Kabinet en oppositie proeven elkaars nieren

Uw politieke nieuwsbrief

Foto anp

Goedemiddag. De spankracht van de verhoudingen tussen kabinet en oppositie wordt volop getest vandaag. Op het spel: belastingontwijking, de dividendbelasting en de Klimaatwet.

Hier zijn uw Dagkoersen. Deze politieke nieuwsbrief elke werkdag per e-mail ontvangen? Regel het heel eenvoudig hier.

Foto de Volkskrant

DEBUTANT VAN DE DAG
Menno Snel

Drie weken geleden was hij nog niet eens lid van D66, vandaag toont de kersverse staatssecretaris Menno Snel van Financiën dat hij tenminste één belangrijke politieke tactiek al in de vingers heeft: Ophef in de media? Gelast een onderzoek!

Vandaag maakte Snel bekend dat de Belastingdienst alle afspraken gaat onderzoeken die de fiscus de afgelopen zeven jaar maakte met multinationals. Dat gaat om zeker vierduizend deals.

Aanleiding is een ruling met het concern Procter & Gamble waarbij de juiste procedures niet zijn gevolgd, hetgeen de multinational een belastingvoordeel van bijna 170 miljoen euro opleverde.

De resultaten worden pas over geruime tijd verwacht, maar alleen al de aankondiging van onderzoek geeft Snel vandaag wat lucht in de Tweede Kamer, waar hij samen met minister Wopke Hoekstra voor het eerst de begroting voor 2018 verdedigt. Maar voordat er ook echt een einde is gekomen aan het belastingparadijs aan de Noordzee, moet er nog wel wat meer gebeuren.

Staatssecretaris Menno Snel (D66). Foto anp

DEBUTANT VAN DE DAG II
Wopke Hoekstra

Ook voor Hoekstra betekenen de Financiële Beschouwingen zijn vuurdoop in de Tweede Kamer. Het is meteen een belangrijke politieke test: slaagt hij erin de verhoudingen met de oppositie dusdanig goed te houden dat er de komende jaren wezenlijke zaken kunnen worden gedaan? Vanzelfsprekend is dat niet, nu het verzet tegen de btw-verhoging, tegen de belasting voor woningeigenaren en tegen de afschaffing van de dividendbelasting veel partijen zo zwaar op de maag ligt. Vooral de dividendbelasting groeit bij de oppositie in rapo tempo uit tot de favoriete stok om het nieuwe kabinet mee te slaan.

Interessant blijkt ook de blokvorming op links. Houdt die stand? GroenLinks, SP en PvdA trokken vorige week in het debat over de Regeringsverklaring gedrieën op tegen het kabinet. En ze presenteerden een alternatief plan dat nu ook is doorgerekend door het Centraal Planbureau. Tot hun vreugde kunnen ze vandaag betogen dat hun alternatief op korte termijn goed is voor de werkgelegenheid. Maar op lange termijn juist niet, zal ongetwijfeld het weerwoord van Wopke Hoekstra zijn.

Minister van Financiën Wopke Hoekstra (CDA) Foto anp

DEAL OP KOMST?
Wiebes en Klaver

In het licht van die verhoudingen is er nog een belangrijk evenement vandaag. Bij het verschijnen van deze nieuwsbrief is minister Eric Wiebes van Economische Zaken op bezoek bij GroenLinks-voorman Jesse Klaver. Gespreksonderwerp is de Klimaatwet die het kabinet met steun van de linkse partijen wil invoeren.

Want het huidige kabinet heeft wel een minieme meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer, maar toch heeft premier Rutte al aangekondigd dat hij op zoek gaat naar 'een breder draagvlak'. Zeker bij de door de coalitie gewenste Klimaatwet is dat belangrijk, omdat daarmee voor de komende decennia milieudoelstellingen 'meetbaar en afrekenbaar' worden vastgelegd. Ook de komende kabinetten zijn daar aan gebonden. Bovendien: Klaver had, in samenwerking met de PvdA, al een eigen Klimaatwet in voorbereiding.

De grote vraag van vandaag: zijn Wiebes en Klaver bereid water bij de wijn te doen?

Ministers Wiebes op het Binnenhof. Foto anp

EN DAN DIT NOG

Liever wortel dan stok
Eurolanden die erin slagen hun economie te hervormen, zouden hiervoor financieel moeten worden beloond. Dit stelt de Raad van State in een advies aan de Tweede Kamer. Een wortel voor goed presterende landen zou de eurozone kunnen verstevigen, denkt de hoogste juridische adviseur van de regering.

Gevangenisregime onder de loep
Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) neemt de Penitentiaire Beginselenwet onder de loep, die regelt wat de rechten van gevangenen zijn. Hij bekijkt ook of gevangenisdirecteuren voldoende bevoegdheden hebben voor toezicht op post, telefoon en bezoek van gevangenen. Die toezegging deed Dekker woensdag aan de Tweede Kamer in het debat over kindermisbruiker Robert M.

Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker (VVD) Foto anp

Dagkoersen is de politieke nieuwsbrief van de Volkskrant. Wilt u deze per mail ontvangen? Meld u hier aan: volkskrant.nl/dagkoersen. Tips of opmerkingen? Mail naar haag@volkskrant.nl.

Meer over