Kamer wil geld en bedankje voor klokkenluider Bos

De Tweede Kamer wil dat het kabinet klokkenluider Ad Bos financieel tegemoet komt voor zijn onthullingen in de bouwfraude. Bos is in problemen geraakt door zijn actie die leidde tot de parlementaire enqu Bouwnijverheid....

In een brief aan de voormalig technisch-directeur van het bouwbedrijf Koop Tjuchem, heeft premier Balkenende laten weten niets te voelen voor financi compensatie.

Volgens Balkenende was het niet bijzonder wat Bos heeft gedaan, zo blijkt uit een brief die de premier vorige week naar Bos stuurde. 'Ook vanuit de maatschappelijke plicht die op eenieder rust om misstanden in de samenleving aan het licht te brengen, vloeit voort dat u hebt gehandeld zoals u had moeten doen.'

Oud-voorzitter Vos van de parlementaire-enqucommissie is onaangenaam verrast door de afstandelijkheid die uit het schrijven van de premier spreekt. Zij vindt met PvdA, D66, Groen-Links, ChristenUnie, LPF en SP dat hij voor de geleden financi schade tegemoetkoming verdient.

Ook fractievoorzitter Dittrich van de kleinste regeringspartij D66 is verbaasd over het schrijven uit het Torentje. Bos moet 'fatsoenlijk' worden bedankt door de premier, die er verder in zijn brief op wijst dat Bos verdachte is van meerdere strafbare feiten, aldus Dittrich.

PvdA, LPF en D66 vinden dat de 'kille' opstelling van Balkenende geen stimulans is voor andere klokkenluiders. Zij bepleiten een klokkenluidersfonds, dat ook in andere landen bestaat.

Meer over