Links loopt aan leiband moslim-eer

VVD-Kamerlid Ayaan Hirsi Ali, volgens Time behorend tot de invloedrijkste personen ter wereld, spreekt vandaag in Genève op een VN-congres over de positie van vrouwen in de islam....

Nooit eerder is een Tweede-Kamerlid opgenomen in de lijst van invloedrijkste personen van Ti m e . Ayaan Hirsi Ali schrijft dus geschiedenis. Geschiedenis die door een deel van de politiek en de samenleving niet op waarde wordt geschat. Maar is dat niet inherent aan revolutionairen en leiders, dat ze zowel bewondering als afschuw oproepen?

Revolutie en leiderschap zijn dan ook geen typisch Nederlandse eigenschappen (meer). Hier is men eerder geneigd tot compromissen en pacificeren.

Toch is er een tijd geweest waarin een hele generatie zich afzette tegen de toen geldende normen en opvattingen. De generatie van de jaren zestig en zeventig bracht niet een, maar meerdere revoluties tot stand: onder andere een seksuele revolutie en een revolutie tegen gezag en autoriteit. Een tijd waarin Nederland een visionair land was dat niet schroomde, als een gidsland, voor de troepen uit te lopen.

Paradoxaal genoeg zijn het juist de figuren van weleer -die zich sterk hebben gemaakt voor waarden als individualisme, de rechten van vrouwen en gelijke kansen voor alle mensen -die zich nu afzetten tegen de strijd van het VVDKamerlid, terwijl die in wezen over dezelfde principes gaat.

De revolutionairen van toen zijn revolutie-moe. Ze geloven niet meer in de maakbaarheid van de mens en hebben zich bekeerd tot het alles omvattende begrip 'respect'. Ze propageren conformisme, kritiekloos realisme en verering van religie, wat die religie ook voorschrijft. De revolutionairen van weleer zijn de behoudende conservatieven van vandaag. De revolutie tegen de onderdrukking van vrouwen is links-Nederland een doorn in het oog geworden. Zo moest een voorvechtster voor vrouwenrechten verhuizen van een conservatieve PvdA naar een progressieve VDD. Was het ooit niet juist andersom? Ik weet het ook niet meer. Als moslim-feministe merk ik dat mijn geestverwanten, als het om vrouwenrechten gaat, zich vooral bevinden onder de, traditioneel gezien, rechtse vleugel van denkend Nederland, terwijl ik mezelf altijd zag als iemand met een linkse oriëntatie!

Het is verwarrend te moeten geloven dat emancipatie en gelijke rechten van vrouwen alleen voor westerse vrouwen van toepassing zijn. Zodra het om moslimvrouwen gaat, gelden andere normen -normen die gedicteerd worden door teksten en voorschriften die pasten bij een tribale samenleving van veertien eeuwen geleden.

Tot een dergelijk schizofreen denken ben ik niet in staat. Het lijkt me vreemd dat de geldigheid van universele ideeën en waarden, geografisch of etnisch zou worden bepaald. Voor mij riekt dat eerder naar opportunisme.

Hoewel Ayaan Hirsi Ali en ik in methode van aanpak verschillen, is onze strijd voor vrouwenrechten en de individuele vrijheid van de mens dezelfde. Het verschil zit hem voornamelijk in nuances. Waar Hirsi Ali de verschillen van interpretatie binnen de verschillende islamitische gemeenschappen over het hoofd ziet, zie ik ze en onderken ik ze wel. Feit blijft echter dat haar kritiek volledig geldt voor de letterlijke, orthodoxe stroming binnen de islam, een stroming waartoe de meerderheid van de moslims in Nederland gerekend kan worden. Volgens deze stroming dienen de voorschriften van de koran en de overleveringen van de profeet letterlijk nageleefd te worden, ook wanneer ze strijdig zijn met de Grondwet hier.

Uit een onderzoek in opdracht van Nova bleek onlangs dat bijna 50 procent van de ongeveer een miljoen in Nederland wonende moslims, de sharia boven de Grondwet vindt staan en ingevoerd wil zien in Nederland.

Ook bleek dat 80 procent van de moslims die zeggen te gaan stemmen, stemt op PvdA en Groen-Links. Dat wil zeggen dat zich onder het electoraat van PvdA en GroenLinks ongeveer 400 duizend moslims bevinden die voorstander zijn van de toepassing van de sharia in Nederland. Geen wonder dat deze politieke partijen de vrijheid van geloof, zelfs wanneer deze in strijd is met vrouwenrechten en andere grondrechten van het individu, altijd laat prevaleren. In het kader van de vrijheid van geloof kan men in principe de invoering van de Sjaria in Nederland grondwettig verklaren. Met de PvdA en Groen Links heb je niet eens een Moslim Partij nodig.

In een recent boek beschrijft Jamaal al-Banna, nazaat van Hassan al-Banna -de grondlegger van de Moslim Broederschap in Egypte en de oom van de bekende Zwitserse moslim filosoof Tarik Ramadan -het gedachtegoed van enkele radicale groepen, zoals Hizbul Tahrir (die vrij snel na oprichting verboden werd in alle islamitische landen). Dat gedachtegoed heeft vooral veel aanhang verworven onder moslims in het Westen -'vruchtbare aarde om zijn boodschap te zaaien in de verschillende Europese landen, gebruikmakend van de bijzondere omstandigheden van deze landen die zijn leden asielrecht en ruimte voor hun activiteiten hebben geboden.' Een cruciale alinea luidt:

'Een van de belangrijkste principes van het kapitalisme is de bescherming van de democratische vrijheden van de mens. Deze vrijheden zijn: vrijheid van geloof, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van bezit en de persoonlijke vrijheid (*). Over het algemeen zijn deze vier vrijheden tegengesteld aan de regels van de islam. Een moslim is niet vrij in zijn geloof. Als hij van zijn geloof valt, wordt hem bevolen zich terug te bekeren. Doet hij dat niet, dan wordt hij gedood (gebaseerd op een overlevering van de profeet: Doodt ieder die zijn geloof afvalt). Een moslim is niet vrij in zijn mening, hij kan van iets slechts datgene vinden wat de islam ook officieel vindt. Het kan niet zo zijn dat een moslim zich een andere mening aanmeet dan de mening van de islam. Een moslim is niet vrij om bezittingen te vergaren. Wat betreft de persoonlijke vrijheid, die bestaat niet in de islam. Een moslim is persoonlijk niet vrij, maar gebonden aan voorschriften. Dus de persoonlijke vrijheden die het kapitalisme beschermen, bestaan niet voor de moslim.'

Daarmee wil ik absoluut niet beweren dat de meeste Nederlandse moslims dit radicale gedachtegoed onderschrijven, maar -gelet op voornoemd Nova-onderzoek -minstens twee van deze punten (zo niet meer) scoren hoog bij de meerderheid van de Nederlandse moslims.

En dat is geen polarisatie, geen overdrijving, geen handel in angst, maar pragmatisch analyseren (normaal gesproken een gedegen eigenschap waarop Nederlanders prat gaan) en aan die analyse de onvermijdelijke consequenties verbinden.

Wat je wel op het VVD-Kamerlid tegen kan hebben, zijn haar provocaties en haar schoktherapie. Maar is provoceren per definitie slecht? Is het niet soms nodig een kwestie op scherp te zetten, voordat er in de politiek naar een oplossing gezocht kan worden?

Emancipatie en vrouwenrechten zijn typisch westerse ideeën, roepen moslimfundamentalisten en hun linksige aanhang vaak. Ze weten wellicht niet dat er reeds in 1898 een boek, getiteld De bevrijding van de vrouw, van Qasim Amien, in Egypte verscheen. In 1902 verscheen zijn tweede boek, De nieuwe vrouw, waardoor deze dappere Egyptische voorvechter van vrouwenrechten bespot werd door praktisch het hele land. Ook hij werd ontslagen, verketterd en bijna vermoord. Hij bracht de rest van zijn leven door in isolement. Toch hebben zijn boeken een traject uitgezet dat door vrouwen later is opgepakt. Dankzij zijn publicaties werden voor het eerst meisjesscholen opgericht.

Het argument dat Hirsi Ali haar doelgroep mist, bestijd ik. Hoewel vele mondige moslimvrouwen steeds roepen dat ze niet onderdrukt worden, betekent dat nog niet dat andere moslimvrouwen niet te maken hebben met verwerpelijke en agressieve praktijken in hun dagelijks leven. Maar die worden niet gezien of gehoord, die komen hun huizen niet uit en spreken geen Nederlands.

De krampachtige ontkenning van feiten die met cijfers zijn onderbouwd, moet gezien worden in het verlengde van het begrip eergevoel. Zoals de eer van de familie niet geschonden mag worden -en liever moet worden opgelapt door een hersteloperatie van het maagdenvlies, dan dat iedereen weet wat er aan de hand is -, zo mogen ook de goede naam en de eer van de gemeenschap niet bezoedeld worden door toe te geven dat er foute dingen binnen de gemeenschap plaats vinden. Een soort hersteloperatie van de gemeenschappelijke eer.

In hun hart weten ook deze vrouwen dat het niet zo is. Maar hoe lang gaan ze nog door met deze cosmetische operatie, meestal onder de noemer 'bestrijding van de vooroordelen tegen de islam'?

Weldenkende vrouwen en mannen, moslims en niet-moslims, westers en niet-westers, het wordt tijd dat we onze krachten bundelen, dat we openlijk opkomen voor wat we werkelijk denken: gelijkheid van vrouwen en mannen, een optimale ontplooiing van onze talenten en potentie en een menselijke samenleving waarin niemand voor zijn/haar mening afgeslacht of bedreigd hoeft te worden.

Vandaag wordt onder de auspiciën van de Verenigde Naties een congres georganiseerd, met als thema 'Jihad and it's Victims'. Daaraan zal Ayaan Hirsi Ali deelnemen. Zij spreekt over vrouwen. Haar slotconclusie is: 'Oorlog tegen islamitisch terrorisme kan nooit gewonnen worden als meisjes en vrouwen blijven leven volgens een tribale mentaliteit.'

Wilt u belangrijke informatie delen met de Volkskrant?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van de Volkskrant rust uiteraard copyright.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright @volkskrant.nl.
© 2023 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden