Update

Motie van wantrouwen tegen Schippers verworpen

De Tweede Kamer heeft gisteren gedebatteerd over de kosten van de Olympische Spelen, die Nederland in 2028 mogelijk wil organiseren. Gesteld werd dat het ministerie van Edith Schippers (Volksgezondheid) heeft achtergehouden dat deze kosten kunnen oplopen tot 8 miljard euro. Maar een motie van wantrouwen tegen haar haalde het niet. VK.nl hield een liveblog bij van het spoeddebat.

Edith Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.Beeld ANP

De oppositiepartijen toonden zich zeer kritisch over de informatievoorziening van Schippers. De Kamerleden menen dat ze zijn bedolven onder een berg aan rapporten over de kosten de Olympische Spelen, zonder dat de minister een duidelijk overzicht gaf.

Rookgordijn
Jesse Klaver van GroenLinks vond dat het ministerie een rookgordijn heeft opgetrokken. 'Dat alle gegevens in rapporten stonden, betekent niet dat de minister haar taak goed heeft volbracht', aldus Klaver. D66-Kamerlid Pia Dijkstra: 'Je vraagt om een telefoonnummer en je krijgt een telefoonboek.'

SP-Tweede Kamerlid Renske Leijten was het felst tegen Schippers. Ze diende een motie van wantrouwen in. Deze werd verder echter alleen gesteund door de PvdA, Partij voor de Dieren en GroenLinks.

Excuus
PVV'er Richard de Mos was ook niet blij met de gang van zaken, maar vond dat het niet groter gemaakt moest worden dan het is. Hij vroeg van Schippers om een excuus en nam genoegen met haar toezegging om het in de toekomst anders aan te pakken.

Verder diende De Mos een motie in om geen geld meer uit te geven aan de organisatie van de Spelen. Daar lijkt steun voor te zijn binnen de Kamer, wat Schippers betreurt. Het draagvlak voor de Spelen in de Kamer is tot een dieptepunt gedaald.

Lees hier het debat van minuut tot minuut na.

21.22 uur:
Voor de motie van wantrouwen van de SP stemt, naast de SP, verder alleen de PvdA, GroenLinks en de Partij voor de Dieren. Daarmee is de motie verworpen. De vergadering is gesloten.

21.21 uur:
De vergadering is heropend.

21.07 uur:
Er zal vanavond alleen gestemd worden over de motie van wantrouwen van de SP. Eerst een kwartier schorsing om te beraadslagen.

21.03 uur:
Jesse Klaver (GroenLinks) wil van de minister horen 'eens maar nooit weer', niet omdat de Kamer dat wil, maar 'omdat dat juist is'.

20.58 uur:
Pia Dijkstra van D66 wil dat Schippers ruiterlijk toegeeft dat er fouten zijn gemaakt en dat het 'eens maar nooit weer' is. Schippers vindt niet dat zij de Kamer fout heeft geïnformeerd.

20.55 uur:
Schippers: 'Ik hoop dat meer partijen deze ambitie steunen. Anders wordt het een gebed zonder eind.'

20.53 uur:
Minister Schippers: 'Ik vind het van belang dat als we doorgaan met de ambitie de Olympische Spelen te organiseren, dat dit breed gesteund wordt door de Kamer.' Schippers ontraadt de motie van De Mos om geen geld meer uit te geven aan de Spelen.

20.49 uur:
Esther Ouwehand (PvdD): 'Wij wensen niet te worden aangestuurd door gekleurde informatie.'

20.43 uur:
PvdA-Kamerlid Tjeerd van Dekken steunt de motie van de SP. Hij concludeert dat minister Schippers haar ambtenaren tot op het niveau van de secretaris-generaal niet in de hand heeft en dat ze zelf heeft besloten de Kamer niet volledig te informeren.

20.41 uur:
Pia Dijkstra van D66 vergelijkt de informatievoorziening van de minister: 'Je vraagt om een telefoonnummer en je krijgt een telefoonboek.'

20.38 uur:
Klaver: 'Dat alle gegevens in rapporten stonden, betekent niet dat de minister haar taak goed heeft volbracht. De Kamer heeft een berg aan gegevens gekregen waardoor niet duidelijk is geworden wat daarvan de gevolgen zijn. Er is een rookgordijn opgetrokken.'

