Massa-ontslag overheid: forse klappen bij grootste werkgever

De GGZ moet duizenden banen schrappen. De gevolgen van bezuinigingen door het kabinet-Rutte beginnen ook duidelijk te worden voor mensen die bij de overheid zelf werken - in Nederland de grootste werkgever. Bij (semi-)overheidsdiensten vallen de ontslagen bij duizenden.

Allereerst zijn daar de rijksambtenaren zelf. Tijdelijke contracten worden niet verlengd en werknemers die vertrekken of met pensioen gaan worden vaak niet opgevolgd. Al met al moet dit zorgen voor een veel kleinere overheid en daarmee een veel lager bedrag aan salaris dat elke maand moet worden overgemaakt. In totaal moeten er aan het eind van deze kabinetsperiode tien- tot vijftienduizend rijksambtenaren minder zijn. Dat levert een besparing op van 1,8 miljard euro.

Maar daar blijft het niet bij. In totaal wil het kabinet 6,6 miljard euro bezuinigen op de overheid. Om dit te behalen, wil verantwoordelijk minister Donner van Binnenlandse Zaken onder meer ICT-diensten beter op elkaar afstemmen en uitvoeringsinstanties clusteren. Zo wil hij dat uitkeringsinstanties UWV, Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) vergaand gaan samenwerken.

Het zijn immers allemaal diensten die zich bezig houden met inkomensondersteuning, denk aan de WW, de WIA en de AOW. Ook het verstrekken van bijvoorbeeld zorg- en huurtoeslag zou door deze nieuwe dienst uitgevoerd kunnen worden. Nu doet de Belastingdienst dit. Maar volgens Donner is gebleken dat 'de Belastingdienst vooral goed is in het innen van geld'.

Leraren en zorgverleners
Afgelopen week kwam daar het nieuws bij dat zo'n vijfduizend leraren in het speciaal onderwijs hun baan mogelijk verliezen. Minister van Onderwijs Van Bijsterveldt bezuinigt stevig op de 'rugzakjes', leerlingen die extra begeleiding krijgen. Hierdoor krijgt het bijzonder onderwijs minder leerlingen, minder inkomsten en heeft het dus minder leraren nodig. Een andere vorm van rugzakjes zijn de sociale werkplaatsen. Daar wordt ook het mes ingezet. Nog niet duidelijk is hoeveel banen dit zal kosten.

Vandaag werd ook bekend dat de geestelijke gezondheidszorg fors moet inkrimpen. Er wordt 600 miljoen euro bezuinigd op de GGZ. Als gevolg daarvan moet de organisatie fors inkrimpen en verdwijnen er 7.000 voltijdsbanen, waardoor 9.000 mensen op straat komen te staan.

Extra agenten
Er zijn maar amper terreinen waar de overheid extra personeel aanneemt. Bij de presentatie van het regeerakkoord werd nog enthousiast gerept over 3.000 extra agenten. Maar dat klopte niet. Het kabinet maakt alleen een voorgenomen inkrimping hiervan ongedaan. Wel is er geld voor 500 nieuwe leden van de dierenpolitie.

Een van de grootste bezuinigingsoperaties voert Hans Hillen van Defensie door. Twaalfduizend soldaten gaan eruit. Van wie ongeveer de helft gedwongen.

Ook de politiek zelf moet er aan geloven. Gemeenteraden krimpen in, deelraden worden afgeschaft, provincies moeten wellicht fuseren. Ook dat levert een aanmerkelijke besparing op. De Tweede Kamer zelf zal voorlopig niet inkrimpen. Hoewel sommige partijen als de PVV daar wel voorstander van zijn en het kabinet er overleg heeft gevoerd is hier een grondwetswijzing voor nodig. Daarvoor is geen politieke meerderheid.

Meer over