonauto gaat naar spanje

Criminelen rijden met de gestolen kloon naar Spanje en proberen de auto daar geregistreerd te krijgen.

5. Auto wordt daar 'legaal' verkocht

Lukt dat de Spaanse pendant van de Rijksdienst Wegverkeer ruikt geen onraad want deze auto, van dit type, met deze kleur en met deze (vervalste) gegevens staat tenslotte geregistreerd in Nederland en zal net verkocht zijn, dan is de auto in Spanje legaal geworden en rijp voor de verkoop.