GroenLinks dient een motie in dat wanneer er besluiten worden genomen over de Olympische Spelen, de Kamer volledig wordt geïnformeerd, of dat nu goed is voor het draagvlak of niet.

20.28 uur:
Jesse Klaver (GroenLinks): 'Ik heb de mea culpa van Schippers niet gehoord.' De Mos stelt dat de mea culpa wel is gedaan, hoewel hij heel dunnetjes was.

20.27 uur:
De Mos, die eerder in het debat een excuus van minister Schippers vroeg, stelt dat haar sorry vrij dunnetjes is. PvdA-Kamerlid Tjeerd van Dekken vindt dat de PVV de minister er te makkelijk vanaf laat komen.

20.23 uur:
Leijten vraagt De Mos of het echt zo is dat het voor de PVV voldoende is als de minister sorry zegt. De Mos: 'Ik heb geen bloemetje nodig.'

20.20 uur:
PVV'er Richard de Mos dient een motie in om geen euro meer uit te geven aan de Spelen. De PVV zal tijdens deze kabinetsperiode geen steun meer gevan aan de Olympische Spelen.

20.17 uur:
SP-Tweede Kamerlid Renske Leijten dient een motie van wantrouwen in tegen minister Schippers. Deze wordt gesteund door de Partij voor de Dieren.

Leijten: 'Heeft de minister het wel in de hand op het ministerie? Bewust de Kamer niet informeren over 8 miljard, heeft dat te maken met het behouden van de positieve stemming? Deze minister heeft wat ons betreft geen steun meer.'

19.10 uur:
Vergadering is geschorst tot 20.10 uur.

19.03 uur:
Esther Ouwehand (PvdD) vraagt de minister wat er volgens haar gebeurt met het draagvlak als het bedrag van 8 miljard wel werd genoemd. Schippers: 'Als in 2016 zou blijken dat de Spelen 8 miljard gaan kosten, zou ik als ik in de kamer zat zeggen: niet doen.'

19.00 uur:
Leijten stelt nog eens aan de kaak dat volgens haar het bedrag van 8 miljard niet onder de aandacht van de Kamer wordt gebracht. Schippers stelt dat als de bedragen in een kader worden opgeteld, daar het totaal bedrag uitkomt.

18.54 uur:
SP-Tweede Kamerlid Renske Leijten wil een extra interruptiemogelijkheid. De voorzitter van de Kamer legt dit voor aan de Kamer. Leijten krijgt breed steun voor de extra mogelijkheid. Haar 'dank is groot'.

18.48 uur:
Pia Dijkstra van D66 vindt dat als Schippers dan transparant wil zijn, dan had ze dat ook tot het uiterste moeten doen. 'Wij begrijpen ook dat zo'n getal erg onzeker is. Maar als dat dan via een Wob-procedure door de media naar buiten komt, dan heb je de poppen aan het dansen.'

18.44 uur:
Jesse Klaver (GroenLinks): 'Wat was nou het doorslaggevende argument om de kosten van de Olympische Spelen niet te noemen, als het argument van het draagvlak dat niet is?Schippers verdedigt dat door te zeggen dat de bedragen nog erg onzeker zijn. Klaver: 'Waarom hebben we die stapel van rapporten dan gekregen, als het allemaal toch niet betekenisvol is?'

18.39 uur:
Minister Schippers: 'Er wordt net gedaan of die 8 miljard hier doorslaggevend is voor wat wij met die kosten en baten hebben gedaan. Het is een eigen leven gaan leiden.' Schippers noemt het heel selectief om alleen dat ene getal van 8 miljard te noemen en andere bedragen niet en zegt daar daarom niet voor gekozen te hebben.

18.32 uur:
Kamerlid Ouwehand (PvdD) vindt het vreemd dat ambtenaren van de minister expliciet spreken over dat er geen bedragen genoemd moeten worden omdat de plannen dan afgeschoten worden, maar dat dit argument de minister niet bereikt. 'Hoe kan het dat de minister zegt dat draagvlak geen argument is, maar dat haar ambtenaren dat blijkbaar heel anders hebben opgevat?'

18.30 uur:
PvdA-Kamerlid Tjeerd van Dekken: 'Ik kom tot de conclusie dat de ambtenaren van de minister u niet op de juiste manier hebben geïnformeerd.'

18.25 uur:
Schippers: 'Het is niet zo dat ik financieel-economisch iets wil verdoezelen. Maar het moet wel op het juiste moment.'

18.19 uur:
Minister Schippers noemt deze exercitie, 16 jaar voor dato nu er nog niet eens een stad is gekozen voor de Spelen, zeer wankel.

18.17 uur:
Schippers stelt dat het gaat om een modelbouw, waarop beslissingen over de Spelen niet gebaseerd zullen zijn. Hierbij worden de baten niet opgeteld. Daarom is de keuze gemaakt om het bedrag van 8 miljard daarin niet te noemen.

18.13 uur:
Minister Schippers: 'Het argument van het draagvlak om dat bedrag van 8 miljard niet te noemen, heeft mij nooit bereikt.' Ze stelt dat ze dat advies nooit heeft gekregen.

18.05 uur:
SP-Tweede Kamerlid Renske Leijten: 'Heeft de minister ingestemd met het advies van RZWO om geen bedragen te nomen in de brief aan de Kamer?' Schippers: 'Wij hebben gesproken over of we dat hoogste bedrag van 8 miljard gaan noemen. En het antwoord was nee.' De minister blijft volhouden dat ze niets heeft achtergehouden. 'Alle cijfers heeft de Kamer van mij direct en ongecensureerd gekregen.'

18.02 uur:
Minister Edith Schippers heeft het woord genomen. Ze houdt een vurig betoog voor de Olympische Spelen als inspiratiebron.

17.51 uur: De vergadering is geschorst tot 18.00 uur.

17.49 uur: VVD-Kamerlid Bart de Liefde stelt dat zijn partij niet het idee heeft dat het ministerie relevante informatie heeft achtergehouden. Hij vindt het begrijpelijk dat Schippers een worst case scenario niet noemt.

17.44 uur: PvdA-Kamerlid Tjeerd van Dekken: 'Het lijkt of het Bruins Slot geen moer kan schelen waar de informatie vandaan komt als het de Kamer maar bereikt.' Van Dekken meent dat de Kamer alle kosten van de Olympische Spelen duidelijk en overzichtelijk had moeten krijgen. 'Ik vind dat de Kamer op deze manier compleet wordt geschoffeerd.'

17.36 uur: Esther Ouwehand (PvdD) spreekt Bruins Slot aan op haar verantwoordelijkheid als Kamerlid om het Kabinet te controleren. 'Het betoog van het CDA komt erop neer dat wij als Kamerleden er zelf achteraan moeten gaan om te controleren of we alle informatie wel hebben. Coalitiepartijen hebben dan altijd een voorsprong.'

17.28 uur: CDA-Kamerlid Hanke Bruins Slot praat over een 'miscommunicatie' door het ministerie. 'Dit verdient niet de schoonheidsprijs.' Ze noemt de conclusie van SP'er Leijten, dat de Kamer niet alle informatie heeft gekregen, onjuist. 'Soms vind ik het als Kamerlid ook wel eens handig om een overzicht te krijgen van alle cijfers, maar de kernvraag is: hebben we alle informatie gehad?'

17.23 uur: Esther Ouwehand (PvdD): 'Adagium van minister Schippers lijkt te zijn: meedoen is belangrijker dan winnen. Minister wil koste wat het kost, hoewel we er niet veel bij te winnen hebben. Het is een politieke doodzonde om de Kamer niet te informeren over dergelijke kosten. De minister mag zich verdedigen, maar de Partij van de Dieren heeft er een hard hoofd in. Dit is zeer ernstig.'

17.19 uur: Kees Van der Staaij (SGP) zegt dat wat zijn partij betreft Nederland zijn Olympische ambities wel mag staken.

17.16 uur: Arie Slob (CU) noemt de gang van zaken rond de informatievoorziening 'schimmig'.

17.12 uur: Van Dekken: 'De minister dacht weg te komen met vaagheden en het niet volledig informeren van de Kamer. Dat is niet de eerste keer voor deze minister.'

17.10 uur: PvdA-Kamerlid Tjeerd van Dekken hakkelt een beetje tijdens zijn betoog. 'Het komt er moeilijk uit, omdat het mij hoog zit.'

17.09 uur: Kamerlid Pia Dijkstra (D66) vraagt aan de minister: 'Wanneer is bewust besloten het bedrag niet te noemen? Is het gebruikelijk dat de hoogste ambtenaar adviseert cijfers onder de pet te houden?'

17.03 uur: Esther Ouwehand (PvdD) stelt dat de PVV bij lange na niet voldoende kritisch is over de wijze van communiceren door de minister. Ze beschuldigt de partij ervan alleen in actie te komen als dit politiek voordelig is voor de PVV.

16.57 uur: De Mos stelt dat Schippers de Kamer wel goed heeft geinformeerd, omdat de kostenoverschrijving wel degelijk is gecommuniceerd. Wel had het in de beleidsbrief moeten staan. Hij vindt dat het qua kosten de verkeerde kant opgaat.

16.52 uur: PvdA-Kamerlid Tjeerd van Dekken vraagt de PVV wat de partij zou zeggen als blijkt dat Schippers de Kamer niet goed geïnformeerd heeft. De PVV'er laat weten dan een mea culpa van de minister te willen. Hij herhaalt verder dat de Spelen niet voor de rekening moeten komen van de belastingbetaler.

16.48 uur: SP-Kamerlid Renske Leijten lijkt de 'onhandige communicatie' serieuzer te nemen dan De Mos. Leijten tegen De Mos: 'Waar heeft u in het gedoogakkoord afgesproken dat het foutief informeren van de Kamer mag?' De Mos vindt dat we de dingen niet groter moeten maken dan ze zijn. Hij vindt een standje voldoende.

16.43 uur: PVV'er Richard de Mos vindt dat zijn 'gewaardeerde collega' Leijten wel degelijk reden heeft tot het spuwen van vuur en vraagt zich af of Schippers bereid is haar secretaris-generaal een schop onder de kont te geven. Dan is hij een blij man.

16.37 uur: De SP'er bepleit dat in alle stukken van het ministerie draagvlak is genoemd als argument om kosten voor de Spelen niet te noemen. Dat heeft Schippers eerder ontkend.

16.34 uur: Leijten wijst op een bijlage waarin volgens haar duidelijk wordt dat het om een interne notitie gaat van Financiën.

16.30 uur: VVD-Kamerlid Bart de Liefde vraagt waar Leijten zich nog meer op baseert behalve op de berichtgeving van RTL Nieuws. Het is volgens hem feitelijk onjuist dat de bereking van het ministerie van Financiën komt. Hij wil dat de SP'er haar worden terug neem.

16.28 uur: SP-Tweede Kamerlid Renske Leijten: 'Wanneer het ministerie van Finaciën een voorberekening maakt en komt op 8 miljard dan zeg je: dat is niet niks, dat schuif je niet zomaar opzij.'

16.26 uur: De vergadering is geopend.

16.24 uur: Lees hier meer over de ophef rond de Olympische Spelen.

16.02 uur: Het spoeddebat zou nu moeten beginnen, maar laat nog even op zich wachten.

15.53: Door alle commotie rond de Spelen lijkt de kans steeds kleiner dat Nederland ze mag gaan organiseren. Het draagvlak voor de Spelen, een belangrijk criterium voor de toewijzing van een bid door het Internationaal Olympisch Comité, is sterk afgenomen.

SP-Tweede Kamerlid Renske Leijten dreigde gisteren met een motie van wantrouwen tegen minister Schippers. Ze vindt dat de Kamer onvolledig is geïnformeerd.

PVV'er Richard de Mos noemde de Spelen eerder een mooi evenement, maar de rekening mag volgens hem niet bij de belastingbetaler worden neergelegd. 'Voor een goed debat wil ik alle cijfers over die rekening hebben en die heb ik nu niet.'

Schippers heeft steeds ontkend dat negatieve beïnvloeding van het draagvlak een rol heeft gespeeld bij het besluit de kosten niet te melden. De 8 miljard is volgens haar gebaseerd op een concept van een van de mogelijke scenario's en inmiddels achterhaald. Ook zou het nog veel te vroeg zijn om een optelsom te maken van de kosten.

Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met de Volkskrant?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van de Volkskrant rust uiteraard copyright. Linken kan altijd, eventueel met de intro van het stuk erboven.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright @volkskrant.nl.
© 2020 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden