Linkse partijen, focus je op vermogensongelijkheid en arbeidsmarkt

Commentaar

Er zijn belangrijker kwesties waarover links zich druk zou moeten maken dan de btw-verhoging.

Lodewijk Asscher, Emile Roemer en Jesse Klaver tijdens het debat over het regeerakkoord. Foto Freek van den Bergh / de Volkskrant

De linkse partijen hebben de aanval geopend op de btw-verhoging. Dat is te begrijpen. De verhoging van het lage btw-tarief van 6 tot 9 procent is de meest concrete maatregel van het nieuwe kabinet en laat zich bovendien in een aantrekkelijk frame gieten. 'Een boete op boodschappen doen', noemt SP-fractievoorzitter Emile Roemer het.

De partijen willen graag doen geloven dat de kleine man wordt gepakt ten gunste van de grote bedrijven. De rekensommen van het CPB waarin alle maatregelen worden opgeteld, laten vooralsnog een ander beeld zien. Doordat de loonbelasting omlaag gaat, gaan gezinnen er de komende jaren in totaal 5,2 miljard op vooruit, bedrijven leveren juist 0,1 miljard in. En ja, buitenlandse bedrijven die in Nederland dividend uitkeren, profiteren ook, maar je kunt niet volhouden dat de bevolking daaronder moet lijden.

Voor álle inkomensgroepen valt eenvijfde van de bestedingen in het lage tarief, blijkt uit onderzoek. Hoge en lage inkomens worden dus even zwaar getroffen door de btw-verhoging. Het gas en de minerale olie die de tuinbouw gebruikt, vallen nu ook onder het lage tarief. Dat de belasting voor deze milieu-onvriendelijke activiteit stijgt, zou GroenLinks moeten toejuichen.

Valt er dan niets op de btw-verhoging aan te merken? Natuurlijk wel. De verschuiving van loonbelasting naar btw is bedoeld om arbeid aantrekkelijker te maken en consumptie onaantrekkelijker. De vraag is of dat lukt als je ook schoen- en fietsenmakers zwaarder belast. Het kabinet had de btw ook ongewijzigd kunnen laten en de loonbelasting minder kunnen verlagen. Maar dat is techniek.

Er is voor niemand reden zich te beklagen, althans niet financieel. Elke inkomensgroep gaat er op vooruit, blijkt uit berekeningen van het Centraal Planbureau en de inkomensongelijkheid die in Nederland al niet groot is, neemt de komende jaren juist licht af.

Het isoleren van de btw-verhoging is een goedkope retorische truc. Er zijn bovendien belangrijker kwesties waar links zich druk over zou moeten maken, zoals de toenemende vermogensongelijkheid en de groeiende kloof op de arbeidsmarkt tussen vast en flexibel.

Rutte III-filter

Na een historisch lange formatie is het kabinet Rutte III er eindelijk. Hoe wordt het geld verdeeld? Wat hebben de partijen binnengesleept? En op welke punten gaat de coalitie het moeilijk krijgen? Wij gidsen je door het regeerakkoord.