Middelvinger van 130 km

Op de Amsterdamse Zuidas vatten jonge bankiers het nieuwe kabinetsbeleid overzichtelijk samen, zo bleek deze week uit een reportage in de Volkskrant. Ze mogen straks 130 kilometer per uur rijden. 'Lekker scheuren naar je werk', is hun voornaamste conclusie.

Het is een treurig stemmende samenvatting. Niet alleen omdat het illustreert hoe weinig de overige plannen van het kabinet-Rutte tot de verbeelding spreken, maar vooral vanwege het onderwerp zelf. Want harder rijden is bovenal een middelvinger opsteken naar het milieu - een auto die 130 rijdt, stoot 10 procent meer CO2 uit dan een die 120 rijdt. De klimaatsceptici van de PVV hadden die middelvinger liever nog nadrukkelijker geheven: zij wilden 140, wat Nederland tot de koplopers van Europa zou maken.


Opvallend genoeg heeft het 'gaspedaal doordrukken naar 130', zoals De Telegraaf het liefdevol noemt, betrekkelijk weinig weerstand opgeroepen. In een land dat zich ooit op zijn ambitieuze CO2-doelstellingen liet voorstaan, zou je snerende commentaren over zo veel domheid mogen verwachten. Bijvoorbeeld onder verwijzing naar de recente 'roadmap' tot 2050 van de Europese Commissie; een studie die duidelijk maakt dat juist snelheidsbeperking essentieel is voor een substantiële CO2-reductie. Zelfs als iedereen tegen die tijd elektrisch rijdt, berekenden de experts, is minder hard rijden nog altijd nodig om de doelstellingen te halen.


Het lauwe protest wekt de indruk van een zekere vermoeidheid op links. Dat is gunstig voor de klimaatsceptici van de PVV en jeugdige bankiers die willen 'doordrukken'.


groen@volkskrant.nl