Kernenergie helpt niet tegen opwarmen aarde

De lobby voor kernenergie als instrument tegen klimaatverandering roert zich. Kartika Liotard wijst erop dat het Europees Parlement zich daar tegen heeft gekeerd....

Kernenergie raakt door de huidige energiecrisis weer in zwangen wordt in sommige politieke en technocratische kringen weer bonton. Nadat ze jaren in het verdomhoekje heeft gezeten, duiken nuoveral weer belangenorganisaties, studieclubs en discussieforaop die tot doel hebben het taboe op kernenergie weg te nemen enhet draagvlak voor deze energievorm te vergroten. Vanzelfsprekendworden al deze clubs gesteund door de nucleaire industrie, dienaarstig op zoek is naar nieuwe markten en investeerders. Dezeindustrie, die geleidelijk wordt geprivatiseerd, is nu nogafhankelijk van enorme overheidssubsidies.

In Europa speelt Frankrijk een toonaangevende rol in denucleaire lobby en het is dan ook niet verwonderlijk dat het doorForatom georganiseerde seminar over Kernenergie enKlimaatverandering dat vandaag wordt gehouden, gesponsord wordtdoor grote Franse staatsbedrijven als Electricité de France enAréva. Kernenergie zou volgens de pleitbezorgers dé oplossingzijn voor de energiecrisis die blijkt uit de uitputting vanfossiele brandstoffen én de opwarming van de atmosfeer doorbroeikasgassen als koolstofdioxide (CO2) en stikstofoxiden (NOx).De folders van lobbyclubs als het Europese Foratom en hetNederlandse Kernvisie staan vol mooie voorspellingen over degeweldige CO2-besparingen die kernenergie zou opleveren alsEuropa deze bedrijfstak zou uitbreiden. Nu komt 35 procent vande Europese stroom uit kerncentrales; in Frankrijk bijna 80procent.

Kernenergie is volgens deze 'denktanks' niet alleen schoon enmilieuvriendelijk maar ook de goedkoopste en duurzaamste maniervan elektriciteitsproductie. In deze brochures staat niets overde afvalbergen die deze industrie veroorzaakt en die ons voor dekomende tienduizenden jaren voor een groot probleem plaatsen. Omnog maar te zwijgen van de gevaren van proliferatie,terroristische aanslagen op kerncentrales of het transport vansplijtstoffen.

De 'nieuwe' pleitbezorgers beweren dat de gevaren altijdschromelijk zijn overdreven door tegenstanders van kernenergie,hetgeen grotendeels zou zijn gebaseerd op onwetendheid enonbekendheid met de materie. Eigenlijk zouden u en ik zich geenzorgen moeten maken want, hoewel kernenergie kennelijk teingewikkeld is voor gewone mensen, is het volgens deskundigen deminst vervuilende vorm van elektriciteitsopwekking. Zodoende ishet als energiebron uitermate geschikt voor het nieuwewaterstoftijdperk dat ons te wachten staat en dat volgensoptimisten het einde inluidt van het tijdperk van fossielebrandstoffen.

Dit optimisme wordt niet door iedereen gedeeld. Niet voorniets was kernenergie na Tsjernobyl een tijd uit beeld. Het isnog niet zolang geleden dat een roodgroene regering in Duitslandheeft besloten geen nieuwe kerncentrales te bouwen. En ook hetfiasco van de snellekweekreactor werd een paar jaar geleden inFrankrijk nog bezegeld met de sluiting van Super-Phénix. Ook inde VS werden al jaren geen kerncentrales bijgebouwd. Helaas heeftde regering-Bush het roer omgegooid.

Door het klimaatprobleem heeft kernenergie nu opeens weer dewind mee. Internationaal bekende wetenschappers als Charpack enLovelock laten geen gelegenheid onbenut om op kernenergie tewijzen als enige oplossing voor het broeikaseffect. Des te meerreden voor de tegenstanders van kernenergie om waakzaam te zijnen de halve waarheden van de kernlobby aan de kaak te stellen.

Tot nu toe is kernenergie buiten het klimaatverdrag van Kyotogehouden. De milieucommissie van het Europees Parlement stemdevorige week nog voor een amendement van de SP en GroenLinkswaarin wordt onderstreept dat kerncentrales in geen gevalonderdeel worden van de Europese handel in CO2-emissies, zodathet bouwen van kerncentrales in minder ontwikkelde landen aanEuropese bedrijven geen extra emissierechten oplevert.

Er kleven te veel gevaren en bezwaren aan kernenergie en hetziet er niet naar uit dat die in de komende decennia wordenopgelost. Om het klimaatprobleem en de energiecrisis op te lossenmoeten we investeren in duurzame energieopwekking uit wind, zonen water. En verder moeten we vooral minder consumeren en eenoplossing vinden voor ons bovenmatige energiegebruik. Descenario's van Greenpeace en andere milieuorganisaties bewijzendat we ook zonder kernenergie de uitstoot van broeikasgassenkunnen terugdringen. De miljarden die nog altijd naar deontwikkeling en promotie van kernenergie gaan, kunnen beterworden besteed aan windparken, getijdencentrales en de productievan goedkopere zonnepanelen.

Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met de Volkskrant?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van de Volkskrant rust uiteraard copyright.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright @volkskrant.nl.
© 2021 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden