Nederland is echt niet zo racistisch

De ingezonden brieven van zaterdag 28 mei.

null Beeld anp
Beeld anp

Brief van de dag: Nederland is echt niet zo racistisch

Volgens hoogleraar Halleh Ghorashi toont het feit dat veel Nederlanders op de PVV stemmen aan dat ze racistisch zijn (O&D, 20 mei). Er is weinig reden om aan te nemen dat Nederlanders meer of minder racistisch zijn dan andere volken. Racisme is een aangeboren, primaire reflex van argwaan en angst die proefpersonen van ieder ras tonen als ze in experimenten met gezichten van een ander ras worden geconfronteerd. Ik woon in Hongkong en kan Halleh Ghorashi verzekeren dat Chinezen bijzonder racistisch zijn. Misschien wel net zo racistisch als Nederlanders, Amerikanen, Fransen en Duitsers. Ik lees dat in Algerije, Tunesië, Egypte en Marokko zwarten ernstig worden gediscrimineerd door hun landgenoten. Het triomfantelijk roepen dat Nederlanders racistisch zijn kan wellicht therapeutisch werken, maar zal alleen leiden tot verdere polarisatie. De groei van de PVV, net zoals die van de AfD in Duitsland en het Front National in Frankrijk, komt niet door racisme, maar door een breed gevoeld onbehagen over de opkomst van een steeds orthodoxere islam.

Deze toenemende orthodoxie is overal ter wereld waar te nemen. Nederlanders zijn ontgoocheld door de verhalen van Maarten Zeegers over de segregatie in de Schilderswijk in Den Haag, over de verontrustende denkbeelden en complottheorieën die wijdverbereid zijn onder islamitische jongeren, de pijnlijke identificatie van zoveel Nederlandse Turken met de Turkse president en de sterke groei van het aantal leerlingen dat naar islamitische scholen gaat. Vooral het feit dat veel jongeren van latere generaties zich meer aangesproken voelen tot de islam dan tot de Nederlandse cultuur is zorgwekkend. Is het verbazingwekkend dat de komst van tienduizenden islamitische vluchtelingen deze gevoelens versterkt? Het zijn complexe problemen die niet eenvoudig op te lossen zijn. Maar is het racisme? Overigens vraag ik me af hoeveel stukken ik nog moet lezen van succesvolle Nederlanders van buitenlandse afkomst die beweren dat je als Nederlander van buitenlandse afkomst niet succesvol kunt zijn in Nederland.

Josephine Bersee, Hongkong

Stop die zwarthandel

Keer op keer verbaas ik mij over de stelling dat het onmogelijk zou zijn om de zwarthandel in concerttickets tegen te gaan. Ook de nieuwe directeur van Mojo lijkt die mening toegedaan (V, 27 mei). Het zou daarom beter zijn doorverkoop tegen een hogere prijs legaal te faciliteren door eigenaar te worden van dergelijke dubieuze sites. Een handig argument om extra aan de verkoop van tickets te verdienen.

De oplossing is echter uiterst simpel en effectief en wordt op een festival als Pukkelpop in België al jaren met groot succes gehanteerd: tickets worden uitsluitend op naam verkocht. Aan de ingang wordt er vervolgens gecontroleerd aan de hand van het ticket op naam en een verplicht identiteitsbewijs. Dit systeem is waterdicht.

Ook een band als Radiohead (ook Mojo!) heeft dit door en eist dat alle tickets voor de huidige tour op naam worden gezet. Nee Mojo, het is geen kwestie van niet kunnen, maar een kwestie van niet willen.

Marco Ramakers, Maastricht

Ticketscan bij het North Sea Jazz festival Beeld anp
Ticketscan bij het North Sea Jazz festivalBeeld anp

Ik begrijp het

Arnon Grunberg vreest dat de nieuwe Oostenrijkse president Alexander Van der Bellen het programma van het rechtse populisme zelf gaat implementeren, nu hij verklaard heeft dat het protest van die kant begrepen was (Voetnoot, 25 mei). Ik deel die vrees, maar misschien heeft Van der Bellen De Gaulle als voorbeeld genomen, die in juni 1958 tegen de Franse kolonisten in Algerije zei: 'Je vous ai compris', waarmee hij een opstand van de Franse kolonisten voorkwam en de rebellie van het Franse leger in Algerije liet doodbloeden. In 1962 verleende Frankrijk onder zijn presidentschap onafhankelijkheid aan Algerije.

Begrijpen is tenslotte niet hetzelfde als inwilligen.

Hans Ziedses des Plantes, Berkel en Rodenrijs

Zwarte Piet

Het is pas mei, en begint het gezeur over Zwarte Piet nú al!?

Kom op mensen, get a life !

Hans van Noord, Utrecht

Sinterklaasjournaal

NTR-directeur Paul Römer verklaart dat het Sinterklaasjournaal geen moreel kompas is (Ten eerste, 25 mei). Hij wil de maatschappelijke opinie volgen, niet leiden. Daarmee miskent hij de rol van zijn programma. Het Sinterklaasjournaal is leidend in de verbeelding van het Sinterklaasfeest, domweg omdat de uitzendingen al een week vóór de daadwerkelijke intocht beginnen.

Basisscholen in het hele land en lokale intochtcomités oriënteren zich op het Sinterklaasjournaal en passen hun eigen festiviteiten daarop aan. Als er in het Sinterklaasjournaal een verliefde Piet is, worden de volgende dag overal in Nederland harten op de schoolmuren gekrijt. Als er anders-gekleurde of roetpieten op tv zijn, zoals in 2014, dan staan die vervolgens ook op het schoolplein.

Daarom moet het Sinterklaasjournaal het voortouw nemen in het veranderen van de pieten. Anders doen er straks inderdaad geen pieten meer mee, zoals Erik van Muiswinkel (O&D, 27 mei) opmerkt. Dat zou jammer zijn, want een intocht of Sintbezoek zonder pieten is bijzonder saai.

Overigens snapt Römer best dat het Sinterklaasjournaal bepalend is, zoals blijkt uit de anekdote over zijn vader die weigerde om als Piet krom te praten. Met Erik van Muiswinkel was er een hoofdpiet die de maatschappelijke sfeer even goed aanvoelde als vader Römer. Doodzonde dat hij nu het Sinterklaasjournaal verlaat.

Agnes Andeweg, Utrecht

Laat politici hun werk doen

Wat is dat toch met die roep om meer referenda en meer inspraak? (Geek Zwetsloot, O&D, 25 mei). Hebben die mensen werkelijk de illusie dat zij een afgewogen mening kunnen vormen die recht doet aan de vele andere issues die daarbij in overweging moeten worden genomen? Het Oekraïne-referendum heeft wel aangetoond dat het zo niet werkt. Die onderbuikgevoelens kunnen we beter buiten de deur houden. Ik zal niet beweren dat alle politici charismatische leiders zijn, maar de politiek is een moeilijk vak waarbij je het niet gauw goed doet en waarbij je behalve bestuurlijke en communicatieve kwaliteiten ook morele waarden en een toekomstvisie moet hebben om daar je besluiten op te baseren. Dat zie je inderdaad wat minder dan wenselijk. Daarom had ik juist waardering voor Angela Merkel met haar wir schaffen das. Want onze landen zijn op geen enkele manier in de problemen geweest door de vluchtelingencrisis.

Peter Visser, Uffelte

Angela Merkel Beeld anp
Angela MerkelBeeld anp

Dag pensioen

De dreigende verlaging van de pensioenen zal voor een gemiddeld ABP-pensioen op zo'n 5 euro per maand uitkomen. Dat lijkt weinig (O&D, 24 mei). Maar het totale effect van de pensioenhersteloperatie is enorm. Sinds 2010 heeft het ABP de pensioenen niet meer geïndexeerd. De achterstand van het pensioen bedraagt daardoor nu al 11,7 procent Vanaf 2017 zal naast het uitblijven van de indexatie het ABP pensioen met 0,5 procent per jaar worden gekort.

Over een periode van 10 jaar zal de totale korting 5 procent bedragen. De indexeringsachterstand loopt in die periode ook op. Die is aan het eind van die periode totaal 28 procent. Aan het eind van de pensioenreparatie zullen gepensioneerden dus 33 procent of eenderde van hun pensioen hebben ingeleverd, voor zover ze dan nog in leven zijn. In die tussentijd stijgen de vaste lasten, zoals huren, onroerendgoedbelasting en energieprijzen, gewoon door.

Op zorg hoeven de ouderen ook al niet te rekenen, tenzij ze daarvoor aanzienlijke eigen bijdragen betalen. Het vrij besteedbare inkomen van een gepensioneerde wordt daardoor heel snel veel minder. Misschien is het voor ouderen tijd voor de Franse methode: niet meer in Benidorm kamperen (Uitgelicht, 27 mei) maar op de toegangswegen naar de benzinedepots.

Ben Ale, Delft

Degradatie FC Twente

De sportieve prestatie van een atleet (m/v) wordt veelal gewaardeerd met vermelding van het naar objectieve waarneming behaalde maximum in zijn of haar tak van sport. Die waardering kan worden uitgedrukt in behaalde tijdslimieten, records, medailles en dergelijke.

Het is ondenkbaar dat die persoonlijk behaalde prestatie teniet wordt gedaan indien het bestuur van zijn of haar sportvereniging op financieel terrein foutief heeft gehandeld. Bij atleten die in teamverband hun sport beoefenen zou het ook ondenkbaar moeten zijn dat die sportieve prestatie teniet zou worden gedaan door gedwongen degradatie omdat het bestuur van de betreffende sportvereniging op financieel gebied in de fout zou zijn gegaan.

De juristen van de KNVB hebben nu besloten de sportieve prestatie van FC Twente door gedwongen degradatie te elimineren, omdat het bestuur van die sportvereniging in het verleden op financieel gebied een verkeerd beleid heeft gevoerd (Sport, 25 mei).

Een sportieve prestatie van een atleet of een sportteam kan en behoort nooit ondergeschikt te zijn aan het financieel beleid van zijn sportvereniging en/of -organisatie. Zo'n koppeling leidt, zoals nu blijkt, tot chaos en competitievervalsing en daarom is de voorgestelde degradatie ten enenmale onjuist.

Mijn hoop blijft gevestigd op een corrigerende uitspraak van de rechter in kort geding.

André Vemeulen, Amstelveen

Brexit? Doen

In de aanloop naar het Britse referendum zijn er door de tegenstanders talloze toekomstbeelden geschetst, zoals onder meer: oorlogen, armoedeval, werkloosheid, enzovoorts (Economie, 23 mei).

Het lijkt mij juist daarom bijzonder spannend om te kijken of deze doemdenkers, mocht een Brexit straks toch het geval zijn, dan ook gelijk krijgen, of dat het uitspelen van de angstkaart nu toch wel een keer over de datum is. Het doet denken aan de personeelschef die tegen een medewerker die het bedrijf (in casu de EU) de hel voorspelt als hij wordt ontslagen zegt: je bent onmisbaar voor ons bedrijf, maar we gaan het toch proberen. .

Wim Everwijn, Capelle aan den IJssel

Shellgebouw

Waarom mag in Amsterdam een iconisch gebouw, een perfect getuigenis van de bouwstijl uit de jaren zestig, geen geschiedenis maken? Het Shellgebouw was zo bijzonder, zo uniek voor de stad.

Nu is het non-architectuur, de proporties zijn zoek en het heeft een belachelijk staafje bovenop. Moet alles wijken voor sensatie en geld? Intens treurig.

Serge-Henri Valcke, Amsterdam

Het Shellgebouw in Amsterdam Beeld anp
Het Shellgebouw in AmsterdamBeeld anp

Hedendaagse slaven


Volgens de Global Modern Slavery Index leven in Nederland 2.200 moderne slaven, voor 80 procent illegale prostituees. Op een bevolking dus van ruim zeventien miljoen. Nederland heeft daarmee bijna een laagterecord, wereldwijd.

Bijna boven aan de lijst echter staat Suriname, een voormalige slaven-kolonie. Daar leven op een bevolking van 539 duizend mensen 4.900 mensen in slavernij. 37 keer meer dan in Nederland dus per 100 duizend inwoners. Hoe deprimerend de reactie's ook zijn van die eeuwige 5 procent gewoontehaters - deze keer betreft het de politieke aspiraties van Sylvana Simons - toch vind ik het verwonderlijk dat zij het nooit heeft over hedendaagse slavernij.

D. Weijers, Amsterdam

Welke slaven herdenken?

Arishka Jiawon denkt dat het tijd wordt dat Nederland het slachtofferschap van de slaven gaat 'cultiveren'. Maar over welke slaven moet hun slachtofferschap worden 'gecultiveerd'? Gezien de vraag waarom Keti Koti in Nederland geen nationale herdenkings- of feestdag is, vermoed ik dat enkel het slachtofferschap van de vanuit Afrika naar Suriname vervoerde slaven wordt bedoeld.

Wordt dus enkel de slavernij bedoeld die onder de West-Indische Compagnie bestond of ook de slavernij in Azië onder de VOC, waar lange tijd meer slaven werden gehouden dan in Suriname en Curaçao?

Het slachtofferschap van hen die door de VOC in slavernij zijn geraakt zal dan toch ook 'gecultiveerd' moeten worden. Of is dat ondoenlijk?

M. Maresch, Nijmegen

Journalistieke prijs

Onze hartelijke gelukwensen aan Sarah Venema voor de door haar gewonnen journalistieke prijs (Ten eerste, 27 mei).

Zij was vorig jaar in mei de eerste die schreef over het toen nog 'vergeten'eiland Leros en de vluchtelingenstroom die hiernaartoe kwam. Oprechte en goede verhalen, die maakten dat de ogen in Nederland werden geopend, ook voor de kleine eilanden in Griekenland.

Niemand heeft die prijs meer verdiend dan zij.

Sity de Boer, Platanos, Leros

null Beeld anp
Beeld anp

Arme man

In de Volkskrant van woensdag 25 mei staat op pagina 13 een vreemde foto. Een geboortetafereeltje: gynaecoloog en verloskundige buigen zich in een ziekenhuis over een pasgeborene, daarnaast de trotse moeder en een oudere zus van de baby.

Maar wie ligt daar op de achtergrond beroerd en ziek in een bed, zijn hoofd nauwelijks boven de dekens uit? Is dat zomaar iemand? Het zal toch niet de vader zijn die tijdens de bevalling onderuit is gegaan?

Hij ziet er kwetsbaar en kapot uit. Arme man. Ik vind het erg jammer dat in de discussie tussen gynaecologen en verloskundigen de zorg voor de vader buiten beschouwing blijft. Hopelijk verandert dit door deze foto.

Richard Geudeke, Amsterdam

Leve het vrije verkeer

Graag wil ik reageren op het artikel 'Hoog tijd voor vrij verkeer van kennis en data in Europa' (O&D, 27 mei). Ik ben het hier namelijk helemaal mee eens.

Als kennis voor onderzoekers, wetenschappers en leraren toegankelijker zou zijn, zou bijvoorbeeld de geneeskunde al veel beter en veel meer ontwikkeld zijn, en zouden we ziekten beter kunnen bestrijden.

Raisa Teeuw, Velp

Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met de Volkskrant?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van de Volkskrant rust uiteraard copyright.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright @volkskrant.nl.
© 2021 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden