LEZERSBRIEVEN

Nederland kan niet zonder een cyberministerie

De ingezonden lezersbrieven van zaterdag 3 september.

Medewerkers van het speciale Cybercrimecentrum, European Cybercrime Centre (EC3) zijn aan het werk. Beeld anp
Medewerkers van het speciale Cybercrimecentrum, European Cybercrime Centre (EC3) zijn aan het werk.Beeld anp

Brief van de dag

De mogelijkheden van de digitale 21ste eeuw zijn eindeloos, maar de problemen daarmee ook. Nieuwe technologieën worden toegejuicht maar achter elke ontdekking gaan nieuwe vormen van misbruik schuil. Niemand wil de vooruitgang tegenhouden, maar brandhaarden lijken onvermijdelijk te zijn. Ik heb het hier niet alleen over cyberpesten, de gefaalde ict-projecten of over de problematiek rondom Pokémon Go.

Ik heb het over het geheel: de noodzaak van een kapitein die niet alleen een enkel schip, maar een hele vloot besturen kan. Als we alle digitale problemen van nu samenvatten zien we namelijk dit: de versplintering en het gebrek aan verantwoordelijkheid.

Gemeenten en politiekorpsen lijken op eigen houtje te experimenteren met ict-projecten, terwijl scholen zichzelf wegwijs moeten maken in een doolhof van digitale systemen. Ondernemers duiken als zwermen bijen op nieuwe digitale mogelijkheden, maar privacybescherming komt hierbij steeds terug als een chronisch probleem waarbij telkens weer een andere rechter de doorslag geven moet.

Ook het aanvechten van wraakporno, cyberpesten, onlineschandpalen en het illegaal downloaden van films zijn heuse jungles geworden die onbegaanbaar zijn voor de gemiddelde leek, terwijl het slechts symptomen zijn van een internetomgeving waarin de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van delen en de fundamentele eis om alles gratis te moeten laten zijn, alle deuren openzetten voor misbruik. IS-strijders vinden daarom echt wel de mazen in ons systeem voor hun eigen marketing, terwijl alleen een georganiseerd tegenoffensief kan helpen; dat ontbreekt nu volledig.

Ik denk daarom aan een minister die hier werk van maakt. Een minister die erbovenop springt wanneer nieuwe digitale markten ontstaan. Een minister die ook begrijpt dat het niet mogelijk zou moeten zijn dat bedrijven als Niantec zomaar digitale objecten (pokémons in dit geval) vastkoppelen aan Nederlandse gps-coördinaten en dat hier wetgeving voor nodig is. Een minister die ervoor zorgt dat goed ict-projectmanagement plaatsvindt bij lokale politiekorpsen en daarmee de debacles van miljoenen euro's voorkomt. En een minister die voor het buitenland het aanspreekpunt van Nederland wordt wanneer het gaat om dit soort problemen en vereiste maatregelen.

Indien elk (Europees) land een dergelijk ministerie op zou zetten, zou het digitale counter-offensief tegen IS ook echt handen en voeten krijgen. Geen Big Brother, maar een georganiseerd team met een kapitein aan het roer die de koers voor de hele vloot bepaalt. Wat de kleur van een nieuw kabinet volgend jaar ook mag zijn, de oprichting van een cyberministerie zal Nederland écht vooruit helpen.

Menno de Vries (26), biomedisch wetenschapper, Zeist

undefined

Starende zeekoe

Halina Reijn schreef een column over mensen die haar op Schiphol en in het vliegtuig aanstaarden. Dat vond ze maar niets en ze typeerde een starende vrouw als zeekoe.

Jaren geleden liep ik, als Brabantse provinciaal, in Amsterdam te zoeken naar een destijds zeer populaire vintagewinkel. Ik wist zeker te weten dat ik in de goede straat liep maar was het huisnummer vergeten. Zocht dus op ramen,etalages enzovoorts. Tot plotseling een kleine dikke man mij aansprak en zeer geërgerd vroeg 'of ik het allemaal wel gezien kon krijgen'.

Geschrokken vroeg ik aan mijn Amsterdamse vriendin waarom die man zo verschrikkelijk boos werd, waarop zij antwoordde dat het Youp van 't Hek betrof. Die ongetwijfeld dacht dat ik bij hem wel naar binnen zou willen kijken. Oh. Waarom zou ik in godsnaam bij die man binnen willen kijken? Het kan de besten overkomen, mevrouw zeekoe.

Het blijft buitengemeen arrogant BN'ersgedrag.

Jeanne Engels, Tilburg

Turks probleem

De acties van de Turkse overheid tegen Gülensympathisanten leiden tot spanningen binnen de Turkse gemeenschap, die alleen maar groter dreigen te worden. Dit zal ook tot gevolg hebben dat de Turken in een maatschappelijk isolement raken, omdat niet-Turken uit de buurt van dit wespennest willen blijven. Realiseert de Turkse overheid zich dit wel?

Rob Steinbuch, Driebergen

Zitten slapen?

Eigenlijk verbaast me de huidige onrust rond Gülenscholen me niet: we wisten allemaal allang dat Erdogan invloed wil en kan uitoefenen op Turkse Nederlanders (en Duitsers), ook al in het licht van eerder gedane uitspraken en speeches in Duitsland. En dat hij daarin niet terugdeinst voor radicale maatregelen.

Wat me wel hogelijk verbaast, is het dat er überhaupt Gülenscholen zijn. Hebben onze schoolinspecties zitten slapen, hebben onze politici op landelijk en gemeentelijk niveau hun ogen gesloten, is de wetgeving zo ruim dat dit soort ongewenste politieke indoctrinatie er op zeer jeugdige leeftijd wordt ingepompt?

Laten we wel wezen: ongeacht hoe hard we de Lange Arm van Erdogan ook afwijzen, de Lange Arm van Gülen is minstens zo ongewenst - maar ze zijn er beide wel. Lijkt me een typisch geval van mislukte integratie en ongewenste inmenging in zaken die burgers van Nederland betreffen.

Bram Meijer, Middelharnis

Negatief reisadvies

Door een Turks persbureau is, vermoedelijk met instemming van de Turkse regering, een lijst gepubliceerd met namen van aanhangers van Gülen in Nederland. Dat is voor de betrokkenen bedreigend, zeker als zij naar Turkije zouden reizen. Daarom stel ik voor dat de Nederlandse regering een negatief reisadvies voor Turkije afgeeft.

A.J. van der Burg, Zoetermeer

Rampplek MH17

Volgens het stuk over het onderzoek naar de ramp met de MH17 rapporteerde Defensie dat er op de rampplek 'geen of verwaarloosbare risico's zijn om te werken'. Die conclusie blijkt achteraf alleen te gaan over de arbo-omstandigheid op de rampplek!

De vloeren zijn er dus niet te glad of te hobbelig, de drempels zijn er laag en de stoelen hebben er de juiste zithoogte. Wat moet het voor onze soldaten een geruststellende gedachte zijn om te weten dat Defensie de risico's in conflictgebieden daaraan afmeet.

Henny Lamers, Astronomical Institute Anton Pannekoek, University of Amsterdam

Onbenullig

Van alle goede columnisten van de Volkskrant is Sylvia Witteman één van mijn favorieten. Meesterlijk zoals zij in de krant van 1 september de reacties beschrijft van twee meisjes op het nieuwe lesrooster. 1 september nietwaar, (vroeger het nationale) begin van het nieuwe schooljaar.

Speciaal de tweede zin van de tweede kolom viel me op: 'Vooral 'een eerste uur vrij' is altijd meegenomen, net als een laatste uur tekenen, of iets anders onbenulligs waarbij je kunt indutten.'

Jan van Kempen, Heythuysen, 37 jaar tekenleraar

Snorren

Ratten bepalen met hun snorharen de windrichting, las ik. De windrichting bepalen, ik dacht tot nu toe dat alleen God dat maar kon, maar nu blijken ratten dat ook te kunnen! Ik werd onmiddelijk jaloers - als ik dat ook zou kunnen... Nooit meer op de fiets tegen de wind in worstelen, in de zeilboot altijd een bezeild windje hebben - ik zou er direct mijn snor voor laten staan.

Jelte Riemersma, Groningen

Asocialen

In het artikel over de Rotterdamwet wordt melding gemaakt van een selectie van huurders op grond van inkomen. Mensen met een uitkering, behalve AOW, zijn op die grond niet welkom. Het huis is niet te duur voor ze, nee zij worden verondersteld asociaal te zijn. Asocialen veroorzaken overlast. Een schandalig selectiecriterium. Marco Pastors staat met een grote grijns op de foto. Hij moet zich schamen.

Het past niet in de huidige maatschappij om mensen met een uitkering zo weg te zetten. Het lijkt mij goed dat dit criterium wordt verboden en men op zoek gaat naar een ander selectiecriterium.

Of daar het inzien door de burgemeester in de politieregisters toe kan dienen, hangt af van de criteria en de waarborgen waarmee dit is omgeven. De Raad van State geeft terecht als kritiek dat deze registers een onvoldoende waarborg voor de juistheid van de registratie bieden. De opmerking van de VVD-minister dat er een rechtsgang openstaat, is een dooddoener. Het ligt anders als de woning leeg blijft totdat uiteindelijk is beslist. Ik neem niet aan dat een verhuurder bereid is te wachten op een beslissing van de rechter om daarna pas de woning te kunnen gaan verhuren.

Marinus Buijs, Heerenveen

Zo kan het ook

Een oud-manager van een zadenbedrijf in de VS krijgt een vorstelijke beloning van 22,5 miljoen dollar (Economie, 1 september). Deze man gaf een opzettelijke fout in de boekhouding van het bedrijf aan. In Amerika kunnen klokkenluiders 10 tot 30 procent van de geïnde boete krijgen. In ons land hebben we tientallen jaren onze klokkenluiders als oud vuil behandeld.

Fred Spijkers, maatschappelijk werker bij defensie, die de ondeugdelijke handgranaat wilde aankaarten, werd door defensie ruim 25 jaar op afstand gehouden. Men wilde hem op een goed moment zelfs ontoerekeningsvatbaar verklaren. En ook Ad Bos van de bouwfraude werd geestelijk mishandeld door de staat. Nu hebben we in dit jaar eindelijk een Huis voor Klokkenluiders, na tien jaar onafgebroken inspanningen van SP'er Ronald van Raak.

Maar om in de Eerste Kamer iedereen over de streep te trekken, om de wet erdoor de krijgen, is er tenslotte een klokkenluidershuis 'light' tot stand gekomen. Belangrijkste minpunt is de hoeveelheid geld die minister Plasterk beschikbaar wilde stellen voor het Huis. Na herhaald zeuren van diverse senatoren kwam er een schamele vier ton euro beschikbaar. Gelijk al een valse start zou ik zeggen. Maar een forse beloning, naar Amerikaans model, voor een klokkenluider opnemen in de spelregels zou het Nederlandse Huis voor Klokkenluiders in een klap volwaardig en levensbestendig maken.

Jan Leeuwenstein, Pijnacker

Reactie svp

Terecht heeft de brief van de Turkse consul Sadin Ayyildiz een storm van verontwaardiging doen opsteken vanwege ongepaste inmenging in Nederlands beleid. Een minstens zo grote storm verdient de brief van 85 bedrijven in Silicon Valley waarin zij Nederland de wacht aanzeggen: Nederland moet vooral niet tornen aan hun belastingvoordelen en deze liefst nog verruimen.

Over ongepaste inmenging gesproken. De Silicon Valley-bedrijvenclub doet er nog een schepje bovenop: doet Nederland niet wat deze bedrijven willen, dan verlaten zij ons land. Nederland heeft Turkije laten weten dat de Turkse brief te ver gaat: een passende reactie. Waar blijft een reactie van gelijke strekking op de brief van de Silicon-miljardairs?

Karel van Koppen, Geldermalsen

Intussen in Lutjebroek

Wat een mooi ingezonden briefje in U op de 27ste augustus van Peter Simissen dat niet het kind of de hond wordt uitgelaten maar de smartphone. Alle aandacht gaat naar het scherm. Ja, het is echt te gek. Bij ons in Lutjebroek gebeurt dat ook.

De vrouw loopt met de kinderwagen en haar man laat zijn hond uit, en beiden hebben alleen oog voor hun mobieltje. Ze lopen niet samen, maar ieder aan een kant van de weg. Heel bijzonder.

C. Ruiter, Lutjebroek

Festival Oude Muziek

Wanneer minister Jet Bussemaker bij de uitreiking van de Grote Prijs van Nederland (voor popmuziek) de organisatie zou oproepen zich in de toekomst wat meer te richten op een oud publiek, zou nationale en internationale hoon haar deel zijn.

Wanneer minister Bussemaker bij de opening van het Festival voor Oude Muziek de organisatie oproept om zich in de toekomst wat meer te richten op een jong publiek, blijft het stil.

Merkwaardig.

Jeroen van Merwijk, beeldend kunstenaar en cabaretier, Utrecht

Inzet jongeren

Het verlenen van stemrecht aan 16- en 17-jarigen zal niet leiden tot een samenleving waarin verschillende leeftijdsgroepen samen aan de toekomst bouwen zoals Caesar Bast beweert.

Dit omdat jongeren helaas een stuk minder politiek geëngageerd zijn dan de oudere generaties. De nieuwe stemgerechtigden zullen naar mijn verwachting dan ook slechts mondjesmaat deelnemen aan de bouw van deze betere samenleving, gezien het feit dat jongeren in de huidige situatie al weinig deelnemen aan het democratische proces.

In plaats van polarisatie tussen jong en oud aan te wakkeren door te beweren dat we simpelweg meer stemgerechtigde jongeren nodig hebben om tegengewicht te bieden aan de ouderen, denk ik dat wij jongeren beter onze achtergebleven generatiegenoten bij het politieke proces kunnen proberen te betrekken.

In plaats van kunstgrepen toepassen om de demografie van het electoraat in ons voordeel te beïnvloeden, doen we er beter aan jongeren te interesseren voor politiek voordat we stemrecht aan hen verlenen.

Dat zou de positie van jongeren in het maatschappelijke debat al danig doen verbeteren.

Casper Smeulders (17 jaar), Eindhoven

Links en de islam

Ik word blij van de analyse van Peter Giesen over het Franse debat aangaande de 'scheiding tussen kleding en staat'. Naar mijn weten wordt er in de Volkskrant voor het eerst gesproken over een 'antireligieus links', waarmee eindelijk islamcritici niet meer volautomatisch worden ingedeeld bij (radicaal, extreem) rechts. En bovendien worden de argumenten vanuit die hoek ook nog eens goed uitgelegd.

Wel denk ik dat dit antireligieuze linkse blok heel veel minder moeite heeft met de in West-Europa traditionele religies.

Immers, de ideologische strijd daarmee is allang over zijn hoogtepunt heen en heeft geleid tot compromissen die het ermee samenleven goed mogelijk maakten.

Peter van Lenth, Haarlem

Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met de Volkskrant?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van de Volkskrant rust uiteraard copyright.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright @volkskrant.nl.
© 2021 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden