Inwoners van Pompeï hadden het gewaardeerd als ze net zo tijdig waren geëvacueerd als de Balinezen

Stekel

Foto epa

Inwoners van Pompeï hadden het 1.938 jaar geleden gewaardeerd als ze net zo tijdig waren geëvacueerd als de 140 duizend Balinezen die nu in veilig gebied wachten op de uitbarsting van de Gunung Agung - en die zich in de noodopvang vervelen omdat deze vulkaan vooralsnog nalaat tot actie over te gaan. Vulkanologen hebben geen sluitende verklaring voor dit gedrag.

Zij kunnen hun voordeel doen met wat uit de psychologie bekend is over mensen met een 'vulkanisch temperament': die zijn behalve cholerisch ook grillig. Veelvuldig bedelven ze hun omgeving onder lava en as.

Echter: anticipeert zo'n omgeving netjes op een uitbarsting, dan blijken ze ineens de rust zelve. Wie dat inzicht toepast op Gunung Agung, weet dat hij al lava had gespuwd als er minder rekening met hem was gehouden.

Meer over