Update

Liveblog: Het bezuinigingsdebat van minuut tot minuut

De fracties van VVD, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks hebben ingestemd met het akkoord dat de fractievoorzitters van de partijen donderdag sloten. Daarna volgde een debat over het akkoord in de Tweede Kamer. VK.nl volgde het debat live. Lees hier alle ontwikkelingen na.

Redactie
Geert Wilders aan het woord tijdens het debat. Beeld ANP
Geert Wilders aan het woord tijdens het debat.Beeld ANP

Het liveblog is gesloten. Lees hier alle ontwikkelingen na.

00.21 uur. Lees ook: Buitenlandse media over akkoord: Lichtpuntje na falen Nederlandse regering.

00.10 uur: De vergadering is gesloten.

00.08 uur: De motie van Samsom, om de korting op de sociale zekerheid in de begroting van 2013 terug te draaien, is verworpen.

23.58 uur: Timmermans noemt de houding van Sap zwak. In P&W: 'Sap eet van twee walletjes. Ze zegt, ik zet nu mijn handtekening, maar als u ons genoeg stemmen geeft, dan komen we er straks wel weer onderuit.'

23.52 uur:
Paul Jansen van de Telegraaf stelt in P&W dat de PvdA niet mee kon doen met het begrotingsakkoord. Anders zouden kiezers overlopen naar de SP en nooit meer terugkomen, denkt hij.

23.47 uur: Frans Timmermans van de PvdA vindt dat zijn partij geen kans had gekregen. In Pauw en Witteman: 'We mochten helemaal niet meepraten, we mochten onze handtekening er onder zetten.'

23.40 uur: Roger van Boxtel, voorzitter van de D66-fractie in de Eerste Kamer, zegt in Pauw & Witteman: 'Er was een grote urgentie om mee te praten, maar PvdA blijft in eigen groef hangen.'

23.26 uur: De Kamer stroomt weer vol. Er heerst een vrolijke stemming. Minister De Jager zit op zijn knieën met Jolande Sap te praten. Kamervoorzitter Verbeet: 'Als de minister uitgeknield is...?' Hilariteit in de Kamer.

23.16 uur:
Het debat is nu afgelopen. Over 5 minuten zal er nog gestemd worden over diverse ingediende wetsvoorstellen en moties, waaronder de motie van Samsom.

23.13 uur: Rutte legt nog eens uit dat bij de formatie van een nieuw kabinet het pakket kan worden aangepast, maar tot die tijd maakt het nieuwe akkoord volledig deel uit van het Nederlands beleid.

23.11 uur: Premier Rutte spreekt nog een keer. Hij ontraadt de motie van Samsom omdat hij de Wet Werken naar Vermogen wil gaan bespreken met verschillende fracties om te kijken of de wet in aangepaste vorm alsnog doorgang kan vinden.

23.06 uur: Een motie van de PvdD, om concrete voorstellen te doen om het belastingstelsel te vergroenen voor Prinsjesdag.

22.58 uur: Roemer stelt dat hij het op onderdelen eens is met het pakket maar hij wil wel aangetekend zien dat hij alleen maar in zijn totaliteit in kan stemmen met het plan.

Slob valt Roemer aan. 'Waar was u de afgelopen dagen toen u echt invloed kon hebben?' Roemer antwoordt dat de SP veel voorstellen heeft gedaan voor alternatieve bezuinigingen. 'Verwijt mij niet dat ik dit pakket - gebaseerd op die 3 procent - niet kan accepteren.' Volgens Roemer is te hard bezuinigen slecht voor de economie.

22.54 uur: De tweede termijn is begonnen. Samsom dient een motie in. In de begroting van 2013 moet de korting op de sociale zekerheid worden teruggedraaid. Er zal later over worden gestemd.

Pechtold vraagt waarom Samsom niet een motie indient tegen het pakket. Samsom zegt dat hij dat niet wil omdat het pakket veel steun heeft in de Kamer.

22.50 uur:
Esther Ouwehand van de PvdD vraagt waarom de btw over de hele linie worden verhoogd en niet op specifieke producten, zoals natuurvervuilende producten. De Jager stelt dat dit niet anders kan.

Diederik Samsom stelt dat er een bezuiniging van bijna één miljard op het onderwijs en de zorg is afgesproken in het akkoord. Hoe zit dit, vraagt Samsom. De Jager komt er niet helemaal uit. Na een paar minuten zegt de minister: 'Het is gewoon een taakstelling voor de begroting.' Samsom wil een toelichting op het akkoord als er meer informatie voorhanden is. De Jager zegt dat het al erg gedetailleerd is.

Roemer concludeert dat de bezuiniging van 850 miljoen op zorg en onderwijs 'nog alle kanten op kan gaan'. De Jager zegt dat dit normaal is en dat dit uiterlijk in de Miljoenennota verder zal worden uitgewerkt. De minister zegt dat het pakket op veel punten nog verder moet worden uitgewerkt.

22.32 uur: Nu spreekt minister De Jager. Hij complimenteert de Kamer dat ze zich zo constructief heeft opgesteld. Het pakket bevat belangrijke hervormingen waar 'decennialang in Nederland over is gesproken', aldus De Jager. Het is niet gebruikelijk dat een minister van Financiën plannen naar Europa stuurt waarbij sommige bezuinigingen worden teruggedraaid, lacht De Jager. 'Maar dit was nu het noodzakelijke vehikel.'

22.27 uur: Het gaat over de verkiezingsdatum. Rutte legt voor dat met deze datum - 12 september - de oude Kamer straks bij Prinsjesdag nog actief zal zijn. Als de verkiezingen één week eerder - op 5 september - worden gehouden zal met Prinsjesdag de nieuwe Tweede Kamer geïnstalleerd zijn. Rutte stelt dat het 'netter' is om de verkiezingen op 5 september te houden. De Kamer lijkt niet enthousiast. Morgen zal er in de ministerraad een besluit worden genomen, stelt Rutte.

22.24 uur: Volgens Rutte loopt dit akkoord tot de verkiezingen en de formatie, maar is het wel onderdeel van het Stabiliteitsprogramma. Wel is het doorgaan van de Wet Werken naar Vermogen onzeker, wat geplande besparingen teniet zal doen. Rutte wil kijken of het mogelijk is om de wet aan te passen zodat andere partijen zich er in kunnen vinden.

22.50 uur: Premier Rutte begint aan de beantwoording van de vragen. Rutte stelt dat de onderhandelaars met minister De Jager een 'grote prestatie' hebben geleverd door een akkoord te bereiken. De drieprocentsnorm is volgens Rutte belangrijk omdat de schulden niet mogen worden doorgeschoven en om het vertrouwen van de financiële markten te behouden zodat de rente laag blijft. 'In onze parlementaire geschiedenis is dit echt ongekend. Dank aan iedereen die zijn nek heeft uitgestoken.'

22.12 uur: Hero Brinkman mag 2,5 minuut spreken. Hij is 'buitengewoon verdrietig' want hij vond het Catshuisakkoord veel beter. Wel zal hij zijn verantwoordelijkheid nemen en de drieprocentsnorm steunen, zegt hij.

Brinkman vindt dat er vooral gesneden moet worden in het aantal ambtenaren, bestuurslagen en in de bureaucratie bij de overheid. Hij heeft een pakket post bij zich die hij als Statenlid van Noord-Holland de afgelopen week heeft gekregen. Volgens Brinkman vertegenwoordigt dit pakket de bureaucratie bij de overheid.


22.08 uur:
Van der Staaij wil weten of de datum van de verkiezingen niet ongelukkig valt zo kort voor Prinsjesdag. Ook vraagt hij waarom er eigenlijk verkiezingen moeten komen. Kunnen VVD en CDA geen nieuwe coalitie vormen met andere partijen? Premier Rutte gaat deze vragen straks beantwoorden.

22.04 uur: SGP-leider Van der Staaij neemt het woord en benadrukt dat er een oplossing moet komen voor de economische crisis. De SGP wil zich constructief opstellen. Hij wil dat er een 'coalitie van de willenden' achter een akkoord gaat staan. Volgens hem is het 'goed nieuws' dat er een akkoord ligt, 'al had het uitnodigingenbeleid wel wat ruimer gekund'. De SGP geeft in principe steun aan het pakket, aldus Van der Staaij.

21.57 uur: Het woord is aan Arie Slob van de ChristenUnie. 'Ik ben vermoeid maar ik ben ook dankbaar met het resultaat', zegt hij. Slob heeft een reactie gekregen van postbode Martin die blij is met het akkoord, zo vertelt hij. Gelach in de Kamer.

21.50 uur: Roemer herhaalt dat de houdbaarheid van het pakket gering is, nu Sap toegeeft dat ze na de verkiezingen vooral het GroenLinks-pakket wil uitvoeren.

Het wordt niet helemaal duidelijk of het pakket na 12 september blijft staan. Als er 'andere meerderheden' mogelijk zijn komen er misschien wel 'anderen en betere plannen', zegt Sap. Samsom hoort het hoofdschuddend aan. Er is weer veel rumoer in de Kamer.

21.48 uur: Samsom probeert het nog een keer. Wat is dit akkoord waard met het oog op de verkiezingen? Die uitslag is blijkbaar bepalend. 'Ik word een stuk milder nu ik weet dat we na 12 september weer op blanco beginnen.'

21.46 uur: Samsom vraagt of straks na de verkiezingen het salaris van agenten en leraren weer omhoog kan. Sap vindt dit een herhaling van zetten. 'Ik heb voortdurend geprobeerd om de heer Samsom bij de onderhandelingen te betrekken, maar dat vond hij kennelijk te spannend in aanloop naar de verkiezingen.'

21.38 uur: Roemer wil weten wat dit akkoord eigenlijk waard is. Want wat gebeurt er als er straks verkiezingen zijn geweest en de samenstelling van de Kamer veranderd is? 'Dan blijkt dat de houdbaarheid van dit akkoord niet verder gaat dan 12 september', concludeert Roemer.

21.26 uur: GroenLinks-leider Jolande Sap staat nu achter het katheder. Ze is blij met het terugtrekken van de bezuinigingen op het passend onderwijs.

Vrijwel meteen heeft Samsom een vraag. Kan het pakket nog gewijzigd worden? Deze confrontatie is pikant omdat er de afgelopen tijd nauw contact was tussen Samsom en Sap. GroenLinks wilde de PvdA er graag bijhouden. Kan de bezuiniging op de kinderopvang bijvoorbeeld nog worden tegengehouden? Sap zegt dat dit al door de Kamer is en dat ze daar nu niks aan kan doen. Ze zegt wel dat ze na de verkiezingen wil proberen om daar iets aan te doen. Nu is er rumoer in de Kamer.

Samsom stelt dat Sap de deur opent voor veel meer wijzigingen. 'Dan wordt het nog een leuke avond', aldus de PvdA-leider. 'Dit is nu flauwigheid', aldus Sap. 'Als de verkiezingen geweest zijn dan verwacht ik dat dit pakket overeind zal blijven.'

Roemer doet ook een duit in het zakje. Hij stelt dat Samsom gelijk heeft en dat Sap nu het akkoord open heeft gegooid omdat ze op allerlei punten verder wil gaan dan het akkoord nu toelaat. De SP-Kamerleden reageren enthousiast.

Minister De Jager en Premier Rutte tijdens het debat over de begroting. Beeld ANP
Minister De Jager en Premier Rutte tijdens het debat over de begroting.Beeld ANP


21.19 uur:
Pechtold gaat verder en zegt dat er beslissingen zijn genomen op terreinen waarop 5 jaar geen beweging mogelijk was. Hij stelt dat de politiek aan het land heeft laten zien dat ze wel degelijk beslissingen kan nemen. 'We gaan het land hervormen vanuit het politieke midden. Hervormingen die ik al jaren wil', aldus Pechtold.

'Dit akkoord zet Nederland na jaren stilstand weer vooruit.' Volgens Pechtold is de keuze in september simpel: kiezen we voor hervormingen of niet?

21.13 uur: D66-leider Alexander Pechtold mag spreken. 'We hebben laten zien wat we als fracties wel kunnen doen.'

SGP-leider Kees van der Staaij vraagt waarom de SGP niet bij de onderhandelingen aanwezig kon zijn. In het Nederlands Dagblad zou Pechtold hebben gezegd dat hij geen behoefte zou hebben aan de SGP aan tafel. Pechtold: 'Ik had geen behoefte aan twee extra zetels bij het overleg.' Gebrom in de Kamer. 'Ik vind dat de heer Pechtold vanavond lelijk door de mand valt', bijt een boze Van der Staaij Pechtold toe. Pechtold antwoordt dat de verantwoordelijkheid voor het proces bij De Jager ligt.

21.08 uur: Het woord is aan Emile Roemer van de SP. Hij is niet blij met het voorstel. 'De nullijn is een slechte zaak. Het is schandalig om agenten en leraren aan te pakken. Dit zijn niet de maatregelen waar Nederland op zit te wachten.'

Roemer stelt voor om op de brief naar Brussel te zetten: 'maximaal houdbaar tot 12 september'. Volgens Roemer zal pas na de verkiezingen blijken wat dit akkoord waard is, en of het niet 'in de kattenbak verdwijnt'.

Volgens Roemer is duidelijk geworden waar de partijen voor staan. Hij is dus niet ongelukkig met het akkoord, omdat het de inzet zal zijn bij de komende verkiezingen.

21.04 uur: Er zijn geen afwijkende afspraken gemaakt over de Hedwigepolder. 'Er komt geen water in de polder; maximaal eenderde', aldus Van Haersma Buma.

Van Haersma Buma is in vorm. Hij maakt veel grappen en krijgt bij de Kamerleden herhaaldelijk de handen van de Kamerleden op de tafels. Als Esther Ouwehand van de PvdD hem met ironie feliciteert met de plannen zegt hij 'Dank. Als er nog meer mensen zijn die me willen feliciteren dan blijf ik nog even staan.'

21.02 uur:
Samsom zegt nog dat de PvdA mee wilde praten. 'Dit is niet echt sterk, meneer Samsom, had dat dan gedaan', aldus Van Haersma Buma.

21.00 uur:
Op deze laatste avond voor het meireces - de Kamer gaat twee weken niet vergaderen - zit de zaal bomvol. Alle Kamerleden zijn aanwezig. Er moet straks ook gestemd worden.

20.56 uur: CDA-fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma roept andere partijen op om alsnog mee te doen. 'Het is nog niet te laat.'

Samsom vraagt bij de interruptiemicrofoon wat er nu nog kan veranderen aan het akkoord. Van Haersma Buma kaatst de bal terug. 'Had deze week meeonderhandeld. De deur stond open.'

20.53 uur: Wilders maakt duidelijk dat wat hem betreft de komende verkiezingen van 12 september gaan over dit pakket en de Nederlandse gehoorzaamheid aan de regels uit Brussel. 'De verkiezingen worden een strijd om onze soevereiniteit, onze grenzen en onze toekomst. Waar we geld aan uitgeven en waaraan niet. Baas in eigen huis, baas in eigen land. Ik verheug me op de verkiezingen.'

20.51 uur: Wilders gaat er hard in. 'FC Kunduz is vooral FC Knudde', stelt Wilders. 'Wel meer geld naar linkse hobby's en kunst, maar een hogere btw. Alleen de ongekozen eurocraten hangen de vlag uit met hun vriendjes in Griekenland.'

'Wij willen het tekort pas in 2015 terugbrengen. Het pakt de overheid wel en de burger niet. Het mes in de overheid, subsidies, groene aftrekposten en ontwikkelingshulp.'

20.46 uur: Het is de beurt aan Wilders. 'In elke huiskamer van Nederland zal het gaan regenen. Wij hielden zeven weken de rug recht, maar de Kunduz-coalitie buigt binnen 24 uur.'

'De partijen wilden zo snel mogelijk buigen voor het dictaat van Brussel. De Kunduz-coalitie capituleert voor Brussel. Zij kunnen hun leven lang gratis lunchen terwijl wij hier moeten creperen.'

20.39 uur: Samsom zegt dat de PvdA wilde bewegen naar de 3 procent. Het was 'geen principiële kwestie', aldus Samsom. Het gaat erom dat de lasten eerlijk verdeeld worden, en dat is 'wel een principiële kwestie'.

Samsom wil vertellen waarom de PvdA niet meedoet met het akkoord. De lasten zijn niet eerlijk verdeeld. Van de rijken wordt geen extra bijdrage gevraagd. De agenten en de leraren krijgen er niks bij. De AOW-leeftijd gaat versneld omhoog. 'Waarom? Kon u geen ander alternatief vinden?'

Samsom zegt 'teleurgesteld' te zijn. 'Dit is een bewuste aanval op de overlegeconomie. Ga straks niet klagen over polarisatie. Dit is een voortzetting van het rechtse regeerakkoord.' En: 'We zullen iedere kans grijpen' om dit te veranderen.

20.37 uur: Sneller dan verwacht is PvdA-leider Samsom aan het woord. De spreekbeurt van Blok was maar kort.

Overigens zei premier Rutte net op radio 1 dat dit akkoord 'waanzinnig belangrijk' voor Nederland is. 'De Jager heeft het fantastisch gedaan.'

20.36 uur: Stef Blok, fractievoorzitter van de VVD, begint. Hij feliciteert zijn medeonderhandelaars met het akkoord van vandaag, dat 'Nederland sterker gaat maken'.

20.31 uur: De vergadering van de Kamer is geopend. Premier Mark Rutte is aanwezig evenals minister De Jager. Onderwerp is de begroting van 2013.

De sprekersvolgorde is gebaseerd op partijgrootte. Dus eerst de VVD en aan het eind Hero Brinkman. Kleinere partijen krijgen minder spreektijd. De grote partijen krijgen 10 minuten.

20.25 uur De maximumduur van de wachtgeldregeling voor politici wordt per 1 september 2012 gelijkgesteld aan de maximum WW-duur, blijkt uit de brief. Ook hogere inkomens zullen een extra bijdrage moeten leveren aan het oplossen van de begrotingsproblematiek. Hogere inkomens worden in 2013 tijdelijk extra belast met een werkgeversheffing ('eenmalige crisisheffing': opbrengst van 500 miljoen euro). Daarnaast wordt de werkgeversheffing op excessieve vertrekbonussen verhoogd van 30 naar 75 procent.

20.23 uur 'Ik kan met een gerust hart naar Brussel', zegt minister Jan Kees de Jager. Hij prees de partijen die de deal overeenkwamen. Zij hebben volgens de bewindsman het landsbelang vooropgesteld en niet het partijbelang. Het ontsporen van de overheidsfinanciën leek even dichtbij, maar met dit akkoord is dat voorkomen, aldus De Jager. 'Niemand kan dit succes alleen claimen.'

20.21 uur Vakbond AbvaKabo FNV: 'Het ziet er redelijk dramatisch uit. De cijfers van het Centraal Planbureau tonen aan dat de nullijn voor ambtenaren geen structurele bezuiniging is. We zijn ook tegen de snellere verhoging van de AOW. Vooral brandweermannen en ambulancepersoneel, voor wie een aparte regeling geldt, zijn hiervan de dupe. Ze kunnen hierdoor tot 13 procent worden gekort in hun portemonnee. Een btw-verhoging, zoals is afgesproken, betekent dat de lagere inkomens extra worden geraakt. In het algemeen zou het verstandiger zijn om meer te investeren dan te bezuinigen.'

20.15 uur Minister De Jager heeft de brief met daarin het akkoord naar de Kamer gestuurd. Lees hier het Concept-stabiliteitsprogramma.

20.09 uur De internationale kredietbeoordelaars Standard & Poor's en Fitch wilden nog geen commentaar geven op het begrotingsakkoord. Moody's was niet direct bereikbaar.

20.05 uur Er was ook tijd voor grapjes. Pechtold zei dat Buma klonk als een echte lijsttrekker, verwijzend naar de strijd in het CDA waarvoor Buma zich nog niet heeft gekandideerd. Sap zei dat er vooral op de kamer van D66 was vergaderd, omdat dit de mooiste kamer was.

19.43 uur Tweede Kamerlid Dion Graus van de PVV is woedend over het afschaffen van de animal cops, meldt Raoul du Pré, politiek redacteur van de Volkskrant. 'Hier wordt over de rug van dieren partijpolitiek bedreven.'

19.41 uur Jaap Smit, voorzitter van het CNV, zegt verrast te zijn door de 'voortvarendheid van de Kamer'. In reactie op het aangenomen akkoord. 'Maar,' stelt Smit, 'in het pakket staan wel een aantal zaken met nare gevolgen, zoals het openbreken van het pensioenakkoord. Mensen die in de vut of prepensioenregeling zitten en na 2015, 65 worden, worden dan geconfronteerd met een gigantisch inkomensgat van een jaar geen AOW.'

19.21 uur CDA-politicus Maxime Verhagen, die gisteravond bekend maakte zichzelf niet opnieuw verkiesbaar te stellen, feliciteert zijn partij via Twitter: 'Chapeau voor het CDA en alle andere partijen in de Kamer die de begroting van 2013 in de steigers hebben gezet.'

19.13 uur Werkgeversorganisaties vinden het bezuinigingspakket 'moedig en goed voor Nederland'. 'De Nederlandse politiek laat zich hier van zijn beste kant zien door zich in moeilijke tijden te verenigen.'

19.11 uur Vanavond al sturen Premier Rutte en minister De Jager een brief naar de Tweede Kamer met daarin alle maatregelen die vandaag door de vijf fracties staan afgesproken.

18.54 uur Ook premier Mark Rutte is vanavond bij het debat aanwezig, aldus de Rijksvoorlichtingsdienst. Het tijdstip van het debat is al drie keer verschoven in verband met allerlei overleggen die de fracties intern en onderling voeren.

18.50 uur Volgens Jolande Sap komt er een speciaal crisistarief voor de hoogste inkomens. 'Daar gaan we honderden miljoenen weghalen.' Dat meldt BNR-verslaggever Jeroen Stans.

18.41 uur
Verschillende bezuinigingen op het gebied van het persoonsgebonden budget, natuur en passend onderwijs zijn van tafel, meldt Jolande Sap.

18.39 uur Binnen 48 uur is er een pakket samengesteld en kan minister van Financiën Jan Kees de Jager met een gerust hart naar Brussel. Vk.nl vroeg Philip van Praag, politicoloog aan de Universiteit van Amsterdam, om duiding.

18.37 uur Het debat over het akkoord begint nu om 20.30 uur, meldt NOS-verslaggever Ron Fresen.

undefined

Minister Jan Kees de Jager in de D66-fractiekamer voor overleg over het akkoord. Beeld Jan Hoedeman
Minister Jan Kees de Jager in de D66-fractiekamer voor overleg over het akkoord.Beeld Jan Hoedeman
Demissionair minister van Financiën Jan Kees de Jager staat de pers te woord na afloop van de onderhandelingen met de fractieleiders Jolande Sap (GroenLinks), Alexander Pechtold (D66) en Arie Slob (ChristenUnie). Beeld anp
Demissionair minister van Financiën Jan Kees de Jager staat de pers te woord na afloop van de onderhandelingen met de fractieleiders Jolande Sap (GroenLinks), Alexander Pechtold (D66) en Arie Slob (ChristenUnie).Beeld anp

18. 30 uur 'Er is nog een bedrag gereserveerd voor koopkrachtcompensatie, vertelt Sap.

18.28 uur 'De verhoging van de btw valt zwaar, maar het is alleen het hoge tarief', reageert Sap.

18.27 uur De steun in het bezuinigingspakket betekent dat Minister Jan Kees de Jager het morgen naar de Europese Commissie in Brussel kan sturen.

18.25 uur De SGP kan nog niet instemmen met het akkoord. De kleinste christelijke partij wil eerst de brief van De Jager en het debat afwachten. 'Ik moet nog zien wat er uitkomt', zei fractieleider Kees van der Staaij van de SGP.

18.22 uur De fractie van GroenLinks heeft zich unaniem achter het bezuinigings- en hervormingsakkoord voor 2013 geschaard. Jolande Sap: 'Blij dat rechtse wind voorbij is.'

18.20 uur Applaus klinkt in de fractiekamer van GroenLinks.

18.02 uur Volgens Arie Slob is het akkoord geen 'pretpakket', aldus Slob. Het zal volgens hem 'heel pittig' zijn. Wel is hij tevreden dat een aantal maatregelen van het vorige gedoogkabinet is gecorrigeerd. 'In bepaalde sectoren zal de vlag uitgaan.' Op details van het plan wilde de CU-fractieleider niet ingaan.

18.01 uur Update: de fractievoorzitters van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie komen om 19.00 uur weer bijeen in plaats van 17.45 uur. Om 19.30 uur volgt naar verwachting het Kamerdebat over de maatregelen, die de begroting voor 2013 op orde moeten brengen.

17.58 uur ChristenUnie-voorman Arie Slob loopt met zijn fractie langs de deur waarachter GroenLinks vergadert. Slob kijkt lachend naar de deur, meldt onze verslaggever Jeroen Visser.

17.53 uur De inhoud van het akkoord is nu zo goed als bekend. Lees hier de maatregelen.

17.52 uur Volgens Stef Blok (VVD) reageerde premier Mark Rutte heel positief op de deal tussen de vijf partijen. 'Hij deelt met mij de enorme urgentie.' Het pakket moet leiden tot een tekort van 3 procent, dat blijft een randvoorwaarde voor de VVD. Mocht uit doorrekeningen van het Centraal Planbureau blijken dat het pakket niet zorgt voor een tekort van 3 procent, dan is er bij de fracties de bereidheid om opnieuw om de tafel te gaan, zei Blok.

17.51 uur CDA-fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma, die vandaag als eerste de instemming van zijn fractiegenoten meldde: 'Ik heb mijn fractie bijgepraat en ik kan terug met een akkoord van de CDA-fractie op wat er tot nu toe besproken is.' Hij noemde het 'heel bijzonder' dat de twee regeringspartijen er met de drie oppositiepartijen waren uitgekomen.

17.49 uur De Europese Commissie noemt het hoopgevend dat CDA, VVD, GroenLinks, ChristenUnie en D66 overeenstemming hebben bereikt over een begrotingsplan. 'Het is bemoedigend te zien dat de meeste politieke partijen de noodzaak inzien om de Nederlandse begrotingssituatie op een duurzame manier aan te pakken', aldus een woordvoerder van Olli Rehn. De zegsman herhaalde dat begrotingsdisicpline niet door Brussel wordt opgelegd, maar door de lidstaten zelf werd afgesproken. 'Het is essentieel voor het belang van de Nederlanders.'

undefined

17.40 uur Er wordt niet extra op ontwikkelingshulp bezuinigd, zoals in het Catshuisvoorstel stond, meldt Frits Wester op RTL Z.

17.39 uur De GroenLinks-fractie vergadert momenteel nog.

17.25 uur D66-leider Alexander Pechtold over het principeakkoord: 'Ik denk dat er een urgentiegevoel was dat steeds meer politici bekroop en daarom hebben we afstanden kunnen overbruggen. Vandaag probeer ik te laten zien dat we het ook eens kunnen worden. Wat er in het verleden gebeurd is, gaan we dan nog wel eens nakaarten. Het allerbelangrijkste is dat we straks een heldere boodschap hebben, op het gebied van woningen, pensioenen. Ik ben heel erg blij dat ik heb kunnen bijdragen aan een betere economie.'

17.18 uur De Tweede Kamer gaat op 29 mei stemmen over welke onderwerpen uit het vorige kabinet controversieel worden verklaard. De Kamercommissies moeten uiterlijk 24 mei een voorstel doen.

17.15 uur De fractie van de ChristenUnie heeft ook ingestemd met het akkoord. Het wachten is nu op GroenLinks.

17.14 uur De fractievoorzitters van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie komen om 17.45 uur weer bijeen. Ze gaan elkaar vertellen wat de fracties van het principeakkoord vinden. Ze komen bijeen in de burelen van D66.

17.11 uur De D66-fractie stemt ook in met het principeakkoord.

17.07 uur Samsom over het akkoord: 'Er is jaren over gedaan over een akkoord voor een hogere pensioenleeftijd en nu wordt dat in één week opgeblazen.'

17.05 uur Ook de VVD-fractie heeft ingestemd met het akkoord, meldt VVD-fractievoorzitter Stef Blok na afloop van overleg met zijn fractie.

17.01 uur De CDA-fractie stemt in met het principeakkoord, zegt CDA-fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma. 'Ik heb mijn fractie bijgepraat en ik kan terug met een akkoord van de CDA-fractie op wat er tot nu toe besproken is.'

16.57 uur De PvdA is te laat om mee te doen met het principeakkoord, zegt Jolande Sap na overleg met Samsom. 'Hij wil meedoen, maar hij is te laat en dat betreur ik zeer', zei Sap. Het principeakkoord ligt er nu en daar gaan de fracties zich nu over beraden, aldus Sap.

Op de vraag of de PvdA te laat had bewogen, antwoordde Sap dat je dat zou kunnen concluderen. Maar er kan volgens haar altijd nog iets door het Kamerdebat veranderen.

16.46 uur De PvdA doet 'op dit moment' niet mee met bezuinigingen in 2013 waarover VVD, CDA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie het in principe eens zijn, zegt Samsom. 'Ik denk met recht en rede, maar ik ken het akkoord niet', aldus Samsom. Hij krijgt nu opnieuw bezoek van GroenLinks-leider Jolande Sap die hem graag bij het akkoord wil betrekken.

16.43 uur Diederik Samsom: 'Ik wil niet meedoen aan een akkoord waarbij de lage- en middeninkomens worden getroffen, waar een nullijn voor ambtenaren wordt ingevoerd en waar de btw wordt verhoogd. Maar we moeten het debat nog voeren, we zullen zien', dat zei hij op Radio 1.

16.40 uur Verschillende bezuinigingen op het gebied van het persoonsgebonden budget, natuur en passend onderwijs zijn van tafel, zegt GroenLinks-fractievoorzitter Jolande Sap. Ze zei dat voordat ze weer naar de kamer van PvdA-leider Diederik Samsom vertrok. Ze hoopt ook hem te betrekken bij het akkoord. 'Ik zou het heel belangrijk vinden dat hij meedoet.'

16.39 uur PvdA-leider Diederik Samsom stemt niet in met het principe-akkoord tussen de VVD, CDA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie.

16.33 uur Volgens Fons Lambie, politiek verslaggever van RTL, zijn de eerste details van het akkoord bekend: de overdrachtsbelasting blijft 2 procent, het hoge btw-tarief gaat omhoog met 2 procent en een nullijn voor ambtenaren.

16.30 uur Op dit moment bespreken de betrokken fracties het akkoord.

16.20 uur Stef Blok, fractieleider van de VVD: 'We zijn een eind gekomen en ik ga nu met mijn fractie spreken.'

16.19 uur Het gesprek tussen demissionair minister De Jager en PvdA-leider Diederik Samsom is afgelopen.

15.55 uur Jolande Sap (GroenLinks): 'Het is bijzonder dat het gelukt is. We hebben een doorbraak bereikt op het terrein van de duurzame economie. De schadelijke bezuinigingen zijn van tafel. Jammer dat de PvdA niet is aangesloten.'

15.54 uur
Minister Jan Kees de Jager van Financiën: 'Er is een akkoord in zicht. Ik ben er zeer tevreden over. We stellen de financiële markten ermee gerust.' Meldt politiek redacteur van de Volkskrant Maartje Bakker.

15.53 uur De tweet van Pechtold bleek een nepaccount te zijn.

15.49 uur Jolande Sap van GroenLinks zegt dat de Pvda zichzelf buitenspel heeft gezegd, meldt Ron Fresen van de NOS.

15.41 uur
Volgens fractieleiders Alexander Pechtold (D66) en Arie Slob (ChristenUnie) is er een akkoord tussen het kabinet en de fracties van VVD, CDA, GroenLinks, ChristenUnie en D66 over de begroting, waardoor Nederland zich aan de Europese afspraken kan houden.

Premier Mark Rutte staat de pers te woord na het overleg op het ministerie van Financien met staatssecretaris Kees de Jager, vicepremier Maxime Verhagen met de fractieleiders Stef Blok (VVD) en Sybrand van Haersma Buma (CDA). Beeld anp
Premier Mark Rutte staat de pers te woord na het overleg op het ministerie van Financien met staatssecretaris Kees de Jager, vicepremier Maxime Verhagen met de fractieleiders Stef Blok (VVD) en Sybrand van Haersma Buma (CDA).Beeld anp
PvdA-fractievoorzitter Diederik Samsom en GroenLinks-fractievoorzitter Jolande Sap in maart bij aanvang van het vragenuur in de Tweede Kamer. Beeld anp
PvdA-fractievoorzitter Diederik Samsom en GroenLinks-fractievoorzitter Jolande Sap in maart bij aanvang van het vragenuur in de Tweede Kamer.Beeld anp

15.36 uur Volgens Ron Fresen, politiek redacteur van de NOS, wil de PvdA wel meedoen, maar dan met een pakket dat de lasten eerlijk deelt. Dat is volgens hem nu nog niet het geval. Ook is het pensioenakkoord een struikelblok. Dat meldt hij via Twitter.

15.33 uur
Een akkoord tussen het kabinet en de fracties van VVD, CDA, GroenLinks, ChristenUnie en D66 is mogelijk, waardoor Nederland zich aan de Europese afspraken kan houden, zegt De Jager na afloop van het overleg. Hij noemde het overleg constructief en de Europese begrotingsnorm van 3 procent is volgens hem 'in zicht'.

15.29 uur Demissionair minister van Financiën De Jager is nu op weg naar de PvdA. Dat meldt Maartje Bakker, politiek redacteur van de Volkskrant. Het overleg tussen GroenLinks, ChristenUnie, D66, VVD en CDA is afgelopen. De fracties gaan nu zelf verder overleggen.

15.24 uur Bernard Wientjes, voorzitter van de VNO-NCW, stelt een kiesdrempel van 5 procent voor. Dit helpt volgens hem 'de versplintering van het politieke landschap tegen te gaan', zei hij vandaag in een discussie programma op BNR Nieuwsradio. 'Bijna alle landen hebben die drempel ingevoerd, maar Nederland niet.'

15.21 uur
Het Tweede Kamerdebat over miljardenbezuinigingen wordt uitgesteld tot 19.30 uur vanavond. Dat is nodig omdat de vijf fracties VVD, CDA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie nog met minister Jan Kees de Jager van Financiën overleggen. Aan de hand van dat overleg zal het kabinet nog een brief aan de Kamer schrijven.

15.20 uur Tijdens de onderhandelingen vanmiddag met de fractievoorzitters van VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie en minister Jan Kees de Jager is voornamelijk gepraat over privatisering van de ww in het eerste half jaar, de aanpassing van de hypotheekrenteaftrek en de verhoging van de AOW vanaf 2013 met drie maanden. De onderhandelingen waren vooral 'constructief en inhoudelijk', meldt een bron aan de NOS.

15.09 uur De Tweede Kamer stelt een stemming over de bankenbelasting op verzoek van het kabinet uit. Een meerderheid in de Kamer wil die belasting verdrievoudigen, zodat die 1 miljard euro zou gaan opleveren. Het kabinet vindt dat te ver gaan en staatssecretaris Frans Weekers van Financiën had de Kamer gisteren met klem verzocht de stemming uit te stellen tot na het meireces.

14.59 uur Sharon Dijksma komt na de verkiezingen niet meer terug in de Tweede Kamer. Dat meldt RTV Oost op basis van 'verschillende bronnen'. De Enschedese is nu met zwangerschapsverlof en volgens de regionale omroep de langstzittende parlementariër. Dijksma zou niet meer willen terugkeren omdat ze niet kan garanderen dat zij de volle 4 jaar Kamerlid zal zijn.

14.52 uur Voorzitter Agnes Jongerius van de FNV waarschuwt de partijen die onderhandelen over een begrotingsakkoord niet te snel en te drastisch te bezuinigen. Ze heeft hen ook op het hart gedrukt het pensioenakkoord dat het kabinet eerder sloot met de sociale partners, ongemoeid te laten.

14.48 uur Fractievoorzitter Kees van der Staaij is niet uitgenodigd bij de gesprekken over nieuwe bezuinigingen die vanmiddag gaande zijn tussen VVD, CDA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie. Hij is daar niet teleurgesteld over.

In het Radio 1-programma Dit is de Dag zei Van der Staaij het proces van gisteren en vandaag, waarin minister De Jager van Financiën bij verschillende partijen op bezoek is om steun te proberen te krijgen, 'rommelig' te vinden. De SGP-voorman zei dat de manier waarop het kabinet probeert een akkoord te bereiken niet erg transparant is.

Toen het kabinet-Rutte nog met gedoogsteun van de PVV regeerde, was de SGP nog van doorslaggevende rol om de plannen van het kabinet aan een meerderheid te helpen. In elk geval in de Eerste Kamer, maar sinds het vertrek van PVV-Kamerlid Hero Brinkman ook in de Tweede Kamer. Dat is niet meer zo, erkende Van der Staaij. Maar, zei hij, de SGP is voor een aantal punten waarvoor nu een meerderheid is in de Kamer.

Sharon Dijksma komt na de verkiezingen niet meer terug naar de Tweede Kamer. Beeld anp
Sharon Dijksma komt na de verkiezingen niet meer terug naar de Tweede Kamer.Beeld anp

14.46 uur Ook de doorrekeningen van het CPB van het bezuinigingsplan van D66 zijn binnen: 12 miljard in 2013, 15 miljard in 2014 en 17 miljard in 2015.

14.39 uur De voorgestelde bezuinigingen uit het Catshuis kwamen uit op 12,7 miljard euro in 2013, 13,6 miljard in 2014 en 13,4 miljard in 2015.

14.35 uur De gesprekken over de zogenaamde Kunduzcoalitie met demissionair minister van Financiën De Jager en Staatssecretaris Frans Weekers zijn nog steeds gaande. Deze mogelijke samenwerking is een combinatie van VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie.

14.31 uur Het CPB meldt dat er te weinig tijd was om de uitverdieneffecten te berekenen. Hierdoor doet het bureau geen uitspraken over het begrotingstekort. De uitverdieneffecten zijn de negatieve gevolgen voor de overheidsbegroting van bezuinigingen, zoals stijgende uitgaven aan werkloosheidsuitkeringen.

14.15 uur In de doorrekeningen van het CPB bezuinigt de PvdA in 2013 9,1 miljard, in 2014 11,4 miljard en in 2015 12,7 miljard. Voor GroenLinks is dat respectievelijk 8, 10 en 12 miljard. De PvdA bezuinigt dus meer dan GroenLinks. De bedragen die worden bespaard zijn zonder uitverdieneffecten.

14.12 uur Het debat is opnieuw uitgesteld. Het begint om 18.00 uur, zegt Ron Fresen politiek verslaggever van de NOS, 'de officiële bevestiging van het uitstel van het debat moet nog wel komen. Bij ministerie de Jager was het nog niet bekend, meldt hij via Twitter.

14.09 uur De doorrekeningen zijn binnen. Bekijk hier de doorrekening van het CPB van het bezuinigingsplan van de PvdA. En bekijk hier de doorrekening van het het bezuinigingsplan van GroenLinks.

14.06 uur Nu de economie harder krimpt dan verwacht, moet het demissionaire kabinet-Rutte rekening houden met nieuwe tegenvallers. De Stand van Nederland, Z24's barometer voor de conjunctuur, voorspelt dat de economie in mei krimpt met 1,1 procent. 'Rutte en de Tweede Kamer moeten rekenen op nieuwe gaten in de begroting als bijvoorbeeld belastinginkomsten gaan tegenvallen.'

14.04 uur Binnen enkele minuten komt de eerste doorrekening van het Centraal Plan Bureau van de alternatieve bezuinigingsplannen van verschillende partijen. Het CPB keek de afgelopen dagen naar de plannen van ChristenUnie, D66, PvdA en GroenLinks. De doorrekeningen kunnen dan naast de Catshuisplannen worden gelegd.

14.00 uur Oud-LPF minister Herman Heinsbroek is weer beschikbaar voor de politiek. Dat zei hij in het KRO's Oog in Oog. Heinsbroek: 'Als er een beroep op mij wordt gedaan in enigerlei vorm, en de politieke constellatie staat mij aan, dan ben ik beschikbaar, en zal ik erover nadenken.'

13.35 uur Sybrand van Haersma Buma (CDA) zegt dat de PvdA 'van harte welkom is als ze mee willen doen', nadat bleek dat de PvdA niet uitgenodigd was voor het overleg vanmiddag tussen D66, GroenLinks, ChristenUnie, VVD, CDA en minister Jan Kees de Jager van Financiën over het begrotingsakkoord voor 2013. 'Iedereen die een bijdrage wil leveren aan een oplossing moet meedoen. Maar het gaat erom dat we weinig tijd hebben. Morgen moet er een brief naar Brussel, dat is de deadline.'

13.32 uur Volgens GroenLinks-Kamerlid Liesbeth van Tongeren meldt demissionair staatssecretaris Henk Bleker van Landbouw, Economische Zaken en Innovatie wordt de 'Hedwigeproblematiek' vrijdag in de ministerraad besproken.

13.28 uur Premier Mark Rutte vindt het geweldig als alle partijen er in zouden slagen een akkoord over de bezuinigingen te bereiken, meldt de NOS. 'Maar het is geen gelopen race.' Rutte vertelde dat er heel hard wordt gewerkt. 'We werken er allemaal verschrikkelijk hard aan. Ik durf geen voorspelling te doen. We willen zover mogelijk te komen. Iedereen realiseert zich het grote belang van de gezamenlijke oriëntaties.'

Herman Heinsbroek. Beeld anp
Herman Heinsbroek.Beeld anp

13.11 uur Met de bezuinigingsplannen van de PVV zou het begrotingstekort op 4 procent uitkomen - 1 procent meer dus dan in Brussel is afgesproken. Meer over de PVV-plannen is hier te lezen.

13.07 uur
Samsom is inderdaad niet uitgenodigd, en is daar verbaasd over. 'We begrijpen niet wie met wie constructief bezig is', zei hij.

12.57 uur D66, GroenLinks en ChristenUnie overleggen vanmiddag verder met VVD, CDA en minister Jan Kees de Jager van Financiën over een begrotingsakkoord voor 2013. De PvdA zit er niet bij. Die partij is volgens een woordvoerder niet uitgenodigd, hoewel partijleider Diederik Samsom vanochtend aangaf te willen bewegen. Het overleg vindt plaats in de D66-vleugel in het Tweede Kamergebouw.

12.37 uur De plannen van de PVV zijn bekend. De partij wil volgend jaar het hoge btw-tarief verlagen van 19 naar 18 procent. Dat is goed voor de koopkracht van burgers en bedrijven, liet de partij vandaag weten. Ook wil ze een aantal voornemens uit het regeerakkoord terugdraaien, zoals het verhogen van de AOW-leeftijd van 65 naar 66 jaar in 2020. Het overheidstekort komt in de PVV-voorstellen volgend jaar uit op 4 procent.

De partij maakt hiermee een radicale ommezwaai. De afgelopen weken overlegde ze met CDA en VVD over maatregelen om het tekort terug te dringen van 4,6 naar 3 procent in 2013, zoals Brussel wil. Daarbij lagen plannen op tafel om de btw juist te verhogen en de AOW-leeftijd al in 2015 op te trekken.

12.25 uur
CDA-fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma: 'Ik ben bereid te leveren en zie dat anderen dat ook zijn.' Dat meldt Raoul du Pré, politiek redacteur van de Volkskrant.

12.03 uur Het CDA-panel beoordeelt vandaag voor vk.nl lijsttrekkerskandidaat Marcel Wintels. CDA historicus Pieter Gerrit Kroeger: 'Ik denk dat Wintels een zeer geringe kans heeft om lijsttrekker te worden. Hij is te gretig.'

11.58 uur Diederik Samsom reageert op de vraag of GroenLinks, ChristenUnie en D66 dichterbij elkaar zijn gekomen: 'Dat moeten we nog zien'. Hij liet weten aan de andere fractieleiders voorstellen te hebben gedaan.

11.57 uur De Burger Partij Amersfoort (BPA) gaat officieel bezwaar indienen tegen de naam die Kamerlid Hero Brinkman heeft voor zijn nieuwe partij: Onafhankelijke Burger Partij. De Amersfoortse fractievoorzitter Hans van Wegen van de BPA vindt dat Onafhankelijke Burger Partij te veel lijkt op de naam van zijn partij en wil dat Brinkman een andere naam kiest.

11.50 uur VVD-fractieleider Stef Blok en CDA-fractieleider Sybrand van Haersma Buma zijn vanochtend aangeschoven bij minister Jan Kees de Jager van Financiën op diens departement om te praten over de miljardenbezuinigingen. Ook premier Mark Rutte en vicepremier Maxime Verhagen zijn bij het overleg.

11.47 uur PvdA-leider Diederik Samsom is 'bereid te bewegen' om met andere partijen afspraken te maken over het terugdringen van het begrotingstekort voor volgend jaar. Hij onderstreepte 'dat het wel op een eerlijke manier moet'. Er moet sprake zijn van eerlijk delen en de zwakke groepen in de samenleving mogen niet de dupe worden.

11.43 uur Het Kamerdebat over de plannen die het kabinet uiterlijk maandag naar Brussel moet sturen, is uitgesteld tot 15.30 uur, meldt Tweedekamer.nl.

11. 26 uur Nu de PVV met het kabinet heeft gebroken, maken VVD en CDA niet langer van hun hart een moordkuil, zo blijkt uit uitspraken die zij de afgelopen dagen deden. Lees hier de zeven quotes die de bekoelde liefde illustreren.

Hero Brinkman. Beeld anp
Hero Brinkman.Beeld anp

11.15 uur De fractievoorzitters van GroenLinks, D66 en de ChristenUnie en de PvdA zijn vanochtend opnieuw bijeengekomen voor overleg. GroenLinksleider Jolande Sap, Alexander Pechtold (D66) en Arie Slob (ChristenUnie) proberen PvdA-fractieleider Diederik Samsom over te halen om mee te doen met mogelijke bezuinigingen. Ze zijn bijeen gekomen op de kamer van Sap.

11.10 uur
Het gaat er niet om de 3 procent van Brussel, het gaat nu om leiders die zich bekwamen in the management of decline, helden van de terugtocht, die kunnen duidelijk maken dat de komende jaren lage groei te verwachten is. Dat schrijft Martin Sommer, politiek commentator van de Volkskrant, vandaag.

11.03 uur Het terugdringen van het begrotingstekort tot 3 procent moet volgens PvdA-leider Diederik Samsom 'op geen enkele wijze een totempaal zijn. Ook niet in de omgekeerde richting'. Dat vertelde hij vanochtend tijdens het Radio 1-journaal. Wel streeft hij naar de 3 procent en moet het begrotingstekort zo snel mogelijk worden teruggedrongen. 'Ik weet alleen niet in welk jaar dat mogelijk is.'

09.53 uur Beursnieuws, tussendoor. De Amsterdamse beurs is vandaag hoger geopend. De andere Europese beurzen lieten na een aarzelende start ook winsten zien. Beleggers kregen opnieuw een stroom aan bedrijfsresultaten te verwerken. In Amsterdam brachten zwaargewichten Shell, Randstad en Unilever beter dan verwachte resultaten naar buiten.

De AEX-index in Amsterdam noteerde in het eerste handelsuur 1,3 procent hoger op 311,95 punten. De MidKap-index klom 0,8 procent tot 519,83 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt stegen tussen 0,3 en 0,6 procent.

09.44 uur De PVV zet zijn strijd tegen Europa voort. Een persbericht van de partij, over de regeling dato ud-voorzitters van het Europees Parlement 2,5 jaar na hun aftreden nog een vergoeding blijven ontvangen, in de vorm van een kantoor, een auto en medewerkers. De PVV vindt dat dat moet stoppen, en wel zo snel mogelijk. De Europese fractie van de partij heeft een brief geschreven aan voorzitter Schulz.

09.36 uur Ook oud-interim-CDA-voorzitter en inmiddels demissionair staatssecretaris van Landbouw Henk Bleker doet vandaag van zich spreken. Hij zegt in een interview met Trouw dat hij niet verrast is dat het overleg en daarmee de politieke samenwerking tussen CDA, VVD en PVV mislukte. 'Ik heb altijd het gevoel gehad dat de onderhandelingen op het laatste moment konden knappen.'

09.31 uur Intussen blijven ook de terugblikken op het gevallen minderheidskabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV komen. Demissionair staatssecretaris Ben Knapen van Ontwikkelingssamenwerking laat vandaag in de Volkskrant zijn licht schijnen over de gedoogcontructie, en zegt eigenlijk nooit iets aan de PVV gehad te hebben.

09.18 uur In Brussel worden de ontwikkelingen in Nederland (en in andere Europese landen) met argusogen gevolgd. Alles wat is opgebouwd om de crisis in te dammen, wordt afgebroken door politieke partijen en de kiezer. Correspondent Marc Peeperkorn bericht vanuit Brussel.

PvdA-leider Diederik Samsom afgelopen maandag op weg naar de fractievergadering. Beeld anp
PvdA-leider Diederik Samsom afgelopen maandag op weg naar de fractievergadering.Beeld anp
Minister Jan Kees de Jager (voorop) in het Kamergebouw, gistermiddag. Beeld ANP
Minister Jan Kees de Jager (voorop) in het Kamergebouw, gistermiddag.Beeld ANP

09.10 uur Het grote punt is: Nederland moet voldoen aan de in Europa afgesproken eis om het begrotingstekort terug te brengen tot 3 procent of minder. Een aantal partijen, met name VVD, CDA en D66, vinden die eis onwrikbaar. Maar, zoals gezegd, het kabinet moet op zoek naar andere partijen voor steun voor bezuinigingsplannen.

PvdA-leider Diederik Samsom zegt op Radio 1 dat hij bereid is het kabinet te helpen, maar in hoeverre blijft nog de vraag. Samsom zegt de crisis te willen oplossen, maar de pijn eerlijk te verdelen. En, zei hij, 'ik maak van die 3 procent geen totempaal'.

09.05 uur Tot na middernacht overlegde minister Jan Kees de Jager van Financiën met met name GroenLinks, D66, VVD en CDA en de ChristenUnie, over mogelijke steun aan bezuinigingsplannen. Het overleg was 'constructief', ze De Jager na afloop. Vanochtend overleggen de partijen verder. Om 15.00 uur vanmiddag is er een debat in de Tweede Kamer over de plannen.

Wilt u belangrijke informatie delen met de Volkskrant?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van de Volkskrant rust uiteraard copyright.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright @volkskrant.nl.
© 2023 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden