Lubbers liet dossiers IDB deels vernietigen

Dossiers van de Inlichtingendienst Buitenland (IDB) zijn reeds vóór november 1992 vernietigd. Dit is gebeurd onder verantwoordelijkheid van toenmalig premier Lubbers....

Van onze verslaggever

DEN HAAG

Volgens Kok is de laatste dagen in de media de indruk gewekt dat er nog steeds IDB-materiaal wordt vernietigd. 'Ik kan u verzekeren dat dat niet het geval is', schrijft hij. Dit betekent dat dossiers van de IDB zijn vernietigd vóór opheffing van de dienst op 1 januari 1994.

De antwoorden van Kok staan haaks op wat Lubbers op 11 november 1992 over de IDB-archieven heeft gemeld. Twee PvdA-kamerleden vroegen Lubbers destijds of 'archieven van de Inlichtingendienst Buitenland alsmede van zijn voorganger de Buitenlandse Inlichtingendienst zijn of worden vernietigd'. Lubbers antwoordde daarop kort en bondig 'neen'.

Lubbers besloot eind 1992 om de IDB per 1 januari 1994 op te heffen. Hij deed dat nadat IDB-agenten hun chef in opspraak hadden gebracht. De officiële reden luidde echter dat de ontwikkelingen in Oost-Europa het bestaan van een inlichtingendienst voor het buitenland niet rechtvaardigde.

De PvdA-kamerleden Valk en Van Oven vroegen Kok begin april naar vernietiging van IDB-archivalia. Dit gebeurde na een klacht van twee historici bij de Nationale Ombudsman. Het ministerie van Algemene Zaken zou hen tegenwerken bij het verkrijgen van toegang tot de IDB-archieven.

Kok antwoordde op 16 mei dat om redenen van staatsveiligheid delen van het IDB-archief zijn vernietigd. Het zou gaan om 'rapportages aan afnemers' die de dienst vervaardigde voor derden, zoals het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het oorspronkelijke materiaal voor die rapporten bestaat nog in het zogeheten 'bronarchief'.

De Kamer is nooit ingelicht over Lubbers' beleid om dossiers te vernietigen. De Rijkscommissie voor de Archieven bespreekt de vernietiging vandaag tijdens de reguliere vergadering. Volgens secretaris Lieuwes van de commissie is de vernietiging van de documenten in strijd met de Archiefwet.

Meer over