Breaking news

Koningsdebat van minuut tot minuut: Rutte wil rol Koning niet veranderen

Premier Rutte moet vandaag aan de Tweede Kamer uitleggen hoe hij de toekomst van de monarchie in ons land ziet. Het bleek dat de premier de monarchie in zijn huidige vorm zo veel mogelijk wil handhaven. Lees hier het debat van minuut tot minuut terug.

Koningin Beatrix en premier Rutte. Beeld anp

15.27 uur: De Kamervoorzitter sluit de vergadering. Er wordt vanavond over de moties gestemd.

15.24 uur:
Ook de laatste motie die vrouwen moet stimuleren te solliciteren te solliciteren wordt ontraden. 'Dat is gelukkig verouderd', aldus premier Rutte.

15.18 uur:
Tot nu toe ontraadt premier Rutte alle ingediende moties. Ook de motie die oproept tot het doen van extra bezuinigingen op het koninklijk huis.

15.17 uur:
Rutte ontraadt ook de motie die moet voorkomen dat leden van het kabinet worden benoemd tot bijvoorbeeld vice-voorzitter van de Raad van State en de motie de Kamer in deze zoektocht meer macht moet geven.

15.14 uur:
Rutte begint nu met de moties. Hij wil niet dat de privé-vluchten verder worden afgebouwd. Ook is hij niet voor meer openheid in de financiën van de oranjes.

15.10 uur:
Elissen van de PVV denkt dat de Koning wel een rol heeft binnen de Raad van State en citeert daarin uitspraken die een wetenschapper in 1972 deed.

15.09 uur:
Rutte begint: 'De rol van de koningin binnen de Raad van State is nul komma nul.' Ook zijn de kosten van de website volgens de premier niet meer te veranderen. 'Dat staat al vast.'

15.06 uur:
Premier Rutte is weer terug in de Kamer. Hij praat nog een beetje met Kamervoorzitter Verbeet. Het debat zelf werd door andere Kamerleden geleid.

14.53 uur:
Alle moties zijn ingediend. Over een kwartier zal premier Rutte antwoorden.

14.52 uur:
Thieme dient ook een motie in die de kans moet vergroten dat een vrouw vice-voorzitter van de Raad van State wordt.

14.48 uur:
Marianne Thieme (Partij voor de Dieren) stelt vast dat de bezuinigingsoperatie vrijwel voorbij gaat aan het koninklijk huis. 'Het is wrang dat het koninklijk huis wordt gespaard.' De partij zal alle moties steunen die dit zal veranderen en dient een motie in die subsidie aan de jachtdomeinen van het koninklijk huis moet stoppen.

14.43 uur:
Van Gent vindt het 'raar' dat wij moeten tolereren dat de troonopvolger en de Koning geen successierechten hoeven te betalen en dient hierom een motie in. Ook dient GroenLinks een motie in die ervoor moet zorgen dat de procedures bij de benoemingen van de hoge colleges van staat (waaronder de Raad van State) worden geëvalueerd.

14.42 uur:
Nu spreekt Ineke van Gent namens GroenLinks. 'Het is duidelijk dat elke verruiming en modernisering van het koninklijk huis door de premier naar de prullenbak is verwezen.'

14.39 uur:
De PVV wil wel dat de formatie voortaan door de Tweede Kamer wordt geïnitieerd. Ook wil Elissen van de premier weten wat de rol is van het adviseringsproces van de Raad van State aan de Koning.

14.34 uur:
De PVV ziet niet zoveel in zaken als 'huur betalen voor een paleis'. Ineke van Gent wil weten 'welke privileges de PVV nu wil aanpakken, want anders is het iedereen doet een plas en alles blijft zoals het was'. Elissen geeft aan om een lijst met privileges te hebben gevraagd.

14.30 uur:
Nu is Elissen van de PVV aan de beurt om eventuele moties in te brengen. Wat betreft de PVV hoeft er niet extra bezuinigd te worden op het koningshuis. 'Dat hoort bij de afspraken die we hebben gemaakt.'

14.27 uur:
Alexander Pechtold (D66) begint zijn betoog eerst met de nieuwe vice-voorzitter Raad van State. 'Ik ben blij dat er rust komt en we een advertentie plaatsen.' Ook dient hij een motie in die het kabinet moet dwingen meer openheid te geven wat betreft overdragen van soevereiniteit aan Brussel.

14.25 uur:
Margreet Smilde van het CDA is nu aan woord. Ze heeft 'met genoegen' de minister president-aangehoord over de positie van het koninklijk huis. 'Daar sluit ik me graag bij aan.'

14.21 uur:
Van Raak is het hier absoluut niet mee eens. 'Regeren is vooruitzien.' Wat betreft de belastingen vindt de SP dat de koninklijke familie geen unieke belastingvoordelen mag genieten en dient hierom een motie in. 'We zijn allemaal gelijk.'

14.19 uur:
Ronald van Raak (D66) heeft nu het woord. Hij begint met de benoeming van de vice-voorzitter van de Raad van State. 'Dat is een rommeltje. Dat geldt ook voor het koninklijk huis. De premier wil niets veranderen. Als het gaat is om de heer Zorreguita dat lid was van een regime dat deed aan baby-ontvoeringen, dan moeten we onderscheid maken in officiële en privé-zaken.' Pechtold (D66) neemt het op voor de premier: 'Het is nu niet aan de orde. Bent u alleen maar aan het provoceren. Motie'tje indienen.'

14.15 uur:
Kamerlid Van der Burg laat weten tevreden te zijn met de antwoorden van de premier. Pechtold (D66) werpt tegen dat de VVD-fractie eerder liet doorschemeren meer te willen bezuinigen op het koningshuis. 'De VVD blaft, maar bijt niet.'

14.12 uur:
De PvdA dient (zoals aangekondigd) een motie in die moet voorkomen dat huidige ministers vice-voorzitter van de Raad van State kunnen worden. Er zal over deze motie worden gestemd. Ook wil de PvdA dat de Tweede Kamer een grotere rol krijgt bij het zoeken naar een nieuwe vice-voorzitter.

14.09 uur:
Jeroen Recourt neemt nu het woord. 'We zijn op een muur gelopen die de premier is gebleken'. Hij doelt hierbij op de geslotenheid van de premier met betrekking tot de financiën van de oranjes. In een motie pleit hij voor het afbouwen van privé-vluchten van het koninklijk huis. Tevens wil hij meer openheid over de financiële gegevens en de uitzonderingscriteria.

14.07 uur:
De logistieke zaken zijn nu geregeld. Het debat kan weer beginnen. Premier Rutte is inmiddels in de Kamer.

14.02 uur
Eerst worden nu een aantal stemmingen vastgesteld in de Kamer. Pas daarna gaat het debat met premier Rutte over de begroting van Algemene Zaken verder.

13.50 uur: Officieel is de lunchpauze nog afgelopen, maar het debat is nog niet geopend door de voorzitter van vandaag.

13.12 uur:
De eerste termijn is nu afgelopen. De vergadering wordt geschorst tot 13.50 uur.

13.07 uur:
Alexander Pechtold heeft nog een vraag over de Wob. 'Die wordt aangescherpt. Uw collega Donner maakt het er niet beter op. Mag ik van u een richtinggevende uitspraak?' Rutte stelt dat de Wob wordt uitgebreid. Er komt nog een debat met minister Donner en de Kamer.

13.04 uur:
Rutte spreekt nu over de Postbus 51-spotjes. Hij vindt bijvoorbeeld campagnes rondom de BOB (bewust onbeschonken bestuurder) passen bij de overheid.

13.01 uur:
Premier Rutte wijst erop dat het belangrijk is dat mensen weten dat de overheid hen kan helpen. Hij noemt het voorbeeld van de bijzondere bijstand en ouderen met 'een beschimmelde ijskast, die niet durven of weten dat ze een beroep op de overheid kunnen doen'.

12.58 uur:
Volgens Rutte zijn kabinetten tussen CDA en VVD vaak een succes, omdat de twee partijen goed bij elkaar aansluiten. 'Met een kleine taakgerichte overheid en aandacht voor het individu'.

12.55 uur:
'Wij zijn bezig met een enorme duurzaamheidsagenda', aldus de premier. 'Dat zal ervoor zorgen dat alle Europese doelen worden gehaald. Groen en groei gaan hand in hand'.

12.51 uur:
Volgens premier Rutte wordt de Wet voor de Openbaarheid op Bestuur uitgebreid: 'Dank daarvoor'. Met betrekking tot Europa wordt er volgens de premier geen soevereiniteit aan Europa overgedragen: 'Alleen in al gemaakte afspraken met betrekking tot de euro'.

12.47 uur:
Bij een kabinetsformatie doet de formateur geen uitgebreid onderzoek naar de bewindspersonen. Dat is aan henzelf volgens de premier. Pechtold (D66) wil dat het parlement 'bij de start moet kunnen kijken of een minister een huisje in Bulgarije of een aandelenpakket heeft. Waarom die angst?'

12.45 uur:
Pechtold wil niet alleen horen hoe 'zeventien hervormmini's worden verantwoord, maar wil dat dit uitgebreid wordt.'

12.44 uur:
'Het is een beetje een terugkerend thema van de heer Pechtold', zegt Rutte wanneer hij spreekt over de afrekenbaarheid van kabinetsbeleid. De premier somt een hele lijst maatregelen op. 'Maximale openheid, maar ik zie dat Pechtold al weer aan komt lopen.'

12.39 uur:
Recourt (PvdA) wijst erop dat de gedoogpartner PVV stelt dat rechters voor vijf jaar moeten worden benoemd en dat Wilders vond dat ene 'eventuele veroordeling een zeer slechte rechterlijke uitspraak zou zijn'. Volgens Rutte hoort dit bij de 'robuuste dialoog'.

12.36 uur:
Premier Rutte: 'Ik heb niet het gevoel dat er een kruimeltje licht zit tussen Pechtold en ik in hoe we naar gezaghebbende instituten kijken. Wat voegt het toe als we dit op papier zetten?'

12.31 uur:
Het valt Pechtold (D66) op dat een CDA-Kamerlid zei dat 'de mening van de Raad van State een bepaalde mening had over het pensioenakkoord'. Pechtold vraagt daarom een voorzet van de premier hoe 'arbiters' kunnen worden gewaardeerd in de Kamer.

12.28 uur:
Premier Rutte gaat verder met de vraag over hoe het kabinet omgaat met onafhankelijke organisaties als het CPB en de Raad van State. 'Ik neem hen uiterst serieus. Ze krijgen allemaal het volle pond bij het vormgeven van het kabinetsbeleid. Het is waar dat we het niet altijd eens zijn. Dat mag gezegd worden.'

12.24 uur:
Na vragen van SP'er van Raak vindt Rutte het 'geen slecht idee' om in dat geval de beschouwingen wat uit te stellen. 'Maar de Kamer gaat hierover'. 'Zullen we dan ook ophouden met de goed-nieuwsshow van de ministeries voorafgaande aan Prinsjesdag?', vraagt Van Raak.

12.22 uur:
Premier Rutte verwijt niemand dat zaken uit de Miljoenennota zijn gelekt. 'Volgend jaar komen de stukken gewoon op Prinsjesdag. Nu kwamen de reacties ook al na een half uur, dus dat moet lukken. Wat mij betreft nooit meer een embargo-regeling.'

12.19 uur:
Lees hier nog eens na waarom premier Rutte niet wilde discussiëren over Jorge Zorreguita.

12.16 uur:
Marianne Thieme hoopt dat er bij gelijke geschiktheid voor een vrouw wordt gekozen om vice-voorzitter te worden. 'Het kabinet wil heel graag dat vrouwen in topfuncties worden benoemd.' Rutte stelt 'niet precies te weten wat de randvoorwaarden zijn'.

12.15 uur:
Premier Rutte stelt dat keurig in de grondwet staat hoe een vice-voorzitter moet worden gezocht. 'Ik wil niet meedoen aan al dat speculeren.'

12.13 uur:
Ineke van Gent noemt de keuze voor een vice-voorzitter 'Een stoelendans voor gevorderden. Wordt het niet tijd dat dit openbaar gebeurt? En moet deze persoon niet te dicht op het kabinet te staan om onafhankelijk te kunnen opereren?'

12.10 uur:
Er hoeft alleen maar een vacature in de Staatscourant voor de vice-voorzitter van de Raad van State worden gepubliceerd zo stelt premier Rutte: 'Andere media nemen die echt wel over'.

12.08 uur:
Er is nu een procedureel meningsverschil. Ronald van Raak van de SP wil dat iedereen 'hetzelfde aantal vragen kan stellen'.

12.05 uur:
De premier is het in algemene zin 'oneens' met de opstelling van de PvdA dat een lid van het kabinet geen vice-voorzitter van de Raad van State kan worden. Jeroen Recourt vindt dat de schijn moet worden voorkomen dat een minister adivseert over zijn eigen wetsvoorstellen.

12.04 uur:
De premier verzekert dat de nieuwe vice-voorzitter 'ruim op tijd zal worden benoemd'. Hij gaat niet in op de eventuele kandidatuur van minister Donner van Binnenlandse Zaken.

12.02 uur:
Pechtold (D66) wijst erop dat hier achter de schermen wel druk over kan worden uitgeoefend, zodat de politiek dit niet hoeft te bespreken. Recourt (PvdA): 'Ik wens de premier veel succes en ja de hele fractie vindt dat Zorreguita niet aanwezig zou moeten zijn.'

11.59 uur:
De eventuele aanwezigheid van Jorge Zorreguita bij de troonswisseling is volgens de premier 'nu niet aan de orde'. Volgens Rutte wordt dit pas relevant als de troonswisseling daadwerkelijk komt. 'Ik wil dit nu niet bespreken in het volle licht van de televisielampen.'

11.58 uur:
Zodra het vakantiehuis in Mozambique van de kroonprins is verkocht zal de premier dit mededelen. 'Helaas is de woningmarkt daar net zo slecht als hier. Daar kunnen voorstellen van D66 niets aan doen vrees ik.' In de tussentijd wordt het huis niet gebruikt door de familie.

11.56 uur:
Volgens premier Rutte is de wetgeving al zo geregeld dat wanneer de koningin haar zetel opgeeft, het aantal leden van het koninklijk huis terugloopt naar 10. 'Dat is prima en dat hoeven we niet te veranderen.'

11.54 uur:
Recourt van de PvdA: 'Laten we de weeffoutjes eruit halen en naar de toekomst kijken. Dit is een weeffout. De PvdA wil de opleiding van het staatshoofd niet tekort doen.' Volgens premier Rutte leidt de Koning alleen de vergadering als er van vice-voorzitter wordt gewisseld. 'Waar hebben we het over. Ik vind het zonde van de tijd.'

11.51 uur:
'Gelijke monniken, gelijke kappen', aldus Rutte. Die nu doorgaat met de Raad van State. 'Naar mijn overtuiging is het voorzitterschap van de Koning van de Raad van State louter ceremonieel.Ik vind het een mooie traditie. Het is een perfecte plek om het vak te leren.' Rutte wil dit voorzitterschap dus behouden.

11.48 uur:
Rutte: 'Nu komt de aap uit de mouw en die heet kaasschaaf. Nog een keer korten zou een dubbele korting zijn en dat is niet eerlijk.' Van Raak van de SP reageert direct: 'Dus er mag dit jaar niet worden bezuinigd, op mensen waarop vorig jaar is bezuinigd. Zullen we dan de bezuinigingen van de regering nog eens doorpluizen.'

11.42 uur:
Rutte wil verder met voorzitterschap van de Raad van State. Maar Pechtold (D66) heeft nog een vraag over het inkomensdeel van het Koninklijk Huis. Volgens hem zijn de bezuingingen middels andere motieven gedaan, namelijk vanuit de ambtelijke werkgroepen en zijn het dus geen 'generieke kortingen'. Rutte vindt dit 'appels met peren vergelijken'.

11.36 uur:
Er komt een nieuwe website 'die meer dan een paar dubbeltjes kost, aldus de premier. Dat is vanwege de beveiliging en de toegankelijkheid voor blinden en slechthorende. In totaal kost dit volgens de premier zo'n twee ton.

11.34 uur:
Elissen van de PVV wil weten of er nu minder wordt gereisd door het koninklijk huis. Rutte: 'Ik wil de privacy een beetje respecteren, maar ze krijgen niet meer dan is afgesproken.'

11.31 uur:
Lees hier nog eens terug wat premier Rutte zei over het bezuinigen op het koningshuis.

11.30 uur:
Rutte: 'Ik vind het privé-gebruik met mate prima te verdedigen.'

11.28 uur:
Nu gaat het over de privé-vluchten van de koninklijke familie. De koningin mag altijd gebruik maken van het regeringstoestel 'omdat ze altijd in functie is', terwijl de vliegtijd van andere leden gehalveerd is per 1 januari 2011. 'Dat debat hoeven we niet over te doen.'

11.27 uur:
De premier wijst erop dat het om een paar uitzonderingen gaat. 'Dat hoort er nu eenmaal bij als je een gekozen erfopvolging hebt.'

11.24 uur:
Van Gent (GroenLinks): 'Wordt afgezien van succesrechten om de positie in de Quote 500 te handhaven. Het vermogen is zo hoog dat men niet direct tot de bedelstaf wordt veroordeeld.' Rutte: 'Dat successierecht gaat alleen om erfenissen aan de Koning of de troonopvolger. Hoe hoog dat vermogen is weten we niet. Dat is privé.' Van Gent: 'Als we die successierechten gaan heffen weten we direct hoe het zit met dat vermogen. Kunnen we misschien wat andere akelige bezuinigingen tegenhouden.'

11.18 uur:
Jeroen Recourt (PvdA) wil weten op welke onderdelen nou precies geen belasting hoeft te worden betaald. Rutte: 'Dat bepaalt de belastinginspecteur. Dat is geheim voor alle Nederlanders, dus ook voor de koningin.'

11.15 uur:
Rutte is het hier niet mee eens. 'Daar was de Kamer het vorig jaar ook nog mee eens.'

11.13 uur:
Van Raak: 'De premier zegt dat de belastingvoordelen goed zijn, omdat het in de wet staat. Dat vind ik een raar argument. De leden van het koninklijk huis zijn heel bijzonder, maar zijn we niet voor de belastingen allemaal gelijk.'

11.11 uur:
Rutte: 'Ik moet wel lachen om Pechtold. Hij is in staat om één zin van mij op te blazen tot een betoog van tien minuten.' Volgens Rutte heeft het familievermogen van de oranjes een belangrijke taak. 'Ik heb het woord interen niet gebruikt.'

11.09 uur:
Pechtold wil nadere uitleg. Heeft de koninklijke familie niet genoeg aan de toelages? 'Is het privé-vermogen nodig om te kunnen interen?'

11.07 uur:
Het koninklijk huis betaalt gewoon belasting, tot en met de hondenbelasting. Maar er is wel een vrijstelling van de inkomstenbelasting', zegt Rutte. Ook is er een uitzondering op het successierecht 'om het kapitaal in de familie te houden'. Premier Rutte noemt dit 'goede redenen'.

11.05 uur:
Elissen (PVV): 'Begrijp ik nu dat het koninklijk huis gewoon meegaat in de bezuinigingen?' Rutte: 'Dat is al gebeurd.' Elissen: 'Dank voor de uitleg. Kennelijk was dit niet voor iedereen duidelijk.' Rutte kan niet vertellen hoe dit in de periode na 2015 zal zijn. 'Dat is aan een volgend kabinet. Ik kan het me wel voorstellen.'

11.02 uur:
Volgens Pechtold is het juist de VVD geweest die in de media heeft gepleit voor extra kortingen. 'Dat hele debat heeft hier al plaatsgevonden en er is al gekort', aldus de premier Rutte. 'Er is direct voor de volle mep gekort in plaats van een langzame opbouw.'

10.59 uur:
Pechtold (D66): 'Ik ben niet zo makkelijk met een kluitje in het riet te sturen. Ik wil graag de cijfers hebben en weten hoe de bezuinigingen worden verantwoord.' Volgens Rutte zijn die cijfers al lang in het bezit van de Tweede Kamer.

10.58 uur:
NOS-verslaggever Dominique van der Heyde twittert de eerste analyse van het debat. 'Debat in 2eK over Kon.Huis. In het 1e half uur heeft premier Rutte alle plannen om de monarchie te veranderen naar de prullenbak verwezen.'

10.55 uur:
Rutte betoogt dat er wel degelijk wordt bezuinigd op het koningshuis: zo'n 4,5 procent. 'Nog meer korten lijkt me niet verstandig.'

10.54 uur:
Lees hier waarom Rutte wil dat de Koning deel blijft uitmaken van de regering.

10.53 uur:
Thieme vraagt om een overzicht van al die bijkomende kosten van het koningshuis. 'Dat lijkt me zinloos. De koningin woont nu eenmaal niet in een rijtjeshuis.'

10.50 uur:
Volgens premier Rutte staat dit allemaal in de wet. 'Dus is het aan de Kamer.' Thieme: 'De Koning krijgt 4.3 miljoen euro voor overige zaken.' Als iedereen moet bezuinigen, dan kan het toch niet dat hier niets aan gedaan wordt, aldus Thieme.

10.48 uur:
Nu gaat het over geld. De premier meent dat het niet om de toelages aan het koninklijk huis gaan. 'Die worden geïndexeerd'. Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren is het hier niet mee eens.

10.45 uur:
Van Gent heeft het idee dat de 'premier geen zin heeft in gezeur en gewoon zijn eigen gang wil gaan.' Premier Rutte wijst erop dat het aan de Kamer is om te bepalen wie de formatie leidt.

10.45 uur:
'Waarom zou ik het risico nemen als het lidmaatschap van de regering geen probleem is. We gaan iets repareren dat niet stuk is. De schijn van politieke invloed kun je nooit wegnemen', zegt Rutte.

10.42 uur:
'We moeten opletten dat moderniseren van de monarchie niet voor onherstelbare schade zorgt. Mevrouw Van Gent wil moderniseren om te moderniseren. Zo lust is ik er ook wel eentje', aldus Rutte. Van Gent antwoord 'Of je verandert het of je houdt je aan de regels. Ik zeg, verander het dan. Wil je de monarchie moderniseren dan kun je niet komen met teksten uit 1883.'

10.40 uur:
'Draagt alles zo laten als het is bij aan de toekomst van de monarchie?', vraagt Ineke van Gent van GroenLinks. 'Vorig jaar negeerde de premier zelf de koningin (bij de formatie red.).'

10.39 uur:
Van Raak: 'Een staatshoofd moet zich nooit zomaar uitlaten over actuele politieke kwesties. Als het staatshoofd echt boven de partijen moet staan is het toch veel logischer dat hij geen onderdeel uitmaakt van de regering.' Volgens premier Rutte is dit goed geregeld in de grondwet, omdat de Koning geen onderdeel uitmaakt van de politieke besluitvorming.

10.36 uur:
SP-Kamerlid Ronald van Raak is ook voor een ceremoniele monarchie. 'Heb een beetje vertrouwen in Willem-Alexander. Hij gaat echt niet zomaar bij Pauw en Witteman zitten.' De premier wil niet over personen praten, maar over het instituut monarchie. 'Hoewel Willem-Alexander het ongetwijfeld voortreffelijk zal doen.'

10.35 uur
: Vandaag komen overigens meer onderwerpen voorbij dan enkel de toekomst van het koningshuis. Het gaat namelijk om de begroting van het ministerie van Algemene Zaken. Zo zal ook gesproken worden over bijvoorbeeld de Raad van State.

10.33 uur:
Ook de PVV wil veranderingen in de monarchie, zo stelt Kamerlid Elissen. 'We zullen het vandaag niet eens worden, maar we moeten een goede scheiding maken en de Koning uit de regering halen.' De PVV wijst er ook op dat de ministeriële verantwoordelijkheid niet goed werkt. 'Dan staat een minister hier weer met het schaamrood op de kaken.'

10.27 uur:
Pechtold stelt dat Rutte, toen hij nog in de oppositie zat, voorstander was van een gekozen minister-president. 'Ik gun u het recht op verandering van standpunt, maar waar bent u bang voor? In Zweden loopt het toch ook niet slecht af met het ceremonieel koningschap?' Rutte stelt dat juist in Zweden problemen zijn, omdat daar de Koning veel politieke taken heeft.

10.25 uur:
Volgens Rutte zorgt de grondwet er nu voor dat de monarch niet zomaar politieke standpunten kan innemen, vanwege de ministeriële verantwoordelijkheid: de regering is verantwoordelijk voor de uitspraken van de monarch. Pechtold werpt tegen dat Rutte in zijn inleiding sprak over de steun die de koningin gaf aan slachtoffers van bijvoorbeeld de vuurwerkramp in Enschede. Dit is volgens hem juist niet politiek.

10.23 uur:
Premier Rutte meent dat het verwijderen van de Koning uit de regering diens rol allemaal politieker maakt. Alexander Pechtold (D66) wil hier verduidelijking over.

10.21 uur:
'De monarchie is van grote waarde voor onze samenleving', zo begint premier Rutte. 'Ons staatshoofd staat bij uitstek boven de partijen. Maar die moet wel goed constitutioneel zijn ingebed.' Rutte vindt het van belang dat de Koning onderdeel is van de regering en benoemt de waarde van de ministeriële verantwoordelijk.

10.20 uur:
Premier Rutte neemt het woord. Hij vertelt in welke volgorde hij zijn betoog zal opbouwen. De premier zal beginnen met de ombuigingen in de begrotingen.

10.17 uur:
Premier Rutte is in de Kamer. Het debat wordt vandaag gevoerd door de portefeuille-houders en niet automatisch door de fractievoorzitters.

10.13 uur:
Het debat is nog niet begonnen. Gisteravond deed de PvdA al een voorschot door te stellen dat Jorge Zorreguieta niet bij de troonsbestijging van prins Willem Alexander aanwezig zou moeten zijn. Lees hier hoe het zit.

Wat kunnen we van vandaag verwachten? Lees hier onze voorbeschouwing.

Volg de Volkskrant op Twitter
Word vriend van de Volkskrant op Facebook

Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met de Volkskrant?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van de Volkskrant rust uiteraard copyright. Linken kan altijd, eventueel met de intro van het stuk erboven.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright @volkskrant.nl.
© 2019 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden