Is de bitcoinhype te vergelijken met de 17de-eeuwse tulpengekte?

Commentaar

De bitcoinhype is deels een reactie van beleggers op het monetaire beleid van de centrale banken.

Foto reuters

Voor gewone stervelingen is de bitcoin moeilijk te doorgronden. Formeel gezien is het een munt, een ruilmiddel. Je kunt er dingen mee kopen, mits de wederpartij de munt accepteert.

Dankzij de blockchaintechnologie waarmee de munt wordt gemaakt is er geen centrale bank nodig. Het computersysteem bepaalt hoeveel nieuwe bitcoins worden uitgegeven en bij wie die terechtkomen, het systeem registreert ook alle transacties. Voor anarchisten en libertariërs is dit een woest aantrekkelijke gedachte. Is er misschien een digitale samenleving mogelijk waarin we zonder overheidsbemoeienis kunnen? Koop je met deze munt toegang tot dit walhalla?

Je kunt de bitcoin ook als het nieuwe goud beschouwen. De bitcoinhype is deels een reactie op het monetaire beleid van de centrale banken. Nu centrale bankiers in de VS en Europa maandelijks enorme hoeveelheden geld bijdrukken, vragen beleggers zich af hoe waardevast de dollar en euro nog zijn. Ze wisselen hun geld liever in voor een product dat schaars is. Van oudsher was dat goud, nu is dat de bitcoin.

De uitvinders hebben bedacht dat het aantal nieuwe bitcoins snel afneemt, zodat de munt schaars blijft. In combinatie met de exploderende vraag, schiet de koers daardoor naar astronomische hoogte.

Of is de digitale munt toch vooral te vergelijken met een 17de-eeuwse tulp? Een product dat van zichzelf geen of weinig waarde heeft en ineens ten prooi valt aan wilde speculatie, om na een aantal jaar net zo snel weer waardeloos te worden.

We moeten nooit uitsluiten dat we naar een nieuwe wereld gaan, waarin de economische wetten zoals we die kennen, ineens niet meer gelden. Maar elke keer dat beleggers dat dachten bij de internethype, maar ook de aanloop naar de kredietcrisis - werden ze naderhand hard afgestraft.

Feit is dat de koers van de bitcoin vooral omhoog wordt gestuwd door gelukszoekers en speculanten. Dat is tot nu toe altijd een voorbode geweest van een even harde koersval. Een dergelijke koersstijging heeft een munt nog nooit laten zien, en goud ook niet. De bitcoin ziet eruit als een 17de-eeuwse tulp en zal zich naar alle waarschijnlijkheid ook zo gedragen.

Meer over