Live

Kamer geeft Van der Steur nog één kans na Brusseldebat

Minister Van der Steur krijgt het voordeel van de twijfel van een meerderheid van de Kamer. Zijn positie stond ter discussie sinds twee weken geleden, twee dagen na de aanslagen in Brussel, bleek dat Nederland vorig jaar een van de terroristen heeft laten lopen. Slechts een deel van de oppositie heeft vandaag in het Kamerdebat het vertrouwen in hem opgezegd. De Volkskrant deed live verslag. Lees het hieronder terug.

De minister in debat met de Kamer. Beeld anp
De minister in debat met de Kamer.Beeld anp

Deel twee van het Brusseldebat kent een positief einde voor minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie. Hij krijgt een motie van wantrouwen voor de kiezen, maar slechts enkele oppositiepartijen steunen de motie van PVV-leider Wilders. Een ruime Kamermeerderheid van VVD, PvdA, CDA, D66, ChristenUnie en SGP gunnen Van der Steur nog een kans. Hij zal de komende tijd moeten bewijzen dat hij 'pro-actief, alert en assertief' leiding zal geven aan de veiligheidsdiensten en de uitvoering van het anti-terreur-beleid.

Enkele oppositiepartijen vragen om meer geld voor de politie en de veiligheidsdiensten. Ook vraagt de Kamer om uitbreiding van de mogelijkheid om Syriëgangers te kunnen vastzetten bij terugkomst.

De Kamer debatteerde vandaag een tweede keer over de aanslagen in Brussel. Een van de daders was vorig jaar in Nederland, maar werd niet aangehouden door de Nederlandse politie. Dit riep veel vragen op in de Kamer. De Nederlandse diensten hebben alle procedures gevolgd, stelde de minister. Hij beloofde dat in het vervolg een extra stap zal worden gezet en ook 'controlevragen' zullen worden gesteld aan bevriende buurlanden.

Minister van Justitie Van der Steur in debat met de oppositie in de Tweede Kamer. Beeld anp
Minister van Justitie Van der Steur in debat met de oppositie in de Tweede Kamer.Beeld anp

Ook Henk Krol van 50Plus heeft geen vertrouwen meer in de minister. Hij sluit zich aan bij PVV, GroenLinks, SP, de Partij voor de Dieren, Kuzu en Bontes, die ook al het vertrouwen opzegden. Een ruimer meerderheid in de Kamer - VVD, PvdA, CDA, D66, ChristenUnie en SGP - geeft de minister nog een kans, hij kan door.

Minister Van der Steur van Justitie luistert naar de kritiek uit de Kamer. Beeld anp
Minister Van der Steur van Justitie luistert naar de kritiek uit de Kamer.Beeld anp

VVD-leider Zijlstra vond het een goed debat met enkele concrete resultaten, zoals het voornemen om beter samen te werken in Europa. De VVD maakt zich voorals zorgen over terugkerende Syriëgangers en sluit zich aan bij de motie van ChristenUnie en PvdA om het instrument van voorlopige hechtenis uit te breiden zodat terreurverdachten langer kunnen worden vastgehouden. Die motie zal dus op een Kamermeerderheid kunnen rekenen. Wat de VVD betreft gaat het beleid nog verder en wordt het uitreizen naar terroristisch grondgebied een strafbaar feit. Zijlstra dient hiervoor een motie in.

Ook Louis Bontes van de groep Bontes/Van Klaveren (VNL) zegt het vertrouwen op.

De minister heeft al te vaak een laatste kans gekregen, zegt Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren. Haar fractie steunt de motie van wantrouwen.

'Er zijn geen fouten gemaakt die een motie van wantrouwen rechtvaardigen', zegt SGP-leider Kees van der Staaij. Wel steunt zijn fractie de motie van CDA-leider Buma over extra geld voor de diensten en politie.

Kamerlid Kuzu (Groep Kuzu/Öztürk, Denk) heeft geen vertrouwen meer in de minister. Ook zijn fractie zal de motie van wantrouwen steunen.

PvdA-leider Diederik Samsom dient een motie in over verbetering van informatie-uitwisseling en samenwerking tussen Europese diensten. 'De vrijblijvendheid moet ervan af. Daar moet deze minister voor gaan zorgen.'

Ook de ChristenUnie geeft de minister nog een kans. Wel vraagt ook fractieleider Segers om meer geld voor de diensten en politie.

'Uiteindelijk wil mijn fractie de minister de kans geven om orde op zaken te stellen, voor zover hij daar al niet mee bezig was, en de zaken die in de motie van het CDA zijn aangegeven, verder te regelen', zegt D66-leider Alexander Pechtold. 'Wij willen dat de diensten, het ministerie en de minister alert zijn en erbovenop zitten.' Hij steunt niet de motie van wantrouwen, wel de motie van CDA-leider Buma met het verzoek om meer geld voor terreurbestrijding.

'Deze minister komt pas in actie wanneer hij onderwerp is van ophef', zegt SP-leider Emile Roemer. Dat is te laat. Het vertrouwen is ook bij de SP weg. Zijn fractie zal de motie van wantrouwen van de PVV steunen.

De minister was niet bereid zelf toe te geven dat hij fouten heeft gemaakt. Dat biedt te weinig vertrouwen zegt, GroenLinks-leider Jesse Klaver. Hij zegt dat zijn fractie de motie van wantrouwen zal steunen.

CDA-leider Sybrand Buma vraagt per motie om meer geld voor veiligheid en justitie.

Het debat gaat verder. In laatste termijn kunnen de partijen moties indienen om de minister en het kabinet aan te sporen hun beleid te verbeteren.

Volgens PVV-leider Geert Wilders is de functie van minister van Veiligheid en Justitie geen 'stage'. Hij heeft geen vertrouwen meer in Van der Steur en dient een motie van wantrouwen in.

De minister behoudt het vertrouwen van de coalitiepartijen, klinkt het in de wandelgangen. Zelfs als de hele oppositie het vertrouwen zou opzeggen, stapt hij niet op, twittert NOS-journalist Ron Fresen.

Het oppositieoverleg duurt langer dan de aanvankelijk geplande 45 minuten. De fractieleiders overleggen afzonderlijk met hun fracties en ontmoeten elkaar vervolgens weer in de fractiekamer van CDA-leider Sybrand Buma.

Ondertussen drinkt minister Van der Steur een kop koffie in het koffiebarretje in de hal van het Tweede Kamergebouw.

De voltallige oppositie, op PVV-leider Wilders na, is bijeen in de fractiekamer van het CDA voor overleg. Fotografen en journalisten zijn verzameld bij de deur. De vraag is of de oppositiepartijen het vertrouwen in Van der Steur opzeggen of hem nog een keer het voordeel van de twijfel geven.

Het debat wordt onderbroken voor een pauze van 45 minuten. De oppositiepartijen hebben deze tijd nodig om te overleggen over een eventuele motie van wantrouwen. Rond 16.10 uur gaat het debat verder.

We zouden het bijna vergeten, maar ook premier Rutte neemt deel aan het debat. Hij beantwoordt enkele gestelde vragen over lopende anti-terreurwetgeving en de zorgen over de capaciteit van de Koninklijke Marechaussee. 'Zelfs al zou je geld toevoegen, dan is dat niet de oplossing voor deze zomer. Eventuele extra middelen raken niet aan de capaciteitsproblemen die nu voorliggen.'

Enkele oppositieleiders hebben alsnog vragen aan de premier over het functioneren van Van der Steur. 'Ik denk dat hij in algemene zin zijn werk goed doet. Hij bekleedt een van de zwaarste ministersposten van het kabinet', zegt Rutte. 'Je ontdekt wel waar nog verbetering kan worden aangebracht. Ik meen dat de minister van Veiligheid en Justitie op een goede manier daarop heeft gereflecteerd. Dat spreekt mij aan.' Hij stelt dat hij als premier eindverantwoordelijke is voor alles wat eventueel niet goed gaat.

Uit deze zaak valt 'hoe paradoxaal dat ook klinkt' ook vertrouwen te putten, zegt Rutte. 'Onze mensen doen echt alles om een aanslag te voorkomen. En als we ontdekten dat iets beters of anders kan, dan doen we dat onmiddellijk.' Wanneer een aanslag plaatsvindt hoeven niet per definitie fouten te zijn gemaakt. 'Je kunt alles goed doen en toch kan er een aanslag plaatsvinden. Je hebt er wel altijd naar te kijken: zitten hier fouten achter, hadden we dingen beter kunnen doen?'

Premier Rutte tijdens het debat over de aanslagen in Brussel. Beeld anp
Premier Rutte tijdens het debat over de aanslagen in Brussel.Beeld anp

Het debat lijkt naar een afronding van de eerste helft te gaan. De fractieleiders van de oppositiepartijen overleggen geregeld met elkaar in de Kamerbankjes. Naar verwachting zal hierna een pauze worden ingelast voor overleg in en tussen de fracties. Waarschijnlijk zullen enkele oppositiepartijen het vertrouwen in de minister opzeggen. De vraag is hoe breed de steun zal zijn voor die motie.

Voordat Van der Steur afrondt wil hij nog een keer beterschap beloven richting de Kamer. Ook hij zal pro-actiever optreden in de toekomst, stelt hij. 'Ik ben zelf ook bereid om te leren van deze casus. Ik zal laten zien dat mijn aanpak zichtbaar zal veranderen.'

Oppositieleiders Segers, Klaver en Pechtold spreken met coalitieleider Samsom. Beeld anp
Oppositieleiders Segers, Klaver en Pechtold spreken met coalitieleider Samsom.Beeld anp

Ondertussen is in België een nieuw opsporingsbericht uitgevaardigd naar de nog voortvluchtige dader van de aanslagen op luchthaven Zaventem. Dat meldt de Belgische krant De Morgen. ‘De man met het hoedje’ was met El Bakraoui en Najim Laachraou op het vliegveld, maar verliet de vertrekhal vlak voordat zijn twee handlangers zich opbliezen.

Aan de hand van videobeelden heeft de politie zijn vluchtroute gereconstrueerd, maar het spoor loopt na twee uur dood. De man met het vissershoedje en de regenjas is voor het laatst gezien op het kruispunt van de Brabançonnelaan en de Notelaarsstraat in Schaarbeek. Het federaal parket verzoekt iedereen met beelden van de man deze over te dragen.

Verdachte nummer drie van de aanslagen op luchthaven Zaventem. Beeld belga
Verdachte nummer drie van de aanslagen op luchthaven Zaventem.Beeld belga

Het volgende discussiepunt: de werkomstandigheden bij de Dienst Speciale Interventies, elite-agenten die worden ingezet bij het oppakken van terrorismeverdachten. Er loopt een arbeidsconflict tussen de DSI en het ministerie. Volgens Van der Steur is dit een oud conflict. Wel vindt hij dat er moet worden gekeken naar de werkdruk bij de dienst. Er worden nieuwe mensen voor de DSI opgeleid, stelt de minister.

Minister Van der Steur overlegt met premier Rutte. Beeld epa
Minister Van der Steur overlegt met premier Rutte.Beeld epa

Informatie-uitwisseling is continu, zegt Van der Steur. 'Dat is actief en vindt elke dag plaats.' Sybrand Buma van het CDA vindt dat de regels moeten worden aangepast als het niet mogelijk is om 'pro-actief' een Buurland te informeren bij een onderzoek dat daar loopt. 'Daar ben ik toe bereid', zegt Van der Steur.

En daarmee zijn de vragen over het Belgische onderzoek even opgedroogd. De minister gaat verder met zijn betoog. Maar bij de microfoon staat D66-leider Pechtold alweer.

CDA-leider Buma overlegt met VVD-fractievoorzitter Zijlstra. Beeld anp
CDA-leider Buma overlegt met VVD-fractievoorzitter Zijlstra.Beeld anp

'Is dit nu de nieuwe pro-actieve minister?', vraagt GroenLinks-leider Jesse Klaver. 'Waarom heeft deze minister El Bakraoui na 22 maart nog niet nagetrokken?' Van der Steur: 'Er is geen enkele aanleiding geweest om die vraag te stellen. Ik wijs erop dat we heldere afspraken hebben gemaakt in onze eigen wet waar de bevoegdheden liggen van onze politie en justitie.' Hij kan de Kamer niet tegemoetkomen op dit punt, zegt Van der Steur.

De antwoorden van Van der Steur veroorzaken grote verbazing bij de opppositie. Waarom kan Nederland niet aan de Belgen vragen om de gangen van een terrorist na te trekken? We zijn er niet toe bevoegd, blijft de minister herhalen. Hij plaatst de kanttekening dat hij niks kan zeggen over het werk van de inlichtingendiensten, alleen over politie en het OM, en dat die instanties niet bevoegd zijn onderzoek te doen zonder expliciet verzoek van de Belgen.

Van der Steur: 'Wat gaan we in de toekomst doen? Hetzelfde wat we nu doen, maar dan met de pro-activiteit erbij.'

Alexander Pechtold van D66 verbaast zich erover dat Nederland sinds de aanslagen in Brussel geen vervolgonderzoek heeft gedaan naar El Bakraoui. 'We zijn daartoe niet bevoegd', zegt Van der Steur. 'Als de Belgen om die informatie vragen, dan zullen we die meteen geven.'

Pechtold: 'Kunnen we bij zo iemand niet reconstrueren wat er met hem is gebeurd nadat hij op Schiphol aankwam?' Van der Steur: 'We hebben maar op één manier de mogelijkheid om deze vragen te stellen, als de bevoegdheid er is of er een bevoegdheid komt van de Belgische autoriteiten.' Pechtold: 'Bel de Belgen en zeg: leg neer, dan bel je mij. En dan voeren we het onderzoek uit.'

De minister: 'We hebben daartoe geen wettelijke mogelijkheden. Daar hebben we hele heldere afspraken met elkaar over gemaakt.'

Geert Wilders van de PVV noem het een 'ontzettend onbevredigend onzinverhaal'. 'We willen natuurlijk weten met wie die man in Nederland contact heeft gehad. Of hij nog andere vriendjes heeft die in Nederland actief zijn.' Van der Steur herhaalt dat Nederland alleen dergelijke vragen kan stellen als de Belgen daar in het kader van hun onderzoek naar de aanslagen om vragen. Hij benadrukt het belang van de wettelijke afspraken die zijn gemaakt over bevoegdheden.

Minister Van der Steur groet D66-leider Alexander Pechtold. Beeld anp
Minister Van der Steur groet D66-leider Alexander Pechtold.Beeld anp

De werkwijze op de ambassade is inmiddels aangepast, zegt Van der Steur. Elk bericht dat binnenkomt wordt meteen vertaald en gelezen, stelt hij. In juli vorig jaar werd een memo van de Turken over de uitzetting van El Bakraoui niet gelezen door Nederlands ambassadepersoneel.

El Bakraoui was niet bekend in de politiesystemen, zegt Van der Steur nogmaals. 'Hij vormde op basis van de gegevens geen risico.' Toch had Nederland moeten doorvragen bij Turkije, vindt hij nu. Ook bij de Belgische autoriteiten had Nederland meer informatie moeten opvragen over El Bakraoui. 'Toch even vragen: ho wacht even, wat zijn jullie precies met die man aan het doen en is er ook gevaar voor Nederland?' België heeft destijds niet met Nederland gedeeld dat El Bakraoui in België voorwaardelijk vrij was en veroordeeld was voor een gewapende overval.

Premier Rutte en minister Van der Steur in de Tweede Kamer. Beeld anp
Premier Rutte en minister Van der Steur in de Tweede Kamer.Beeld anp

'Stuitend', zegt Wilders, 'dat de minister geen greintje zelfreflectie laat zien.' Hij verschuilt zich achter technische taal, stelt de PVV-leider. 'Deze minister is er verantwoordelijk voor dat Syriëgangers gewoon terug Nederland in komen. U veegt alle voorstellen uit de Kamer van tafel. Syriëgangers kunnen vandaag doen wat ze onlangs in Brussel hebben gedaan.'

Van der Steur: 'De ongerustheid van de heer Wilders deel ik. Van Syriëgangers gaat een groot risico uit. Het aantal terugkeerders is zeer beperkt en terugkeerders worden nauwlettend in de gaten gehouden. Het beleid wordt uitgevoerd om het risico op aanslagen zo klein mogelijk temaken.'

Wilders: 'Het is gewoon niet waar. Er lopen er tientallen hier in Nederland gewoon rond. Eén is genoeg om tientallen mensen op te blazen. Mensen die dood zijn omdat bewindslieden als u niet het lef hebben om iedere Syriëganger vast te zetten.'

Van der Steur: 'Precies vanwege de risico's hebben we het beleid dat we voeren. Ik heb een gebiedsverbod opgenomen in de wet die binnenkort wordt behandeld. Daar waar we niet in staat zijn om iemand in voorlopige hechtenis te nemen, we wel zo'n persoon in de gaten kunnen houden.'

Minister Van der Steur en premier Rutte in de Tweede Kamer bij het debat over de aanslagen in Brussel. Beeld anp
Minister Van der Steur en premier Rutte in de Tweede Kamer bij het debat over de aanslagen in Brussel.Beeld anp

PvdA-leider Diederik Samsom geeft de minister een voorzetje. Hij pleit voor voorstellen om samenwerking tussen Europese veiligheidsdiensten te verbeteren. Van der Steur: 'De informatievoorziening is inderdaad een zorgenpunt. Ik ben bereid dat met Europese collega's te bespreken.' Heel even wordt het spervuur van de oppositie onderbroken. Maar niet voor lang. PVV-leider Geert Wilders staat alweer klaar bij de interruptiemicrofoon.

Jesse Klaver van GroenLinks wil van de minister horen: 'Ik had het beter kunen doen.' De reactie van Van der Steur: 'Uiteraard: op een aantal punten, kijk naar mijn contacten met de Turken, heb ik al aangegeven dat ik er onvoldoende bovenop heb gezeten om ervoor te zorgen dat de afspraken ook worden uitgevoerd. Ik heb ook geleerd dat als we drie dagen nemen om de Kamer 166 antwoorden te geven, dat ik er waarschijnlijk verstandiger aan had gedaan er iets langer over te doen om niet te verzanden in een debat zoals we dat hebben gehad. Ik heb ook de bereidwilligheid om te leren, evenals anderen. Lessen trekken op proactiviteit, dat geldt ook voor mij.'

Klaver is niet blij met het antwoord. 'Ik wil gewoon horen dat hij fouten heeft gemaakt.' Van der Steur: 'Wat ik niet ga doen is erkennen dat er fouten zijn gemaakt, om de simpele reden dat op geen enkel onderdeel fouten zijn gemaakt. Maar we hadden wel kunnen doorvragen.'

Kamerlid Louis Bontes concludeert: 'De minister trekt het boetekleed niet aan.'

'De werkwijze zoals we die hebben gevolgd heeft altijd geleid tot een melding. Er is geen gapend gat te vinden in de samenwerking met Turkije, maar ik heb er wel zorgen over', reageert de minister op CDA-leider Sybrand Buma. 'Er is een enorme hoeveelheid contacten op dagelijkse basis met de Turkse autoriteiten.'

Vorige week onstond groot ongemak over het gebrek aan urgentie en kennis bij de minister, zegt ChristenUnie-leider Segers. 'Waaruit blijkt dat de urgentie er nu wel is?' Van der Steur probeert te sussen met een technisch antwoord: 'De werkinstructie is er. Van deze casus wordt concreet geleerd. Ter geruststelling, uit onderzoek blijkt dat op die 16de maart de Amerikaanse informatie ertoe geleid heeft dat we gedaan hebben wat we konden doen.'

Het is niet genoeg voor Segers. 'Nogmaals, waar is de urgentie?' Nu zegt de minister: 'We doen alles om een aanslag te voorkomen en om, mocht het zich voordoen, te reageren met repressie. Vanwege het dreigingsniveau is iedereen doordrongen van het feit dat een aanslag in Nederland zich ook kan voordoen.' Hij heeft afgelopen maandag nogmaals de afspraken met Turkije over informatieuitwisseling bevestigd. 'Nu komt het aan op monitoren. Dat zal ik echt gaan doen.'

Vlnr: Segers, Samsom, Klaver en Pechtold in de Tweede Kamer. Beeld anp
Vlnr: Segers, Samsom, Klaver en Pechtold in de Tweede Kamer.Beeld anp

'Nu we in de wortels van deze casus zijn gedoken zien we precies waar die pro-activiteit beter had gekund', zegt de minister enigszins cryptisch. SGP-leider Kees van der Staaij vat het samen als: 'niet alleen volgens het boekje handelen, maar ook doorvragen wanneer dat moet'. Zo is het, zegt Van der Steur: 'In de gesprekken met de Turken, de Belgen en de Duitsers moeten we scherper zijn. Dat geldt ook voor mij.'

SGP-leider Kees van der Steur. Beeld anp
SGP-leider Kees van der Steur.Beeld anp

'Na Charlie Hebdo hebben we dit debat ook gehad', zegt SP-leider Roemer. Ook toen veel beloften over maatregelen, maar verbeteringen vonden niet plaats, stelt hij. 'De minister wil niet erkennen dat er nog steeds fundamenteel dingen fout zijn.'

Volgens Van der Steur is er in de afgelopen jaren 'enorm veel gebeurd en verbeterd' op het terrein van terrorismebestrijding. Roemer blijft erbij dat het al jaren fout gaat.

SP-leider Emile Roemer. Beeld anp
SP-leider Emile Roemer.Beeld anp

'We moeten pro-actief, alert en assertief zijn. We moeten niet alleen doen wat strafrechtelijk kan, maar vooral ook buiten en bovenop die regels extra stappen zetten', zegt de minister. 'We moeten nabellen en controlevragen moeten stellen.' Hij somt zaken op die zijn nagelaten rondom het uitzetten van terrorist El Bakraoui door Turkije naar Nederland in juli vorig jaar.

Ook de Europese samenwerking moet beter, benadrukt Van der Steur. 'Ik moet zorgen dat alle verbeteringen gemonitord worden, dat ik er bovenop zit, en dat zal ik ook doen.'

Pechtold van D66 reageert: 'De beantwoording gaat de verkeerde kant op. De minister moet eerst beginnen met de lessen, in plaats van nieuwe maatregelen aan te kondigen.' Van der Steur: 'In het kader van het lessen trekken stellen we nu vast: kun je ook nog controlevragen stellen aan bijvoorbeeld de Belgische liaison? Op een aantal terreinen zijn verbeteringen mogelijk.'

Pechtold: 'De minister moet wat meer naar zichzelf kijken en wat minder naar de systemen en functionarissen. Is de minister zich bewust van de ernst van de situatie?' Van der Steur: 'Ik heb al aangegeven dat ook van mij verwacht kan worden dat ik er bovenop zit.' Hij blijft erbij dat de Nederlandse diensten alle procedures hebben gevolgd. 'Maar we hadden wel controlevragen kunnen stellen.'

GroenLinks-leider Jesse Klaver en D66-leider Alexander Pechtold in de Tweede Kamer. Beeld anp
GroenLinks-leider Jesse Klaver en D66-leider Alexander Pechtold in de Tweede Kamer.Beeld anp

De minister begint zijn beantwoording met het bespreken van 'de lessen' die hij trekt uit deze casus. Meteen onderbreekt PVV-leider Wilders de minister met een vraag. 'Vindt de minister dat hij eigenlijk nog wel geschikt is om op zijn post te blijven? Zelfs leden van uw coalitiepartijen zeggen dat het niet meer kan. Bent u nog wel de juiste man op de juiste plek?'

Van der Steur reageert: 'Ik zie het als mijn taak om ervoor te zorgen dat de diensten beschikken over de middelen om hun belangrijke taken uit te voeren. Daar ga ik mee door.'

In reactie op Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren zegt Van der Steur dat 'het kan dat er fouten worden gemaakt, ook door mij'. Of hij zijn werk kan blijven doen, is aan de Kamer, stelt hij.

'Krijgt de minister nog wel de ruimte van zijn ministerie en van de minister van Financiën om zijn taak uit te kunnen oefenen?', vraagt Emile Roemer van de SP. Van der Steur: 'Ik heb het volste vertrouwen dat mijn mensen zich met grote loyaliteit inzetten voor de veiligheid en de terrorismebestrijding in Nederland. Mijn taak is om gesprekken te voeren met de minister van Financiën, die gesprekken voer ik en daar breng ik verslag over uit.' Hij voegt nog toe dat hij 'altijd bereid is te blijven leren'.

PVV-leider Geert Wilders tegenover minister Van der Steur. Beeld anp
PVV-leider Geert Wilders tegenover minister Van der Steur.Beeld anp

Het debat van vandaag is deel twee van een debat dat vorige week dinsdag plaatsvond. De Kamer stuurde de minister toen halverwege het debat met huiswerk terug naar zijn ministerie. Op veel vragen moest hij het antwoord verschuldigd blijven.

Vooral de zaak-El Bakraoui kent nog veel onduidelijkheden. Hij blies zich op 22 maart op in de vertrekhal van luchthaven Zaventem. De Belg werd in juli vorig jaar door Turkije aangehouden bij de grens met Syrië en op het vliegtuig naar Nederland gezet. Op Schiphol kon hij gewoon doorlopen.

Waarom werd een memo van de Turken niet geopend door medewerkers van de Nederlandse ambassade in Ankara? Waarom dook El Bakraoui niet op in de Nederlandse opsporingssystemen? Waarom kreeg Nederland kort voor de aanslagen informatie van de Amerikanen over El Bakraoui? Waarom dacht de minister aanvankelijk dat de informatie van de FBI kwam, maar bleek het bij nader inzien de New Yorkse politie te zijn geweest?

Van der Steur moet op deze vragen vandaag helder antwoord zien te geven. De zorgen bij oppositiepartijen zijn nog steeds groot.

Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met de Volkskrant?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van de Volkskrant rust uiteraard copyright.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright @volkskrant.nl.
© 2022 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden