Lezersbijdrage

Met mooie rente gelokt, met fooi afgescheept

Dit zijn de ingezonden brieven uit de Volkskrant van zaterdag 21 maart.

Dag ING

ING gaat van onze centen bonussen uitkeren. Daarmee laat deze bank zien minachting te hebben voor al diegenen die in werkelijkheid deze gouden eieren produceren: de spaarders. Ik ben daar één van. Al ruim 40 jaar inmiddels. Met mooie rente zijn wij gelokt. Met een fooi worden wij afgescheept, al jaren.

Met dedain wordt met ons omgesprongen. De heren (en dames) die bij ING de dienst uitmaken zijn kennelijk vergeten voor welk collectief belang zij ooit in het leven zijn geroepen. Men is helemaal los van God en gebod.

Men werpt elkaar de bal toe. Lachend om vette winsten, kluivend aan hun - zichzelf toebedeelde - klompen goud. Nu is het welletjes. Men heeft niet genoeg geleerd. Wij - mijn vrouw en ik - zijn het zat. De boeven die het pakhuis van Dagobert leegroven, mogen (gestoken in pak van bankdirecteur of bestuurder) hun gang gaan: maar vanaf nu zonder ons geld. Wij gaan weg bij ING. Er zijn andere partijen die vandaag wel betrouwbaar zijn: denk bijvoorbeeld aan Triodos of ASN.

Geert Tomassen, Gaanderen

Ik ben weg

Als de ING-top denkt dat ze zich nu we zo'n ingewikkeld IBAN hebben niet meer zo gemakkelijk zullen overstappen en wij salarissen boven de miljoen plus 20 procent bonus wel zullen slikken, hebben ze zich wat mij betreft vergist. In het boek van Joris Luyendijk (Dit kan niet waar zijn) valt te lezen dat wij per Nederlander 1.000 euro op tafel hebben gelegd om onder andere ING te redden. En dan nu jezelf weer zo'n schaamteloos salaris toekennen? Ik ben weg!

Annelies Jacobsen, Dordrecht

Geef ons ook een bonusje

In 2008 moest de belastingbetaler, zeg maar 'de gewone man', in Nederland met om en nabij de 40 miljard euro bijspringen om een financieel systeem te redden waar vooral de aandeelhouders en andere financieel krachtigen van profiteerden.

Nu gaat het met dit financiële systeem weer beter en worden er weer winsten gemaakt in de financiële sector. Zouden wij als belastingbetaler nu ook een beetje mee mogen snoepen van deze winsten?

Een kleine bonus mag de dappere belastingbetaler toch wel toekomen nu er weer rijkelijk met bonussen gestrooid wordt (Economie, 20 maart)

M.J. van Gilst, Dieren

Klassiek-liberaal

De nieuwe VVD-minister van Justitie zegt dat hij staat voor 'een klassiek-liberale manier van leven' (Ten eerste, 20 maart) .

Hij woont op een kasteel.

Wonen op een kasteel is feodaal, niet liberaal.

Harry Bleeker, Amsterdam

Graatmager op de catwalk

De Franse regering wil geen ultra-dunne modellen meer op de catwalk. Daarom moet een model (m/v) minimaal 55 kilo wegen bij maximaal 1.72 m. (V Media, 18 maart). Deze regel is nogal discriminerend. Er zijn veel vrouwen, zeker in Frankrijk, die rond 50 tot 55 kilo wegen bij een lengte van rond de 1.70- tot 1.75 m. Die zijn niet te mager, die zijn zo gebouwd.

Dat is meteen het probleem: de BMI (Body Mass Index) is volgens steeds meer medici een ontoereikend middel om te oordelen of iemand te licht dan wel te zwaar zou zijn. De BMI houdt geen rekening met verhouding spiermassa-lichaamsvet en al helemaal niet met iemands skeletbouw, ras (denk aan de slanke Aziatische bouw) of levensstijl.

Ik ken genoeg modellen die rond de 1.75 tot 1.80 m en 50 tot 55 kilo zitten zonder dat er ook maar één ribje uitsteekt. Deze mensen eten goed, bewegen veel en zitten bovendien goed in hun vel. Ja, mode op superslanke fotomodellen ziet er vaak fantastisch uit. De lange dunne mens doet het in de modewereld goed. Daar is op zichzelf niks mis mee. Als je als model volgens de Franse wet straks stevig genoeg bent, zul je zien dat daarna de lengte een probleem zal zijn en dat je als model niet meer lang mag zijn omdat dit kleine/korte mensen te kort doet.

D. Katsbergen, Arnhem

Onze Willem II

Briefschrijver Spencer Paul (O&D, 19 maart) kent zijn geschiedenis niet. De Engelse officieren noemden prins Willem niet 'Silly Billy', maar 'Slender Billy', omdat hij lang en slank was. De prins was zoals Paul beweert ook niet onervaren als bevelhebber. In de jaren 1811-1813 had hij in Spanje en Portugal in een bloedige oorlog tegen de Fransen gevochten. Bij de strijd om Badajoz stopte de 20-jarige Willem met gevaar voor eigen leven het plunderen en bij Salamanca trad hij op als Wellingtons verbindingsofficier.

Hij werd al op jonge leeftijd door Britse militairen gerespecteerd. Op welke bronnen baseert Paul de bewering overigens dat er bij Waterloo door het falen van de prins complete bataljons werden vernietigd? Wellington, toch de belangrijkste Britse getuige, zei na Waterloo dat Willem de 'bewegingen' zo goed dirigeerde dat het niet nodig was hem 'bevelen toe te zenden'. Voor tijdgenoten hoorde Willem bij de helden van Waterloo, vooral vanwege zijn rol bij Quatre-Bras. Het optreden van de Nederlandse troepen bij deze viersprong onder bevel van de prins op 16 juni 1815 zorgde ervoor dat Wellington gelegenheid kreeg een goede positie in te nemen bij Waterloo.

Wellicht kunnen we nu, 200 jaar na Waterloo, beter niet over heldendom speculeren. Dat de prins in 1815 als held van Waterloo werd gevierd, moet in de context van het nationalisme in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden worden gezien. Desalniettemin, uit alle verslagen komt de prins naar voren als een moedig militair, onbesuisd misschien, maar geen militaire onbenul. Wat vaak vergeten wordt: de prins van Oranje was de enige troonopvolger die meevocht in juni 1815. Geen enkele Britse prins was op het Waterlooveld te vinden, evenmin als de voor Napoleon gevluchte Bourbons.

Jeroen van Zanten, Amsterdam, biograaf Willem II

Leve het toeval

In de wetenschap worden veel ontdekkingen toevallig gedaan, terwijl je op zoek bent naar iets anders. Dat heet serendipiteit. Serendipiteit speelt een belangrijke rol in de wetenschap en kan leiden tot nieuwe inzichten. Daar zijn veel voorbeelden van. Zelf heb ik volkomen onverwacht een schimmelhybride ontdekt en die heb ik dan ook Phytophthora Xserendipita genoemd.

Wat als 'bijvangst' wordt gezien is misschien nog wel belangrijker dan het oorspronkelijke doel van het onderzoek zelf. Maar aangezien managers hier niet mee om kunnen gaan verdwijnt het, vrees ik, vaak in een la. Ik pleit er daarom voor dat de KNAW het Serendipitologisch Instituut opricht, waar de 'bijvangsten' kunnen worden ondergebracht en vervolgonderzoek wordt gefinancierd.

Willem Man in 't Veld, bioloog, Ede

Minder erg?

Volgens de advocaat van de mannen die het meisje in de Valkenburgse zedenzaak zouden hebben misbruikt gaat justitie te ver door te dreigen deze mannen thuis op te halen als ze zich niet vrijwillig melden (O&D, 18 maart). Het zou te ingrijpende gevolgen hebben voor het gezinsleven.

Nu is er een programma Opsporing Verzocht, waarin misdadigers die bijvoorbeeld een overval hebben gepleegd en gezocht worden, met foto of video en al op het scherm worden gezet. Dat kan blijkbaar wel.

Moet ik hieruit concluderen dat het verkrachten van een 16-jarig meisje door volwassen mannen minder erg is dan het plegen van een overval?

Ton Smit, Utrecht

'De Haagse tieten'

De onlangs overleden architect Michael Graves (V, 16 maart) kende de bijnaam van zijn puntdakgebouw van het ministerie van VWS maar al te goed.

Vraag op de persconferentie bij de opening in 1998: 'Weet u dat dit gebouw een bijnaam heeft?'

Graves: 'Jazeker. En daar ben ik trots op, want dat betekent dat je gebouw zich een plaats in de samenleving heeft verworven. En ik weet ook wat de bijnaam is. Maar in het echt heb ik ze nog nooit in die vorm gezien.'

Roel Praat, Den Haag, oud-woordvoerder VWS

Groot onderhoud

Graag sluit ik me aan bij de ervaringen van Agnes van Swaay met Staatsbosbeheer (Staatswanbeheer, O&D, 14 maart). Een aantal jaren geleden zagen we in Noord-Drenthe meerdere prachtige houtwallen verdwijnen. Zonde, vonden we.

Een blik op de site van Staatsbosbeheer leerde ons echter dat men daar het beschermen van de houtwallen hoog in het vaandel had staan. Dan maar eens een medewerker aangesproken. Nee, nee, er worden geen houtwallen verwijderd, men was alleen bezig met groot onderhoud. Erg rigoureus dan kennelijk, want de bedoelde wallen waren weg en bleven weg. Op een enkele boom na.

We zagen ook dat er ieder jaar opnieuw enkele stukken houtwal verdwenen. Een gefaseerde aanpak, zogezegd. Dan valt het niet zo op, was onze conclusie. Inmiddels was het warme hart voor de houtwal van de site van Staatsbosbeheer verdwenen. Als we nu ergens langs een weiland twee eenzame bomen zien staan, stoten we elkaar aan en zeggen: 'Hier is groot onderhoud gepleegd.' Maar ach, vroeger waren er natuurlijk ook geen houtwallen.

Alice Garritsen, Assen

Koop een Rembrandt

Na het verschijnen van het artikel van Wieteke van Zeil (V, 17 maart) over het plotseling op de markt komen van Rembrandts schilderijen van Maerten Soolmans en Oopje Coppit, stel ik voor een Giro 556 te openen om alle Nederlanders in de gelegenheid te stellen om minimaal 1 euro (meer mag) te storten voor de aankoop van deze toch wel belangrijke kunststukken en ze veilig te stellen voor ons nationaal erfgoed.

Anke Smit, Utrecht

Fout is fout

Maarten Zeegers weet heel goed waarom multilevelmarketing fout is. Het mag niet, maar toch zijn moslims oververtegenwoordigd in een piramidespel-achtig verkoopsysteem, constateert hij (Vonk, 14 maart). Het zijn altijd de zwakkeren die de dupe worden van dat soort piramidespelconstructies.

Waarom moet hij dan in vredesnaam nog een imam opvoeren? Die geeft er toestemming voor. Zou het ineens wel goed zijn dat zwakkeren de dupe worden als het volgens de een of andere imam mag van de islam? Wat mij betreft laat hij nu vooral een van de kwalijke kanten van geïnstitutionaliseerde religies zien: het eigen denken wordt uitbesteed.

Niet doen, als ik even voor hem mag denken.

Jappe Kok, Amsterdam

Treurige drone-kever

Op de wetenschapspagina van 17 maart, staat een foto met als kop: 'drone-kever vliegt zoals hem wordt bevolen'. Sciëntisten en techneuten zullen het niet begrijpen, maar die foto stemt mij treurig. Die staat symbool voor een totaal ontzielde wereld. Het wachten is op jongens en meisjes met een bommengordel om en een vergelijkbaar pakketje elektronica op hun rug. Voor als zij zich eens mochten bedenken.

G.W. Brouwers, Den Haag

Volg een les!

Heel goed dat Pieter Lagewaard (O&D, 19 maart) een lans breekt voor sociologie in het voortgezet onderwijs. Zijn betoog over het duiden van sociale en culturele processen had zo uit onze pen kunnen rollen. Hij heeft gelijk dat leerlingen door sociologische inzichten een breder perspectief op de samenleving krijgen.

Maar Lagewaard had eerst op een paar scholen moeten gaan kijken. Op een belangrijk deel van de Nederlandse scholen wordt namelijk een vak aangeboden dat precies dat doet: sociologisch leren redeneren. Het zou op alle scholen een vast onderdeel van de maatschappijprofielen moeten zijn, zodat alle jongeren de complexiteit van de samenleving kunnen leren doorgronden.

Er is dus nog een hoop te doen voor het kabinet, maar Lagewaard moet niet doen of het vak niet bestaat. Ook zijn veronderstelling dat maatschappijleer de grondslagen van onze samenleving kritiekloos behandelt, is onjuist. Debat maakt deel uit van het dna van maatschappijleer. Leerlingen leren kritisch naar zichzelf en onze samenleving te kijken, bijvoorbeeld omdat ze zich realiseren dat hun referentiekader niet het enig mogelijke is. Dus Pieter, kom eens langs in de les!

Jan Willem Duyvendak, voorzitter Nederlandse Sociologische Vereniging (NSV), Hans Teunissen, voorzitter Nederlandse Vereniging van Leraren Maatschappijleer (NVLM)

Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met de Volkskrant?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van de Volkskrant rust uiteraard copyright. Linken kan altijd, eventueel met de intro van het stuk erboven.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright @volkskrant.nl.
© 2021 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden