Lezersbrieven

Na twee crises is het morele gezag van de EU nihil

De ingezonden brieven van zaterdag 4 februari.

'Donald Tusk roept op tot Europese trots: united we stand, divided we fall.' Beeld epa
'Donald Tusk roept op tot Europese trots: united we stand, divided we fall.'Beeld epa

Nee, dan Tusk

Na een week waarin we met open mond toekeken hoe een wereld onder Donald Trump vorm krijgt, liet EU-'president' Donald Tusk van zich horen. In een brief aan de 27 EU-staatshoofden, veroordeelt hij de eerste daden van de Amerikaanse president Trump en constateert dat de Europese Unie in de gevaarlijkste tijd van haar bestaan is beland. Hij roept op tot Europese trots: united we stand, divided we fall.

Het is goedbedoeld, maar ik vrees dat er in Nederland geen gezin te vinden is waar zijn boodschap tijdens het avondeten is besproken. Van alle onderwerpen die ons op dit moment bezighouden, van Trump en Wilders tot boodschappen en zaalvoetbal, is de EU echt het laatste. Dat is zorgwekkend, maar te verklaren. Er zijn onlangs twee cruciale momenten geweest waarop de EU haar relevantie kon aantonen: de financiële crisis en de migratiecrisis.

De eerste werd veroorzaakt door roekeloze hebzucht van investeerders, vastgoedbedrijven, politici en financiële instellingen. Een straf pakket aan maatregelen werd vastgesteld, de bevolking droeg de lastenverzwaringen en bezuinigingen en redde met vele miljarden financiële instellingen. Precies in die periode verdubbelde het besteedbaar inkomen van bedrijven in ons land door belastingverlaging, en daalde dat van particulieren - jawel: door belastingverhoging.

Nog niet bekomen van deze tegenslag was daar 'opeens' de vluchtelingencrisis. Europese afspraken bleken niet te werken en lidstaten zagen zich gedwongen zelf het heft in handen te nemen. Wat niemand erbij vertelde, is dat er net daarvoor vijf jaar was onderhandeld, van 2008 tot 2013, over een Gemeenschappelijk Europees Asiel Systeem.

Hierbij hadden de noordelijke lidstaten, waaronder Nederland, doelbewust een uniform beleid met een verdeelsleutel tegengehouden, om zoveel mogelijk ruimte over te houden voor restrictief, nationaal beleid. De chaos die volgde, het menselijk leed, de pogingen tot Europese oplossingen en uiteindelijk de tragische uitverkoop van vluchtelingen aan Erdogan, waren een rechtstreeks gevolg daarvan.

Na deze twee crises is het morele gezag van de EU, en van de huidige politieke partijen, nihil. Terugtrekkende bewegingen en groeiend nationalisme baren mij zorgen, maar verbazen me niet. Als niet eerst wordt gereflecteerd op eerdere missers, vrees ik dat Donald Tusk, en met hem de politici van dienst, binnenkort tegen hun eigen spiegelbeeld staan te praten.

Roxane van Iperen, Naarden

Trumpiaans

Volgens Van Dale schrijven we van eigennamen afgeleide bijvoeglijke naamwoorden met een kleine letter: wagneriaans, darwiniaans, victoriaans, lutheraans, copernicaans enzovoort. Waarom schrijft de Volkskrant Trumpiaans dan met een hoofdletter?

Lijkt me te veel eer.

Peter Noordermeer, Dreischor

Miljardenbedrijf

Ik kan me toch echt niet voorstellen dat Trump zijn miljardenbedrijf net zo ondoordacht heeft geleid als hij nu meent te moeten opereren. De eerste signalen van een narcist die het onderspit gaat delven?

Henk Span, Leeuwarden

Rare tijden

Het zijn rare tijden vandaag de dag. Nooit gedacht dat ik ooit nog terug zou verlangen naar George W. Bush en J.P. Balkenende.

N.J. Muller, Leiden

Te witte politie

Vandaag zijn we er weer allemaal vol van. Etnisch profileren. Uiteraard heeft commissaris Max Daniel helemaal gelijk. Helaas was dat acht jaar of langer geleden ook al het geval. Daarnaast zit hij 'sinds enkele jaren' in een overleg van leidinggevenden en stellen ze 'sinds een paar jaar vast' dat er toenemend etnisch wordt geprofileerd. En dat allemaal in een cultuur waarin je elkaar niet snel de waarheid zegt.

Ik kan alleen maar concluderen dat er helemaal niks verandert in deze vastgelopen organisatie. Dat de leidinggevenden geen doorbraken kunnen bewerkstelligen. Dat de etnische uitstotingscultuur zorgvuldig wordt gekoesterd en dat die zeker niet gaat veranderen door een nieuw lichting 'andere culturen' aan te trekken.

Beter zou zijn om nieuwe politiekandidaten te waarschuwen. Dat politieman of -vrouw zijn weliswaar een geweldig vak is, maar dat de organisatie je gewoon laat vallen als je de verkeerde kleur hebt.

Ik hoop van harte dat het zover niet hoeft te komen. Maar laat niemand van de politietop of politici nu gaan beweren dat het allemaal wel meevalt, het echt gaat om een minderheid, ze al heel lang hun stinkende best doen om die cultuur te doorbreken en dat iedereen met een andere cultuur van harte welkom is.

Jaap van Velzen, Vlissingen

Drie basisprincipes

Of je oorsprong nu bijvoorbeeld in Drenthe of Turkije, dan wel in Brabant of Marokko ligt, hoort niet ter zake te doen. De kleur van je huid al evenmin.

Voor alle dienders in ons dierbare land gelden namelijk al langer dan een eeuw drie dezelfde, absolute basisprincipes: integriteit, betrouwbaarheid, professionaliteit.

Aan de invulling daarvan zijn uiteraard de nodige (strenge) eisen verbonden. Daaraan mag nimmer gesleuteld worden, noch naar beneden, noch naar boven.

J.A.Blaauw, oud-hoofdcommissaris Rotterdam, Berkel en Rodenrijs

'Voor alle dienders gelden al langer dan een eeuw drie dezelfde, absolute basisprincipes: integriteit, betrouwbaarheid, professionaliteit.' Beeld Jiri Buller / de Volkskrant
'Voor alle dienders gelden al langer dan een eeuw drie dezelfde, absolute basisprincipes: integriteit, betrouwbaarheid, professionaliteit.'Beeld Jiri Buller / de Volkskrant

Jongere mastodont

'Leve 50-plussers', schreef 'Volkskrantlezer en vitale vrouw van 56' Yvonne van Elten in U van 28 januari, omdat ze zich ergert aan het beeld dat in onze maatschappij geschetst wordt van de 50-plusser. Dat vul ik graag aan. Met mijn 58 jaar ben ik behendiger met het Office-pakket dan menig jongere.

Werk met mijn 36 uur langer dan menig jongere. Heb ik minder ziektedagen dan menig jongere en bovenal is mijn flexibiliteit en hang naar verandering significant groter dan bij menig jongere.

Met andere woorden: de mastodont in de maatschappij is gemiddeld twintig jaar jonger dan ik.

Thanneke van de Wiel, Culemborg

Leerzaam

Wat een leerzame krant, de Volkskrant! In O&D van 27 januari vertelt hoogleraar oude geschiedenis Olivier Hekster dat in 'het' Romeinse Rijk de voertaal 'Grieks in plaats van Romeins [werd]'. Ik ben geen hoogleraar maar weet niet beter dan dat Grieks, dat in het (ongedeelde) Romeinse rijk al als tweede taal fungeerde, bij de definitieve splitsing aan het eind van de vierde eeuw de voer- en bestuurstaal werd van het Oostromeinse rijk. In het Westromeinse rijk (Rome) handhaafde zich het Latijn als (bestuurs)taal.

Van een 'Romeinse taal' heb ik in mijn zes jaren gymnasium (nog voor de mammoetverwoestingen) en mijn voltooide studie geschiedenis (nog voor de tweefasenstructuur) nooit gehoord. Wat fijn dat die sindsdien toch nog ontdekt is ...!

Hein Jongbloed, Zoetermeer

Alarmbellen

Terecht stelt Ella Vogelaar in het stuk 'Geef gemeenten regie over inburgering terug' dat alle alarmklokken zouden moeten gaan luiden na het lezen van het rapport van de Algemene Rekenkamer over de staat van de inburgering.

Mij verbaast het dan weer dat tien jaar geleden in 2007 bij mevrouw Vogelaar zelf geen alarmbellen zijn gaan rinkelen. In dat jaar werd onder haar verantwoording de marktwerking ingevoerd voor het inburgeringsonderwijs. De gemeenten hoefden niet meer verplicht bij roc's inburgeringstrajecten in te kopen, maar konden deze gaan aanbesteden. Al snel bleek dat de gemeenten niet voor kwaliteit gingen maar voor de goedkoopste aanbieder.

De roc's konden niet concurreren met de bedrijven en bedrijfjes die zich in die tijd al op de inburgeringsmarkt wierpen. Onder andere omdat de roc's - in tegenstelling tot deze aanbieders - hun docenten wel volgens de onderwijs-cao betaalden. Veel roc's stopten met het aanbieden van inburgeringscursussen, vaak met rampzalige gevolgen voor de docenten die deze lessen verzorgden.

En ja, sinds die tijd is er heel veel expertise verloren gegaan.

Janneke Kraaijenhof, docent Nederlands als tweede taal, Utrecht

Dag praatpaal

Uw artikel over het verdwijnen van de praatpaal is helaas niet compleet. De praatpaal die u beschrijft, is het vorige model, van Philips. De huidige paal is ontworpen door Chrétien Gerrits als afstudeerproject, onder mijn verantwoordelijkheid als afstudeerhoogleraar, aan de faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU Delft.

Dat was in 1990, twee jaar later werden de eerst palen naar zijn ontwerp geplaatst. Het is jammer dat de huidige paal, met zijn karakteristieke oortjes, na 25 jaar uit het snelweg-landschap verdwijnt.

Jan Jacobs, Zaltbommel

Mediacircus

De foto van de telefonistes in de tent doet mij denken aan mijn verblijf in de communicatiebunker aan het Servaasbolwerk te Utrecht.

Met zijn vieren moesten we vanaf 1 april 1967 als jonge dienstplichtige verbindingsofficieren afwisselend 24 uur per dag aanwezig zijn in deze bunker. Er was een verbinding gemaakt met Drakensteyn, waar beroepsofficieren in een tent op het grasveld de wacht hielden en ons moesten bellen als de geboorte een feit was. Onze taak was om dan via de telefoonkamer beneden in de bunker opdracht te geven om de saluutschoten af te vuren. Het geheel was opgezet om sneller te zijn dan de pers.

Helaas had ik op 27 april ten tijde van de geboorte geen dienst. Ik hoorde het nieuws op de radio. Saluutschoten heb ik niet gehoord. De bunker is trouwens afgebroken.

Emiel de Jong, Utrecht

Telefonistes in een tot perscentrum opgetuigde tent, bijgelicht door feestverlichting. Beeld Hollandse Hoogte
Telefonistes in een tot perscentrum opgetuigde tent, bijgelicht door feestverlichting.Beeld Hollandse Hoogte

Waardig leven

'CU, CDA en SP: help liever bij leven dan bij sterven'. In de aanloop naar de verkiezingen presenteert een eigenaardig samengesteld verbond van politieke partijen een in hun ogen alternatief voor het voltooid-leveninitiatief.

Dit christelijk-socialistische verbond meent door tien maatregelen ouderen de ogen voor het leven te openen, in plaats van te kiezen voor een waardige dood.

Op papier klinkt dit mooi, maar de praktijk is aanzienlijk weerbarstiger. Het nu gepresenteerde plan gaat voorbij aan de gedachte die ten grondslag ligt aan 'voltooid leven', namelijk dat mensen een eigen wil hebben en zelf over hun leven moeten kunnen beschikken, zeker wanneer de kwaliteit van dat leven dusdanig is dat de dood een beter alternatief is.

Als zoon en broer van mensen die zelf deze keuze hebben gemaakt, weet ik dat uitzichtloos geestelijk lijden bestaat en niet kan worden verholpen door welke remedie dan ook.

Het zou dan ook eerder in het christelijk-socialistisch gedachtengoed passen om mensen de mogelijkheid te bieden op een humane wijze naar de dood te begeleiden, dan op de vaak wrede wijze waarop dit nu nog vaak het geval is.

Menno Siljee, Schiedam

VVD ministers

Van poldermodel

naar sjoemelmodel.

Fenno Bolks, Ede

Wakker worden

In welk land wil je wakker worden?

Op 24 juni 2016 werden de Britten wakker in een land dat besloten had om de Europese Unie te verlaten. Op 9 november 2016 werden de Amerikanen wakker in een land dat Donald Trump als hun nieuwe president had gekozen. In welk land wil jij wakker worden op 16 maart?

Of misschien beter: in welk land zou je per se niet wakker willen worden op de dag na de komende verkiezingen? En stel je dan even voor dat dit scenario toch echt werkelijkheid is geworden, vraag je dan af wat je allemaal hebt gedaan om dit te voorkomen: ben je gaan stemmen? Heb je anderen opgeroepen om te gaan stemmen? Heb je een bepaalde partij actief gesteund? Vraag je dit af, terwijl je je probeert voor te stellen hoeveel spijt een groot aantal Britten en Amerikanen op de dag na hun verkiezingen hebben gehad. Laat die spijt je inspireren om iets te doen, nu het nog kan.

Ronald Boumans, Schiedam

Freek en de haai

Ik las in uw krant dat Freek Vonk per abuis is gebeten. Heeft de haai zijn excuses al aangeboden? En heeft Freek al aangifte gedaan?

Jan Willem Dalhuisen, Huissen

Glasbak

Ik (een man van 52) ben al bijna dertig jaar werkzaam in de maakindustrie en ben daar altijd (helaas) weinig vrouwelijke collega's tegengekomen. Uiteraard vormde ik daar zo mijn eigen theorieën over. Het recente SCP-rapport en het opiniestuk van Elma Drayer gisteren sterken mij in de overtuiging dat het glazen plafond de glasbak in kan.

Marcel Wijs, Roermond

Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met de Volkskrant?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van de Volkskrant rust uiteraard copyright. Linken kan altijd, eventueel met de intro van het stuk erboven.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright @volkskrant.nl.
© 2021 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden