LEZERSBRIEVEN

Laat vluchteling in leegstaand kantoor wonen

De ingezonden brieven van zaterdag 10 oktober.

leegstaand kantoorpand in Apeldoorn Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant
leegstaand kantoorpand in ApeldoornBeeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Nederland heeft toegezegd ruim 7.000 asielzoekers op te nemen. De gemeenten hebben echter de grootste problemen om voor voldoende huisvesting te zorgen. Tegelijk staat in Nederland 5 miljoen m2 kantoorruimte leeg en een groot deel daarvan zal nooit verhuurd of verkocht worden. De overheid kan in een noodsituatie gebouwen vorderen. Met de winter voor de deur is dat zo. Het is een grote stap en je kunt de vastgoedwereld een tegemoetkoming geven, maar vorderen is de oplossing. Kantoren hebben stromend water, toiletten,verwarming en veel kamers die privacy mogelijk maken. Ze zijn veel beter dan veel noodvoorzieningen die op het moment voor asielzoekers worden gebruikt.

Wim Bremer, Amsterdam

Turkse chantage

Ongelooflijk dat Europa zich laat chanteren door Turkije. EU-lidmaatschap in ruil voor indammen van de vluchtelingenstroom. Laat Turkije eerst eens aan zijn verdragsverplichtingen voldoen. Turkije beschouwt Syriërs immers niet als vluchtelingen.

In 1967 nam het land een protocol aan bij het Vluchtelingenverdrag van Genève, waardoor het alleen personen die door gebeurtenissen in Europa vluchten als vluchtelingen kan aanmerken. Dus niet uit Syrië.

Turkije biedt inmiddels onderdak aan meer dan twee miljoen Syrische 'gasten'. Die hebben geen toegang tot onderwijs en zorg. Als ze als vluchtelingen dezelfde rechten zouden hebben als in de staten die het verdrag voor de vluchtelingen wél hebben ondertekend, zouden de meesten in Turkije blijven in afwachting van betere tijden. Nu moeten ze door om te kunnen overleven, met alle ellende van dien. Ze gaan dus het liefst naar Europa.

Willem Prins, Nieuw-Lekkerland

Makkelijk scoren

René Cuperus vraagt zich af wat er hier misgaat als de PVV in de peilingen op mogelijk 45 zetels komt. Het antwoord: men vertrouwt de politiek niet (meer). Een ongewisse toekomst en ongenoegen daarover zoeken een uitweg. Politici tonen geen constructief leiderschap of laten merken dat er een antwoord is op de vele vragen over integratie, huisvesting, veiligheid en onze toekomst met duizenden extra inwoners erbij.

In deze situatie is Wilders een actievoerder met onderdak in de Tweede Kamer. Hij appeleert zo gratuit aan de zorg die bij vele Nederlanders leeft over islamisering en het grote aantal asielzoekers. Want ook Wilders verdiept zich niet in wat de gevestigde politiek nalaat.

Rob Riedijk, Nuenen

Naar Europa

In het artikel 'Economie speelt geen rol bij racistisch geweld' stelt de promovendus John van Kesteren dat Europa wat betreft hate crimes veel hoger scoort dan landen als Australië, Canada en de VS. De oorzaak zou volgens Van Kesteren liggen in het feit dat Europeanen 'blijvers' zijn, gehecht aan hun cultuur, en de bovengenoemde landen immigrantenlanden zijn.

Wat hij over het hoofd ziet, is dat Europese landen een uitgebreid stelsel van sociale zekerheid hebben met hoge, vrij algemeen toegankelijke uitkeringen. Dit in tegenstelling tot het Angelsaksische model, waar de sociale voorzieningen veel lager zijn en korter duren en de uitkeringen veel moeilijker te verkrijgen zijn.

Dit brengt een belangrijke selectie aan in het soort migranten. De kanshebbers die economisch hun eigen broek kunnen ophouden, gaan naar de VS, Canada en Australië waar zij genoodzaakt zijn zich zelf te redden. Daardoor loopt ook de integratie makkelijker. Relatief veel kansloze migranten gaan naar Europa vanwege het sociale vangnet.

Wendy Meerman, Oss

Accepteren

Het grote acceptatieprobleem dat steeds opdoemt bij het vluchtelingenvraagstuk en de stemming hierover hoeft niet per se steeds gezocht te worden in de aantallen mensen die ons land binnenkomen, maar in de wijze waarop wij Nederlanders worden benaderd. Nergens een compliment. Nergens een blijk van waardering. Nergens begrip voor angst of problemen. Steeds woorden als: plicht, eis, noodzaak, dwang. Er is geen balans. De liefde lijkt van een kant te moeten komen. Daar wringt de schoen. Daarom wordt de empathie minder, in antwoord op de vraag van Asha ten Broeke in haar column waarom dat zo is. Mensen willen weten: wat gaat de overheid doen om het behapbaar te maken?

Wat gaan de vluchtelingen doen om het voor ons acceptabel te maken? Begrip, begeleiding, inzicht en een goed uitgewerkt plan zouden veel bijdragen aan het acceptatievermogen van ons land. Psychologie is deze regering vreemd.

Th. van de Wiel, Culemborg

Geef mij maar Oranje

Soms zie je dat mensen heel snel vinden dat iemand moet aftreden. Een burgemeester valt over bonnetjes, een voetbaltrainer valt over een aantal matige wedstrijden en een minister lijkt soms te kunnen vallen over woorden die slecht vallen. Een tijdelijke, collectieve opleving van emoties verklaart vaak waarom leiders soms onterecht vallen over details of toevalligheden.

Maar soms is er geen sprake van toevalligheden, zoals bij onze staatsecretaris van Veiligheid en Justitie, Klaas Dijkhoff. Zijn handelingen werden gisteren terecht beschreven onder de kop 'Grens bereikt'. Afspraken niet nakomen, een onhaalbare en onrechtvaardige oplossing klakkeloos uitvoeren en dat zonder enige vorm van overleg met de inwoners van Oranje. Alle basislessen over vertrouwen zijn geschonden. Afspraken moet je nakomen, dat weet iedereen. Maar de meeste mensen weten ook dat onrechtvaardigheid in de verdeling van 'lasten' mensen het sterkst aanzet tot boosheid. En dat geen of misleidende inspraak vertrouwen ernstig en langdurig ondermijnt.

Is de staatssecretaris de enige die deze kennis niet heeft? Toch is er ook iets positiefs. Gelukkig hebben de bewoners van Oranje zich redelijk en zelfs voorbeeldig opgesteld na zo veel onrechtvaardigheid. Als er iemand ons vertrouwen verdient dan zijn zij het.

Paul van Lange, Amsterdam hoogleraar psychologie aan de VU

Gave speech

Wat een geweldige vondst. Eerst Ariejan Korteweg die schrijft dat Rutte zich niet langer kan drukken. En daarna Toine Heijmans met 'de toespraak die nooit werd uitgesproken' (O&D, 9 oktober). Een prachtig verhaal, waarmee hij de speechschrijvers van Rutte werk uit handen neemt. Opdat die toespraak dus wel degelijk wordt uitgesproken.

Roeland Loosen, Nijmegen

Laat kinderen spelen

Ik heb medelijden met de kinderen die van 's ochtends half acht tot 'savonds half zeven verblijven in het 'kindcentrum'. Kinderopvang en onderwijs lopen hier door elkaar zodat een kind geen vrije tijd meer ervaart en schooltaken altijd op de loer liggen. Voor elke passie wordt een professional ingehuurd zodat kinderen niet meer gewoon een leuke hobby kunnen hebben.

Vakleerkrachten, pedagogisch medewerker en specialisten 'volgen' het kind elke minuut van de dag, er lijkt geen ontsnappen aan. Het op de muur in de centrale hal geschreven 'spelen is leren' omvat de treurige visie op het kind, met als gevolg dat men denkt dat het goed is zelfs vóór het tweede jaar onderwijs te moeten aanbieden. Kinderen spelen niet om te leren, zij spelen omdat spel een menselijke basisbehoefte is. Dit betekent een vrije keuze bij het spelen en zelf de regie hebben over het spel. Spelen is niet bedoeld om te voldoen aan een lijstje van volwassenen buiten het kind om zoals leren, gezondheid of ontwikkeling.

Het 'Recht op spelen', verwoordt in artikel 31 van de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties, is nietszeggend als de vrijheid en mogelijkheden om te spelen in de praktijk niet aanwezig zijn. Laat kinderen gewoon lekker spelen en laat ze met rust.

Martin van Rooijen, Doorn

Te harde fiscus

Hoe de belastingschuld van 130 duizend euro is ontstaan vind ik niet interessant. Schokkend vind ik het dat een cultuurhistorisch fenomeen door de fiscus de nek wordt omgedraaid door niet verder uitstel te verlenen of tot een andere regeling te komen. Bedroevend overigens ook dat kennelijk geen mecenas is gevonden om dit oude circus overeind te houden.

De lijfspreuk van de toenmalige Rijksbelastingacademie was: fortiter in re, suaviter in modo (sterk in het beginsel, soepel in de uitvoering).

Toepassing hiervan mis ik zeer bij de huidige belastingdienst.

R. van Baaren, Zutphen, oud- inspecteur van 's Rijksbelastingen

Ik kom langs hoor

Uw verhaal over de desinteresse van Museum Kranenburgh in de Bergense School komt me bekend voor. Een paar jaar geleden bood ik dit museum twee bijzondere Filarski's aan, die ook behoorde tot de Bergense school. De conservator toonde zich zeer geïnteresseerd. Na wat heen en weer bellen en mailen beloofde ze met grote stelligheid 'zo gauw mogelijk te komen kijken'. Ze moet nog komen...

Merlyn Frank, Oegstgeest

Crisis rond Merkel

Inzake de immigratiegolf in Duitsland komt de krant met een interessante analyse van eigen bodem en met stevige commentaren van twee vooraanstaande Duitse kranten. Allemaal doordacht en informatief.

Het stuk van Sterre Lindhout richt zich vooral op de positie van de bondskanselier, dit onder de kop: 'Vluchtelingencrisis dreigt Merkel-crisis te worden'. De redenering is dat door Merkels onverwachte en niet-machtspolitieke maar ideologische keuze aanzienlijk verlies van populariteit optreedt. En wel zoveel dat zelfs de coalitie moet vrezen de macht te verliezen. Dit voor het eerst in het tijdperk-Merkel.

Op de vraag of dit ook echt zal gebeuren, constateert zij dat Merkel geen politieke tegenstrever heeft die machtig genoeg is om haar ten val te brengen. Deze constatering is op zichzelf juist, maar naar mijn indruk te rationeel en gebaseerd op de situatie van nu. Met 800 duizend, een miljoen of zelfs anderhalf miljoen vluchtelingen kan het keerpunt ook uit een heel andere hoek komen.

Niets is zeker, maar wie de Neue Zürcher Zeitung, de Süddeutsche Zeitung en de Frankfurter Allgemeine Zeitung volgt, ziet dat de Merkel-crisis toeneemt en steeds minder ruimte biedt voor de-escalatie. Het al dan niet 'schaffen' zal de doorslag geven.

Jaap Schalekamp, Den Haag

Mens in kooi

Toen in 1838 Artis werd geopend stond de mens, in tegenstelling tot het dier, voor beschaving. Op het moment dat de dierentuin de kale betonnen kooien van de roofdierengalerij, waarin leeuwen, panters en tijgers leerden ijsberen, vervangt door betere onderkomens, zijn de rollen qua beschaving omgekeerd. Artis-directeur Haig Balian verwoordde dat als volgt: 'Wij zijn onbeschaafder, want dieren moorden nooit zonder goede reden.'

Op een zonnige dag in 1974 werden in een kooi van de roofdierengalerij ook al eens rollen omgedraaid. De bezoekers zagen niet leeuwen, maar een rommelige huiskamer met vader in hemd, zittend naast een kratje pils, moeder aan het aanrecht en twee opgeschoten pubers. De televisie aan, zakken chips op tafel, wat kleren over een stoel hangend. Confrontatie met de modale familie Doorsnee. Met zichzelf. Achter tralies, dat wel.

Wij, van de redactie van het toenmalige KRO-radioprogramma Voer voor Vogels, zijn Artis nog steeds dankbaar homo sapiens in de gelegenheid gesteld te hebben onverbloemd commentaar te spuien op de gekooide versie van de bijzondere diersoort die wij zijn.

Die dag geen gebrul vanuit de kooi. Maar wat de kooi in en later de radio uit kwam was voer voor psychologen, sociologen en andere vogels.

Weinig beschaving, veel gelul en ja, ook gebrul.

Paul Staudenmaijer, Hilversum

Eigen benenwerk

Het debat over het artikel over het kopen van fietslampjes in horeca-gelgenheden verrast me. Hoe kunnen we blijven soebatten over het wel en wee van de lampjes van tegenwoordig? Lampjes die batterijen kosten (grondstoffen). Die zo klein zijn dat je ze makkelijk kwijtraakt. Die je gewoon op je stuur moet vastklemmen waardoor ze makkelijk gestolen worden. Waardoor je dus je zoveelste nieuwe lampje moet gaan kopen. Wie heeft ooit besloten de dynamo en de vaste lamp van de fiets te halen? Over duurzaamheid gesproken. Windmolens, zonnepanelen maar stoppen met het produceren van energie en veilig licht met ons eigen benenwerk.

Marion Gulpers, Amstelveen

Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met de Volkskrant?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van de Volkskrant rust uiteraard copyright.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright @volkskrant.nl.
© 2021 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden